UPS công bố thu nhập quý 4 năm 2021

ATLANTA – UPS (NYSE:UPS) hôm nay đã công bố doanh thu hợp nhất quý 4 năm 2021 là 27,8 tỷ USD, tăng 11,5% so với quý 4 năm 2020.
Đọc thông cáo báo chí Đọc thông cáo báo chí Đọc thông cáo báo chí
 • Doanh thu Hợp nhất 27,8 tỷ USD, tăng 11,5% so với Năm ngoái
 • Lợi nhuận Hoạt động Hợp nhất là 3,9 tỷ USD, tăng 91,0% so với Năm ngoái; Tăng 37,7% trên Cơ sở đã Điều chỉnh*
 • EPS Pha loãng là 3,52 USD; EPS Pha loãng đã Điều chỉnh Tăng 35,0% Lên 3,59 USD so với Năm ngoái
 • Ban quản lý của UPS tuyên bố cổ tức hàng quý là 1,52 USD, mức Tăng trên mỗi Cổ phiếu là 49% so với Năm trước

ATLANTA – UPS (NYSE:UPS) hôm nay đã công bố doanh thu hợp nhất quý 4 năm 2021 là 27,8 tỷ USD, tăng 11,5% so với quý 4 năm 2020. Lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 3,9 tỷ USD, tăng 91,0% so với quý bốn năm 2020 và tăng 37,7% trên cơ sở đã điều chỉnh. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 3,52 USD trong quý; lợi nhuận trên cổ phiếu pha loãng đã điều chỉnh cao hơn 35,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong quý bốn năm 2021, kết quả GAAP bao gồm tổng phí 59 triệu USD, hay 0,07 USD cho mỗi cổ phiếu pha loãng, bao gồm phí hưu trí sau thuế hạch toán theo giá thị trường (mark-to-market, MTM) không dùng tiền mặt là 14 triệu USD và sau thuế chuyển đổi và các khoản phí khác là 45 triệu USD.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên của UPS vì những nỗ lực xuất sắc của họ trong suốt mùa nghỉ lễ và một lần nữa mang đến dịch vụ hàng đầu trong ngành cho khách hàng của chúng tôi”, Carol Tomé, giám đốc điều hành UPS cho biết. “Việc thực hiện chiến lược của chúng tôi đang mang lại kết quả tài chính tích cực và tạo động lực mạnh mẽ khi chúng tôi bước sang năm 2022.”

Phân khúc Nội địa Mỹ

 

 

Quý 4 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 4 năm 2021

 

Quý IV năm 2020

Đã điều chỉnh

Quý IV năm 2020

Doanh thu

$17,697 M

 

$15,744 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$2,103 M

$2,165 M

$1,247 M

$1,379 M

 • Doanh thu tăng 12,4%, do doanh thu trên mỗi sản phẩm tăng 10,5%.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 11,9%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 12,2%.

 

Phân khúc Quốc tế

 

 

Quý 4 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 4 năm 2021

 

Quý IV năm 2020

Đã điều chỉnh

Quý IV năm 2020

Doanh thu

$5,397 M

 

$4,770 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$1,326 M

$1,331 M

$1,148 M

$1,160 M

 • Doanh thu tăng 13,1%, do doanh thu trên mỗi sản phẩm tăng 16,4%.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 24,6%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 24,7%.

 

Giải pháp Chuỗi Cung ứng1

 

 

Quý 4 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 4 năm 2021

 

Quý IV năm 2020

Đã điều chỉnh

Quý IV năm 2020

Doanh thu

$4,677 M

 

$4,382 M

 

Lãi (lỗ) hoạt động

$462 M

$456 M

$(358) M

$331 M

1 Bao gồm các bộ phận hoạt động không thể báo cáo không đáp ứng tiêu chí của bộ phận có thể báo cáo theo Chủ đề 280 của ASC - Báo cáo Bộ phận.

 • Doanh thu tăng 6,7%, dẫn đầu là lĩnh vực Giao nhận và Logistics, tổng cộng tăng 28%.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 9,9%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 9,7%.

