UPS Công bố Thu nhập Quý 4 Năm 2022

UPS (NYSE:UPS) hôm nay đã công bố doanh thu hợp nhất trong quý 4 năm 2022 là 27,0 tỷ đô la, giảm 2,7% so với quý 4 năm 2021.
Q4Earnings_desktop.jpg Q4Earnings_tablet.jpg Q4Earnings_mobile.jpg
 • Doanh thu hợp nhất là $27,0 tỷ, giảm 2,7% so với năm ngoái
 • Biên lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 11,8%; Tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất đã điều chỉnh là 14,1%
 • EPS pha loãng là 3,96 đô la; EPS pha loãng đã điều chỉnh tăng 0,8% so với năm ngoái lên 3,62 đô la
 • Tuyên bố cổ tức hàng quý là 1,62 đô la, mức tăng trên mỗi cổ phiếu là 6,6% và cấp phép Chương trình Mua lại Cổ phiếu trị giá 5 tỷ đô la mới, thay thế cho cấp phép hiện tại

ATLANTA – UPS (NYSE:UPS) hôm nay đã công bố doanh thu hợp nhất trong quý 4 năm 2022 là 27,0 tỷ đô la, giảm 2,7% so với quý 4 năm 2021. Lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 3,2 tỷ đô la, giảm 17,9% so với quý 4 năm 2021 và giảm 3,3% trên cơ sở điều chỉnh. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 3,96 USD trong quý; lợi nhuận trên cổ phiếu pha loãng đã điều chỉnh là 3,62 USD, cao hơn 0,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý 4 năm 2022, kết quả GAAP bao gồm lợi ích ròng là 299 triệu đô la, tương đương 0,34 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, bao gồm khoản lãi hưu trí không dùng tiền mặt, hạch toán theo giá thị trường (mark-to-market, MTM) là 782 triệu đô la, một khoản phí một lần, không dùng tiền mặt, sau thuế trị giá 384 triệu đô la phát sinh từ việc trao nhanh các đơn vị kết quả hoạt động hạn chế liên quan đến thay đổi thiết kế chương trình lương bổng khuyến khích, khoản phí sau thuế không dùng tiền mặt là 58 triệu đô la do cắt giảm trong giá trị còn lại của máy bay MD-11 của công ty và chuyển đổi sau thuế cùng các chi phí khác là 41 triệu USD.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên của UPS vì đã giao những hàng hóa quan trọng trong suốt mùa lễ, bao gồm cả dịch vụ dẫn đầu ngành cho khách hàng của chúng tôi trong năm thứ năm liên tiếp”, Carol Tomé, giám đốc điều hành của UPS cho biết. “Trong năm nay, chúng tôi đã đạt được các mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động hợp nhất theo mục tiêu và lợi nhuận trên vốn đầu tư sớm hơn một năm so với dự đoán ban đầu. Kết quả của chúng tôi vào năm 2022 cho thấy chiến lược của chúng tôi đang đi đúng hướng.”

Phân khúc Nội địa Mỹ

 

 

Quý 4 năm 2022

Đã điều chỉnh

Quý 4 năm 2022

 

Quý 4 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 4 năm 2021

Doanh thu

18.252 triệu USD

 

$17,697 M

 

Lợi nhuận hoạt động

1.840 triệu USD

2.328 triệu USD

$2,103 M

$2,165 M

 • Doanh thu tăng 3,1%, do doanh thu trên mỗi sản phẩm tăng 7,2%.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 10,1%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 12,8%.

Phân khúc Quốc tế

 

 

Quý 4 năm 2022

Đã điều chỉnh

Quý 4 năm 2022

 

Quý 4 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 4 năm 2021

Doanh thu

4.950 triệu USD

 

$5,397 M

 

Lợi nhuận hoạt động

1.020 triệu USD

$1,091 M

$1,326 M

$1,331 M

 • Doanh thu giảm 8,3%, bởi khối lượng trung bình hàng ngày giảm 8,6% do khối lượng nội địa thấp hơn và các tuyến giao thương Trung Quốc yếu đi.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 20,6%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 22,0%.

Giải pháp Chuỗi Cung ứng1

 

 

Quý 4 năm 2022

Đã điều chỉnh

Quý 4 năm 2022

 

Quý 4 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 4 năm 2021

Doanh thu

3.831 triệu USD

 

$4,677 M

 

Lợi nhuận hoạt động

335 triệu USD

403 triệu USD

$462 M

$456 M

1 Bao gồm các bộ phận hoạt động không đáp ứng tiêu chí của bộ phận có thể báo cáo theo Chủ đề 280 của ASC - Báo cáo Bộ phận.

