Nhà cung cấp

UPS khai thác mạng lưới các nhà cung cấp chất lượng cao, đáng tin cậy để đảm bảo người dân và khách hàng của chúng tôi có những gì họ cần vào lúc họ cần.

Làm việc với chúng tôi
Nhà cung cấp

Chúng tôi mua gì

Thông tin cho các nhà cung cấp quan tâm đến việc hoạt động kinh doanh với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chúng tôi mua gì

Nhà cung cấp hiện tại

CÔNG CỤ & NGUỒN LỰC

Bạn đã là một nhà cung cấp được phê duyệt? Kiểm tra các công cụ và tài nguyên hiện có để duy trì thông tin hồ sơ của công ty bạn,
truy cập các giải pháp lập hóa đơn điện tử hoặc nhận hỗ trợ.

Chính sách đa dạng nhà cung cấp

Các nhà cung cấp đa dạng phản ánh thị trường mà chúng tôi phục vụ là vô giá - đối với doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi tin vào sức mạnh của sự khác biệt.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software