UPS công bố kết quả Doanh thu Quý 3 năm 2023

Hôm nay, UPS đã công bố kết quả doanh thu hợp nhất quý 3 năm 2023 đạt 21,1 tỷ Đô la, giảm 12,8% so với quý 3 năm 2022
dHero-1440x752-About-Q3.jpg mHero1023x960-earnings-Q3-feature.jpg mHero1023x960-earnings-Q3.jpg
  • Doanh thu hợp nhất đạt 21,1 tỷ đô la, so với 24,2 tỷ đô la cùng kỳ năm ngoái
  • Lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 1,3 tỷ đô la; * Lợi nhuận hoạt động hợp nhất sau khi điều chỉnh là 1,6 tỷ đô la
  • Biên lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 6,4%; Sau điều chỉnh Biên lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 7,7%
  • EPS pha loãng đạt 1,31 đô la; Sau điều chỉnh EPS pha loãng đạt 1,57 đô la, so với 2,99 đô la đạt được năm ngoái

ATLANTA – 26 tháng 10 năm 2023 – UPS (NYSE:UPS) hôm nay đã công bố kết quả doanh thu hợp nhất quý 3 năm 2023 đạt 21,1 tỷ Đô la, giảm 12,8% so với quý 3 năm 2022. Lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 1,3 tỷ Đô la, giảm 56,9% so với quý 3 năm 2022 và giảm 48,7% trên cơ sở điều chỉnh. Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần pha loãng trong quý đạt 1,31 Đô la; tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần pha loãng sau điều chỉnh đạt 1,57 Đô la, giảm 47.5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý 3 năm 2023, kết quả GAAP bao gồm khoản phí sau thuế là 219 triệu Đô la hoặc 0,26 Đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, bao gồm khoản thanh toán một lần trị giá 46 triệu Đô la cho một số giám sát viên bán thời gian không thuộc công đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ, phí chuyển đổi và các khoản phí khác là 70 triệu Đô la, và phí tổn thất lợi thế thương mại không bằng tiền mặt là 103 triệu Đô la.

“Trong khi các điều kiện kinh tế vĩ mô không thuận lợi đã tác động tiêu cực đến nhu cầu toàn cầu trong quý, hợp đồng lao động tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được phê chuẩn đầy đủ vào đầu tháng 9 và số lượng người lao động chuyển hướng trong các cuộc đàm phán lao động của chúng tôi đang bắt đầu quay trở lại mạng lưới của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả nhân viên UPS vì đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong thời gian đầy thử thách này và một lần nữa cung cấp dịch vụ hàng đầu trong ngành cho khách hàng của chúng tôi”, Carol Tomé, giám đốc điều hành của UPS cho biết. “Nhìn về phía trước, chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho mùa nghỉ lễ cao điểm”.

Phân khúc Nội địa Mỹ

 

 

Quý 3 2023

Đã điều chỉnh

Quý 3 2023

 

Quý 3 2022

Đã điều chỉnh

Quý 3 2022

Doanh thu

13.660 triệu đô la

 

$15,374 M

 

Lợi nhuận hoạt động

571 triệu đô la

$665 M

$1,666 M

$1,686 M

  • Doanh thu giảm 11,1% do khối lượng trung bình hàng ngày giảm 11,5% và được bù đắp một phần bởi mức tăng trưởng doanh thu trên từng đơn hàng đạt 2,0%.
  • Biên lợi nhuận hoạt động là 4,2%; biên lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh là 4,9%.

 

Phân khúc Quốc tế

 

 

Quý 3 2023

Đã điều chỉnh

Quý 3 2023

 

Quý 3 2022

Đã điều chỉnh

Quý 3 2022

Doanh thu

4.267 triệu đô la

 

$4,799 M

 

Lợi nhuận hoạt động

630 triệu đô la

675 triệu đô la

$997 M

$1,004 M

  • Doanh thu giảm 11,1% chủ yếu do khối lượng trung bình hàng ngày giảm 6,6% và tình trạng giảm sút liên tục từ các tuyến giao thương Châu Á và Châu Âu.
  • Biên lợi nhuận hoạt động là 14,8%; biên lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh là 15,8%.

