รายงานและการเปิดเผยความก้าวหน้า

ดูว่าเรากำลังเร่งความพยายามในการสร้างบริษัทและโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นได้อย่างไร

รายงานล่าสุด

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/2023-reporting/AboutThumbnail_380X280_Planet.jpg

ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/2022-reporting/DEI_Report_thumbnail.jpg

รายงานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/2022-reporting/ESG_Overview_thumbnail.jpg

ภาพรวมความยั่งยืน

คลังรายงาน

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS ประจำปี 2022

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS ประจำปี 2022

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS ประจำปี 2021

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

ตารางมาตรฐาน SASB ขององค์กร UPS ประจำปี 2021

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงาน TCFD ขององค์กร UPS ประจำปี 2021

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS ประจำปี 2020

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงาน TCFD ขององค์กร UPS ประจำปี 2020

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

ตารางมาตรฐาน SASB ขององค์กร UPS ประจำปี 2020

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS ประจำปี 2020

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในองค์กรของ UPS ประจำปี 2019

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS ประจำปี 2019

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

ตารางมาตรฐาน SASB ขององค์กร UPS ประจำปี 2019

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS ประจำปี 2019

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในองค์กรของ UPS ประจำปี 2018

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS ประจำปี 2018

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในองค์กรของ UPS ประจำปี 2017

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS ประจำปี 2017

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2016

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2015

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2014

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2013

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2012

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2011

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2010

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2009

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2008

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2007

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2006

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2005

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2004

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2003

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

รายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software