Russell Stokes

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành bộ phận Máy móc & Dịch vụ Thương mại, GE Aviation

Là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành (Chief Executive Officer, CEO) bộ phận Máy móc & Dịch vụ Thương mại, Russell lãnh đạo mảng kinh doanh Máy móc & Dịch vụ Thương mại trị giá ~15 tỷ đô la, một nhóm gồm gần 9.200 nhân viên chịu trách nhiệm về danh mục máy móc và dịch vụ hàng đầu trong ngành.

Trước đây, Russell là Chủ tịch kiêm CEO của GE Aviation Services, với vai trò là người lãnh đạo một nhóm gồm 7.000 nhân viên có trách nhiệm hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa, vật liệu đã qua sử dụng và đại tu các đội bay toàn cầu.

Vào tháng 10 năm 2020, Russell được bổ nhiệm làm Chủ tịch của GE Power Portfolio, một tập hợp các doanh nghiệp bao gồm GE Power Conversion, GE Hitachi Nuclear và GE Steam Power, một nhóm được tạo ra để phù hợp hơn với các phân khúc thị trường và khách hàng. Ông cũng từng là CEO của GE Power Portfolio trước khi giữ vai trò Chủ tịch.

Vào năm 2017, Russell được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm CEO của GE Power trong một quá trình chuyển đổi quan trọng của doanh nghiệp. Trước khi lãnh đạo GE Power, Russell là Chủ tịch kiêm CEO của GE Energy Connections, một doanh nghiệp điện khí hóa, lưới điện và kiểm soát. Trước đây, ông từng là Chủ tịch kiêm CEO của GE Transportation, công ty hàng đầu thế giới trong các ngành công nghiệp đường sắt, khai thác và hàng hải.

Russell có hơn 25 năm kinh nghiệm tại GE, trong đó có bảy năm làm việc tại GE Aviation, nơi ông từng là Tổng Giám đốc Nguồn cung ứng, Giám đốc Rủi ro Dịch vụ và Lãnh đạo Tài chính Thỏa thuận Dịch vụ Tùy chỉnh. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại GE Lighting, nơi ông đảm nhận những vai trò với trách nhiệm ngày càng lớn.  

Russell là thành viên của Hội đồng Quản trị của Trường Y khoa Morehouse và Giáo dục Ba chiều (3 Dimensional Education, 3DE) của Junior Achievement, một hiệp hội dành riêng cho việc tái thiết kế giáo dục trung học.

Russell gia nhập Ban quản lý của UPS vào năm 2020, đồng thời phục vụ trong Ủy ban Lương bổng và Nguồn vốn Nhân lực, Ủy ban Đề cử và Quản trị Công ty.

Russell đã tốt nghiệp Đại học Bang Cleveland với bằng tài chính và tốt nghiệp Chương trình Quản lý Tài chính của GE.

Russell Stokes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software