UPS Công bố Cổ tức Hàng quý và Chương trình Mua lại Cổ phần Trị giá 5 Tỷ đô la

UPS (NYSE: UPS) hôm nay đã công bố mức cổ tức hàng quý đều đặn là $1,02 cho mỗi cổ phiếu trên tất cả các cổ phiếu Loại A và Loại B đang lưu hành.
Đọc thông cáo báo chí Đọc thông cáo báo chí Đọc thông cáo báo chí

Atlanta Georgia 

UPS (NYSE: UPS) hôm nay đã công bố mức cổ tức hàng quý đều đặn là $1,02 cho mỗi cổ phiếu trên tất cả các cổ phiếu Loại A và Loại B đang lưu hành.

Cổ tức được trả 9 tháng 9 năm 2021 cho chủ sở hữu trên hồ sơ vào ngày 23 tháng 8 năm 2021. 

Ngoài ra, Công ty thông báo rằng Hội đồng Quản trị đã thông qua chương trình mua lại cổ phần mới trị giá 5 tỷ đô la, thay thế mức ủy quyền 2,1 tỷ đô la hiện tại.

Carol Tomé, giám đốc điều hành của UPS, nhận xét, “Cam kết chia cổ tức là một trong những nguyên tắc cốt lõi của UPS và là dấu hiệu thể hiện sức mạnh tài chính của công ty. Như đã công bố trước đây, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn, với tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu, bắt đầu từ năm 2022, xấp xỉ 50% thu nhập ròng đã điều chỉnh của năm trước. Ngoài ra, chúng tôi rất vui vì Hội đồng quản trị đã tăng cường tính linh hoạt trong việc mua lại cổ phần. UPS sẽ triển khai một cách tiếp cận có kỷ luật và cân bằng để phân bổ vốn, bao gồm lợi nhuận cho các chủ sở hữu cổ phần thông qua cổ tức và mua lại cổ phần.”

Giới thiệu về UPS

UPS (NYSE:UPS) là một trong những công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2020 là 84,6 tỷ đô la và cung cấp các giải pháp logistics đa dạng được tích hợp cho khách hàng ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 540.000 nhân viên của công ty cùng đồng lòng trong một chiến lược với tuyên bố đơn giản và triển khai hiệu quả: Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt. Lấy đổi mới làm động lực. UPS cam kết giảm tác động đến môi trường và hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ trên khắp thế giới. UPS cũng giữ lập trường vững chắc và kiên định ủng hộ sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Bạn có thể tìm thấy công ty trên Internet tại www.ups.com, với các thông tin khác tại about.ups.comwww.investors.ups.com.

# # #

Địa chỉ liên hệ:        UPS Media Relations
                        404-828-7123
                        pr@ups.com

                        Quan hệ Nhà đầu tư UPS
                        404-828-6059 (Nhánh số 4)
                        Investor@ups.com

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software