Các chứng nhận cho UPS carbon neutral

Carbon Neutral Carbon Neutral Carbon Neutral

Tại UPS, việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là điều quan trọng. Tùy chọn carbon trung tính của UPS hỗ trợ các dự án đền bù cho việc phát thải từ quá trình vận chuyển lô hàng. UPS đã hỗ trợ các dự án bao gồm trồng lại rừng, tiêu hủy khí bãi rác, xử lý nước thải và tiêu hủy mê-tan.

Đối với UPS carbon neutral, chúng tôi đã hợp tác với các tổ chức xác minh và chứng nhận của bên thứ ba nổi tiếng thế giới để giúp công nhận giá trị tính hiệu quả của dịch vụ này. Việc tham gia của các tổ chức này có vai trò như một biểu hiện về chất lượng và tính đáng tin cậy của các tùy chọn vận chuyển carbon trung tính của chúng tôi.

Société Générale de Surveillance (SGS)

Dịch vụ vận chuyển đạt carbon trung tính của chúng tôi được xác minh bởi Société Générale de Surveillance (SGS), một công ty kiểm tra, thử nghiệm và xác minh. Điều này có nghĩa là bạn có thể tin tưởng vào UPS carbon neutral để giảm nhẹ tác động khí hậu từ lô hàng của mình. Chương trình xác minh của SGS tuân thủ các tiêu chuẩn trên toàn thế giới.

Ghé thăm SGS

Natural Capital Partners

Ngoài ra, quy trình UPS carbon neutral còn được Natural Capital Partners chứng nhận. Chứng nhận này được trao cho những tổ chức mà việc phát thải CO2 của họ đã được đo lường và giảm xuống mức 0 theo Nghị định thư The CarbonNeutral.

Ghé thăm Natural Capital Partners

Phương pháp của Chúng tôi

UPS đã phát triển một quy trình độc quyền, liên kết chặt chẽ với việc cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ, tính toán lượng phát thải sinh ra từ hoạt động của chúng tôi. Ở ngoài Hoa Kỳ, phương pháp mà chúng tôi sử dụng được dựa trên khối lượng và khoảng cách cùng các yếu tố phát thải trong Nghị định thư về Khí nhà kính (GHG). Được SGS xác minh và Natural Capital Partners chứng nhận, các phương pháp này bao gồm nghiệp vụ giao nhận gói hàng nhỏ, vận chuyển hàng hóa đường bộ, giao nhận vận tải hàng không và đường biển của UPS. Các phương pháp này tập trung vào những nguồn phát thải sau đây:

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp từ việc đốt cháy nhiên liệu trong đội phương tiện đường bộ do UPS vận hành; đốt cháy nhiên liệu trên máy bay do UPS vận hành, các nguồn tiêu thụ cố định liên quan đến các cơ sở do UPS kiểm soát trên toàn cầu

Phạm vi 2: Các phát thải gián tiếp liên quan đến điện được mua tại các cơ sở do UPS kiểm soát trên toàn cầu

Phạm vi 3:Đốt cháy nhiên liệu trong vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt và đường bộ do các bên thứ ba vận hành để cung cấp dịch vụ giao hàng cho UPS

Phương pháp của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp tùy chọn carbon trung tính. Chúng tôi tính toán tác động liên quan đến carbon của tất cả các lô hàng được gửi đi bằng cách sử dụng dịch vụ UPS carbon neutral, dựa vào phương pháp được UPS xác minh và chứng nhận cụ thể.

Các phép tính của chúng tôi được dựa vào hiểu biết chi tiết về mạng lưới và các hoạt động của UPS – kiến thức chỉ UPS mới có thể cung cấp. Các bước này đảm bảo rằng phương pháp tính toán của chúng tôi là chính xác:

  • Bắt đầu bằng một bản liệt kê chính xác việc phát thải của công ty.
  • Xem xét mỗi phương thức vận chuyển.
  • Bao gồm các phát thải trong Phạm vi 1, 2, và 3 theo cách được SGS xác minh.
  • Sử dụng một phép tính chính xác "thực tế" từ cùng năm khi các lô hàng đã được vận chuyển.

Tìm hiểu Thêm về Nỗ lực Bền vững tại UPS

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight (“LTL”) được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software