Quỹ từ thiện UPS

Sứ mệnh và Mục đích
Tác động xã hội

Sứ mệnh và Mục đích

Lá cờ đầu cho các nỗ lực về trách nhiệm công dân toàn cầu và hoạt động từ thiện của UPS kể từ năm 1951.

Đọc câu chuyện Sứ mệnh và Mục đích

Qua những con số

  • 21,7 triệu

  • 17,9 triệu

  • 122,3 triệu đô la

Một lực lượng vì những điều thiện lành.
Ban lãnh đạo

Một lực lượng vì những điều thiện lành.

Mọi người đều có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi tin rằng bằng cách phục vụ người khác, chúng tôi phục vụ cho lợi ích tập thể. Họ truyền cảm hứng cho chúng tôi để bước lên và dựa vào để giúp đỡ bằng bất kỳ cách nào chúng tôi có thể.

Gặp gỡ các Lãnh đạo của chúng tôi

Cung cấp sự TRỢ GIÚP ở nơi cần thiết nhất

Chúng tôi cùng nhau đưa ra các lộ trình để tạo ra các cộng đồng kiên cường, công bằng và an toàn.

Cứu trợ Y tế & Nhân đạo

Chúng tôi cải thiện an sinh cho mọi người và cộng đồng bằng cách khai thác các mối quan hệ đối tác và chuyên môn logistics sáng tạo của chúng tôi để cung cấp các giải pháp y tế và nhân đạo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và không được phục vụ.

Công bằng & trao quyền về kinh tế

Chúng tôi đầu tư vào các tổ chức giải quyết các rào cản kinh tế và giáo dục có hệ thống, đồng thời tạo cơ hội cho phụ nữ, thanh niên và các cộng đồng bị thiệt thòi.

Sự gắn kết của Cộng đồng Địa phương

Thúc đẩy hoạt động tình nguyện và nâng cao năng lực trong khu vực phi lợi nhuận.

Bảo vệ Hành tinh

Chúng tôi thúc đẩy công bằng về môi trường và một thế giới bền vững.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software