ผลกระทบของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งขึ้น สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดีขึ้น และพัฒนาการยอมรับความแตกต่างและความรู้สึกเป็นเจ้าของไปพร้อม ๆ กัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบของเราและวิธีที่เราติดตามผลการปฏิบัติงานเทียบกับความมุ่งมั่นของเรา

รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS
รายงานและการเปิดเผย

รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS

ที่ UPS เรากำลังให้บริการชุมชนที่เราอาศัยและทำงานและสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า รายงานผลกระทบด้านสังคมล่าสุดของเราเน้นย้ำวิธีการที่เราส่งเสริมชุมชนที่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง มีความยุติธรรมและปลอดภัย

อ่านรายงาน 

 

 

ธุรกิจที่เจ้าของเป็นกลุ่มคนหลากหลาย
ลูกค้าต้องมาก่อน

ธุรกิจที่เจ้าของเป็นกลุ่มคนหลากหลาย

สำรวจความมุ่งมั่นของเราในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนธุรกิจที่เจ้าของเป็นผู้หญิงและกลุ่มคนหลากหลาย

อ่านเกี่ยวกับ

 

 

ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด
ชุมชน

ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ที่ดีกว่าในแง่ของการอาศัย ทำงาน และพักผ่อนสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป ผ่านการบริจาคเพื่อการกุศลและพลังของการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน UPS ทั่วโลก

สำรวจสิ่งที่เราทำ

การกำกับดูแลอย่างมีจริยธรรม

แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของเราเป็นรากฐานของพันธกิจของเราในการเป็นธุรกิจระดับโลกที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ เรามีพันธกิจอันยาวนานในเรื่องความยั่งยืน ที่หยั่งรากลึกในเรื่องประสิทธิภาพ และเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีต่อโลกและชุมชนของเรา 

รางวัลและการยอมรับผลกระทบทางสังคม

“ความยั่งยืนมีความจำเป็นต่อธุรกิจ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มาบรรจบกับปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเป็นผู้นำในการสนทนาประเด็นระดับโลกและนำเสนอโซลูชันที่มีนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืน เสมอภาค และยอมรับความแตกต่างมากขึ้น”

CAROL B. TOMÉ
Carol Tomé ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UPS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software