Firma UPS ogłasza nowe zobowiązanie do globalnych działań na rzecz środowiska i wspierania zaniedbanych społeczności

Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe

Atlanta, GA

Zobowiązanie firmy UPS do zasadzenia 50 milionów drzew przed końcem roku 2030 roku skupione jest wokół promowania globalnego kapitału oraz dobrostanu w biedniejszych i zaniedbanych społecznościach w miastach i na obszarach rozwijających się.

Rosnąca potrzeba wspierania wysiłków na rzecz środowiska i sprawiedliwości społecznej na całym świecie przyczyniła się do nowego zobowiązania poczynionego przez firmę UPS – do zasadzenia ponad 50 mln drzew do końca roku 2030, zgodnie z okresem wyznaczonym przez ONZ na realizację celów zrównoważonego rozwoju (United Nations Sustainable Development Goals, 2015-2030).

Nowe wysiłki wymagają zaangażowania od firmy UPS w ochronę środowiska i zredukowania emisji gazów cieplarnianych o kolejny poziom. Zasadzenie 50 mln drzew będzie miało wymierny wpływ na środowisko; firma UPS rozwinęła swoją strategię, koncentrując się na poprawie standardu życia w zaniedbanych i czarnoskórych społecznościach USA oraz globalnie, na wszelkich obszarach rozwijających się. Dzięki tym nowym zobowiązaniom firma UPS będzie pomagać w reagowaniu na niesprawiedliwość środowiskową poprzez poprawę jakości powietrza, wspieranie lepszych wyników zdrowotnych, zwiększanie możliwości zatrudnienia, aktywizację społeczną oraz tworzenie bezpieczniejszych i zdrowszych warunków mieszkaniowych. 

W ciągu najbliższych 12 miesięcy projekty związane z sadzeniem drzew będą realizowane w kilkudziesięciu metropoliach we współpracy z organizacjami non-profit. Na całym świecie firma UPS wspiera ponad 50 projektów środowiskowych, współpracując z wiodącymi organizacjami środowiskowymi, w tym Arbor Day Foundation, Earth Day Network, Keep America Beautiful, The Nature Conservancy, National Park Foundation, the Student Conservation Association i World Wildlife Fund.

„Poprzez nasze programy współpracy z wiodącymi organizacjami środowiskowymi dowiedzieliśmy się, co ma najważniejszy i pozytywny wpływ na zdrowie naszych społeczności. Staramy się skupić na naszych programach środowiskowych w biedniejszych i zaniedbanych społecznościach”, powiedział Eduardo Martinez, prezes Fundacji UPS oraz dyrektor ds. różnorodności i integracji UPS. „Podejmując się takiego podejścia, wykorzystujemy moc naszego zaangażowania w sprawiedliwość społeczną, kapitał i środowisko naturalne, aby wprowadzać zmiany w standardzie życia, które przywrócą naszym społecznościom możliwość prosperowania”.

Nowe zobowiązanie firmy UPS polega na tym, aby przepracować ponad 20 mln godzin wolontariatu w lokalnych społecznościach i zasadzić ponad 15,4 mln drzew w 66 krajach na sześciu kontynentach we współpracy z naszymi partnerami środowiskowymi. Ponad 170 000 drzew zostało posadzonych przez pracowników UPS, którzy przyprowadzili ze sobą rodziny i przyjaciół, aby ci dołączyli do działań.

Na początku tego roku firma UPS zobowiązała się do zapewnienia miliona godzin wolontariatu w ramach wsparcia dla mentoringu i programów edukacyjnych w czarnoskórych i zaniedbanych społecznościach na całym świecie, które od dawna odczuwały skutki niesprawiedliwości środowiskowej. Projekty polegające na sadzeniu drzew w środowiskach miejskich wspierają zdrowie i dobrostan, poprawiają sytuację gospodarczą i kreują lepszą przestrzeń do życia i pracy. Inne projekty to m.in. sadzenie roślin w lesie borealnym, co pomaga wspierać społeczności rdzenne; wsparcie dla rolników w celu zmniejszenia erozji gleby, zwiększenie plonów i wygenerowanie lepszych warunków gospodarczych oraz zdrowszego środowiska, a także inne projekty mające na celu odbudowę po klęskach żywiołowych i długofalowym wpływie ubóstwa.

Firma UPS uczestniczy również w badaniach naukowych, takich jak Green Heart Project w Louisville w stanie Kentucky – inicjatywa wieloletnia, która zapewni kluczowe dane dotyczące wpływu drzew na zdrowie i dobrostan w środowiskach miejskich.

OMÓWIENIE PROJEKTÓW

W całych Stanach Zjednoczonych

Nasadzenia w miastach – zwłaszcza w okolicach biedniejszych i zaniedbanych – zapewnią znaczące korzyści społeczne i ekonomiczne, promując zdrowsze środowisko do życia i pracy. Dodatkowo wsparcie firmy UPS dla organizacji Student Conservation Association stworzy ścieżkę kariery w ochronie środowiska dla studentów będących przedstawicielami mniejszości.

Las borealny

Las borealny to największy nieprzerwany pas naturalnego krajobrazu w ekosystemie lasów, obejmujący prawie trzysta milionów hektarów na Alasce, w Kanadzie i Rosji. Lasy borealne pochłaniają więcej dwutlenku węgla niż jakikolwiek inny las. Setki społeczności na terytorium borealnym uzyskują dochód ekonomiczny z przemysłu leśnego, który utrzymuje się wśród rdzennych mieszkańców.

Afryka

Region Afryki jest podatny na ekstremalne susze i powodzie. Uprawy monokulturowe znacznie pogarszają kondycję gleby. Zalesianie w takiej okolicy bezpośrednio ochroni glebę przed erozją, jednocześnie ratując życie i własność ludzi. Dzięki wsparciu akcji sadzenia drzew owocowych firma UPS pomaga rolnikom w zwiększeniu plonów, co prowadzi do zwiększenia potencjału rentowności, jednocześnie wspomagając utrzymanie środowiska i dobrostanu.

Indie

W całych Indiach powszechny głód i ubóstwo pozostają kluczowymi problemami. Tysiące drzew owocowych, które będą nasadzane, pomogą zapewnić rodzinom stabilne źródło żywności oraz trwałe środki do życia, uwalniając je od ubóstwa i zapewniając im lepszą jakość życia.

Ameryka Łacińska

W Ameryce Łacińskiej potrzebne są ochrona lasów, zalesianie i zwalczanie skutków klęsk. Nieodpowiedzialne metody rolnicze, erozja gleby i skutki klęsk żywiołowych sprawiły, że ten region stanowi priorytet w ramach zapotrzebowania na pomoc. Na Haiti 98% pierwotnego lasu zostało bezpowrotnie zniszczone z powodu nadmiernej uprawy i katastrof naturalnych. Przywrócenie okrywy w postaci roślinności zapewni ochronę przed burzami. Nasadzenia drzew będą obejmować także te obszary w Brazylii i Meksyku, które wymagają natychmiastowej pomocy.

Europa i Azja

Projekty skupione są wokół siedlisk smaganych upałem, gdzie nasadzenia drzew zapewnią ochłodę i poprawę jakości powietrza. Zintegrowane projekty nasadzeń miejskich umożliwią sprawniejszy ruch pieszych i poprawią bezpieczeństwo na ulicach, przyciągając odwiedzających i inwestycje gospodarcze.

Szukasz obrazów i filmów? Odwiedź naszą bibliotekę mediów.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software