 

Giải pháp Chuỗi Cung ứng1

 

 

Quý 3 2023

Đã điều chỉnh

Quý 3 2023

 

Quý 3 2022

Đã điều chỉnh

Quý 3 2022

Doanh thu

3.134 triệu đô la

 

$3,988 M

 

Lợi nhuận hoạt động

142 triệu đô la

275 triệu đô la

$450 M

$459 M

1 Bao gồm các bộ phận hoạt động không đáp ứng tiêu chí của bộ phận có thể báo cáo theo Chủ đề 280 của ASC - Báo cáo Bộ phận.

  • Doanh thu giảm 21,4%, chủ yếu do giá thị trường và khối lượng đơn hàng giảm, được bù đắp một phần bởi sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.
  • Biên lợi nhuận hoạt động là 4,5%; biên lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh là 8,8%.

 

Triển vọng năm 2023

Công ty cung cấp hướng dẫn nhất định trên cơ sở điều chỉnh (phi GAAP) vì không thể dự đoán hoặc đưa ra sự đối chiếu phản ánh tác động của các điều chỉnh hạch toán đối với hưu bổng trong tương lai hoặc các sự kiện không thể lường trước khác sẽ được đưa vào kết quả (GAAP) được báo cáo và có thể sẽ là một khoản mục trọng yếu.

UPS đang cập nhật các mục tiêu về doanh thu hợp nhất cả năm 2023 và tỷ suất lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh chủ yếu để phản ánh sự không chắc chắn của nền kinh tế vĩ mô toàn cầu. UPS hiện dự kiến ​​doanh thu hợp nhất cả năm 2023 sẽ nằm trong khoảng từ 91,3 tỷ đến 92,3 tỷ Đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động hợp nhất sau điều chỉnh từ 10,8% đến 11,3%.

Công ty đang duy trì mục tiêu các khoản chi cho tài sản cố định cả năm là khoảng 5,3 tỷ Đô la và kỳ vọng trả cổ tức khoảng 5,4 tỷ Đô la, tùy thuộc vào sự phê duyệt của hội đồng quản trị. UPS hiện dự kiến số tiền mua lại cổ phiếu trong cả năm 2023 sẽ vào khoảng 2,25 tỷ Đô la. Thuế suất hiệu quả cho cả năm dự kiến là khoảng 22%.

* Số tiền “đã điều chỉnh” là số liệu tài chính không theo các Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Xem phụ lục của thông cáo này để biết về nội dung số liệu tài chính không theo GAAP, bao gồm cả tái điều giải theo số liệu GAAP tương quan gần nhất.

Liên hệ:

UPS Media Relations: 404-828-7123 hoặc pr@ups.com

Quan hệ Nhà đầu tư của UPS: 404-828-6059 (tùy chọn 4) hoặc investor@ups.com

# # #

Thông tin về cuộc hội đàm

CEO Carol Tomé và CFO Richard Peretz của UPS sẽ thảo luận về kết quả của quý 3 với các nhà đầu tư và nhà phân tích trong cuộc hội đàm lúc 8:30 sáng Giờ miền đông (ET), 26 tháng 10 năm 2023. Cuộc họp sẽ được phát công khai thông qua Webcast trực tiếp. Để tham gia cuộc gọi, hãy truy cập www.investors.ups.com và nhấn vào “Earnings Conference Call”. Thông tin tài chính bổ sung được công bố trong lịch trình tài chính chi tiết đăng tải trên www.investors.ups.com trong mục “Doanh thu và Tài chính Hàng quý” (Quarterly Earnings and Financials) và được trình cho SEC như một bản đính kèm của Báo cáo Hiện hành theo Mẫu 8-K.

