Giao những hàng hóa quan trọng để thúc đẩy thế giới tiến lên.

dHero440x752px_WSG3.png
COI KHÁCH HÀNG LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

UPS reshuffles warehouse space for Wall Street Greetings and relieves growing pains

Greeting card company leans on UPS consulting services to reorganize and grow sales

Đọc câu chuyện UPS reshuffles warehouse space for Wall Street Greetings and relieves growing pains

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu, trao cho nhân viên quyền dẫn dắt và lấy đổi mới làm động lực

Trang thông tin
  • >500K

  • 200+

  • 24,3 triệu

  • 100,3 tỷ đô la

Xem tất cả các trang thông tin
Mỗi ngày, khắp thế giới, chúng tôi vận chuyển những hàng hóa quan trọng.
TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Mỗi ngày, khắp thế giới, chúng tôi vận chuyển những hàng hóa quan trọng.

Tại UPS, chúng tôi tập trung vào việc thực hiện những thay đổi đáng tin cậy, có mục đích để thích ứng và đạt được các mục tiêu bền vững của mình nhằm giúp xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn và môi trường lành mạnh hơn. Đó là việc sử dụng sức mạnh của mạng lưới các nhân viên UPS trên toàn cầu của chúng tôi để tạo ra tác động trong một thế giới đang thay đổi.

Xem Tác động của chúng tôi
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software