 • Doanh thu giảm 18,1%, do khối lượng và giá thị trường giảm trong giao nhận vận tải hàng không và đường biển, được bù đắp một phần bởi sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 8,7%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 10,5%.

Kết quả Hợp nhất cả năm 2022

 • Doanh thu tăng 3,1% lên 100,3 tỷ đô la.
 • Lợi nhuận hoạt động là 13,1 tỷ đô la; lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 13,9 tỷ đô la, tăng 5,4%.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 13,0%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 13,8%.
 • EPS pha loãng tổng cộng là 13,20 đô la; EPS pha loãng đã điều chỉnh là 12,94 đô la.
 • Lợi tức đã điều chỉnh trên vốn đầu tư là 31,3%.
 • Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh là 14,1 tỷ đô la và dòng tiền tự do là 9,0 tỷ đô la.

Ngoài ra, Công ty đã trả lại 8,6 tỷ đô la tiền mặt cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phần.

Lợi tức cổ đông

Trong năm thứ 14 liên tiếp, Ban quản lý của UPS đã thông qua việc tăng cổ tức hàng quý của công ty. UPS sẽ trả cổ tức trong quý đầu tiên năm 2023 là 1,62 đô la cho mỗi cổ phiếu trên tất cả các cổ phiếu Loại A và Loại B đang lưu hành. Cổ tức được trả 10 tháng 3 năm 2023 cho chủ sở hữu trên hồ sơ vào ngày 21 tháng 2 năm 2023. Ngoài ra, Ban quản lý của UPS đã phê duyệt cấp phép mua lại cổ phần mới trị giá 5 tỷ đô la, thay thế cho cấp phép hiện có của công ty.

Triển vọng năm 2023

Công ty cung cấp hướng dẫn nhất định trên cơ sở điều chỉnh (phi GAAP) vì không thể dự đoán hoặc đưa ra sự đối chiếu phản ánh tác động của các điều chỉnh hạch toán đối với hưu bổng trong tương lai hoặc các sự kiện không thể lường trước khác sẽ được đưa vào kết quả (GAAP) được báo cáo và có thể sẽ là một khoản mục trọng yếu.

Trong cả năm 2023, UPS dự kiến doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 97,0 tỷ đô la đến 99,4 tỷ đô la và biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh hợp nhất nằm trong khoảng từ 12,8% đến 13,6%.

Công ty đang lên kế hoạch các khoản chi căn bản vào khoảng 5,3 tỷ đô la, chi trả cổ tức vào khoảng 5,4 tỷ đô la, tùy thuộc vào sự chấp thuận của hội đồng quản trị và mua lại cổ phần vào khoảng 3 tỷ đô la. Mức thuế có hiệu lực dự kiến vào khoảng 23,5%.

* Số tiền “đã điều chỉnh” là số liệu tài chính không theo các Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Xem phụ lục của thông cáo này để biết về nội dung số liệu tài chính không theo GAAP, bao gồm cả tái điều giải theo số liệu GAAP tương quan gần nhất.

Liên hệ:
UPS Media Relations: 404-828-7123 hoặc pr@ups.com
Quan hệ Nhà đầu tư UPS: 404-828-6059 (tùy chọn 4) hoặc investor@ups.com

# # #

Thông tin về cuộc hội đàm

CEO Carol Tomé và CFO Brian Newman của UPS sẽ thảo luận về kết quả của quý bốn với các nhà đầu tư và nhà phân tích trong cuộc điện đàm lúc 8:30 sáng, giờ miền Đông (ET), 31 tháng 1 năm 2023. Cuộc họp sẽ được phát công khai thông qua Webcast trực tiếp. Để nhận cuộc gọi, hãy truy cập www.investors.ups.com và nhấp vào “Earnings Conference Call.” Thông tin tài chính bổ sung được bao gồm trong lịch trình tài chính chi tiết đang được đăng trên www.investors.ups.com trong mục “Thu nhập và Tài chính Hàng quý” và được nộp cho SEC như một minh chứng cho Báo cáo Hiện tại trên Mẫu 8-K.