Giới thiệu về UPS

UPS (NYSE:UPS) là một trong những công ty lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2022 là 100,3 tỷ Đô la và cung cấp một loạt các giải pháp logistics được tích hợp cho khách hàng ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập trung vào tuyên bố sứ mệnh của mình, “Đưa thế giới tiến lên bằng cách giao những gì quan trọng”, hơn 500.000 nhân viên của công ty giữ vững một chiến lược được tuyên bố đơn giản và thực thi một cách hiệu quả: Coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Trao cho nhân viên quyền dẫn dắt. Lấy đổi mới làm động lực. UPS cam kết giảm tác động đến môi trường và hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ trên khắp thế giới. UPS cũng giữ lập trường kiên định ủng hộ tính đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin tại www.ups.com, about.ups.com www.investors.ups.com.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Bản phát hành này, là Báo cáo Thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm đã kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2022 và các hồ sơ khác của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có chứa và trong tương lai có thể có chứa "các tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố khác với những tuyên bố thực tế hiện tại hoặc lịch sử và tất cả các tuyên bố đi kèm với các thuật ngữ như “sẽ”, “tin rằng”, “dự tính”, “mong đợi”, “ước tính”, “giả định”, “dự định”, “dự đoán”, “mục tiêu”, "kế hoạch" cũng như các thuật ngữ tương tự, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra tuân theo các điều khoản cảng an toàn của luật chứng khoán liên bang theo Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Đôi khi, chúng tôi cũng đưa các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng miệng vào các tài liệu được công khai khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai có thể liên quan đến ý định, niềm tin, dự báo hoặc kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về định hướng mang tính chiến lược, triển vọng, kết quả trong tương lai hoặc các sự kiện trong tương lai của chúng tôi; chúng không liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Ban Giám đốc tin rằng các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý khi được đưa ra. Tuy nhiên, cần thận trọng để không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì những tuyên bố đó chỉ nói về ngày được đưa ra và tương lai, về bản chất, không thể được dự đoán một cách chắc chắn.

Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể có những rủi ro và sự không chắc chắn nhất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kinh nghiệm lịch sử, kỳ vọng hiện tại hoặc kết quả được dự đoán của chúng ta. Những rủi ro và bất ổn này bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh hưởng của: những bất ổn tiếp tục liên quan đến đại dịch COVID-19; những thay đổi trong điều kiện kinh tế chung, ở Hoa Kỳ hoặc quốc tế; sự phát triển của ngành và sự cạnh tranh đáng kể; những thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi với bất kỳ khách hàng quan trọng nào của chúng tôi; khả năng thu hút và giữ chân những nhân viên có năng lực; nhân viên đình công, ngừng việc hoặc làm chậm tiến độ; kết quả thương lượng và phê chuẩn hợp đồng lao động; khả năng duy trì hình ảnh thương hiệu và danh tiếng của công ty; các yêu cầu về an ninh vật lý gia tăng hoặc phức tạp hơn; vi phạm dữ liệu nghiêm trọng hoặc gián đoạn hệ thống công nghệ thông tin; biến đổi khí hậu toàn cầu; gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi do các sự kiện hoặc thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo bao gồm các cuộc tấn công khủng bố, dịch bệnh hoặc đại dịch; đối mặt với sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội đang thay đổi trên thị trường quốc tế; khả năng của chúng tôi để nhận ra những lợi ích dự kiến ​​từ việc mua lại, chuyển nhượng, liên doanh hoặc liên minh mang tính chiến lược; thay đổi giá năng lượng, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, hoặc gián đoạn nguồn cung các mặt hàng này; thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc lãi suất; khả năng dự báo chính xác nhu cầu đầu tư vốn trong tương lai của chúng tôi; các chi phí đáng kể và nghĩa vụ tài trợ liên quan đến sức khỏe của nhân viên, sức khỏe của người về hưu và/hoặc trợ cấp hưu trí; khả năng của chúng tôi để quản lý chi phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường; những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, các quy định của chính phủ, hoặc các điều kiện kinh tế hoặc thị trường có thể dẫn đến suy giảm tài sản của chúng tôi; các khoản nợ thuế quốc tế hoặc Hoa Kỳ bổ sung tiềm ẩn; luật và quy định ngày càng nghiêm ngặt, bao gồm cả liên quan đến biến đổi khí hậu; các khiếu nại hoặc kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến lao động và việc làm, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, hoạt động kinh doanh, trách nhiệm môi trường và các vấn đề khác; và các rủi ro khác được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại từng thời điểm, bao gồm Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2022 và sau đó nộp báo cáo. Bạn nên cân nhắc các hạn chế và rủi ro liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai, và không quá tin tưởng vào tính chính xác của thông tin dự đoán có trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện, hoàn cảnh, những thay đổi về kỳ vọng hoặc sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước sau ngày đưa ra những tuyên bố đó, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Chúng tôi luôn mong muốn tham gia các hội nghị dành cho nhà phân tích và nhà đầu tư. Các tài liệu được cung cấp hoặc trưng bày tại hội nghị bao gồm bài trình chiếu và bài thuyết trình có thể được đăng tải trên trang web quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi tại www.investors.ups.com dưới tiêu đề “Bài Thuyết trình” (Presentations) sau khi được công bố. Bài thuyết trình có thể chứa thông tin quan trọng mới không công khai về công ty. Chúng tôi khuyến khích mọi người nên theo dõi trang web để cập nhật các bài đăng mới cũng như thông báo công khai.

