Kierownictwo UPS w zakresie obywatelstwa korporacyjnego uznane w związku z pandemią COVID-19

Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe

Atlanta, GA

To już piąty rok z rzędu, kiedy firma UPS została umieszczona w rankingu Forbes i JUST Capital – JUST 100 – w uznaniu za zaangażowanie w obsługę pracowników, klientów, służbę dla społeczności lokalnych i środowiska oraz obsługę akcjonariuszy. Ponownie uznano firmę za lidera branży transportowej. Firma UPS zdobyła również pierwsze miejsce w kategoriach transportowych związanych ze społecznością, klientami i akcjonariuszami.

Ranking magazynu Forbes, JUST 100m ocenia i nagradza amerykańskie korporacje, osiągające najlepsze wyniki w kwestiach, które są najważniejsze dla społeczeństwa w USA. W tym roku firmy były oceniane na podstawie kryteriów, takich jak uczciwe wynagrodzenie, przestrzeganie praw człowieka w całym łańcuchu dostaw, inwestowanie w szkolenia pracowników, etyczne i uczciwe postępowanie, kultywowanie zróżnicowanego i akceptującego miejsca pracy, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, zapewnianie dobrych świadczeń i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i wiele innych. Dążąc do zaspokojenia potrzeb wszystkich interesariuszy, liderzy JUST 100 pokazują, że zyski i cel idą w parze.

„Jesteśmy podekscytowani tym, że zostaliśmy nazwani jedną z najbardziej UCZCIWYCH firm w Ameryce” – powiedziała Carol B. Tomé, dyrektor generalna UPS. „UPS jest zaangażowane w tworzenie bardziej zrównoważonej firmy – i świata – poprzez stawianie na priorytety klientów, wspólne przywództwo i innowacje. Każdego dnia ponad 528 000 pracowników UPS ciężko pracuje, aby rozwijać świat, dostarczając to, co ważne”.

W tym roku firma UPS wspierała działania, które promowały elastyczne i pełne współczucia nastawienie. Bezpieczeństwo ponad 528 000 pracowników UPS na całym świecie pozostaje najwyższym priorytetem firmy. Do tej pory firma UPS wdrożyła ulepszone procedury czyszczenia, zapewniła środki ochrony osobistej i wprowadziła program urlopów płatnych w sytuacjach awaryjnych, aby pomóc pracownikom dotkniętym COVID-19.

„Teraz bardziej niż kiedykolwiek liderzy biznesu mają możliwość wywołania trwałych systemowych zmian w swoich firmach i w całym społeczeństwie” — powiedział starszy redaktor Forbes, Steven Bertoni. „Spółki w tegorocznym rankingu JUST 100 pokazują, że możemy stanąć w obliczu dwóch tragedii pandemii COVID-19 i nierówności rasowej, a zarazem kontynuować doskonalenie naszych działań i skupiać się na naszych misjach, aby działać lepiej i być lepszymi dla wszystkich interesariuszy”.

W tym roku firma UPS rozwinęła swoje inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatniej dekady firma UPS zainwestowała ponad 1 miliard USD w pojazdy z paliwem alternatywnym i zaawansowane technologie, a także w infrastrukturę wspierającą. Firma jest obecnie największym użytkownikiem odnawialnego gazu ziemnego w branży transportowej i dysponuje flotą ponad 10 300 wyspecjalizowanych pojazdów z paliwem alternatywnym i zaawansowanymi technologiami. Niedawno firma UPS ogłosiła plany zakupu do 2022 r. ponad 6000 ciężarówek na gaz ziemny, wcześniej zobowiązując się w styczniu 2020 r. do zakupu 10 000 pojazdów elektrycznych od brytyjskiego start-upu technologicznego, Arrival. Inwestycje te oferują klientom UPS rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zmniejszają emisję dwutlenku węgla w ich własnym łańcuchu wartości.

