UPS công bố các sáng kiến mang tính chiến lược và mục tiêu tài chính trong ba năm

UPS đề ra cách tiếp cận tốt hơn và táo bạo hơn
~ai-605935bb-4282-49cb-8eb3-7125a90a3b80_ ~ai-c91145f9-3ca1-461e-be3b-f5a2a8f7b6e4_ ~ai-11ebea0d-fb89-4aa2-bb9c-f55d926ad6f5_

ATLANTA, GA – 26 tháng 3 năm 2024 – UPS (NYSE:UPS) sẽ tổ chức hội nghị nhà đầu tư và nhà phân tích vào hôm nay tại trung tâm hàng không Worldport ở Louisville, KY bắt đầu lúc 9:15 sáng theo giờ ET. Tại hội nghị, công ty sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về các sáng kiến tăng trưởng và năng suất mang tính chiến lược cũng như thảo luận về các mục tiêu tài chính trong ba năm. Toàn bộ sự kiện cũng sẽ diễn ra thông qua một buổi phát qua mạng trực tiếp và phát lại tại investors.ups.com.

Theo cách tiếp cận tốt hơn và táo bạo hơn, UPS sẽ tiếp tục chiến lược lấy Khách hàng là Ưu tiên Hàng đầu, Trao quyền cho Nhân viên Dẫn dắt, Lấy đổi mới làm Động lực Phát triển và đang định vị mình để trở thành nhà cung cấp gói hàng nhỏ và đối tác logistics cao cấp trên thế giới.

Trong hội nghị, UPS sẽ nêu bật một số sáng kiến mang tính chiến lược cho phép nắm bắt thị phần và mở rộng thị trường có thể tiếp cận của mình để thúc đẩy tăng trưởng gia tăng. Ngoài ra, công ty sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về cách giảm chi phí dịch vụ thông qua sáng kiến Mạng lưới Tương lai, một kế hoạch sẽ tối ưu hóa và tự động hóa hơn nữa mạng lưới tích hợp cốt lõi của mình.    

“Chúng tôi đã thực hiện chiến lược đã đặt ra gần ba năm trước bằng cách thay đổi hầu hết mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của mình. Sau khi thoát khỏi thị trường khó khăn vào năm 2023, ngành đóng gói nhỏ đã sẵn sàng tăng trưởng trở lại vào năm 2024 và hơn thế nữa. Trong ba năm tới, chúng tôi có kế hoạch thực hiện những bước đi táo bạo nhằm tạo ra bánh đà tăng trưởng ở các thị trường cao cấp, đồng thời thúc đẩy năng suất và hiệu quả cao hơn”, Carol Tomé, giám đốc điều hành UPS cho biết. “Các sáng kiến tăng trưởng và năng suất mà chúng tôi đang thực hiện sẽ mang lại doanh thu cao hơn, biên lợi nhuận hoạt động mở rộng và tăng dòng tiền tự do để mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông của chúng tôi”.

Triển vọng

Mục tiêu Tài chính năm 2026

Công ty cung cấp hướng dẫn nhất định trên cơ sở điều chỉnh (không theo GAAP) vì không thể dự đoán hoặc đưa ra sự đối chiếu phản ánh tác động của các sự kiện không thể lường trước trong tương lai sẽ được đưa vào kết quả (GAAP) được báo cáo và có thể sẽ là một khoản mục trọng yếu.

Hôm nay, công ty sẽ thảo luận về các mục tiêu tài chính năm 2026 như sau:

  • Doanh thu hợp nhất từ khoảng 108 tỷ đô la đến khoảng 114 tỷ đô la.
  • Biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh hợp nhất* trên 13%.
  • Biên lợi nhuận hoạt động phân khúc Gói hàng Nội địa Hoa Kỳ đã điều chỉnh* ít nhất 12%.
  • Biên lợi nhuận hoạt động phân khúc Gói hàng Quốc tế đã điều chỉnh* từ 18% đến 19%.
  • Biên lợi nhuận hoạt động Giải pháp Chuỗi Cung ứng đã điều chỉnh* khoảng 12%.
  • Dòng tiền tự do* từ 17 tỷ USD đến 18 tỷ USD.
  • Chi đầu tư giai đoạn 2024–2026 khoảng 5,5% tổng doanh thu.

*Đại diện cho một biện pháp tài chính không theo GAAP. Xem phụ lục của bản phát hành này để thảo luận về các biện pháp tài chính không theo GAAP.