Đối chiếu Số liệu Tài chính theo GAAP và không theo GAAP

Chúng tôi sẽ bổ sung báo cáo thông tin tài chính tuân thủ nguyên tắc kế toán chấp nhận chung (generally accepted accounting principles, “GAAP”) cùng một phần số liệu tài chính phi GAAP.

Các số liệu tài chính đã điều chỉnh nên được cân nhắc thêm, chứ không thay thế cho các kết quả được tính toán dựa trên GAAP đã được báo cáo của chúng tôi. Các thước đo tài chính đã điều chỉnh của chúng tôi không đại diện cho cơ sở kế toán toàn diện và do đó có thể không so sánh được với các thước đo có tiêu đề tương tự do các công ty khác báo cáo.

Các Chỉ số Không phải GAAP Hướng tới Tương lai

Đôi khi, khi trình bày các chỉ số không phải GAAP hướng tới tương lai, chúng tôi không thể cung cấp các đối chiếu định lượng với thước đo GAAP tương quan chặt chẽ nhất do sự không chắc chắn về thời gian, số lượng hoặc bản chất của bất kỳ điều chỉnh nào, có thể là quan trọng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Những thay đổi trong Tỷ giá Hối đoái Ngoại tệ và các Hoạt động Phòng ngừa Rủi ro

Chúng tôi sẽ bổ sung báo cáo doanh thu, doanh thu đơn vị và lợi nhuận hoạt động với số liệu điều chỉnh đã loại trừ tác động từ thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ và các hoạt động phòng ngừa rủi ro trong từng giai đoạn. Chúng tôi tin rằng thông tin doanh thu, doanh thu đơn vị và lợi nhuận hoạt động dựa trên cơ sở trung lập tiền tệ cho phép người dùng báo cáo tài chính hiểu được xu hướng tăng trưởng về sản phẩm và kết quả của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá hiệu suất Giải pháp Bưu kiện Quốc tế và Chuỗi Cung ứng dựa trên cơ sở trung lập tiền tệ.