Ciągłe wysiłki na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju poprzez technologię w tym roku współtowarzyszyły dążenia do zwiększenia świadomości na temat równości ekologicznej. We wrześniu firma UPS ogłosiła nowy cel zasadzenia 50 milionów drzew na całym świecie do 2030 r., zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (2015-2030) – ze szczególnym uwzględnieniem. Te rośliny będą przeznaczone do wspierania społeczności o niskich dochodach i w ciężkiej sytuacji, koncentrując się w szczególności na poprawie stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańców, zapewnieniu ekonomicznego wzrostu i tworzeniu lepszych przestrzeni do życia i pracy. To podejście wniesie moc zaangażowania UPS w sprawiedliwość społeczną i środowisko naturalne, aby wprowadzać poprawiające jakość życia zmiany, które mogą wspierać rozwój.

Inicjatywa ta jest następstwem sukcesu UPS w zakresie osiągnięcia kolejnego celu – przepracowaniu 20 milionów godzin pracy charytatywnej w społecznościach. Godziny te stanowią wsparcie o wartości ponad 533 mln USD, które zostało przekazane tysiącom organizacji non-profit na całym świecie. Firma UPS została niedawno uhonorowana nagrodą The Civic 50 by Points of Light 2020 przez największą na świecie organizację zajmującą się wolontariatem. Nagroda ta jest przyznawana dla jednej z 50 najbardziej świadomych społecznie firm w USA.

Również w obszarze odpowiedzialności społecznej firma UPS podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie nierówności rasowej. Firma wprowadziła obowiązkowe szkolenie wewnętrzne pracowników, dotyczące podświadomych uprzedzeń. Aby zapewnić ciągłość działań, firma utworzyła zespół zadaniowy UPS ds. równości, sprawiedliwości i działań (ang. Equity, Justice & Action, EJA), międzywydziałowy zespół liderów UPS odpowiedzialnych za identyfikowanie i przyspieszanie rozwiązań, które wzmacniają organizację wewnątrz organizacji, jednocześnie wykorzystując wielkość i skalę UPS w w walce z systemową nierównością. Początkowe wysiłki skoncentrowały się na równości wynagrodzeń, umożliwiając otwarte rozmowy na temat rasy, a także rzecznictwie, w tym na wspieraniu ustawodawstwa przeciwko przestępstwom nienawiści.

Globalnie UPS wspiera swoje działania na rzecz pomocy społeczności rasy czarnej na całym świecie za pośrednictwem Fundacji UPS, rozszerzając finansowanie długoterminowych partnerów, jak National Urban League, NAACP, United Negro College Fund oraz Leadership Conference on Civil and Human Rights’ Education Fund, a także tworząc nowe partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz sprawiedliwości, reform i równości, takimi jak Equal Justice Initiative oraz National Museum of African American History and Culture. Firma zobowiązała się również do miliona godzin wolontariatu pracowników UPS w celu mentoringu i wsparcia programów edukacyjnych w zaniedbanych społecznościach czarnych.

„W obliczu globalnej pandemii, recesji gospodarczej i krajowej niesprawiedliwości rasowej, amerykańska opinia publiczna wymaga od naszych liderów korporacyjnych więcej niż kiedykolwiek wcześniej” — powiedział Martin Whittaker, dyrektor generalny JUST Capital. „Firmy wymienione na liście JUST 100 w 2021 roku wykazały się w zakresie obsługi swoich pracowników, klientów i społeczności, jednocześnie zapewniając długoterminową wartość dla akcjonariuszy”.

UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm dostarczających paczki, przynosząca w 2019 roku dochody na poziomie 74 mld USD, udostępniająca szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 220 krajów. Ponad 500 000 pracowników firmy wdraża strategię, która jest prosta i wydajna: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. UPS dokłada wszelkich starań, aby wspierać ochronę środowiska i pozytywnie przyczyniać się do rozwoju społeczności, którym służymy na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera także różnorodność, równość oraz akceptację. Firmę można znaleźć w Internecie pod adresem www.ups.com, a dalsze informacje na stronie www.pressroom.ups.com oraz www.investors.ups.com.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software