 

Kết quả hợp nhất cả năm 2021

 • Doanh thu tăng 15,0% lên 97,3 tỷ USD.
 • Lợi nhuận hoạt động là 12,8 tỷ USD; lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 13,1 tỷ USD, tăng 50,8%.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 13,2%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 13,5%.
 • EPS pha loãng tổng cộng là 14,68 USD; EPS pha loãng đã điều chỉnh là 12,13 USD, đã loại trừ các tác động của việc tăng và chuyển đổi lương hưu MTM và các khoản phí khác.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư là 30,8%, vượt mục tiêu năm 2023 của công ty.
 • Tiền từ hoạt động kinh doanh là 15,0 tỷ USD và dòng tiền tự do là 10,9 tỷ USD.

Tuyên bố Cổ tức

UPS sẽ trả cổ tức trong quý đầu tiên năm 2022 là 1,52 USD cho mỗi cổ phiếu trên tất cả các cổ phiếu Loại A và Loại B đang lưu hành. Cổ tức được trả 10 tháng 3 năm 2022 cho chủ sở hữu trên hồ sơ vào ngày 22 tháng 2 năm 2022.

Triển vọng năm 2022

Công ty cung cấp hướng dẫn trên cơ sở điều chỉnh (phi GAAP) vì không thể dự đoán hoặc đưa ra sự đối chiếu phản ánh tác động của các điều chỉnh hạch toán theo giá thị trường đối với hưu bổng trong tương lai hoặc các sự kiện không thể lường trước khác mà sẽ được đưa vào kết quả (GAAP) được báo cáo và có thể sẽ là một khoản mục trọng yếu.

UPS dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2023 và biên lợi nhuận hoạt động sớm hơn một năm. Cho cả năm 2022, công ty dự kiến doanh thu hợp nhất khoảng 102 tỷ USD, biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh khoảng 13,7% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đã điều chỉnh ở mức trên 30%.

Công ty đang lên kế hoạch chi tiêu vốn là 5,4% doanh thu hoặc khoảng 5,5 tỷ USD, chi trả cổ tức là khoảng 5,2 tỷ USD, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ban quản lý và mua lại cổ phiếu là ít nhất 1,0 tỷ USD. Mức thuế có hiệu lực dự kiến vào khoảng 23,0%.

* Số tiền “đã điều chỉnh” và dòng tiền mặt tự do là số liệu tài chính không theo các Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Xem phụ lục của thông cáo này để biết về nội dung số liệu tài chính không theo GAAP, bao gồm cả đối chiếu theo số liệu GAAP tương quan gần nhất.

Liên hệ:
UPS Media Relations: 404-828-7123 hoặc pr@ups.com
Quan hệ Nhà đầu tư UPS: 404-828-6059 (tùy chọn 4) hoặc investor@ups.com

# # #

Thông tin về cuộc điện đàm

CEO Carol Tomé và CFO Brian Newman của UPS sẽ thảo luận về kết quả của quý bốn với các nhà đầu tư và nhà phân tích trong cuộc điện đàm lúc 8:30 sáng, giờ miền Đông (ET), 1 tháng 2 năm 2022. Cuộc họp sẽ được phát công khai thông qua Webcast trực tiếp. Để nhận cuộc gọi, hãy truy cập www.investors.ups.com và nhấp vào “Earnings Conference Call”. Thông tin tài chính bổ sung được bao gồm trong lịch trình tài chính chi tiết đang được đăng trên www.investors.ups.com trong mục “Thu nhập và Tài chính Hàng quý” và được nộp cho SEC như một minh chứng cho Báo cáo Hiện tại trên Mẫu 8-K.

