UPS sẽ công bố kết quả quý 2 năm 2021 vào Thứ ba ngày 27 tháng 7 năm 2021

UPS sẽ công bố kết quả hoạt động quý 2 năm 2021 vào ngày 27 tháng 7 năm 2021, khoảng 6 giờ sáng Giờ miền Đông.
Đọc thông cáo báo chí 1023x844_StockTicker_RELEASE.jpg 1023x960_StockTicker_RELEASE.jpg

Atlanta, GA

UPS (NYSE:UPS) sẽ công bố kết quả hoạt động quý 2 năm 2021 vào ngày 27 tháng 7 năm 2021, khoảng 6 giờ sáng Giờ miền Đông.

Vào lúc 8:30 sáng giờ Miền Đông, Giám đốc Điều hành của UPS, Carol Tomé và Giám đốc Tài chính Brian Newman sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến hội nghị nhà đầu tư để thảo luận về kết quả. Cuộc gọi này sẽ được công khai thông qua một webcast trực tiếp.

Để nghe thông tin, hãy truy cập http://www.investors.ups.com và nhấp vào “Webcast”. Bạn có thể truy cập đài webcast trên trang web Quan hệ nhà đầu tư trong một thời gian giới hạn sau cuộc gọi.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software