UPS công bố các ưu tiên chiến lược, các mục tiêu tài chính ba năm và các mục tiêu ESG mới

Công ty sẽ nêu bật các ưu tiên cho chiến lược Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu, Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt, Lấy đổi mới làm động lực; thảo luận về các lĩnh vực mục tiêu của tăng trưởng bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, y tế và quốc tế; đưa ra các chỉ tiêu tài chính năm 2023; và thảo luận về các mục tiêu ESG mới được thiết lập.
IAD_1440x752px.jpg IAD_768x760.jpg IAD_1023x960px.jpg

ATLANTA –  UPS (NYSE:UPS) sẽ tổ chức hội nghị dành cho nhà đầu tư và nhà phân tích vào ngày hôm nay bắt đầu lúc 9:00 sáng theo giờ miền Đông. Toàn bộ sự kiện ảo sẽ diễn ra thông qua một webcast trực tiếp và phát lại tại investors.ups.com.

Công ty sẽ nêu bật các ưu tiên cho chiến lược Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu, Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt, Lấy đổi mới làm động lực; thảo luận về các lĩnh vực mục tiêu của tăng trưởng bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, y tế và quốc tế; đưa ra các chỉ tiêu tài chính năm 2023; và thảo luận về các mục tiêu ESG mới được thiết lập.

  • Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu:  Chiến lược coi Khách hàng là Ưu tiên Hàng đầu của công ty cố gắng cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số tốt nhất được hỗ trợ bởi mạng lưới logistic thông minh toàn cầu. Công ty sẽ giới thiệu những hành động mà họ đang thực hiện để làm cho việc hợp tác kinh doanh với UPS trở nên đơn giản và hữu ích hơn. Chiến lược coi Khách hàng là Ưu tiên Hàng đầu tập trung vào việc loại bỏ mâu thuẫn khi kinh doanh với UPS, được đo lường bằng những lợi ích đạt được trong Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng, hay NPS. Công ty đã đặt mục tiêu chỉ số NPS năm 2023 là 50 hoặc cao hơn.
  • Trao cho Nhân viên quyền Dẫn dắt: Công ty sẽ thảo luận về các biện pháp mà họ đang thực hiện để cải thiện trải nghiệm của nhân viên và tăng khả năng nhân viên giới thiệu UPS như một nơi tuyệt vời để làm việc. Công ty đã thiết lập mục tiêu "khả năng giới thiệu" vào năm 2023 là 80% hoặc cao hơn. 
  • Lấy Đổi mới làm Động lực: Bằng cách làm nổi bật các sáng kiến về công nghệ và năng suất, công ty sẽ giải quyết cách tiếp cận của mình để tạo ra giá trị cho chủ sở hữu cổ phần bằng cách mang lại lợi nhuận cao hơn liên tục trên vốn đầu tư, cũng như lợi nhuận cho chủ sở hữu cổ phần thông qua mua lại cổ tức và mua lại cổ phần.

“Chúng tôi đang tạo ra một UPS mới, bắt nguồn từ các giá trị của công ty. Các ưu tiên chiến lược của chúng tôi đang phát triển để phản ánh nhu cầu thay đổi của khách hàng và doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như những gì quan trọng nhất đối với các bên liên quan của chúng tôi”, Carol Tomé, giám đốc điều hành UPS cho biết. 

Triển vọng

Mục tiêu Tài chính năm 2023
Hôm nay, công ty sẽ thảo luận về các mục tiêu tài chính năm 2023 như sau:

  • Doanh thu hợp nhất từ khoảng 98 tỷ đô la đến khoảng 102 tỷ đô la.
  • Biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh hợp nhất* dao động từ khoảng 12,7 phần trăm đến khoảng 13,7 phần trăm.
  • Chi tiêu vốn tích lũy từ năm 2021–2023 khoảng 13,5 tỷ đô la đến khoảng 14,5 tỷ đô la.
  • Lợi tức vốn đầu tư được điều chỉnh từ khoảng 26 phần trăm đến khoảng 29 phần trăm.

