UPS công bố thu nhập quý 1 năm 2021

UPS (NYSE:UPS) hôm nay đã công bố doanh thu hợp nhất quý 1 năm 2021 là 22,9 tỷ USD, tăng 27% so với quý 1 năm 2020.
Đọc thông cáo báo chí Đọc thông cáo báo chí Đọc thông cáo báo chí

ATLANTA

 • Doanh thu hợp nhất tăng 27%; Tăng trưởng trên tất cả các phân khúc
 • Lợi nhuận Hoạt động Hợp nhất tăng 158% lên 2,8 tỷ USD, tăng 164% trên cơ sở đã điều chỉnh*
 • EPS pha loãng là 5,47 USD; EPS pha loãng đã điều chỉnh là 2,77 USD, tăng 141%

UPS (NYSE:UPS) hôm nay đã công bố doanh thu hợp nhất quý 1 năm 2021 là 22,9 tỷ USD, tăng 27% so với quý 1 năm 2020. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hợp nhất tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 2,8 tỷ USD, tăng 158% so với quý đầu tiên của năm 2020 và tăng 164% trên cơ sở đã điều chỉnh. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 5,47 đô la trong quý, cao hơn 393% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 141% trên căn bản đã điều chỉnh.

Trong quý đầu tiên của năm 2021, kết quả GAAP bao gồm lợi nhuận ròng 2,4 tỷ USD, hay 2,70 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, bao gồm phúc lợi hưu trí hạch toán theo giá thị trường (MTM) sau thuế là 2,5 tỷ USD và chuyển đổi sau thuế cùng các khoản phí khác là 140 triệu USD. Lợi nhuận MTM tăng chủ yếu là nhờ việc ban hành Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021 (ARPA). ARPA, đã được ký thành luật vào 11 tháng 3 năm 2021, bảo vệ một số chương trình hưu trí cho nhiều công ty không bị vỡ nợ cho đến năm 2051, nhờ đó loại phần phải trả của Công ty về các phúc lợi phối hợp có thể có liên quan đến Quỹ hưu trí Trung ương Hoa Kỳ. Việc ban hành ARPA yêu cầu Công ty phải đánh giá lại chương trình Trợ cấp IBT UPS của mình theo tỷ lệ chiết khấu hiện tại, đã tăng lên kể từ ngày đánh giá trước đó. Kết quả chung là giảm 6,4 tỷ USD khoản phải trả cho hưu trí.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên của UPS đã chuyển phát những hàng hóa quan trọng, bao gồm cả vắc-xin COVID-19”, Carol Tomé, CEO của UPS cho biết. “Trong quý, chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược của mình theo khuôn khổ tốt hơn chứ không phải lớn hơn, điều này cho phép chúng tôi giành được những cơ hội tốt nhất trên thị trường và thúc đẩy kết quả tài chính kỷ lục.”

Phân khúc Nội địa Mỹ

 

 

Quý 1 2021

Đã điều chỉnh

Quý 1 năm 2021

 

Quý 1 2020

Đã điều chỉnh 

Quý 1 năm 2020

Doanh thu

$14,010 M

 

$11,456 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$1,359 M

$1,463 M

$364 M

$401 M

 • Doanh thu tăng 22,3%, dẫn đầu là tăng trưởng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Doanh thu bình quân tăng 10,2%, nhờ các sản phẩm dịch vụ vận chuyển mặt đất.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 9,7%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 10,4%.

 

Phân khúc Quốc tế

 

 

Quý 1 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 1 năm 2021

 

Quý 1 năm 2020

Đã điều chỉnh

Quý 1 năm 2020

Doanh thu

$4,607 M

 

$3,383 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$1,085 M

$1,091 M

$551 M

$558 M

 • Sản lượng trung bình hàng ngày tăng 23,1%, với sự tăng trưởng xuất khẩu từ tất cả các khu vực.
 • Doanh thu tăng 36,2%, dẫn đầu là Châu Á và Châu Âu.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 23,6%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 23,7%.

 

Phân khúc Hàng nặng và Chuỗi Cung ứng

 

 

Quý 1 năm 2021

Đã điều chỉnh

Quý 1 năm 2021

 

Quý 1 năm 2020

Đã điều chỉnh

Quý 1 năm 2020

Doanh thu

$4,291 M

 

$3,196 M

 

Lợi nhuận hoạt động

$321 M

$395 M

$157 M

$158 M

 • Doanh thu tăng 34,3% do nhu cầu tăng mạnh ở hầu hết các ngành kinh doanh.
 • Biên lợi nhuận hoạt động là 7,5%; biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 9,2%.