Liên hệ:

UPS Media Relations: 404-828-7123 hoặc pr@ups.com

Quan hệ Nhà đầu tư của UPS: 404-828-6059 (tùy chọn 4) hoặc investor@ups.com

# # #

Giới thiệu về UPS

UPS (NYSE:UPS) là một trong những công ty lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2023 là 91 tỷ USD. UPS cung cấp một loạt giải pháp logistics tích hợp cho khách hàng ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập trung vào tuyên bố mục đích của mình, “Đưa thế giới tiến lên bằng cách giao những gì quan trọng”, khoảng 500.000 nhân viên của công ty giữ vững một chiến lược được tuyên bố đơn giản và thực thi hiệu quả: Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt. Lấy đổi mới làm động lực. UPS cam kết giảm tác động đến môi trường và hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ trên khắp thế giới. UPS cũng giữ lập trường kiên định ủng hộ tính đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Có thể tìm thấy thêm thông tin tại https://www.ups.com, about.ups.com https://investors.ups.com.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Bản phát hành này, là Báo cáo Thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm đã kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2023 và các hồ sơ khác của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có chứa và trong tương lai có thể có chứa "các tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố khác với những tuyên bố thực tế hiện tại hoặc lịch sử và tất cả các tuyên bố đi kèm với các thuật ngữ như “sẽ”, “tin rằng”, “dự tính”, “mong đợi”, “ước tính”, “giả định”, “dự định”, “dự đoán”, “mục tiêu”, "kế hoạch" cũng như các thuật ngữ tương tự, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra tuân theo các điều khoản cảng an toàn của luật chứng khoán liên bang theo Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Đôi khi, chúng tôi cũng đưa các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng miệng vào các tài liệu được công khai khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai có thể liên quan đến ý định, niềm tin, dự báo hoặc kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về định hướng mang tính chiến lược, triển vọng, kết quả trong tương lai hoặc các sự kiện trong tương lai của chúng tôi; chúng không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Ban Giám đốc tin rằng các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý khi được đưa ra. Tuy nhiên, cần thận trọng để không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì những tuyên bố đó chỉ nói về ngày được đưa ra và tương lai, về bản chất, không thể được dự đoán một cách chắc chắn.

Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể có những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kinh nghiệm lịch sử, kỳ vọng hiện tại hoặc kết quả được dự đoán của chúng ta. Những rủi ro và bất ổn này bao gồm nhưng không giới hạn ở: những thay đổi về điều kiện kinh tế chung ở Hoa Kỳ hoặc quốc tế; cạnh tranh đáng kể trên cơ sở địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế; những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi với những khách hàng quan trọng; khả năng thu hút và giữ chân nhân viên có trình độ; đình công, dừng làm việc hoặc làm chậm tiến độ của nhân viên; yêu cầu bảo mật vật lý hoặc bảo mật trong hoạt động tăng lên hoặc phức tạp hơn; một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng hoặc các quy định bảo vệ dữ liệu tăng cường; khả năng duy trì hình ảnh thương hiệu và danh tiếng của công ty; tác động từ biến đổi khí hậu toàn cầu; gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi do các sự kiện hoặc thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo bao gồm các cuộc tấn công khủng bố, dịch bệnh hoặc đại dịch; đối mặt với sự phát triển kinh tế, chính trị, quy định và xã hội đang thay đổi trên thị trường quốc tế và thị trường mới nổi; khả năng của chúng tôi để nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ việc mua lại, chuyển nhượng, liên doanh hoặc liên minh mang tính chiến lược; các ảnh hưởng của sự thay đổi giá năng lượng, bao gồm xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay, các nhiên liệu khác và sự gián đoạn nguồn cung các mặt hàng này; thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc lãi suất; khả năng dự báo chính xác nhu cầu đầu tư vốn trong tương lai của chúng tôi; các chi phí gia tăng hoặc nghĩa vụ tài trợ liên quan đến sức khỏe của nhân viên, sức khỏe của người về hưu và/hoặc trợ cấp hưu trí; khả năng của chúng tôi để quản lý chi phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường; những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, các quy định của chính phủ, hoặc các điều kiện kinh tế hoặc thị trường có thể dẫn đến suy giảm tài sản của chúng tôi; các khoản nợ thuế quốc tế hoặc Hoa Kỳ bổ sung tiềm ẩn; các khiếu nại hoặc kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến lao động và việc làm, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, hoạt động kinh doanh, trách nhiệm môi trường và các vấn đề khác; và các rủi ro khác được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại từng thời điểm, bao gồm Báo cáo Thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2023 và sau đó nộp báo cáo. Bạn nên cân nhắc các hạn chế và rủi ro liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai, và không quá tin tưởng vào tính chính xác của thông tin dự đoán có trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện, hoàn cảnh, những thay đổi về kỳ vọng hoặc sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước sau ngày đưa ra những tuyên bố đó.