Giới thiệu về UPS

UPS (NYSE:UPS) là một trong những công ty lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2021 là 97,3 tỷ USD và cung cấp một loạt các giải pháp logistics được tích hợp cho khách hàng ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập trung vào tuyên bố mục đích của mình, “Đưa thế giới tiến lên bằng cách giao đi những gì quan trọng”, hơn 534.000 nhân viên của công ty giữ vững một chiến lược được tuyên bố đơn giản và thực thi một cách hiệu quả: Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt. Lấy đổi mới làm động lực. UPS cam kết giảm tác động đến môi trường và hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ trên khắp thế giới. UPS cũng giữ lập trường kiên định ủng hộ tính đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Có thể tìm thêm thông tin tại www.ups.com, about.ups.com www.investors.ups.com.

Các tuyên bố Hướng tới Tương lai

Bản phát hành này và các hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có chứa và có thể sẽ đề cập đến “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố khác với những tuyên bố thực tế hiện tại hoặc lịch sử và tất cả các tuyên bố đi kèm với các thuật ngữ như “sẽ”, “tin rằng”, “dự tính”, “mong đợi”, “ước tính”, “giả định”, “dự định”, “dự đoán”, “mục tiêu”, "kế hoạch" cũng như các thuật ngữ tương tự, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra tuân theo các điều khoản cảng an toàn của luật chứng khoán liên bang theo Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Đôi khi, chúng tôi cũng đưa các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng miệng vào các tài liệu được công khai khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai có thể liên quan đến ý định, niềm tin, dự báo hoặc kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về định hướng mang tính chiến lược, triển vọng, kết quả trong tương lai hoặc các sự kiện trong tương lai của chúng tôi; chúng không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Ban Giám đốc tin rằng các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý khi được đưa ra. Tuy nhiên, cần thận trọng để không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì những tuyên bố đó chỉ nói về ngày được đưa ra và tương lai, về bản chất, không thể được dự đoán một cách chắc chắn.

Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể có những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kinh nghiệm lịch sử, kỳ vọng hiện tại hoặc kết quả được dự đoán của chúng ta. Những rủi ro và bất ổn này bao gồm nhưng không giới hạn ở: những bất ổn tiếp tục liên quan đến tác động của đại dịch COVID-19 đối với tình hình và hoạt động kinh doanh, hiệu quả tài chính và tính thanh khoản, khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi cũng như nền kinh tế toàn cầu; những thay đổi trong điều kiện kinh tế chung, ở Hoa Kỳ hoặc quốc tế; cạnh tranh mạnh mẽ ở địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế; những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi với những khách hàng quan trọng của chúng tôi; những thay đổi trong môi trường quản lý ở Hoa Kỳ và quốc tế; các yêu cầu vật lý hoặc dữ liệu bảo mật tăng lên hoặc phức tạp hơn; các phản ứng của pháp lý, quy định hoặc thị trường đối với biến đổi khí hậu toàn cầu; kết quả thương lượng và phê chuẩn hợp đồng lao động; đình công, ngừng việc hoặc làm chậm tiến độ của nhân viên; tác động của việc thay đổi giá năng lượng, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, và gián đoạn nguồn cung cấp các mặt hàng này; thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc lãi suất; khó khăn do dự kiến ​​ngừng LIBOR và chuyển sang bất kỳ chuẩn lãi suất nào khác; khả năng duy trì hình ảnh thương hiệu của chúng tôi; khả năng thu hút và giữ chân những nhân viên có năng lực; vi phạm bảo mật dữ liệu; gián đoạn Internet hoặc cơ sở hạ tầng công nghệ của chúng tôi; gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi do các sự kiện hoặc thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo bao gồm các cuộc tấn công khủng bố, dịch bệnh hoặc đại dịch; khả năng dự báo chính xác nhu cầu đầu tư vốn trong tương lai của chúng tôi; đối mặt với những phát triển về kinh tế, chính trị và xã hội đang thay đổi ở các thị trường quốc tế và mới nổi; những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, các quy định của chính phủ, hoặc các điều kiện kinh tế hoặc thị trường có thể dẫn đến suy giảm tài sản của chúng tôi; tăng chi phí của chúng tôi hoặc nghĩa vụ tài trợ liên quan đến sức khỏe của nhân viên, sức khỏe của người về hưu và/hoặc trợ cấp hưu trí; các khoản nợ thuế khác tiềm ẩn ở quốc tế hoặc Hoa Kỳ; các khiếu nại hoặc kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến lao động và việc làm, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, hoạt động kinh doanh, trách nhiệm môi trường và các vấn đề khác; khả năng nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ việc mua lại của chúng tôi, liên doanh hoặc liên minh chiến lược; khả năng nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ các sáng kiến ​​chuyển đổi của chúng tôi; sự biến động theo chu kỳ và theo mùa trong kết quả hoạt động của chúng tôi; khả năng quản lý chi phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường của chúng tôi; và các rủi ro khác được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch theo thời gian, bao gồm Báo cáo hàng năm của chúng tôi trên Biểu mẫu 10-K cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2020 và các báo cáo được nộp sau đó. Bạn nên cân nhắc các hạn chế và rủi ro liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai, và không quá tin tưởng vào tính chính xác của thông tin dự đoán có trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện, hoàn cảnh, những thay đổi về kỳ vọng hoặc sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước sau ngày đưa ra những tuyên bố đó.

