Khả năng phát triển bền vững

1440ebike.jpg
SỨC ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI

Cung cấp những gì quan trọng

Tính bền vững không chỉ là một lời hứa mà còn là một kế hoạch hành động. Chúng tôi có trách nhiệm đặt tính bền vững làm cốt lõi trong hoạt động của mình. Được thúc đẩy bởi sự chính trực, UPS vẫn tập trung vào việc thực hiện những thay đổi có mục đích và đáng tin cậy.

Qua những con số

  • Hơn 1 triệu

  • 168,9 triệu

  • 1 tỷ đô la

Tất cả các câu chuyện

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software