* Số tiền “đã điều chỉnh” là số liệu tài chính không theo các Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Xem phụ lục của thông cáo này để biết về nội dung số liệu tài chính không theo GAAP, bao gồm cả tái điều giải theo số liệu GAAP tương quan gần nhất.

Triển vọng

Do nên kinh tế tiếp tục không chắc chắn, Công ty không cung cấp doanh thu năm 2021 hoặc thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng; tuy nhiên, công ty đang khẳng định lại kế hoạch phân bổ vốn cả năm. UPS đã lên lịch cho Ngày Nhà đầu tư và Nhà phân tích năm 2021 vào ngày 9 tháng 6, khi đó UPS sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về tài chính.

Xác nhận lại các Kế hoạch Phân bổ Vốn Cả Năm 2021

 • Hoạt động kinh doanh UPS Freight dự kiến sẽ kết thúc vào quý II.
 • Chi phí vốn dự kiến khoảng 4,0 tỷ đô la.
 • Các khoản trả nợ dài hạn, bao gồm 1,5 tỷ USD được trả vào quý đầu tiên của năm 2021, tổng cộng 2,5 tỷ USD.
 • Thuế suất có hiệu lực trong thời gian còn lại của năm dự kiến vào khoảng 23,5%.
 • Công ty không có kế hoạch mua lại cổ phần.

Liên hệ:
UPS Media Relations: 404-828-7123 hoặc pr@ups.com
Quan hệ Nhà đầu tư UPS: 404-828-6059 (tùy chọn 2) hoặc investor@ups.com

# # #

Thông tin về cuộc hội đàm

CEO Carol Tomé và CFO Brian Newman của UPS sẽ thảo luận về kết quả của quý 1 với các nhà đầu tư và nhà phân tích trong cuộc hội đàm lúc 8:30 sáng, giờ miền Đông (ET), 27 tháng 4 năm 2021. Cuộc họp sẽ được phát công khai thông qua Webcast trực tiếp. Để nhận cuộc gọi, hãy truy cập www.investors.ups.com và nhấp vào “Earnings Webcast.” Thông tin tài chính bổ sung được bao gồm trong lịch trình tài chính chi tiết được đăng trên www.investors.ups.com trong mục “Tài chính” và được nộp cho SEC minh chứng cho Báo cáo Hiện tại của chúng tôi trên Mẫu 8-K.

Giới thiệu về UPS

UPS (NYSE:UPS) là một trong những công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2020 là 84,6 tỷ đô la và cung cấp các giải pháp logistics đa dạng được tích hợp cho khách hàng ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 540.000 nhân viên của công ty cùng đồng lòng trong một chiến lược với tuyên bố đơn giản và triển khai hiệu quả: Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt. Lấy đổi mới làm động lực. UPS cam kết bảo vệ môi trường và tích cực đóng góp cho các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ trên toàn thế giới. UPS theo đuổi lập trường vững chắc và kiên định về ủng hộ sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Bạn có thể tìm thấy công ty trên Internet tại www.ups.com, với các thông tin khác tại  www.investors.ups.com.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Bản phát hành này và các hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có chứa và có thể sẽ đề cập đến “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố khác với những tuyên bố thực tế hiện tại hoặc lịch sử và tất cả các tuyên bố đi kèm với các thuật ngữ như “sẽ”, “tin rằng”, “dự tính”, “mong đợi”, “ước tính”, “giả định”, “dự định”, “dự đoán”, “mục tiêu”, "kế hoạch" cũng như các thuật ngữ tương tự, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra tuân theo các điều khoản cảng an toàn của luật chứng khoán liên bang theo Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Đôi khi, chúng tôi cũng đưa các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng miệng vào các tài liệu được công khai khác. Các tuyên bố như vậy có thể liên quan đến mục đích, niềm tin và kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về định hướng chiến lược, triển vọng và kết quả trong tương lai, đồng thời đưa ra kỳ vọng hiện tại hoặc dự báo của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai; chúng không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Ban Giám đốc tin rằng các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý khi được đưa ra. Tuy nhiên, cần thận trọng để không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì những tuyên bố đó chỉ nói về ngày được đưa ra.

Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể có những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kinh nghiệm lịch sử, kỳ vọng hiện tại hoặc kết quả được dự đoán của chúng ta. Những rủi ro và bất ổn này bao gồm nhưng không giới hạn ở: những bất ổn tiếp tục liên quan đến tác động của đại dịch COVID-19 đối với tình hình và hoạt động kinh doanh, hiệu quả tài chính và tính thanh khoản, khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi cũng như nền kinh tế toàn cầu; những thay đổi trong điều kiện kinh tế chung, ở Hoa Kỳ hoặc quốc tế; cạnh tranh mạnh mẽ ở địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế; những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi với những khách hàng quan trọng của chúng tôi; những thay đổi trong môi trường quản lý ở Hoa Kỳ và quốc tế; các yêu cầu vật lý hoặc dữ liệu bảo mật tăng lên hoặc phức tạp hơn; các phản ứng của pháp lý, quy định hoặc thị trường đối với biến đổi khí hậu toàn cầu; kết quả thương lượng và phê chuẩn hợp đồng lao động; đình công, ngừng việc hoặc làm chậm tiến độ của nhân viên; tác động của việc thay đổi giá năng lượng, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, và gián đoạn nguồn cung cấp các mặt hàng này; thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc lãi suất; khó khăn do dự kiến ​​ngừng LIBOR và chuyển sang bất kỳ chuẩn lãi suất nào khác; khả năng duy trì hình ảnh thương hiệu của chúng tôi; khả năng thu hút và giữ chân những nhân viên có năng lực; vi phạm bảo mật dữ liệu; gián đoạn Internet hoặc cơ sở hạ tầng công nghệ của chúng tôi; gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi do các sự kiện hoặc thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo bao gồm các cuộc tấn công khủng bố, dịch bệnh hoặc đại dịch; khả năng dự báo chính xác nhu cầu đầu tư vốn trong tương lai của chúng tôi; đối mặt với những phát triển về kinh tế, chính trị và xã hội đang thay đổi ở các thị trường quốc tế và mới nổi; những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, các quy định của chính phủ, hoặc các điều kiện kinh tế hoặc thị trường có thể dẫn đến suy giảm tài sản của chúng tôi; tăng chi phí của chúng tôi hoặc nghĩa vụ tài trợ liên quan đến sức khỏe của nhân viên, sức khỏe của người về hưu và/hoặc trợ cấp hưu trí; các khoản nợ thuế khác tiềm ẩn ở quốc tế hoặc Hoa Kỳ; các khiếu nại hoặc kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến lao động và việc làm, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, hoạt động kinh doanh, trách nhiệm môi trường và các vấn đề khác; khả năng nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ việc mua lại của chúng tôi, liên doanh hoặc liên minh chiến lược; khả năng nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ các sáng kiến ​​chuyển đổi của chúng tôi; sự biến động theo chu kỳ và theo mùa trong kết quả hoạt động của chúng tôi; khả năng quản lý chi phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường của chúng tôi; và các rủi ro khác được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch theo thời gian, bao gồm Báo cáo hàng năm của chúng tôi trên Biểu mẫu 10-K cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2020 và các báo cáo được nộp sau đó. Bạn nên cân nhắc các hạn chế và rủi ro liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai, và không quá tin tưởng vào tính chính xác của thông tin dự đoán có trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện, hoàn cảnh, những thay đổi về kỳ vọng hoặc sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước sau ngày đưa ra những tuyên bố đó.

Điều giải Số liệu Tài chính GAAP và phi GAAP

Chúng tôi bổ sung báo cáo thông tin tài chính của chúng tôi được xác định theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ("GAAP") với các số liệu tài chính nhất định không phải GAAP, bao gồm lương bổng và phúc lợi "đã điều chỉnh", lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập khác và (chi phí), thu nhập trước thuế, chi phí thuế thu nhập, thuế suất thực tế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Chúng tôi bổ sung báo cáo doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động của mình với các số liệu được điều chỉnh loại trừ tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hành động phòng ngừa rủi ro trong từng giai đoạn, chúng tôi cũng tiết lộ dòng tiền tự do. Các số liệu tương đương xác định theo tiêu chuẩn GAAP cũng được gọi là "đã báo cáo" hoặc "không điều chỉnh.”