Doanh thu, doanh thu đơn vị và lợi nhuận hoạt động dựa trên cơ sở trung lập tiền tệ được tính toán bằng cách chia doanh thu, doanh thu đơn vị và lợi nhuận hoạt động tính bằng đô la Mỹ được ghi nhận ở giai đoạn hiện tại cho tỷ giá hối đoái trung bình ở giai đoạn hiện tại để suy ra doanh thu, doanh thu đơn vị và lợi nhuận hoạt động dựa trên cơ sở tiền tệ địa phương ở giai đoạn hiện tại. Sau đó, kết quả thu được sẽ được nhân với tỷ giá hối đoái ngoại tệ trung bình được dùng để diễn giải kết quả so sánh giữa mỗi tháng ở năm ngoái (bao gồm tác động từ các hoạt động phòng ngừa rủi ro ngoại tệ trong từng giai đoạn). Hiệu số giữa doanh thu, doanh thu đơn vị và lợi nhuận hoạt động tính bằng đô la Mỹ được ghi nhận ở giai đoạn hiện tại và doanh thu, doanh thu đơn vị và lợi nhuận hoạt động thu được tính bằng đô la Mỹ ở giai đoạn hiện tại là tác động của biến động tiền tệ trong từng giai đoạn.

Thay đổi Thiết kế Chương trình Lương bổng Khuyến khích

Trong năm 2022, chúng tôi đã hoàn thành một số thay đổi về cấu trúc đối với các chương trình lương bổng khuyến khích, từ đó làm phát sinh khoản phí một lần không tiền mặt liên quan đến việc trao nhanh phần thưởng cổ phần khuyến khích. Đây là một chương trình mà chúng tôi sẽ không bao giờ lặp lại. Chúng tôi bổ sung việc trình bày lợi nhuận hoạt động, biên độ hoạt động, thu nhập trước thuế thu nhập, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng các biện pháp phi GAAP loại trừ tác động của những thay đổi này. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ tác động của những thay đổi như vậy cho phép người dùng báo cáo tài chính của chúng tôi xác định chính xác hơn các xu hướng tăng trưởng cơ bản trong chi phí lương bổng và lợi ích.

Thay đổi Giá trị Còn lại Ước tính của Tài sản Dài hạn

Trong quý IV năm 2022, chúng tôi đã phải chịu một khoản phí một lần, không phải bằng tiền mặt do giảm giá trị còn lại ước tính của phi đội MD-11 của chúng tôi. Chúng tôi bổ sung việc trình bày lợi nhuận hoạt động, biên độ hoạt động, thu nhập trước thuế thu nhập, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng các biện pháp phi GAAP loại trừ tác động của khoản phí này. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ tác động của khoản phí này sẽ giúp người dùng báo cáo tài chính của chúng tôi hiểu được chi phí liên tục liên quan đến tài sản lâu dài của chúng tôi tốt hơn.

Phí Chuyển đổi, Lợi thế Thương mại, Suy giảm Giá trị Tài sản và Phí Thoái vốn

Chúng tôi sẽ bổ sung bài thuyết trình về lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế thu nhập, thu nhập ròng và tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần sử dụng số liệu phi GAAP đã loại trừ tác động từ các chi phí liên quan đến hoạt động chuyển đổi, lợi thế thương mại, suy giảm giá trị tài sản và phí thoái vốn. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ tác động của những khoản phí này sẽ giúp người dùng báo cáo tài chính dễ dàng xem xét và đánh giá hiệu suất kinh doanh cơ bản từ góc độ quản trị. Chúng tôi không xem xét các chi phí này khi đánh giá hiệu suất hoạt động của các đơn vị kinh doanh của chúng tôi, khi đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực hoặc khi xác định lương bổng khuyến khích.

Lương bổng chi Một lần

Chúng tôi bổ sung việc trình bày lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trước thuế thu nhập, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng các biện pháp không phải GAAP để loại trừ tác động của khoản thanh toán một lần được thực hiện đối với một số giám sát viên bán thời gian không thuộc công đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ sau việc phê chuẩn thỏa thuận lao động của chúng tôi với Teamsters. Chúng tôi không mong đợi khoản thanh toán này hoặc các khoản thanh toán tương tự sẽ tái diễn. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ tác động của khoản thanh toán một lần này sẽ giúp người đọc báo cáo tài chính dễ dàng xem xét và đánh giá hiệu suất kinh doanh cơ bản từ cùng một góc độ quản trị.