* Số liệu "đã điều chỉnh" là các số liệu tài chính không phải GAAP. Xem phụ lục của bản phát hành này để thảo luận về các số liệu tài chính không phải GAAP, bao gồm các đối chiếu bắt buộc.

Công ty chỉ có thể cung cấp hướng dẫn về tỷ suất lợi nhuận hoạt động và lợi tức vốn đầu tư trên cơ sở điều chỉnh (không phải GAAP) vì không thể dự đoán hoặc đưa ra sự đối chiếu phản ánh tác động của việc hoạch toán lương hưu trong tương lai theo giá thị trường hoặc các yếu tố không xác định khác hoặc các điều chỉnh tiềm năng không lường trước sẽ được đưa vào kết quả báo cáo (GAAP) và có thể quan trọng.

Mục tiêu ESG
Công ty cũng đang công bố một loạt các mục tiêu ESG mới cho toàn công ty, bao gồm cam kết carbon trung tính trên phạm vi phát thải 1, 2 và 3 trong các hoạt động toàn cầu của mình vào năm 2050. Các mục tiêu bền vững môi trường tạm thời đến năm 2035 bao gồm:

  • Giảm 50% lượng CO2 trên mỗi gói hàng được phân phối cho các hoạt động gói hàng nhỏ trên toàn cầu (năm cơ sở 2020).
  • 100% cơ sở vật chất của công ty hoạt động bằng điện tái tạo.
  • 30% nhiên liệu được sử dụng trong đội bay toàn cầu là nhiên liệu hàng không bền vững.

UPS đã công bố chiến lược ESG của mình tại investors.ups.com/esg.

Liên hệ:
UPS Media Relations: 404-828-7123 hoặc pr@ups.com
Quan hệ Nhà đầu tư UPS: 404-828-6059 (tùy chọn 2) hoặc investor@ups.com

# # #

Về UPS
UPS (NYSE:UPS) là một trong những công ty phát hàng lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2020 là 84,6 tỷ đô la và cung cấp một loạt các giải pháp logistics được tích hợp cho khách hàng ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 540.000 nhân viên của công ty cùng đồng lòng trong một chiến lược với tuyên bố đơn giản và triển khai hiệu quả: Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt. Lấy đổi mới làm động lực. UPS cam kết giảm tác động đến môi trường và hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ trên khắp thế giới. UPS cũng giữ lập trường vững chắc và kiên định ủng hộ sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Bạn có thể tìm thông tin về công ty trên Internet tại địa chỉ www.ups.com, và thêm thông tin tại địa chỉ about.ups.com và www.investors.ups.com.

Các Tuyên bố Hướng tới Tương lai
Bản phát hành này bao gồm và đề cập đến "các tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố khác với những tuyên bố thực tế hiện tại hoặc lịch sử và tất cả các tuyên bố đi kèm với các thuật ngữ như “sẽ”, “tin rằng”, “dự tính”, “mong đợi”, “ước tính”, “giả định”, “dự định”, “dự đoán”, “mục tiêu”, "kế hoạch" cũng như các thuật ngữ tương tự, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra tuân theo các điều khoản cảng an toàn của luật chứng khoán liên bang theo Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Đôi khi, chúng tôi cũng đưa các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng miệng vào các tài liệu được công khai khác. Những tuyên bố như vậy có thể liên quan đến ý định, niềm tin, dự báo hoặc kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về định hướng mang tính chiến lược, triển vọng, kết quả trong tương lai hoặc các sự kiện trong tương lai của chúng tôi; chúng không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Ban Giám đốc tin rằng các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý khi được đưa ra. Tuy nhiên, cần thận trọng để không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì những tuyên bố đó chỉ nói về ngày được đưa ra và tương lai, về bản chất, không thể được dự đoán một cách chắc chắn.

Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể có những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kinh nghiệm lịch sử, kỳ vọng hiện tại hoặc kết quả được dự đoán của chúng ta. Những rủi ro và bất ổn này bao gồm nhưng không giới hạn ở: những bất ổn tiếp tục liên quan đến tác động của đại dịch COVID-19 đối với tình hình và hoạt động kinh doanh, hiệu quả tài chính và tính thanh khoản, khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi cũng như nền kinh tế toàn cầu; những thay đổi trong điều kiện kinh tế chung, ở Hoa Kỳ hoặc quốc tế; cạnh tranh mạnh mẽ ở địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế; những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi với những khách hàng quan trọng của chúng tôi; những thay đổi trong môi trường quản lý ở Hoa Kỳ và quốc tế; các yêu cầu vật lý hoặc dữ liệu bảo mật tăng lên hoặc phức tạp hơn; các phản ứng của pháp lý, quy định hoặc thị trường đối với biến đổi khí hậu toàn cầu; kết quả thương lượng và phê chuẩn hợp đồng lao động; đình công, ngừng việc hoặc làm chậm tiến độ của nhân viên; tác động của việc thay đổi giá năng lượng, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, và gián đoạn nguồn cung cấp các mặt hàng này; thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc lãi suất; khó khăn do dự kiến ​​ngừng LIBOR và chuyển sang bất kỳ chuẩn lãi suất nào khác; khả năng duy trì hình ảnh thương hiệu của chúng tôi; khả năng thu hút và giữ chân những nhân viên có năng lực; vi phạm bảo mật dữ liệu; gián đoạn Internet hoặc cơ sở hạ tầng công nghệ của chúng tôi; gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi do các sự kiện hoặc thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo bao gồm các cuộc tấn công khủng bố, dịch bệnh hoặc đại dịch; khả năng dự báo chính xác nhu cầu đầu tư vốn trong tương lai của chúng tôi; đối mặt với những phát triển về kinh tế, chính trị và xã hội đang thay đổi ở các thị trường quốc tế và mới nổi; những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, các quy định của chính phủ, hoặc các điều kiện kinh tế hoặc thị trường có thể dẫn đến suy giảm tài sản của chúng tôi; tăng chi phí của chúng tôi hoặc nghĩa vụ tài trợ liên quan đến sức khỏe của nhân viên, sức khỏe của người về hưu và/hoặc trợ cấp hưu trí; các khoản nợ thuế khác tiềm ẩn ở quốc tế hoặc Hoa Kỳ; các khiếu nại hoặc kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến lao động và việc làm, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, hoạt động kinh doanh, trách nhiệm môi trường và các vấn đề khác; khả năng nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ việc mua lại của chúng tôi, liên doanh hoặc liên minh chiến lược; khả năng nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ các sáng kiến ​​chuyển đổi của chúng tôi; sự biến động theo chu kỳ và theo mùa trong kết quả hoạt động của chúng tôi; khả năng quản lý chi phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường của chúng tôi; và các rủi ro khác được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch theo thời gian, bao gồm Báo cáo hàng năm của chúng tôi trên Biểu mẫu 10-K cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2020 và các báo cáo được nộp sau đó. Bạn nên cân nhắc các hạn chế và rủi ro liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai, và không quá tin tưởng vào tính chính xác của thông tin dự đoán có trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện, hoàn cảnh, những thay đổi về kỳ vọng hoặc sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước sau ngày đưa ra những tuyên bố đó. Các mục tiêu của công ty là mang tính tham vọng chứ không phải sự đảm bảo hoặc hứa hẹn rằng tất cả các mục tiêu sẽ đều đạt được. Các thống kê và số liệu liên quan đến các vấn đề ESG là ước tính và có thể dựa trên các giả định hoặc các tiêu chuẩn đang phát triển.

Các Biện pháp Tài chính Không phải GAAP; Các đối chiếu
Thỉnh thoảng, chúng tôi bổ sung báo cáo thông tin tài chính của mình được xác định theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ("GAAP") bằng các biện pháp tài chính không phải GAAP nhất định. Bao gồm: lương bổng và trợ cấp "đã điều chỉnh"; chi phí hoạt động; thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định hữu hình và khấu hao tài sản cố định vô hình (“EBITDA”); lợi nhuận hoạt động; biên lợi nhuận hoạt động; thu nhập và (chi phí) khác; thu nhập trước thuế; chi phí thuế thu nhập; thuế suất có hiệu lực; thu nhập ròng; và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Chúng tôi trình bày doanh thu và doanh thu trên mỗi phần trên cơ sở đơn vị tiền tệ không đổi. Ngoài ra, chúng tôi công bố dòng tiền tự do, lợi tức trên vốn đầu tư (“ROIC”) và tỷ lệ tổng nợ đã điều chỉnh trên EBITDA đã điều chỉnh.

