UPS công bố thu nhập quý 3 năm 2020

Đọc thông cáo báo chí Đọc thông cáo báo chí Đọc thông cáo báo chí

Atlanta, GA

  • Doanh thu hợp nhất tăng 15,9%; Tăng trưởng trên tất cả các phân khúc
  • Mức EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phần) pha loãng là 2,24 USD, tăng 11,4%; EPS pha loãng đã điều chỉnh* tăng 10,1% lên 2,28 USD
  • Tiền YTD (Từ đầu năm đến nay) từ Hoạt động là 9,3 tỷ đô la; Dòng tiền tự do đã điều chỉnh là 5,9 tỷ đô la

UPS (NYSE: UPS) hôm nay đã công bố doanh thu hợp nhất quý 3 năm 2020 là 21,2 tỷ đô la, tăng 15,9% so với quý 3 năm 2019. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hợp nhất tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng là 2,0 tỷ đô la trong quý, cao hơn 11,8% so với cùng kỳ năm 2019, hay 10,7% trên cơ sở đã điều chỉnh. Lợi nhuận hoạt động là 2,4 tỷ đô la, tăng 11,0% so với quý thứ ba của năm ngoái, hay 9,9% trên cơ sở đã điều chỉnh.

Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 2,24 đô la và thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,28 đô la, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả GAAP bao gồm phí chuyển đổi trước thuế là 44 triệu đô la, tương đương 0,04 đô la cho mỗi cổ phiếu. Năm ngoái, kết quả GAAP bao gồm khoản phí trước thuế cho chi phí chuyển đổi là 63 triệu đô la, tương đương 0,06 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. 

 “Hiệu suất làm việc của chúng tôi nêu bật sự nhanh nhạy của mạng lưới tích hợp toàn cầu của chúng tôi trong bối cảnh những thách thức đang diễn ra của đại dịch. Nguồn động lực giúp chúng tôi có được kết quả đó là nhu cầu hàng xuất mạnh mẽ liên tục từ Châu Á và sự tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Trên đây là chia sẻ của giám đốc điều hành Carol Tomé của UPS. “Các nhân viên của UPS là những người hùng hàng ngày đang giúp cho dây chuyền cung ứng của thế giới luôn hoạt động. Tôi muốn cảm ơn tập thể nhân viên của chúng tôi vì cam kết không ngừng của họ đối với khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.”

Phân khúc Nội địa Mỹ

 

 

Quý 3 năm 2020

Đã điều chỉnh

Quý 3 năm 2020

 

3Q 2019

Đã điều chỉnh

Quý 3 năm 2019

Doanh thu

$13,225 M

 

$11,455 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$1,098 M

$1,133 M

$1,216 M

$1,242 M

  • Khối lượng trung bình hàng ngày tăng 13,8%, với sự tăng trưởng trên tất cả các sản phẩm và nhu cầu tiếp tục tăng lên của cư dân.
  • Biên lợi nhuận hoạt động là 8,3%; biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh là 8,6%.

Phân khúc Quốc tế

 

 

Quý 3 năm 2020

Đã điều chỉnh

Quý 3 năm 2020

 

3Q 2019

Đã điều chỉnh

Quý 3 năm 2019

Doanh thu

$4,087 M

 

$3,494 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$966 M

$972 M

$667 M

$693 M

  • Sản lượng trung bình hàng ngày tăng 12,1%, với mức tăng trưởng sản lượng xuất khẩu hai con số trên toàn cầu và nhu cầu xuất khẩu tiếp tục mạnh từ châu Á.
  • Biên lợi nhuận hoạt động là 23,6%; biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh là 23,8%.

Phân khúc Hàng nặng và Chuỗi Cung ứng

 

 

Quý 3 năm 2020

Đã điều chỉnh

Quý 3 năm 2020

 

3Q 2019

Đã điều chỉnh

Quý 3 năm 2019

Doanh thu

$3,926 M

 

$3,369 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$299 M

$302 M

$245 M

$256 M

  • Doanh thu tăng 16,5% do nhu cầu giao nhận hàng hóa ra ngoài vùng châu Á tăng mạnh.
  • Biên lợi nhuận hoạt động là 7,6%; biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh là 7,7%.

* Số liệu "đã điều chỉnh" là các số liệu tài chính không phải GAAP. Xem phụ lục của bản phát hành này để thảo luận về các số liệu tài chính không phải GAAP, bao gồm cả bản điều chỉnh với số liệu GAAP có tương quan chặt chẽ nhất.

