Nhà cung cấp

UPS khai thác mạng lưới các nhà cung cấp chất lượng cao, đáng tin cậy để đảm bảo người dân và khách hàng của chúng tôi có những gì họ cần vào lúc họ cần.

Làm việc với chúng tôi
Nhà cung cấp

Chúng tôi mua gì

Thông tin cho các nhà cung cấp quan tâm đến việc hoạt động kinh doanh với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chúng tôi mua gì

Nhà cung cấp hiện tại

Cổng thông tin Nhà cung cấp Coupa

 

Bạn đã là nhà cung cấp của UPS? Bạn có thể duy trì hồ sơ công ty của mình, kiểm tra trạng thái hóa đơn và hơn thế nữa thông qua Cổng thông tin Nhà cung cấp Coupa (Coupa Supplier Porta, CSP). Vui lòng liên hệ với đại diện UPS của bạn để nhận lời mời tham gia CSP.

Chọn liên kết này để xem hướng dẫn và tài liệu tham khảo của Coupa.

Lưu ý: Coupa không có sẵn ở tất cả các quốc gia và khu vực. Vui lòng liên hệ với đại diện UPS của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Nếu bạn đã kết nối với cổng Quản lý Vòng đời Nhà cung cấp Apex và muốn truy cập vào cổng thông tin, hãy chọn liên kết này.

Chính sách đa dạng nhà cung cấp

Các nhà cung cấp đa dạng phản ánh thị trường mà chúng tôi phục vụ là vô giá - đối với doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi tin vào sức mạnh của sự khác biệt.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software