Luật và dự luật sẽ giúp cho việc bỏ phiếu dễ dàng hơn

UPS hỗ trợ quyền tiếp cận và bỏ phiếu thăm dò công bằng
ELT_message_HeroAndCard_UPSstoriesd.Hero-1440x752px.jpg ELT_message_tablet_768x760.jpg ELT_message_HeroAndCard_UPSstoriesm.Hero-1023x960px.jpg

UPS tin rằng luật và dự luật về việc bỏ phiếu sẽ giúp người Hoa Kỳ thực hiện quyền bầu cử của họ dễ dàng hơn, chứ không phải khó hơn. UPS sẽ tiếp tục làm việc với các quan chức dân cử trên toàn quốc để tăng cường nền dân chủ của chúng ta bằng cách tạo điều kiện cho việc tiếp cận và bỏ phiếu công bằng.

UPS cũng sẽ thực hiện các bước hành động sau đây để hỗ trợ quyền tiếp cận và bỏ phiếu thăm dò công bằng:

  • Tiếp tục cung cấp các tài nguyên giáo dục cử tri cho nhân viên thông qua chương trình Hướng dẫn bỏ phiếu, bao gồm thông tin như đăng ký và thời hạn bỏ phiếu.
  • Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức phi lợi nhuận phi đảng phái tổ chức các hoạt động tham gia và đăng ký cử tri.
  • Khuyến khích nhân viên UPS tình nguyện làm nhân viên phòng kiêm phiếu và hỗ trợ các cử tri khác có thể đăng ký được.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software