Quy tắc minh bạch về Chương trình y tế theo nhóm

Group_Health_Plan_Transparency_desktop.jpg Group_Health_Plan_Transparency_tablet.jpg Group_Health_Plan_Transparency_mobile.jpg

Quy tắc minh bạch về Chương trình y tế theo nhóm

Có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2022, theo yêu cầu của luật pháp, các chương trình được yêu cầu phải công khai thông tin liên quan đến mức giá trong mạng lưới và mức giá ngoài mạng lưới được phép và các khoản phí được lập hóa đơn cho các năm chương trình bắt đầu vào hoặc sau 1 tháng 1 năm 2022. Xem liên kết bên dưới để truy cập thông tin này cho chương trình của bạn.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe do UPS tài trợ - công đoàn và ngoài công đoàn 

Nếu bạn được bảo hiểm bởi quỹ y tế do công đoàn tài trợ, vui lòng liên hệ với người quản lý quyền lợi chương trình của bạn.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software