Russell Stokes

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành bộ phận Máy móc & Dịch vụ Thương mại, GE Aerospace

Russell là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Bộ phận Động cơ và Dịch vụ Thương mại, GE Aerospace, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về động cơ phản lực, linh kiện và hệ thống tích hợp cho máy bay thương mại và quân sự, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ các dịch vụ này. Russell đã từng là CEO của năm doanh nghiệp GE với bề dày thành tích về các chiến lược quan trọng hàng đầu mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trong vai trò hiện tại của mình với GE, ông phụ trách chiến lược của công ty về công nghệ, giải pháp và dịch vụ trên toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, từ thời điểm sản xuất đến tiêu thụ. Trước đây, ông từng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của GE Aviation Services từ năm 2020 đến năm 2022, nơi ông chịu trách nhiệm về tăng trưởng thương mại, hiệu suất vận hành và trải nghiệm của khách hàng trên phạm vi Đại tu và Sửa chữa toàn cầu. Trước khi giữ vai trò này, Russell là chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của GE Power Portfolio từ 2019 đến 2020, GE Power từ 2017 đến 2019, GE Energy Connections từ 2015 đến 2017 và GE Transportation từ 2013 đến 2015. Ông đã giữ các vai trò cấp cao khác tại GE Transportation và GE Aviation.

Russell gia nhập Ban quản lý của UPS vào năm 2020 và là thành viên của Ủy ban Lương bổng và Nguồn Nhân lực cũng như Ủy ban Đề cử và Quản trị Doanh nghiệp.

Ông gia nhập GE vào năm 1997 sau khi lấy bằng cử nhân tài chính tại Đại học Cleveland.

Russell Stokes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software