Chúng tôi tin rằng những số liệu không phải GAAP đó sẽ cung cấp thông tin hữu ích để giúp người sử dụng báo cáo tài chính của chúng tôi hiểu đầy đủ hơn về kết quả tài chính và dòng tiền cũng như đánh giá được hiệu quả hoạt động của chúng tôi do những báo cáo tài chính đó loại trừ các khoản mục có thể biểu thị hoặc không liên quan đến hoạt động cơ bản của chúng tôi và có thể là cơ sở hữu ích để phân tích các xu hướng trong hoạt động kinh doanh cơ bản của chúng tôi. Các phương pháp đánh giá không phải GAAP này được ban quản lý sử dụng nội bộ để phân tích hiệu suất hoạt động của đơn vị kinh doanh, phân bổ nguồn lực của đơn vị kinh doanh và liên quan đến việc xác định phần thưởng khuyến khích.

Các số liệu tài chính phi GAAP nên được cân nhắc bên cạnh, chứ không thay thế cho các kết quả được tính toán dựa trên GAAP đã được báo cáo của chúng tôi. Thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi là cơ sở kế toán tổng hợp. Do đó, thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi có thể không so sánh được với các thông tin có tựa đề tương tự được báo cáo bởi các công ty khác.

Tái cấu trúc và các khoản phí khác

EBITDA được điều chỉnh, lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể loại trừ tác động của chi phí liên quan đến các chương trình tái cấu trúc, bao gồm cả chi phí chuyển đổi và chi phí giảm giá trị tài sản.

Các Chi phí Liên quan đến các Chi phí và Dự phòng Pháp lý

EBITDA được điều chỉnh, lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể loại trừ tác động của chi phí liên quan đến một số khoản dự phòng hợp pháp của chúng tôi và các chi phí liên quan đến các vấn đề pháp lý không thông thường. Chúng tôi tin rằng thông tin đã điều chỉnh này cung cấp một so sánh hữu ích về kết quả hoạt động tài chính giữa các năm mà không cần xem xét tác động của các khoản dự phòng và chi phí không thường xuyên này. Chúng tôi đánh giá hiệu suất của mình trên cơ sở điều chỉnh này.

Những thay đổi trong Tỷ giá Hối đoái Ngoại tệ và các Hoạt động Phòng ngừa Rủi ro

Doanh thu trung lập về tiền tệ, doanh thu trên mỗi phần và lợi nhuận hoạt động không bao gồm tác động theo kỳ của việc thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ và bất kỳ hoạt động phòng ngừa rủi ro ngoại tệ nào. Các thước đo này được tính bằng cách chia doanh thu đô la Mỹ được báo cáo trong kỳ hiện tại, doanh thu trên mỗi phần và lợi nhuận hoạt động cho tỷ giá hối đoái trung bình trong giai đoạn hiện tại để tính doanh thu nội tệ trong kỳ hiện tại, doanh thu trên mỗi phần và lợi nhuận hoạt động. Số tiền thu được sau đó được nhân với tỷ giá hối đoái trung bình được dùng để diễn giải các kết quả có thể so sánh cho mỗi tháng trong giai đoạn năm trước (bao gồm tác động của bất kỳ hoạt động phòng ngừa rủi ro doanh thu ngoại tệ nào). Sự khác biệt giữa doanh thu bằng đô la Mỹ, doanh thu trên mỗi phần và lợi nhuận hoạt động trong kỳ hiện tại được báo cáo và doanh thu bằng đô la Mỹ, doanh thu trên mỗi phần và lợi nhuận hoạt động trong kỳ hiện tại nhận được là khoảng thời gian qua tác động của tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hoạt động phòng ngừa rủi ro.