Chúng tôi tin rằng những số liệu không phải GAAP đó sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích để giúp người sử dụng báo cáo tài chính của chúng tôi hiểu được kết quả tài chính và dòng tiền cũng như đánh giá được hiệu quả hoạt động của chúng tôi do những báo cáo tài chính đó loại trừ các khoản mục có thể biểu thị hoặc không liên quan đến hoạt động cơ bản của chúng tôi và có thể là cơ sở hữu ích để phân tích các xu hướng trong hoạt động kinh doanh cơ bản của chúng tôi. Các phương pháp đánh giá không phải GAAP này được ban quản lý sử dụng nội bộ để phân tích hiệu suất hoạt động của đơn vị kinh doanh, phân bổ nguồn lực của đơn vị kinh doanh và liên quan đến việc xác định phần thưởng khuyến khích.

Tái cấu trúc và các khoản phí khác

Lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu loại trừ tác động của chi phí liên quan đến các chương trình tái cấu trúc, bao gồm cả chi phí chiến lược Chuyển đổi và chi phí giảm giá trị tài sản. 

Tác động của những thay đổi trong tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hoạt động phòng ngừa rủi ro

Doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động tính bằng tiền tệ trung giới được tính toán bằng cách chia doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động tính bằng đô-la Mỹ giai đoạn hiện tại cho tỷ giá hối đoái trung bình giai đoạn hiện tại để suy ra doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động theo tiền tệ địa phương giai đoạn hiện tại. Số tiền thu được sau đó được nhân với tỷ giá hối đoái trung bình được dùng để diễn giải các kết quả có thể so sánh cho mỗi tháng trong giai đoạn năm trước (bao gồm tác động của các hoạt động phòng ngừa rủi ro doanh thu ngoại tệ). Sự khác biệt giữa doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động tính bằng đô-la Mỹ được báo cáo cho giai đoạn hiện tại và doanh thu, doanh thu bình quân và lợi nhuận hoạt động tính bằng đô-la Mỹ được suy diễn cho giai đoạn hiện tại đó là tác động của biến động tiền tệ từng giai đoạn.

Điều chỉnh Sau nghỉ hưu và Hưu bổng theo giá trị thị trường

Chúng tôi ghi nhận các thay đổi về giá trị thực sự của tài sản trong chương trình nghỉ hưu và lãi/lỗ ròng thực tế vượt quá 10% hành lang quỹ hỗ trợ sau nghỉ hưu và hưu bổng của công ty ngay lập tức, nếu coi đây là một phần của thu nhập hưu bổng khác (chi phí). Chúng tôi trình bày bổ sung về lợi nhuận trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiểu với các số liệu phi GAAP, trong đó loại trừ tác động của lãi/lỗ được ghi nhận vượt quá 10% hành lang và tác động của thuế thu nhập liên quan. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ những tác động theo giá trị thị trường này sẽ cung cấp thông tin bổ sung quan trọng bằng cách loại bỏ sự biến động liên quan đến những thay đổi ngắn hạn về lãi suất thị trường, giá trị vốn chủ sở hữu và các yếu tố tương tự.

Thuế thu nhập tạm hoãn tác động đến các điều chỉnh đối với chương trình sau nghỉ hưu và hưu bổng theo giá thị trường được tính toán bằng cách nhân thuế suất luật định hiện hành ở mỗi khu vực, bao gồm cả khu vực liên bang Hoa Kỳ và nhiều khu vực tiểu bang Hoa Kỳ cũng như khu vực phi Hoa Kỳ, với khoản điều chỉnh.

Dòng tiền tự do

Chúng tôi tính toán dòng tiền tự do lưu chuyển dưới dạng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí vốn dùng để mua tài sản sản xuất, tiền thu được từ bán lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, cộng hoặc trừ các khoản phải thu tài chính và các hoạt động đầu tư khác. Chúng tôi tin rằng dòng tiền tự do là một chỉ số quan trọng để biết có bao nhiêu tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh bình thường và chúng tôi sử dụng công cụ này để đánh giá lượng tiền mặt sẵn có để đầu tư vào kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ nợ của chúng tôi và chi trả cho cổ đông.

Các số liệu tài chính phi GAAP nên được cân nhắc bên cạnh, chứ không thay thế cho các kết quả được tính toán dựa trên GAAP đã được báo cáo của chúng tôi. Thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi là cơ sở kế toán tổng hợp. Do đó, thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi có thể không so sánh được với các thông tin có tựa đề tương tự được báo cáo bởi các công ty khác.

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software