Đối chiếu Số liệu Tài chính GAAP và phi GAAP

Tùy thời điểm, chúng tôi sẽ bổ sung vào báo cáo các thông tin tài chính được xác định theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (generally accepted accounting principles, "GAAP") bằng các biện pháp tài chính không phải GAAP nhất định. Các hướng dẫn này bao gồm: lương bổng và trợ cấp "đã điều chỉnh"; chi phí hoạt động, lợi nhuận hoạt động; biên lợi nhuận hoạt động; thu nhập và (chi phí) khác; thu nhập trước thuế; chi phí thuế thu nhập; thuế suất có hiệu lực; thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Chúng tôi trình bày doanh thu và doanh thu trên mỗi phần trên cơ sở đơn vị tiền tệ không đổi. Ngoài ra, chúng tôi cũng công bố dòng tiền tự do và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (return on invested capital, “ROIC”).

Chúng tôi tin rằng những số liệu không phải GAAP đó sẽ cung cấp thông tin hữu ích để giúp người sử dụng báo cáo tài chính của chúng tôi hiểu đầy đủ hơn về kết quả tài chính và dòng tiền cũng như đánh giá được hiệu quả hoạt động của chúng tôi do những báo cáo tài chính đó loại trừ các khoản mục có thể biểu thị hoặc không liên quan đến hoạt động cơ bản của chúng tôi và có thể là cơ sở hữu ích để phân tích các xu hướng trong hoạt động kinh doanh cơ bản của chúng tôi. Các phương pháp đánh giá không phải GAAP này được ban quản lý sử dụng nội bộ để phân tích hiệu suất hoạt động của đơn vị kinh doanh, phân bổ nguồn lực của đơn vị kinh doanh và liên quan đến việc xác định phần thưởng khuyến khích.

Các số liệu tài chính phi GAAP nên được cân nhắc bên cạnh, chứ không thay thế cho các kết quả được tính toán dựa trên GAAP đã được báo cáo của chúng tôi. Thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi là cơ sở kế toán tổng hợp. Do đó, thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi có thể không so sánh được với các thông tin có tựa đề tương tự được báo cáo bởi các công ty khác.

Chi phí tái cấu trúc và các khoản phí khác

Lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể loại trừ tác động của chi phí liên quan đến các hoạt động tái cấu trúc, lợi thế thương mại, mức suy giảm tài sản và mức thoái vốn. 

