Ưu tiên số 1: An toàn

Đây là điều không cần bàn cãi
AboutDesktop-1440X752-SafetyComp.jpg AboutTablet-768X760-SafetyComp.jpg AboutMobile-1023X960-SafetyComp.jpg

Trong hơn một thế kỷ qua, UPS đã tập trung cao độ vào việc đảm bảo an toàn cho nhân viên trên đường và bên trong các cơ sở. Chúng tôi đã hỏi một số nhân viên UPS lâu năm xem họ nghĩ gì về cam kết của công ty đối với sự an toàn.

Mọi người đều đồng thuận rõ ràng rằng: An toàn đã thấm nhuần trong văn hóa của UPS. Đã, đang và luôn luôn là như vậy.

Nghe trực tiếp từ nguồn:

 

Bạn có biết? Chúng tôi đầu tư hơn 409 triệu Đô la hàng năm vào huấn luyện an toàn ở Hoa Kỳ. Và các nhân viên vận hành đã hoàn thành hơn năm triệu giờ huấn luyện an toàn chỉ trong năm 2022.

Tìm hiểu sâu hơn về văn hóa an toàn của chúng tôi:

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software