Tuyên bố của UPS về Phiếu bầu qua thư

Đọc tuyên bố của UPS liên quan đến các lá phiếu bầu được vận chuyển qua dịch vụ của một hãng chuyển phát nhanh tư nhân.
Tuyên bố của UPS về Phiếu bầu qua thư Tuyên bố của UPS về Phiếu bầu qua thư Tuyên bố của UPS về Phiếu bầu qua thư

 

“Bỏ phiếu là một trong những nghĩa vụ công dân quan trọng nhất của chúng ta với tư cách là công dân. Mỗi tiểu bang chịu trách nhiệm về các quy tắc riêng của họ liên quan đến các lá phiếu gửi qua thư và các yêu cầu về tính hợp lệ rất khác nhau giữa các tiểu bang.  Mặc dù không có một bộ quy tắc nào cho việc này, UPS luôn tuân theo tất cả các luật và quy định được áp dụng. Tất cả các cử tri đủ điều kiện nên xin ý kiến các cơ quan nhà nước, những người đặt ra các quy tắc để xem liệu họ có chấp nhận một lá phiếu được chuyển bởi một hãng chuyển phát nhanh tư nhân hay không.”

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software