Phúc lợi Hưu trí được Xác định và các khoản Lãi và Lỗ của Chương trình Y tế Sau khi nghỉ hưu

Chúng tôi ghi nhận những thay đổi về giá trị thực của tài sản trong chương trình nghỉ hưu và các khoản lãi lỗ ròng thực tế vượt quá 10% hành lang (được định nghĩa là lớn hơn 10% giá trị thực của tài sản trong chương trình nghỉ hưu hoặc nghĩa vụ phúc lợi dự kiến thuộc chương trình nghỉ hưu), cũng như các khoản lãi lỗ do cắt giảm và dàn xếp chương trình, đối với các chương trình phúc lợi được xác định khi nghỉ hưu và hậu nghỉ hưu ngay lập tức như một phần của Kết quả hoạt động đầu tư và mục khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Chúng tôi bổ sung bản trình bày về lợi nhuận trước thuế, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiểu với các số liệu đã điều chỉnh, trong đó loại trừ tác động của lãi/lỗ và tác động của thuế thu nhập liên quan. Chúng tôi tin rằng việc loại trừ những khoản lãi và lỗ của kế hoạch phúc lợi đã xác định này sẽ cung cấp thông tin bổ sung quan trọng bằng cách loại bỏ sự biến động liên quan đến những sửa đổi kế hoạch, những thay đổi ngắn hạn về lãi suất thị trường, giá trị vốn chủ sở hữu và các yếu tố tương tự.

Dòng tiền tự do

Chúng tôi tính toán dòng tiền tự do lưu chuyển dưới dạng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ chi phí vốn dùng để mua tài sản sản xuất, tiền thu được từ bán lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, cộng hoặc trừ các khoản thay đổi ròng và các hoạt động đầu tư khác. Chúng tôi tin rằng dòng tiền tự do là một chỉ số quan trọng để biết có bao nhiêu tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh đang diễn ra và chúng tôi sử dụng công cụ này để đánh giá lượng tiền mặt sẵn có để đầu tư vào kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ nợ của chúng tôi và chi trả cho cổ đông.

Lợi nhuận đã Điều chỉnh trên Vốn Đầu tư

ROIC đã điều chỉnh được tính bằng mười hai tháng sau cùng (trailing twelve months, “TTM”) của thu nhập hoạt động đã điều chỉnh chia cho mức trung bình của tổng nợ, lương hưu không ở hiện tại và các nghĩa vụ trợ cấp sau khi trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông, vào cuối kỳ hiện tại và cuối kỳ tương ứng của năm trước. Bởi vì ROIC đã điều chỉnh không phải là thước đo do GAAP xác định, một phần chúng tôi tính toán ROIC bằng cách sử dụng các thước đo tài chính phi GAAP mà chúng tôi tin là chỉ báo rõ nhất về hiệu quả kinh doanh liên tiếp của chúng tôi. Chúng tôi coi ROIC đã điều chỉnh là một thước đo hữu ích để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các khoản đầu tư vốn dài hạn của chúng tôi.

Tổng nợ đã Điều chỉnh / EBITDA đã Điều chỉnh

Tổng nợ đã điều chỉnh được định nghĩa là nợ dài hạn và các khoản thuê tài chính của chúng tôi, bao gồm các khoản nợ đến hạn hiện tại, cộng với các nghĩa vụ hưu trí và trợ cấp sau khi mãn hạn. EBITDA đã điều chỉnh được định nghĩa là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình được điều chỉnh cho các tác động của việc thiết kế lại chương trình lương bổng khuyến khích, chuyển đổi và các chi phí khác, lãi và lỗ của phúc lợi hưu trí được xác định và các khoản thu nhập khác. Chúng tôi tin rằng tỷ lệ giữa tổng nợ đã điều chỉnh và EBITDA đã điều chỉnh là một chỉ số quan trọng về sức mạnh tài chính của chúng tôi và là tỷ lệ được các bên thứ ba sử dụng khi đánh giá mức độ nợ của chúng tôi.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software