Những thay đổi về tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hoạt động phòng ngừa rủi ro

Doanh thu trung lập với tiền tệ, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động không bao gồm tác động theo kỳ của việc thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ và bất kỳ hoạt động phòng ngừa rủi ro ngoại tệ nào. Các thước đo này được tính bằng cách chia doanh thu đô la Mỹ được báo cáo trong kỳ hiện tại, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động cho tỷ giá hối đoái trung bình trong giai đoạn hiện tại để tính doanh thu nội tệ trong kỳ hiện tại, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động. Số tiền thu được sau đó được nhân với tỷ giá hối đoái trung bình được dùng để diễn giải các kết quả có thể so sánh cho mỗi tháng trong giai đoạn năm trước (bao gồm tác động của bất kỳ hoạt động phòng ngừa rủi ro doanh thu ngoại tệ nào). Sự khác biệt giữa doanh thu bằng đô la Mỹ, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động trong kỳ hiện tại được báo cáo và doanh thu bằng đô la Mỹ, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động trong kỳ hiện tại nhận được là khoảng thời gian qua tác động của các tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hoạt động phòng ngừa rủi ro.

Điều chỉnh sau nghỉ hưu và hưu bổng theo giá trị thị trường

Chúng tôi ghi nhận các thay đổi về giá trị thực sự của tài sản trong chương trình nghỉ hưu và lãi/lỗ ròng thực tế vượt quá 10% hành lang quỹ hỗ trợ sau nghỉ hưu và hưu bổng của công ty ngay lập tức, nếu coi đây là một phần của thu nhập hưu bổng khác (chi phí). Chúng tôi bổ sung bản trình bày của chúng tôi về dữ liệu tài chính nhất định bằng các biện pháp không phải GAAP loại trừ tác động của lãi và lỗ được ghi nhận vượt quá hành lang 10% và các ảnh hưởng liên quan đến thuế thu nhập. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ những tác động theo giá trị thị trường này sẽ cung cấp thông tin bổ sung quan trọng bằng cách loại bỏ sự biến động liên quan đến những thay đổi ngắn hạn về lãi suất thị trường, giá trị vốn chủ sở hữu và các yếu tố tương tự.

Thuế thu nhập tạm hoãn tác động đến các điều chỉnh đối với chương trình sau nghỉ hưu và hưu bổng theo giá thị trường được tính toán bằng cách nhân thuế suất luật định hiện hành ở mỗi khu vực, bao gồm cả khu vực liên bang Hoa Kỳ và nhiều khu vực tiểu bang Hoa Kỳ cũng như khu vực phi Hoa Kỳ, với khoản điều chỉnh.

Dòng tiền tự do

Chúng tôi tính toán dòng tiền tự do lưu chuyển dưới dạng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí vốn dùng để mua tài sản sản xuất, tiền thu được từ bán lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, cộng hoặc trừ các khoản phải thu tài chính và các hoạt động đầu tư khác. Chúng tôi tin rằng dòng tiền tự do là một chỉ số quan trọng để biết có bao nhiêu tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh đang diễn ra và chúng tôi sử dụng công cụ này để đánh giá lượng tiền mặt sẵn có để đầu tư vào kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ nợ của chúng tôi và chi trả cho cổ đông.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư

ROIC được tính bằng mười hai tháng sau cùng (“TTM”) của thu nhập hoạt động đã điều chỉnh chia cho mức trung bình của tổng nợ, lương hưu không ở hiện tại và các nghĩa vụ trợ cấp sau khi trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông, vào cuối kỳ hiện tại và cuối kỳ tương ứng của năm trước. Bởi vì ROIC không phải là thước đo do GAAP xác định, một phần chúng tôi tính toán nó bằng cách sử dụng các thước đo tài chính không phải GAAP mà chúng tôi tin là chỉ báo rõ nhất về hiệu quả kinh doanh liên tục của chúng tôi. Chúng tôi coi ROIC là một thước đo hữu ích để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các khoản đầu tư vốn dài hạn của chúng tôi.

Các Chỉ số phi GAAP Hướng tới Tương lai

Đôi khi, khi trình bày các chỉ số không phải GAAP hướng tới tương lai, chúng tôi không thể cung cấp các đối chiếu định lượng với thước đo GAAP tương quan chặt chẽ nhất do sự không chắc chắn về thời gian, số lượng hoặc bản chất của bất kỳ điều chỉnh nào, có thể là quan trọng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

 

 

 

 

 

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software