Triển vọng

UPS không cung cấp hướng dẫn về doanh thu hợp nhất và thu nhập bị pha loãng trên mỗi cổ phiếu do sự không chắc chắn về thời gian và tốc độ phục hồi kinh tế. Công ty không thể dự đoán mức độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc thời gian của đại dịch vi-rút corona hoặc ước tính hợp lý hiệu suất hoạt động của mình trong các quý tương lai.

“Cách tiếp cận Tốt hơn chứ không phải lớn hơn của chúng tôi có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của chúng tôi trong quý, đặc biệt là thông qua các hành động đem lại doanh thu chất lượng mà chúng tôi đã thực hiện. Ngoài ra, gần đây chúng tôi đã đưa ra các sáng kiến mới để giảm chi phí hơn nữa”, Brian Newman, Giám đốc tài chính của UPS cho biết. “Sắp tới quý 4, chúng tôi đang cộng tác với khách hàng và sử dụng các công cụ đã được chứng minh của mình để kiểm soát khối lượng và đảm bảo khả năng phục hồi mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào việc mang lại đỉnh cao thành công và tạo ra doanh thu bằng tiền mặt.”

Thông tin về cuộc hội đàm

CEO Carol Tomé và CFO Richard Peretz của UPS sẽ thảo luận về kết quả của quý 3 với các nhà đầu tư và nhà phân tích trong cuộc hội đàm lúc 8:30 sáng Giờ miền đông (ET), 28 tháng 10 năm 2020. Cuộc họp sẽ được phát công khai thông qua Webcast trực tiếp. Để truy cập cuộc gọi, hãy truy cập www.investors.ups.com và nhấp vào “Earnings Webcast”. Thông tin tài chính bổ sung được bao gồm trong lịch trình tài chính chi tiết được đăng trên www.investors.ups.com trong mục “Tài chính” và được nộp cho SEC minh chứng cho Báo cáo Hiện tại của chúng tôi trên Mẫu 8-K.

Giới thiệu về UPS

UPS (NYSE:UPS) là một trong những công ty phát hàng lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2019 là 74 tỷ đô la và cung cấp một loạt các giải pháp logistics được tích hợp cho khách hàng ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 500.000 nhân viên của công ty cùng đồng lòng trong một chiến lược với tuyên bố đơn giản và triển khai hiệu quả: Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt. Lấy đổi mới làm động lực. UPS cam kết giảm tác động đến môi trường và hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ trên khắp thế giới. UPS cũng giữ lập trường vững chắc và kiên định ủng hộ sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Bạn có thể tìm thông tin về công ty trên Internet tại địa chỉ www.ups.com và thêm thông tin tại địa chỉ www.pressroom.ups.comwww.investors.ups.com.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Bản phát hành này, là Báo cáo thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm đã kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2019 và các hồ sơ khác của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có chứa và đề cập đến "các tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố khác với những tuyên bố thực tế hiện tại hoặc lịch sử và tất cả các tuyên bố đi kèm với các thuật ngữ như “tin tưởng”, “dự án”, “mong đợi”, “ước tính”, “giả định”, “dự định”, “dự đoán”, “mục tiêu”, "kế hoạch" và các cách nói khác của chúng, cũng như các thuật ngữ tương tự, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra tuân theo các điều khoản cảng an toàn của luật chứng khoán liên bang theo Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Đôi khi, chúng tôi cũng đưa các tuyên bố hướng tới tương lai vào các tài liệu được công khai khác. Các tuyên bố như vậy có thể liên quan đến mục đích, niềm tin và kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về định hướng chiến lược, triển vọng và kết quả trong tương lai, đồng thời đưa ra kỳ vọng hiện tại hoặc dự báo của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai; chúng không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Ban Giám đốc tin rằng các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý khi được đưa ra. Tuy nhiên, cần thận trọng để không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì những tuyên bố đó chỉ nói về ngày được đưa ra.

Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể có những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kinh nghiệm lịch sử, kỳ vọng hiện tại hoặc kết quả được dự đoán của chúng ta. Những rủi ro và không chắc chắn này, có nhiều cái nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: những bất ổn tiếp tục liên quan đến tác động của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh và hoạt động, tình trạng tài chính, kết quả tài chính và vị thế tài chính của chúng tôi, khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi cũng như nền kinh tế toàn cầu; những thay đổi trong điều kiện kinh tế chung, ở Hoa Kỳ hoặc quốc tế; cạnh tranh mạnh mẽ ở địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế; những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi với những khách hàng quan trọng của chúng tôi; những thay đổi trong quy định phức tạp và nghiêm ngặt ở Hoa Kỳ và quốc tế (bao gồm các luật và quy định về thuế); yêu cầu vật lý hoặc dữ liệu bảo mật tăng lên hoặc phức tạp hơn; phản ứng pháp lý, quy định hoặc thị trường đối với biến đổi khí hậu toàn cầu; kết quả thương lượng và phê chuẩn hợp đồng lao động; đình công, ngừng việc hoặc làm chậm tiến độ của nhân viên; tác động của việc thay đổi giá năng lượng, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, và gián đoạn nguồn cung cấp các mặt hàng này; thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc lãi suất; khó khăn do dự kiến ​​ngừng LIBOR và chuyển sang bất kỳ chuẩn lãi suất nào khác; khả năng duy trì hình ảnh thương hiệu của chúng tôi; vi phạm bảo mật dữ liệu; gián đoạn Internet hoặc cơ sở hạ tầng công nghệ của chúng tôi; gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi do các sự kiện hoặc thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo bao gồm các cuộc tấn công khủng bố, dịch bệnh hoặc đại dịch; khả năng dự báo chính xác nhu cầu đầu tư vốn trong tương lai của chúng tôi; đối mặt với những phát triển về kinh tế, chính trị và xã hội đang thay đổi ở các thị trường quốc tế và mới nổi; những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, các quy định của chính phủ, hoặc các điều kiện kinh tế hoặc thị trường có thể dẫn đến suy giảm tài sản của chúng tôi; tăng chi phí của chúng tôi hoặc nghĩa vụ tài trợ liên quan đến sức khỏe của nhân viên, sức khỏe của người về hưu và/hoặc trợ cấp hưu trí; các khoản nợ thuế khác tiềm ẩn ở quốc tế hoặc Hoa Kỳ; các khiếu nại hoặc kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến lao động và việc làm, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, hoạt động kinh doanh, trách nhiệm môi trường và các vấn đề khác; khả năng nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ việc mua lại của chúng tôi, liên doanh hoặc liên minh chiến lược; khả năng nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ các sáng kiến ​​chuyển đổi của chúng tôi; sự biến động theo chu kỳ và theo mùa trong kết quả hoạt động của chúng tôi; khả năng quản lý chi phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường của chúng tôi; và các rủi ro khác được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch theo thời gian, bao gồm Báo cáo hàng năm của chúng tôi trên Biểu mẫu 10-K cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo hàng quý của chúng tôi trên Biểu mẫu 10-Q cho quý đã kết thúc vào 31 tháng 3 năm 2020 và các báo cáo được nộp sau đó. Bạn nên cân nhắc các hạn chế và rủi ro liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai, và không quá tin tưởng vào tính chính xác của thông tin có trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện, hoàn cảnh, những thay đổi về kỳ vọng hoặc sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước sau ngày đưa ra những tuyên bố đó, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Điều giải Số liệu Tài chính GAAP và phi GAAP

Chúng tôi bổ sung báo cáo thông tin tài chính của chúng tôi được xác định theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ("GAAP") với các số liệu tài chính nhất định không phải GAAP, bao gồm bồi thường và phúc lợi "đã điều chỉnh", lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập khác (chi phí), thu nhập trước thuế, chi phí thuế thu nhập, thuế suất thực tế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Chúng tôi bổ sung báo cáo doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động của mình với các số liệu không phải GAAP, trong đó loại trừ tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hành động phòng ngừa rủi ro trong từng giai đoạn. Ngoài ra, chúng tôi công bố định kỳ dòng tiền tự do, dòng tiền tự do không bao gồm các khoản đóng góp lương hưu tùy ý và các khoản chi tiêu vốn bao gồm cả các khoản hoàn trả gốc của vốn vay. Các số liệu tương đương xác định theo tiêu chuẩn GAAP cũng được gọi là "đã báo cáo" hoặc "không điều chỉnh.”

Chúng tôi tin rằng những số liệu không phải GAAP đó sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích để giúp người sử dụng báo cáo tài chính của chúng tôi hiểu được kết quả tài chính và dòng tiền cũng như đánh giá được hiệu quả hoạt động của chúng tôi do những báo cáo tài chính đó loại trừ các khoản mục có thể biểu thị hoặc không liên quan đến hoạt động cơ bản của chúng tôi và có thể là cơ sở hữu ích để phân tích các xu hướng trong hoạt động kinh doanh cơ bản của chúng tôi. Các phương pháp đánh giá không phải GAAP này được ban quản lý sử dụng nội bộ để phân tích hiệu suất hoạt động của đơn vị kinh doanh, phân bổ nguồn lực của đơn vị kinh doanh và liên quan đến việc xác định phần thưởng khuyến khích.

