Quản Trị

Trách nhiệm doanh nghiệp là yếu tố then chốt trong quá trình chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình.
Các chính sách này của UPS giúp chúng tôi giữ vững cam kết của mình trong việc triển khai hoạt động kinh doanh bền vững, có đạo đức.

Công ty

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/BOD-380x380.jpg

Hội đồng Quản trị

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/BOD_CommitMember-380x380.jpg

Ủy ban Hội đồng Quản trị và Tư cách Thành viên

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/BODcharters-380x380.jpg

Các Điều lệ của Ủy ban Hội đồng Quản trị

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/Bylaws-380x380.jpg

Quy chế của UPS

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/CertificateOfInc-380x380.jpg

Giấy chứng nhận Thành lập

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/GovGuidelines-380x380.jpg

Nguyên tắc Quản trị

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/RelatedPerson-380x380.jpg

Chính sách Giao dịch với Người có Liên quan

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/CodeOfConduct-380x380.jpg

Quy tắc Ứng xử Kinh doanh

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/PoliticalContributionPolicy-380x380.jpg

Chính sách Đóng góp Chính trị

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/PoliticalContributionReport-380x380.jpg

Báo cáo Đóng góp Chính trị

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/Whistleblower-380x380.jpg

Chính sách Người tố giác

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/transparency-rule/Group_Health_Plan_Transparency_desktop.jpg

Quy tắc minh bạch về Chương trình y tế theo nhóm

Xã hội và Môi trường

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/HumanRightsStatement-380x380.jpg

Tuyên bố về Nhân quyền

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/ClimateChangeStatement-380x380.jpg

Tuyên bố về Biến đổi Khí hậu

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/Deforestation-380x380.jpg

Tuyên bố về chống nạn phá rừng

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/EnvironmentalPolicy-380x380.jpg

Tuyên bố về Chính sách Môi trường và Tuyên bố về Hướng dẫn Môi trường

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/FoundationGovernance-380x380.jpg

Chính sách và Quản trị của Quỹ từ thiện UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/the-ups-foundation/the-ups-foundation-helps-wellspring-living/AboutThumbnail_380X280_Wellspring.jpg

Chính sách chống nạn buôn người

/content/dam/upsstories/images/about-us/governance/UKmodernSlavery-380x380.jpg

Đạo luật về Chế độ Nô lệ Hiện đại của Vương quốc Anh

/content/dam/upsstories/images/social-impact/environment/sustainable-services/CarbonNeutral-thumbnail-380x280.jpg

Các chứng nhận Carbon trung tính

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software