Chúng tôi luôn mong muốn tham gia các hội nghị dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư. Các tài liệu được cung cấp hoặc trưng bày tại hội nghị bao gồm bài trình chiếu và bài thuyết trình có thể được đăng tải trên trang web quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi tại www.investors.ups.com dưới tiêu đề “Bài Thuyết trình” (Presentations) sau khi được công bố. Bài thuyết trình có thể chứa thông tin quan trọng mới không công khai về công ty. Chúng tôi khuyến khích mọi người nên theo dõi trang web để cập nhật các bài đăng mới cũng như thông báo công khai.

Số liệu Tài chính Không theo GAAP; Đối chiếu

Tùy thời điểm, chúng tôi sẽ bổ sung vào báo cáo các thông tin tài chính được xác định theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (generally accepted accounting principles, "GAAP") bằng các biện pháp tài chính không phải GAAP nhất định.   

Chúng tôi tin rằng những số liệu không phải GAAP đó sẽ cung cấp thông tin hữu ích để giúp người sử dụng báo cáo tài chính của chúng tôi hiểu đầy đủ hơn về kết quả tài chính và dòng tiền cũng như đánh giá được hiệu quả hoạt động của chúng tôi do những báo cáo tài chính đó loại trừ các khoản mục có thể biểu thị hoặc không liên quan đến hoạt động cơ bản của chúng tôi và có thể là cơ sở hữu ích để phân tích các xu hướng trong hoạt động kinh doanh cơ bản của chúng tôi. Các phương pháp đánh giá không phải GAAP này được ban quản lý sử dụng nội bộ để phân tích hiệu suất hoạt động của đơn vị kinh doanh, phân bổ nguồn lực của đơn vị kinh doanh và liên quan đến việc xác định phần thưởng khuyến khích.

Các số liệu tài chính phi GAAP nên được cân nhắc bên cạnh, chứ không thay thế cho các kết quả được tính toán dựa trên GAAP đã được báo cáo của chúng tôi. Thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi là cơ sở kế toán tổng hợp. Do đó, thông tin tài chính sau điều chỉnh của chúng tôi có thể không so sánh được với các thông tin có tựa đề tương tự được báo cáo bởi các công ty khác.

Các Chỉ số Không phải GAAP Hướng tới Tương lai

Đôi khi, khi trình bày các chỉ số không phải GAAP hướng tới tương lai, chúng tôi không thể cung cấp các đối chiếu định lượng với thước đo GAAP tương quan chặt chẽ nhất do sự không chắc chắn về thời gian, số lượng hoặc bản chất của bất kỳ điều chỉnh nào, có thể là quan trọng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Phí Chuyển đổi, Lợi thế Thương mại, Suy giảm Giá trị Tài sản và Phí Thoái vốn

Chúng tôi sẽ bổ sung bài thuyết trình về lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế thu nhập, thu nhập ròng và tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần sử dụng số liệu phi GAAP đã loại trừ tác động từ các chi phí liên quan đến hoạt động chuyển đổi, lợi thế thương mại, suy giảm giá trị tài sản và phí thoái vốn. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ tác động của những khoản phí này sẽ giúp người dùng báo cáo tài chính dễ dàng xem xét và đánh giá hiệu suất kinh doanh cơ bản từ góc độ quản trị. Chúng tôi không xem xét các chi phí này khi đánh giá hiệu suất vận hành của đơn vị kinh doanh, khi đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực hoặc khi quyết định phần thưởng lương bổng khuyến khích.

Thanh toán Lương bổng Một Lần

Chúng tôi bổ sung việc trình bày lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế thu nhập, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng các biện pháp không phải GAAP để loại trừ tác động của khoản thanh toán một lần được thực hiện đối với một số giám sát viên bán thời gian không thuộc công đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ sau việc phê chuẩn thỏa thuận lao động của chúng tôi với Teamsters. Chúng tôi không mong đợi khoản thanh toán này hoặc các khoản thanh toán tương tự sẽ tái diễn. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ tác động của khoản thanh toán một lần này sẽ giúp người đọc báo cáo tài chính dễ dàng xem xét và đánh giá hiệu suất kinh doanh cơ bản từ cùng một góc độ quản trị.

