Cộng đồng

dHero1440x752px_MissionPurpose.jpg
Sức ảnh hưởng của chúng tôi

Sứ mệnh và Mục đích

Tạo ra một thế giới bình đẳng và công bằng hơn.

Đọc câu chuyện Sứ mệnh và Mục đích
Báo cáo Tính bền vững và Tác động Xã hội năm 2023
BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo Tính bền vững và Tác động Xã hội năm 2023

Tiến tới mục tiêu của chúng tôi là mang lại tác động xã hội và giải quyết các thách thức về môi trường đồng thời quan tâm đến nhân viên cũng như phục vụ khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.

Bạn hãy đọc Báo cáo

 

Qua những con số

  • 26 triệu

  • 31 triệu

  • 112,6 triệu đô la

Một lực lượng vì những điều thiện lành.
Ban lãnh đạo

Một lực lượng vì những điều thiện lành.

Mọi người đều có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi tin rằng bằng cách phục vụ người khác, chúng tôi phục vụ cho lợi ích tập thể. Họ truyền cảm hứng cho chúng tôi để bước lên và dựa vào để giúp đỡ bằng bất kỳ cách nào chúng tôi có thể.

Gặp gỡ các Lãnh đạo của Chúng tôi
Bản tin hàng quý của Quỹ từ thiện UPS
QUỸ TỪ THIỆN UPS

Bản tin hàng quý của Quỹ từ thiện UPS

Cung cấp sự TRỢ GIÚP ở nơi cần thiết nhất

Đọc câu chuyện
 

Cung cấp sự TRỢ GIÚP ở nơi cần thiết nhất

Phương pháp tiếp cận trong các hoạt động từ thiện của Quỹ từ thiện UPS tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm:

Y tế & Cứu trợ Nhân đạo Công bằng và Trao quyền về Kinh tế Gắn kết Cộng đồng Địa phương Bảo vệ Hành tinh

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software