Giới thiệu về UPS

UPS (NYSE:UPS) là một trong những công ty lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2022 là 100,3 tỷ đô la và cung cấp một loạt các giải pháp logistics được tích hợp cho khách hàng ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập trung vào tuyên bố sứ mệnh của mình, “Đưa thế giới tiến lên bằng cách giao những gì quan trọng”, hơn 500.000 nhân viên của công ty giữ vững một chiến lược được tuyên bố đơn giản và thực thi một cách hiệu quả: Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt. Lấy đổi mới làm động lực. UPS cam kết giảm tác động đến môi trường và hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ trên khắp thế giới. UPS cũng giữ lập trường kiên định ủng hộ tính đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin tại www.ups.com, about.ups.com www.investors.ups.com.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Bản phát hành này và các hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có chứa và có thể sẽ đề cập đến “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố khác với những tuyên bố thực tế hiện tại hoặc lịch sử và tất cả các tuyên bố đi kèm với các thuật ngữ như “sẽ”, “tin rằng”, “dự tính”, “mong đợi”, “ước tính”, “giả định”, “dự định”, “dự đoán”, “mục tiêu”, "kế hoạch" cũng như các thuật ngữ tương tự, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra tuân theo các điều khoản cảng an toàn của luật chứng khoán liên bang theo Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Đôi khi, chúng tôi cũng đưa các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng miệng vào các tài liệu được công khai khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai có thể liên quan đến ý định, niềm tin, dự báo hoặc kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về định hướng mang tính chiến lược, triển vọng, kết quả trong tương lai hoặc các sự kiện trong tương lai của chúng tôi; chúng không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Ban Giám đốc tin rằng các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý khi được đưa ra. Tuy nhiên, cần thận trọng để không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì những tuyên bố đó chỉ nói về ngày được đưa ra và tương lai, về bản chất, không thể được dự đoán một cách chắc chắn.

Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể có những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kinh nghiệm lịch sử, kỳ vọng hiện tại hoặc kết quả được dự đoán của chúng ta. Những rủi ro và bất ổn này bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh hưởng của: những bất ổn tiếp tục liên quan đến đại dịch COVID-19 đối với hoạt động và việc kinh doanh, hiệu quả tài chính và tính thanh khoản của chúng tôi, khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi cũng như nền kinh tế toàn cầu; những thay đổi trong điều kiện kinh tế chung, ở Hoa Kỳ hoặc quốc tế; sự phát triển của ngành và sự cạnh tranh đáng kể; những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi với những khách hàng quan trọng của chúng tôi; khả năng của chúng tôi để thu hút và giữ chân những nhân viên có năng lực; các yêu cầu vật lý hoặc bảo mật dữ liệu gia tăng hoặc phức tạp hơn, hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật dữ liệu nào; đình công, ngừng việc hoặc làm chậm công việc của nhân viên của chúng tôi; kết quả thương lượng và phê chuẩn hợp đồng lao động; khả năng duy trì hình ảnh thương hiệu và danh tiếng của công ty; sự gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của chúng tôi; biến đổi khí hậu toàn cầu; gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi do các sự kiện hoặc thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo bao gồm các cuộc tấn công khủng bố, dịch bệnh hoặc đại dịch; đối mặt với sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội đang thay đổi trên thị trường quốc tế; khả năng của chúng tôi để nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ việc mua lại, chuyển nhượng, liên doanh hoặc liên minh mang tính chiến lược; thay đổi giá năng lượng, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, hoặc gián đoạn nguồn cung các mặt hàng này; thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc lãi suất; khả năng dự báo chính xác nhu cầu đầu tư vốn trong tương lai của chúng tôi; các chi phí đáng kể và nghĩa vụ tài trợ liên quan đến sức khỏe của nhân viên, sức khỏe của người về hưu và/hoặc trợ cấp hưu trí; khả năng của chúng tôi để quản lý chi phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường; những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, các quy định của chính phủ, hoặc các điều kiện kinh tế hoặc thị trường có thể dẫn đến suy giảm tài sản của chúng tôi; các khoản nợ thuế quốc tế hoặc Hoa Kỳ bổ sung tiềm ẩn; luật và quy định ngày càng nghiêm ngặt, bao gồm cả liên quan đến biến đổi khí hậu; các khiếu nại hoặc kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến lao động và việc làm, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, hoạt động kinh doanh, trách nhiệm môi trường và các vấn đề khác; và các rủi ro khác được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại từng thời điểm, bao gồm Báo cáo thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2021 Báo cáo hàng quý của chúng tôi trên Mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào 31 tháng 3 năm 2022 và sau đó nộp báo cáo. Bạn nên cân nhắc các hạn chế và rủi ro liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai, và không quá tin tưởng vào tính chính xác của thông tin dự đoán có trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện, hoàn cảnh, những thay đổi về kỳ vọng hoặc sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước sau ngày đưa ra những tuyên bố đó.

Thông tin, bao gồm cả so sánh với các giai đoạn trước, có thể phản ánh kết quả đã điều chỉnh. Xem phụ lục để đối chiếu các kết quả đã điều chỉnh và các số liệu tài chính không theo GAAP khác.