Phúc lợi Hưu trí được Xác định và các khoản Lãi và Lỗ của Chương trình Y tế Sau khi nghỉ hưu

Chúng tôi ghi nhận những thay đổi về giá trị thực của tài sản trong chương trình nghỉ hưu và các khoản lãi lỗ ròng thực tế vượt quá 10% hành lang (được định nghĩa là lớn hơn 10% giá trị thực của tài sản trong chương trình nghỉ hưu hoặc nghĩa vụ phúc lợi dự kiến thuộc chương trình nghỉ hưu), cũng như các khoản lãi lỗ do cắt giảm và dàn xếp chương trình, đối với các chương trình phúc lợi được xác định khi nghỉ hưu và hậu nghỉ hưu ngay lập tức như một phần của Kết quả hoạt động đầu tư và mục khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Chúng tôi bổ sung bản trình bày về lợi nhuận trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiểu với các số liệu đã điều chỉnh, trong đó loại trừ tác động của lãi/lỗ và tác động của thuế thu nhập liên quan. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ các khoản lãi và lỗ trong kế hoạch y tế sau khi nghỉ hưu và phúc lợi hưu trí được xác định này sẽ cung cấp thông tin bổ sung quan trọng bằng cách loại bỏ sự biến động liên quan đến sửa đổi kế hoạch và những thay đổi ngắn hạn về lãi suất thị trường, giá trị vốn chủ sở hữu và các yếu tố tương tự.

Dòng tiền tự do

Chúng tôi tính toán dòng tiền tự do lưu chuyển dưới dạng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí vốn dùng để mua tài sản sản xuất, tiền thu được từ bán lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, cộng hoặc trừ các khoản phải thu tài chính và các hoạt động đầu tư khác. Chúng tôi tin rằng dòng tiền tự do là một chỉ số quan trọng để biết có bao nhiêu tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh đang diễn ra và chúng tôi sử dụng công cụ này để đánh giá lượng tiền mặt sẵn có để đầu tư vào kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ nợ của chúng tôi và chi trả cho cổ đông.

Lợi nhuận đã Điều chỉnh trên Vốn Đầu tư  

ROIC đã điều chỉnh được tính bằng mười hai tháng sau cùng (trailing twelve months, “TTM”) của thu nhập hoạt động đã điều chỉnh chia cho mức trung bình của tổng nợ, lương hưu không ở hiện tại và các nghĩa vụ trợ cấp sau khi trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông, vào cuối kỳ hiện tại và cuối kỳ tương ứng của năm trước. Bởi vì ROIC đã điều chỉnh không phải là thước đo do GAAP xác định, một phần chúng tôi tính toán ROIC bằng cách sử dụng các thước đo tài chính phi GAAP mà chúng tôi tin là chỉ báo rõ nhất về hiệu quả kinh doanh liên tiếp của chúng tôi. Chúng tôi coi ROIC đã điều chỉnh là một thước đo hữu ích để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các khoản đầu tư vốn dài hạn của chúng tôi.

Tổng nợ đã Điều chỉnh / EBITDA đã Điều chỉnh

Tổng nợ đã điều chỉnh được định nghĩa là nợ dài hạn và các khoản thuê tài chính của chúng tôi, bao gồm các khoản nợ đến hạn hiện tại, cộng với các nghĩa vụ hưu trí và trợ cấp sau khi mãn hạn. EBITDA điều chỉnh được định nghĩa là thu nhập trước lãi suất, thuế, khấu hao và tiêu hao điều chỉnh theo tác động của chi phí giá trị doanh nghiệp và các khoản giảm giá tài sản, chi phí chuyển đổi và các chi phí khác, lãi và lỗ của kế hoạch phúc lợi xác định và thu nhập khác. Chúng tôi tin rằng tỷ lệ giữa tổng nợ đã điều chỉnh và EBITDA đã điều chỉnh là một chỉ số quan trọng về sức mạnh tài chính của chúng tôi và là tỷ lệ được các bên thứ ba sử dụng khi đánh giá mức độ nợ của chúng tôi.Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software