Chi phí Liên quan đến các Chương trình Tái cấu trúc; Chi phí Chiến lược Chuyển đổi

Lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu loại trừ tác động của chi phí liên quan đến các chương trình tái cấu trúc, bao gồm cả chi phí chiến lược Chuyển đổi. 

Tác động của những thay đổi trong tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hoạt động phòng ngừa rủi ro

Doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động tính bằng tiền tệ trung giới được tính toán bằng cách chia doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động tính bằng đô-la Mỹ giai đoạn hiện tại cho tỷ giá hối đoái trung bình giai đoạn hiện tại để suy ra doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động theo tiền tệ địa phương giai đoạn hiện tại. Số tiền thu được sau đó được nhân với tỷ giá hối đoái trung bình được dùng để diễn giải các kết quả có thể so sánh cho mỗi tháng trong giai đoạn năm trước (bao gồm tác động của các hoạt động phòng ngừa rủi ro doanh thu ngoại tệ). Sự khác biệt giữa doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động tính bằng đô-la Mỹ được báo cáo cho giai đoạn hiện tại và doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động tính bằng đô-la Mỹ được suy diễn cho giai đoạn hiện tại đó là tác động của biến động tiền tệ từng giai đoạn.

Tác động của việc thay đổi tỷ lệ chiết khấu lương hưu

Lợi nhuận hoạt động trung lập về tỷ lệ chiết khấu lương hưu không phải GAAP không bao gồm tác động theo thời gian của việc thay đổi tỷ lệ chiết khấu lên chi phí dịch vụ hưu trí. Có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2020, chúng tôi đã bắt đầu đánh giá các phân khúc của mình bằng cách sử dụng lợi nhuận hoạt động trung lập về tỷ lệ chiết khấu lương hưu bên cạnh thước đo lợi nhuận hoạt động phân khúc hiện tại của chúng tôi.

Lợi nhuận hoạt động trung lập về tỷ lệ chiết khấu lương hưu được tính bằng cách chiết khấu giá trị lợi ích có thể quy cho dịch vụ của nhân viên trong giai đoạn hiện tại sử dụng tỷ lệ chiết khấu của năm trước áp dụng cho từng kế hoạch lợi ích xác định do công ty chúng tôi tài trợ. Chênh lệch giữa số tiền thu được này và chi phí dịch vụ được báo cáo trong kỳ hiện tại là tác động của tỷ lệ chiết khấu lương hưu đối với lợi nhuận hoạt động theo thời kỳ.

Dòng tiền tự do và Chi tiêu vốn được điều chỉnh

Chúng tôi tính toán dòng tiền tự do lưu chuyển dưới dạng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí vốn dùng để mua tài sản sản xuất, tiền thu được từ bán lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, cộng hoặc trừ các khoản phải thu tài chính và các hoạt động đầu tư khác. Dòng tiền tự do không bao gồm các khoản đóng góp lương hưu tùy ý bổ sung lại vào bất kỳ khoản đóng góp hưu trí tùy ý nào được thực hiện trong kỳ. Chúng tôi tin rằng dòng tiền tự do, dòng tiền tự do không bao gồm các khoản đóng góp hưu trí tùy ý và dòng tiền tự do được điều chỉnh để trả nợ gốc các nghĩa vụ thuê tài chính là những chỉ số quan trọng về lượng tiền được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh thường xuyên và chúng tôi sử dụng chúng như một thước đo lượng tiền mặt gia tăng sẵn có cho đầu tư vào doanh nghiệp của chúng tôi, đáp ứng các nghĩa vụ nợ của chúng tôi và trả lại tiền mặt cho các chủ sở hữu cổ phần. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng việc điều chỉnh chi tiêu vốn để trả nợ gốc các nghĩa vụ thuê tài chính phản ánh tổng thể lượng tiền mặt mà chúng tôi đã đầu tư vào tài sản vốn.

Các số liệu tài chính phi GAAP nên được cân nhắc bên cạnh, chứ không thay thế cho các kết quả được tính toán dựa trên GAAP đã được báo cáo của chúng tôi. Thông tin tài chính phi GAAP của chúng tôi không đại diện cho cơ sở kế toán tổng hợp. Do đó, thông tin tài chính phi GAAP của chúng tôi có thể không so sánh được với các số liệu có tựa đề tương tự được báo cáo bởi các công ty khác.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software