Đối chiếu Số liệu Tài chính theo GAAP và không theo GAAP

Tùy thời điểm, chúng tôi sẽ bổ sung vào báo cáo các thông tin tài chính được xác định theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (generally accepted accounting principles, "GAAP") bằng các biện pháp tài chính không phải GAAP nhất định.

Các số liệu tài chính đã điều chỉnh nên được cân nhắc thêm, chứ không thay thế cho các kết quả được tính toán dựa trên GAAP đã được báo cáo của chúng tôi. Các thước đo tài chính đã điều chỉnh của chúng tôi không đại diện cho cơ sở kế toán toàn diện và do đó có thể không so sánh được với các thước đo có tiêu đề tương tự do các công ty khác báo cáo.

Các Chỉ số Không phải GAAP Hướng tới Tương lai

Đôi khi, khi trình bày các chỉ số không phải GAAP hướng tới tương lai, chúng tôi không thể cung cấp các đối chiếu định lượng với thước đo GAAP tương quan chặt chẽ nhất do sự không chắc chắn về thời gian, số lượng hoặc bản chất của bất kỳ điều chỉnh nào, có thể là quan trọng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Những thay đổi trong Tỷ giá Hối đoái Ngoại tệ và các Hoạt động Phòng ngừa Rủi ro

Doanh thu trung lập với tiền tệ, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động không bao gồm tác động theo kỳ của việc thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ và bất kỳ hoạt động phòng ngừa rủi ro ngoại tệ nào. Các thước đo này được tính bằng cách chia doanh thu đô la Mỹ được báo cáo trong kỳ hiện tại, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động cho tỷ giá hối đoái trung bình trong giai đoạn hiện tại để tính doanh thu nội tệ trong kỳ hiện tại, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động. Số tiền thu được sau đó được nhân với tỷ giá hối đoái trung bình được dùng để diễn giải các kết quả có thể so sánh cho mỗi tháng trong giai đoạn năm trước (bao gồm tác động của bất kỳ hoạt động phòng ngừa rủi ro doanh thu ngoại tệ nào). Sự khác biệt giữa doanh thu bằng đô la Mỹ, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động trong kỳ hiện tại được báo cáo và doanh thu bằng đô la Mỹ, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động trong kỳ hiện tại nhận được là khoảng thời gian qua tác động của các tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hoạt động phòng ngừa rủi ro.

Thay đổi Thiết kế Chương trình Lương bổng Khuyến khích

Trong năm 2022, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi về cấu trúc đối với thiết kế của các chương trình lương bổng khuyến khích dẫn đến khoản phí một lần, không dùng tiền mặt liên quan đến việc trao nhanh một số phần thưởng khuyến khích là vốn chủ sở hữu mà chúng tôi không mong muốn lặp lại. Chúng tôi bổ sung việc trình bày lợi nhuận hoạt động, biên độ hoạt động, thu nhập trước thuế thu nhập, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng các biện pháp phi GAAP loại trừ tác động của những thay đổi này. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ tác động của những thay đổi như vậy cho phép người dùng báo cáo tài chính của chúng tôi xác định chính xác hơn các xu hướng tăng trưởng cơ bản trong chi phí lương bổng và lợi ích.

Thay đổi Giá trị Còn lại Ước tính của Tài sản Dài hạn

Trong quý IV năm 2022, chúng tôi đã quyết định ngừng sử dụng sáu máy bay MD-11 hiện có của mình vào năm 2023. Liên quan đến vấn đề đó, chúng tôi đã phải chịu một khoản phí một lần, không phải bằng tiền mặt do giảm giá trị còn lại ước tính của phi đội MD-11 của chúng tôi. Chúng tôi bổ sung việc trình bày lợi nhuận hoạt động, biên độ hoạt động, thu nhập trước thuế thu nhập, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng các biện pháp phi GAAP loại trừ tác động của khoản phí này. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ tác động của khoản phí này sẽ giúp người dùng báo cáo tài chính của chúng tôi hiểu được chi phí liên tục liên quan đến tài sản lâu dài của chúng tôi tốt hơn.

Chi phí Tái cấu trúc và các Khoản phí khác

EBITDA đã điều chỉnh, lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể loại trừ tác động của chi phí liên quan đến các hoạt động tái cấu trúc, lợi thế thương mại, mức suy giảm tài sản và mức thoái vốn. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ tác động của những khoản phí này sẽ giúp người dùng báo cáo tài chính của chúng tôi xem xét hiệu quả kinh doanh cơ bản từ cùng góc độ với ban quản lý. Chúng tôi không xem xét các chi phí này khi đánh giá hiệu suất hoạt động của các đơn vị kinh doanh của chúng tôi, khi đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực hoặc khi xác định lương bổng khuyến khích.

