UPS công bố thu nhập quý 3 năm 2022

UPS (NYSE: UPS) hôm nay đã công bố doanh thu hợp nhất quý 3 năm 2022 là 24,2 tỷ đô la, tăng 4,2% so với quý 3 năm 2021.
Q3Earnings_desktop.jpg Q3Earnings_tablet.jpg Q3Earnings_mobile.jpg
  • Doanh thu Hợp nhất 24,2 tỷ đô la, tăng 4,2% so với năm ngoái
  • Lợi nhuận Hoạt động Hợp nhất là 3,1 tỷ đô la, tăng 7,5% so với năm ngoái; tăng 6,0% trên Cơ sở đã Điều chỉnh*
  • EPS Pha loãng là 2,96 đô la; EPS Pha loãng đã Điều chỉnh tăng 10,3% lên 2,99 đô la so với năm ngoái
  • Tái khẳng định Doanh thu Hợp nhất Năm tài chính 2022, Biên lợi nhuận Hoạt động Điều chỉnh và Mục tiêu Lợi nhuận trên Vốn đầu tư được Điều chỉnh

ATLANTA  – UPS (NYSE:UPS) hôm nay đã công bố doanh thu hợp nhất quý 3 năm 2022 là 24,2 tỷ USD, tăng 4,2% so với quý 3 năm 2021. Lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 3,1 tỷ USD, tăng 7,5% so với quý ba của năm 2021 và tăng 6,0% trên cơ sở điều chỉnh. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 2,96 USD trong quý; lợi nhuận trên cổ phiếu pha loãng đã điều chỉnh là 2,99 USD, cao hơn 10,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong quý ba năm 2022, kết quả GAAP bao gồm chuyển đổi sau thuế và các khoản phí khác là 27 triệu đô la, tương đương 0,03 đô la cho mỗi cổ phiếu.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên của UPS trên khắp thế giới về tinh thần kiên cường và đã không ngừng cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng”, Carol Tomé, Giám đốc Điều hành UPS phát biểu. “Môi trường vĩ mô rất năng động, nhưng chúng tôi đang trên đà đạt được các mục tiêu tài chính năm 2022 bằng cách kiên trì thực hiện chiến lược của mình và kiểm soát hết sức có thể.”

Phân khúc Nội địa Mỹ

 

 

Quý 3 2022

Đã điều chỉnh

Quý 3 2022

 

Quý 3 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 3 năm 2021

Doanh thu

$15,374 M

 

$14,208 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$1,666 M

$1,686 M

$1,407 M

$1,414 M

  • Doanh thu tăng 8,2%, do doanh thu trên mỗi sản phẩm tăng 9,8%.
  • Biên lợi nhuận hoạt động là 10,8%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 11,0%.

Phân khúc Quốc tế

 

 

Quý 3 2022

Đã điều chỉnh

Quý 3 2022

 

Quý 3 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 3 năm 2021

Doanh thu

$4,799 M

 

$4,720 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$997 M

$1,004 M

$1,051 M

$1,108 M

  • Doanh thu tăng 1,7%, do doanh thu trên mỗi sản phẩm tăng 6,4%.
  • Biên lợi nhuận hoạt động là 20,8%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 20,9%.

Giải pháp Chuỗi Cung ứng1

 

 

Quý 3 2022

Đã điều chỉnh

Quý 3 2022

 

Quý 3 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 3 năm 2021

Doanh thu

$3,988 M

 

$4,256 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$450 M

$459 M

$438 M

$448 M

1 Bao gồm các bộ phận hoạt động không đáp ứng tiêu chí của bộ phận có thể báo cáo theo Chủ đề 280 của ASC - Báo cáo Bộ phận.

  • Doanh thu giảm 6,3% do mảng giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển giảm, nhưng may mắn được bù đắp một phần bởi sự tăng trưởng trong các mảng kinh doanh dịch vụ hậu cần và chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.
  • Biên lợi nhuận hoạt động là 11,3%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 11,5%.