Điều chỉnh Sau nghỉ hưu và Hưu bổng theo giá trị thị trường

Chúng tôi ghi nhận các thay đổi về giá trị thực sự của tài sản trong chương trình nghỉ hưu và lãi/lỗ ròng thực tế vượt quá 10% hành lang quỹ hỗ trợ sau nghỉ hưu và hưu bổng của công ty ngay lập tức, nếu coi đây là một phần của thu nhập hưu bổng khác (chi phí). Chúng tôi bổ sung bản trình bày của chúng tôi về dữ liệu tài chính nhất định bằng các biện pháp không phải GAAP loại trừ tác động của lãi và lỗ được ghi nhận vượt quá hành lang 10% và các ảnh hưởng liên quan đến thuế thu nhập. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ những tác động theo giá trị thị trường này sẽ cung cấp thông tin bổ sung quan trọng bằng cách loại bỏ sự biến động liên quan đến những thay đổi ngắn hạn về lãi suất thị trường, giá trị vốn chủ sở hữu và các yếu tố tương tự.

Thuế thu nhập tạm hoãn tác động đến các điều chỉnh đối với chương trình sau nghỉ hưu và hưu bổng theo giá thị trường được tính toán bằng cách nhân thuế suất luật định hiện hành ở mỗi khu vực, bao gồm cả khu vực liên bang Hoa Kỳ và nhiều khu vực tiểu bang Hoa Kỳ cũng như khu vực phi Hoa Kỳ, với khoản điều chỉnh.

Dòng tiền tự do

Chúng tôi tính toán dòng tiền tự do lưu chuyển dưới dạng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí vốn dùng để mua tài sản sản xuất, tiền thu được từ bán lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, cộng hoặc trừ các khoản phải thu tài chính và các hoạt động đầu tư khác. Chúng tôi tin rằng dòng tiền tự do là một chỉ số quan trọng để biết có bao nhiêu tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh đang diễn ra và chúng tôi sử dụng công cụ này để đánh giá lượng tiền mặt sẵn có để đầu tư vào kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ nợ của chúng tôi và chi trả cho cổ đông.

Hệ số Thu nhập trên Vốn đầu tư

ROIC được tính bằng mười hai tháng sau cùng (“TTM”) của thu nhập hoạt động đã điều chỉnh chia cho mức trung bình của tổng nợ, lương hưu không ở hiện tại và các nghĩa vụ trợ cấp sau khi trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông, vào cuối kỳ hiện tại và cuối kỳ tương ứng của năm trước. Bởi vì ROIC không phải là thước đo do GAAP xác định, một phần chúng tôi tính toán nó bằng cách sử dụng các thước đo tài chính không phải GAAP mà chúng tôi tin là chỉ báo rõ nhất về hiệu quả kinh doanh liên tục của chúng tôi. Chúng tôi coi ROIC là một thước đo hữu ích để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các khoản đầu tư vốn dài hạn của chúng tôi.

Tổng nợ đã Điều chỉnh / EBITDA đã Điều chỉnh

Tổng nợ đã điều chỉnh được định nghĩa là nợ dài hạn và các khoản thuê tài chính của chúng tôi, bao gồm các khoản nợ đến hạn hiện tại, cộng với các nghĩa vụ hưu trí và trợ cấp sau khi mãn hạn. EBITDA đã điều chỉnh được định nghĩa là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình được điều chỉnh để tái cơ cấu và các chi phí khác cũng như thu nhập đầu tư và các khoản khác. Chúng tôi tin rằng tỷ lệ giữa tổng nợ đã điều chỉnh và EBITDA đã điều chỉnh là một chỉ số quan trọng về sức mạnh tài chính của chúng tôi và là tỷ lệ được các bên thứ ba sử dụng khi đánh giá mức độ nợ của chúng tôi.

Các Chỉ số Không phải GAAP Hướng tới Tương lai

Đôi khi, khi trình bày các chỉ số không phải GAAP hướng tới tương lai, chúng tôi không thể cung cấp các đối chiếu định lượng với thước đo GAAP tương quan chặt chẽ nhất do sự không chắc chắn về thời gian, số lượng hoặc bản chất của bất kỳ điều chỉnh nào, có thể là quan trọng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software