คู่มือ Coupa และเอกสารอ้างอิง

1440x752px.jpg 768x760px.jpg 1023x960px.jpg
ภาษาไฟล์
ดัตช์CSP: Een kredietnota aanmaken
 CSP: Facturatie - Een factuur aanmaken op basis van een Inkooporder
 CSP: Facturatie - Betwiste facturen
 CSP: Aan de Slag Gaan
 CSP: Facturatie- Een factuur aanmaken op basis van een Contract
 CSP: Door leverancier geïnitieerde Inkooporderwijzigingen en -Annuleringen
  
อังกฤษ (แคนาดา/ยุโรป)CSP คู่มือการฝึกอบรม - (อังกฤษ)
 CSP คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (อังกฤษ)
 CSP คู่มือการจัดทำใบแจ้งหนี้จาก PO (อังกฤษ)
 CSP คู่มือใบแจ้งหนี้ที่มีข้อโต้แย้ง (อังกฤษ)
 CSP คู่มือการแจ้งการจัดส่งขั้นสูง (อังกฤษ)
 CSP การจัดทำใบลดหนี้ (อังกฤษ)
  
อังกฤษ (สหรัฐ)CSP คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (อังกฤษ)
 CSP การจัดทำใบแจ้งหนี้จากคู่มือ PO (อังกฤษ)
 CSP คู่มือใบแจ้งหนี้ที่มีข้อโต้แย้ง (อังกฤษ)
 CSP คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ (อังกฤษ)
 CSP คู่มือการออกใบแจ้งหนี้ตามข้อสัญญา (อังกฤษ)
 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ (อังกฤษ)
 CSP คู่มือการแจ้งการจัดส่งขั้นสูง (อังกฤษ)
 CSP การสร้างคู่มือใบลดหนี้ (อังกฤษ)
 CSP คู่มือการขอเปลี่ยนแปลง PO เดิมของซัพพลายเออร์ (อังกฤษ)
 CSP คู่มือการขอเปลี่ยนแปลง PO เดิมของซัพพลายเออร์ - แคนาดา (อังกฤษ)
 วิดีโอการฝึกอบรมพอร์ทัลซัพพลายเออร์ของ UPS Coupa แคนาดา (อังกฤษ)
  
ฝรั่งเศส (แคนาดา)CSP Création d'une note de crédit
 CSP Modifications et annulations de bons de commande initiés par le fournisseur
 CSP Premiers pas
 CSP Facturation – Création d’une facture à partir d’un bon de commande
 CSP Création d'un avis prealable d'expédition
  
ฝรั่งเศสCSP: Création d'un note de crédit
 CSP: Facturation – Créer une facture à partir d’un bon de commande
 CSP: Facturation – Factures contestées
 CSP: Premiers pas
 CSP: Facturation - Création d'une facture par rapport au contrat
 CSP: Modifications et annulations de bon de commande apportées par le fournisseur
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software