Giao những hàng hóa quan trọng để thúc đẩy thế giới tiến lên.

d.Hero1440x752_ESG_landscape.jpg
DỊCH VỤ BỀN VỮNG

Xem qua Kế hoạch Hành động ESG của UPS

Đưa thế giới của chúng ta tiến về phía trước, theo dấu hành trình 20 năm tiến bộ

Đọc câu chuyện Xem qua Kế hoạch Hành động ESG của UPS

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu, trao cho nhân viên quyền dẫn dắt và lấy đổi mới làm động lực

Trang thông tin
  • 534.000

  • 220+

  • 25,2 triệu

  • 97,3 tỷ đô la

Xem tất cả các trang thông tin
Mỗi ngày, khắp thế giới, chúng tôi vận chuyển những hàng hóa quan trọng.
TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Mỗi ngày, khắp thế giới, chúng tôi vận chuyển những hàng hóa quan trọng.

Tại UPS, chúng tôi cam kết làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ cộng đồng nơi chúng tôi làm việc và sinh sống. Đó là việc sử dụng sức mạnh của mạng lưới các nhân viên UPS trên toàn cầu của chúng tôi để tạo ra tác động trong một thế giới đang thay đổi.

Xem tác động của chúng tôi
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software