Phúc lợi Hưu trí được Xác định và các khoản Lãi và Lỗ của Chương trình Y tế Sau khi nghỉ hưu

Chúng tôi ghi nhận những thay đổi về giá trị thực của tài sản trong chương trình nghỉ hưu và các khoản lãi và lỗ ròng thực tế vượt quá 10% hành lang (được định nghĩa là lớn hơn 10% giá trị thực của tài sản trong chương trình nghỉ hưu hoặc nghĩa vụ phúc lợi dự kiến của chương trình nghỉ hưu), cũng như các khoản lãi và lỗ do cắt giảm chương trình và thanh toán, đối với các kế hoạch phúc lợi được xác định khi nghỉ hưu và sau khi nghỉ hưu của chúng tôi ngay lập tức như một phần của Thu nhập đầu tư (chi phí) và mục khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Chúng tôi bổ sung bản trình bày về lợi nhuận trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiểu với các số liệu đã điều chỉnh, trong đó loại trừ tác động của lãi/lỗ và tác động của thuế thu nhập liên quan. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ những khoản lãi và lỗ của kế hoạch phúc lợi đã xác định này sẽ cung cấp thông tin bổ sung quan trọng bằng cách loại bỏ sự biến động liên quan đến những sửa đổi kế hoạch, những thay đổi ngắn hạn về lãi suất thị trường, giá trị vốn chủ sở hữu và các yếu tố tương tự.

Thuế thu nhập tạm hoãn tác động đến các điều chỉnh đối với chương trình sau nghỉ hưu và hưu bổng được tính toán bằng cách nhân thuế suất luật định hiện hành ở mỗi khu vực thuế, bao gồm cả khu vực liên bang Hoa Kỳ và nhiều khu vực tiểu bang Hoa Kỳ cũng như khu vực phi Hoa Kỳ, với khoản điều chỉnh.

Dòng tiền tự do

Chúng tôi tính toán dòng tiền tự do lưu chuyển dưới dạng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí vốn dùng để mua tài sản sản xuất, tiền thu được từ bán lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, cộng hoặc trừ các khoản phải thu tài chính và các hoạt động đầu tư khác. Chúng tôi tin rằng dòng tiền tự do là một chỉ số quan trọng để biết có bao nhiêu tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh đang diễn ra và chúng tôi sử dụng công cụ này để đánh giá lượng tiền mặt sẵn có để đầu tư vào kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ nợ của chúng tôi và chi trả cho cổ đông.

Lợi nhuận đã Điều chỉnh trên Vốn Đầu tư

ROIC đã điều chỉnh được tính bằng mười hai tháng sau cùng (trailing twelve months, “TTM”) của thu nhập hoạt động đã điều chỉnh chia cho mức trung bình của tổng nợ, lương hưu không ở hiện tại và các nghĩa vụ trợ cấp sau khi trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông, vào cuối kỳ hiện tại và cuối kỳ tương ứng của năm trước. Bởi vì ROIC đã điều chỉnh không phải là thước đo do GAAP xác định, một phần chúng tôi tính toán ROIC bằng cách sử dụng các thước đo tài chính phi GAAP mà chúng tôi tin là chỉ báo rõ nhất về hiệu quả kinh doanh liên tiếp của chúng tôi. Chúng tôi coi ROIC đã điều chỉnh là một thước đo hữu ích để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các khoản đầu tư vốn dài hạn của chúng tôi.

Tổng nợ đã Điều chỉnh / EBITDA đã Điều chỉnh

Tổng nợ đã điều chỉnh được định nghĩa là nợ dài hạn và các khoản thuê tài chính của chúng tôi, bao gồm các khoản nợ đến hạn hiện tại, cộng với các nghĩa vụ hưu trí và trợ cấp sau khi mãn hạn. EBITDA đã điều chỉnh được định nghĩa là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình được điều chỉnh cho các tác động của việc thiết kế lại chương trình lương bổng khuyến khích, chuyển đổi và các chi phí khác, lãi và lỗ của phúc lợi hưu trí được xác định và các khoản thu nhập khác. Chúng tôi tin rằng tỷ lệ giữa tổng nợ đã điều chỉnh và EBITDA đã điều chỉnh là một chỉ số quan trọng về sức mạnh tài chính của chúng tôi và là tỷ lệ được các bên thứ ba sử dụng khi đánh giá mức độ nợ của chúng tôi.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software