Triển vọng năm 2022

Công ty cung cấp hướng dẫn trên cơ sở điều chỉnh (phi GAAP) vì không thể dự đoán hoặc đưa ra sự đối chiếu phản ánh tác động của các điều chỉnh hạch toán đối với hưu bổng trong tương lai hoặc các sự kiện không thể lường trước khác mà sẽ được đưa vào kết quả (GAAP) được báo cáo và có thể sẽ là một khoản mục trọng yếu.

Công ty khẳng định lại doanh thu mục tiêu tài chính hợp nhất khoảng 102 tỷ đô la, biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh khoảng 13,7% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đã điều chỉnh ở mức trên 30% cho cả năm 2022.

Trong năm nay, công ty dự kiến các khoản chi căn bản rơi vào khoảng 5,0 tỷ đô la. Khoản chi trả cổ tức dự kiến rơi vào khoảng 5,2 tỷ đô la, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị và việc mua lại cổ phần được dự kiến là ít nhất 3,0 tỷ đô la.

* Số tiền “đã điều chỉnh” là số liệu tài chính không theo các Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Xem phụ lục của thông cáo này để biết về nội dung số liệu tài chính không theo GAAP, bao gồm cả tái điều giải theo số liệu GAAP tương quan gần nhất.

Liên hệ:
UPS Media Relations: 404-828-7123 hoặc pr@ups.com
Quan hệ Nhà đầu tư UPS: 404-828-6059 (tùy chọn 4) hoặc investor@ups.com

# # #

Thông tin về cuộc hội đàm

CEO Carol Tomé và CFO Richard Peretz của UPS sẽ thảo luận về kết quả của quý 3 với các nhà đầu tư và nhà phân tích trong cuộc hội đàm lúc 8:30 sáng Giờ miền đông (ET), 25 tháng 10 năm 2022. Cuộc họp sẽ được phát công khai thông qua Webcast trực tiếp. Để nhận cuộc gọi, hãy truy cập www.investors.ups.com và nhấp vào “Earnings Conference Call.” Thông tin tài chính bổ sung được bao gồm trong lịch trình tài chính chi tiết đang được đăng trên www.investors.ups.com trong mục “Thu nhập và Tài chính Hàng quý” và được nộp cho SEC như một minh chứng cho Báo cáo Hiện tại trên Mẫu 8-K.

Giới thiệu về UPS

UPS (NYSE:UPS) là một trong những công ty lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2021 là 97,3 tỷ USD và cung cấp một loạt các giải pháp logistics được tích hợp cho khách hàng ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập trung vào tuyên bố sứ mệnh của mình, “Đưa thế giới tiến lên bằng cách giao những gì quan trọng”, hơn 500.000 nhân viên của công ty giữ vững một chiến lược được tuyên bố đơn giản và thực thi một cách hiệu quả: Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt. Lấy đổi mới làm động lực. UPS cam kết giảm tác động đến môi trường và hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ trên khắp thế giới. UPS cũng có lập trường kiên định trong việc ủng hộ tính đa dạng, công bằng và hòa nhập. Có thể xem thêm thông tin tại www.ups.com, about.ups.com www.investors.ups.com.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Bản phát hành này và các hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có chứa và có thể sẽ đề cập đến “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố khác với những tuyên bố thực tế hiện tại hoặc lịch sử và tất cả các tuyên bố đi kèm với các thuật ngữ như “sẽ”, “tin rằng”, “dự tính”, “mong đợi”, “ước tính”, “giả định”, “dự định”, “dự đoán”, “mục tiêu”, "kế hoạch" cũng như các thuật ngữ tương tự, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra tuân theo các điều khoản cảng an toàn của luật chứng khoán liên bang theo Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Đôi khi, chúng tôi cũng đưa các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng miệng vào các tài liệu được công khai khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai có thể liên quan đến ý định, niềm tin, dự báo hoặc kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về định hướng mang tính chiến lược, triển vọng, kết quả trong tương lai hoặc các sự kiện trong tương lai của chúng tôi; chúng không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Ban Giám đốc tin rằng các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý khi được đưa ra. Tuy nhiên, cần thận trọng để không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì những tuyên bố đó chỉ nói về ngày được đưa ra và tương lai, về bản chất, không thể được dự đoán một cách chắc chắn.

Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể có những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kinh nghiệm lịch sử, kỳ vọng hiện tại hoặc kết quả được dự đoán của chúng ta. Những rủi ro và bất ổn này bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh hưởng của: những bất ổn tiếp tục liên quan đến đại dịch COVID-19 đối với hoạt động và việc kinh doanh, hiệu quả tài chính và tính thanh khoản của chúng tôi, khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi cũng như nền kinh tế toàn cầu; những thay đổi trong điều kiện kinh tế chung, ở Hoa Kỳ hoặc quốc tế; sự phát triển của ngành và sự cạnh tranh đáng kể; những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi với những khách hàng quan trọng của chúng tôi; khả năng của chúng tôi để thu hút và giữ chân những nhân viên có năng lực; các yêu cầu vật lý hoặc bảo mật dữ liệu gia tăng hoặc phức tạp hơn, hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật dữ liệu nào; đình công, ngừng việc hoặc làm chậm công việc của nhân viên của chúng tôi; kết quả thương lượng và phê chuẩn hợp đồng lao động; khả năng duy trì hình ảnh thương hiệu và danh tiếng của công ty; sự gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của chúng tôi; biến đổi khí hậu toàn cầu; gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi do các sự kiện hoặc thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo bao gồm các cuộc tấn công khủng bố, dịch bệnh hoặc đại dịch; đối mặt với sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội đang thay đổi trên thị trường quốc tế; khả năng của chúng tôi để nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ việc mua lại, chuyển nhượng, liên doanh hoặc liên minh mang tính chiến lược; thay đổi giá năng lượng, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, hoặc gián đoạn nguồn cung các mặt hàng này; thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc lãi suất; khả năng dự báo chính xác nhu cầu đầu tư vốn trong tương lai của chúng tôi; các chi phí đáng kể và nghĩa vụ tài trợ liên quan đến sức khỏe của nhân viên, sức khỏe của người về hưu và/hoặc trợ cấp hưu trí; khả năng của chúng tôi để quản lý chi phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường; những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, các quy định của chính phủ, hoặc các điều kiện kinh tế hoặc thị trường có thể dẫn đến suy giảm tài sản của chúng tôi; các khoản nợ thuế quốc tế hoặc Hoa Kỳ bổ sung tiềm ẩn; luật và quy định ngày càng nghiêm ngặt, bao gồm cả liên quan đến biến đổi khí hậu; các khiếu nại hoặc kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến lao động và việc làm, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, hoạt động kinh doanh, trách nhiệm môi trường và các vấn đề khác; và các rủi ro khác được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại từng thời điểm, bao gồm Báo cáo thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2021 Báo cáo hàng quý của chúng tôi trên Mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào 31 tháng 3 năm 2022 và sau đó nộp báo cáo. Bạn nên cân nhắc các hạn chế và rủi ro liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai, và không quá tin tưởng vào tính chính xác của thông tin dự đoán có trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện, hoàn cảnh, những thay đổi về kỳ vọng hoặc sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước sau ngày đưa ra những tuyên bố đó.

Thông tin, bao gồm cả so sánh với các giai đoạn trước, có thể phản ánh kết quả đã điều chỉnh. Xem phụ lục để đối chiếu các kết quả đã điều chỉnh và các số liệu tài chính không theo GAAP khác.

Đối chiếu Số liệu Tài chính theo GAAP và không theo GAAP

Tùy thời điểm, chúng tôi sẽ bổ sung vào báo cáo các thông tin tài chính được xác định theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (generally accepted accounting principles, "GAAP") bằng các số liệu tài chính không theo GAAP nhất định. Những số liệu này bao gồm: lương bổng và trợ cấp "đã điều chỉnh"; chi phí hoạt động; thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định hữu hình và khấu hao tài sản cố định vô hình (“EBITDA”); lợi nhuận hoạt động; biên lợi nhuận hoạt động; thu nhập và (chi phí) khác; thu nhập trước thuế; chi phí thuế thu nhập; thuế suất có hiệu lực; thu nhập ròng; và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Chúng tôi trình bày doanh thu, doanh thu trên mỗi đơn vị và lợi nhuận hoạt động trên cơ sở đơn vị tiền tệ không đổi. Ngoài ra, chúng tôi công bố dòng tiền tự do, lợi tức trên vốn đầu tư (return on invested capital, “ROIC”) đã điều chỉnh và tỷ lệ tổng nợ đã điều chỉnh trên EBITDA đã điều chỉnh.

Chúng tôi tin rằng những số liệu phi GAAP đó sẽ cung cấp thông tin hữu ích nhằm giúp người sử dụng báo cáo tài chính của chúng tôi hiểu đầy đủ hơn về kết quả tài chính và dòng tiền cũng như đánh giá được hiệu quả hoạt động của chúng tôi. Do những báo cáo tài chính đó loại trừ các khoản mục có thể biểu thị hoặc không liên quan đến hoạt động cơ bản của chúng tôi và có thể là cơ sở hữu ích để phân tích các xu hướng hoạt động kinh doanh cơ bản của chúng tôi. Các phương pháp đánh giá không phải GAAP này được ban quản lý sử dụng nội bộ để phân tích hiệu suất hoạt động của đơn vị kinh doanh, phân bổ nguồn lực của đơn vị kinh doanh và liên quan đến việc xác định phần thưởng khuyến khích.

Các số liệu tài chính phi GAAP nên được cân nhắc thêm, chứ không thay thế cho các kết quả được tính toán dựa trên GAAP đã được báo cáo của chúng tôi. Thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi là cơ sở kế toán tổng hợp. Do đó, thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi có thể không so sánh được với các thông tin có tựa đề tương tự được báo cáo bởi các công ty khác.

Chi phí Tái cấu trúc và các Khoản phí khác

EBITDA đã điều chỉnh, lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể loại trừ tác động của chi phí liên quan đến các hoạt động tái cấu trúc, lợi thế thương mại, mức suy giảm tài sản và mức thoái vốn. 

Những thay đổi trong Tỷ giá Hối đoái Ngoại tệ và các Hoạt động Phòng ngừa Rủi ro

Doanh thu trung lập về tiền tệ, doanh thu trên mỗi phần và lợi nhuận hoạt động không bao gồm tác động theo kỳ của việc thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ và bất kỳ hoạt động phòng ngừa rủi ro ngoại tệ nào. Các thước đo này được tính bằng cách chia doanh thu đô la Mỹ được báo cáo trong kỳ hiện tại, doanh thu trên mỗi phần và lợi nhuận hoạt động cho tỷ giá hối đoái trung bình trong giai đoạn hiện tại để tính doanh thu nội tệ trong kỳ hiện tại, doanh thu trên mỗi phần và lợi nhuận hoạt động. Số tiền thu được sau đó được nhân với tỷ giá hối đoái trung bình được dùng để diễn giải các kết quả có thể so sánh cho mỗi tháng trong giai đoạn năm trước (bao gồm tác động của bất kỳ hoạt động phòng ngừa rủi ro doanh thu ngoại tệ nào). Sự khác biệt giữa doanh thu bằng đô la Mỹ, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động trong kỳ hiện tại được báo cáo và doanh thu bằng đô la Mỹ, doanh thu trên mỗi sản phẩm và lợi nhuận hoạt động trong kỳ hiện tại nhận được là khoảng thời gian qua tác động của các tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hoạt động phòng ngừa rủi ro.

Điều chỉnh Sau nghỉ hưu và Hưu bổng

Chúng tôi ghi nhận những thay đổi về giá trị thực của tài sản trong chương trình nghỉ hưu, lãi và lỗ ròng thực tế vượt quá 10% hành lang (được định nghĩa là lớn hơn 10% giá trị thực của tài sản trong chương trình nghỉ hưu hoặc nghĩa vụ phúc lợi dự kiến của chương trình nghỉ hưu). Và lãi và lỗ do sửa đổi chương trình, đối với các chương trình trợ cấp được xác định khi nghỉ hưu và sau khi nghỉ hưu của chúng tôi ngay lập tức như một phần của thu nhập hưu trí khác (chi phí). Chúng tôi bổ sung bản trình bày về lợi nhuận trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiểu với các số liệu đã điều chỉnh, trong đó loại trừ tác động của lãi/lỗ và tác động của thuế thu nhập liên quan. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ những khoản lãi và lỗ của kế hoạch phúc lợi đã xác định này sẽ cung cấp thông tin bổ sung quan trọng bằng cách loại bỏ sự biến động liên quan đến những sửa đổi kế hoạch, những thay đổi ngắn hạn về lãi suất thị trường, giá trị vốn chủ sở hữu và các yếu tố tương tự.

Thuế thu nhập tạm hoãn tác động đến các điều chỉnh đối với chương trình sau nghỉ hưu và hưu bổng được tính toán bằng cách nhân thuế suất luật định hiện hành ở mỗi khu vực thuế, bao gồm cả khu vực liên bang Hoa Kỳ và nhiều khu vực tiểu bang Hoa Kỳ cũng như khu vực phi Hoa Kỳ, với khoản điều chỉnh.

Dòng tiền tự do

Chúng tôi tính toán dòng tiền tự do lưu chuyển dưới dạng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí vốn dùng để mua tài sản sản xuất, tiền thu được từ bán lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, cộng hoặc trừ các khoản phải thu tài chính và các hoạt động đầu tư khác. Chúng tôi tin rằng dòng tiền tự do là một chỉ số quan trọng để biết có bao nhiêu tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh đang diễn ra và chúng tôi sử dụng công cụ này để đánh giá lượng tiền mặt sẵn có để đầu tư vào kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ nợ của chúng tôi và chi trả cho cổ đông.

Lợi nhuận đã Điều chỉnh trên Vốn Đầu tư

ROIC đã điều chỉnh được tính bằng mười hai tháng sau cùng (trailing twelve months, “TTM”) của thu nhập hoạt động đã điều chỉnh chia cho mức trung bình của tổng nợ, lương hưu không ở hiện tại và các nghĩa vụ trợ cấp sau khi trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông, vào cuối kỳ hiện tại và cuối kỳ tương ứng của năm trước. Bởi vì ROIC đã điều chỉnh không phải là thước đo do GAAP xác định, một phần chúng tôi tính toán ROIC bằng cách sử dụng các thước đo tài chính phi GAAP mà chúng tôi tin là chỉ báo rõ nhất về hiệu quả kinh doanh liên tiếp của chúng tôi. Chúng tôi coi ROIC đã điều chỉnh là một thước đo hữu ích để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các khoản đầu tư vốn dài hạn của chúng tôi.

Tổng nợ đã Điều chỉnh / EBITDA đã Điều chỉnh

Tổng nợ đã điều chỉnh được định nghĩa là nợ dài hạn và các khoản thuê tài chính của chúng tôi, bao gồm các khoản nợ đến hạn hiện tại, cộng với các nghĩa vụ hưu trí và trợ cấp sau khi mãn hạn. EBITDA đã điều chỉnh được định nghĩa là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình được điều chỉnh để tái cơ cấu và các chi phí khác cũng như thu nhập đầu tư và các khoản khác. Chúng tôi tin rằng tỷ lệ giữa tổng nợ đã điều chỉnh và EBITDA đã điều chỉnh là một chỉ số quan trọng về sức mạnh tài chính của chúng tôi và là tỷ lệ được các bên thứ ba sử dụng khi đánh giá mức độ nợ của chúng tôi.

Các Chỉ số Không phải GAAP Hướng tới Tương lai

Đôi khi, khi trình bày các chỉ số không phải GAAP hướng tới tương lai, chúng tôi không thể cung cấp các đối chiếu định lượng với thước đo GAAP tương quan chặt chẽ nhất do sự không chắc chắn về thời gian, số lượng hoặc bản chất của bất kỳ điều chỉnh nào, có thể là quan trọng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software