UPS Dünya Genelinde Yetersiz Hizmet Alan Toplulukları Çevre Politikası Açısından Destekleyecek Yeni Projesini Kamuoyuna Duyurur

Basın bültenini oku Basın bültenini oku Basın bültenini oku

Atlanta, GA

UPS’in Kentler ve Gelişmekte Olan Bölgelerde Dar Gelirli ve Yeterli Hizmet Alamayan Toplulukların Küresel Eşitlik ve Refahını Artırmayı Hedefleyen 2030’a Kadar 50 Milyon Ağaç Dikme Kampanyası.

Dünya genelinde çevresel ve sosyal adaletin kaçınılmaz bir öncelik haline gelmesi UPS’i harekete geçirdi ve şirket, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015-2030 dönemi için, 2030 yılına kadar 50 milyon ağaç dikme sözü verdi.

Yeni projeyle UPS’in çevre ve sera gazları salınımının azaltılması konusundaki duyarlılığı bir üst seviyeye taşınmış olacak. Çevre üzerinde ölçülebilir düzeyde olumlu etkisi olacak 50 milyon ağacın dikileceği proje, UPS’in ABD’deki Siyahi topluluk ve yeterli hizmet alamayan halkın ve dünya genelinde gelişmekte olan bölgelerde yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefleyen stratejisinin bir parçası. Bu taahhüdüyle, UPS hava kalitesinin artması, sağlık koşullarının iyileşmesi, iş olanaklarının artması, sosyal etkileşimin artması ve daha güvenli ve sağlıklı mahallelerin oluşturulması yoluyla çevresel adaletsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunacak. 

Ağaç dikme projeleri yirmi dörtten fazla büyük şehirde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gelecek 12 ay içinde başlayacak. UPS dünya genelinde Arbor Day Foundation, Earth Day Network, Keep America Beautiful, The Nature Conservancy, National Park Foundation, Student Conservation Association ve World Wildlife Fund gibi çevreci kuruluşlarla birlikte 50’den fazla çevre projesine destek veriyor.

“Önde gelen çevreci kuruluşlarla yürüttüğümüz işbirliği programlarının hizmet verdiğimiz topluluklar için ne kadar önemli olduğunu ve olumlu etki yaptığını gördük. Bu çalışmayla, çevre programlarımızı düşük gelirli ve yeterli hizmet alamayan toplum kesimlerine yoğunlaştırmak istiyoruz.” diyen UPS Foundation Başkanı ve UPS Çeşitlilik ve Katılım Direktörü Eduardo Martinez şunları ekledi: “Bu yaklaşımla, sosyal adalet, eşitlik ve çevre konusundaki birikimimizi ve çabalarımızı, hizmet verdiğimiz toplumların büyüme becerisi kazanmasını sağlayacak ve yaşam koşullarını iyileştirecek değişimler yaratmak için kullanacağız.”

Yeni proje ile UPS, farklı konularda 20 milyon saatten fazla gönüllü çalışma mesaisi ve işbirliği yaptığı çevreci kuruluşlarla birlikte altı kıtada, 66 ülkede 15,4 milyon ağaç dikerek elde ettiği başarının üstüne çıkacak. Dikilen ağaçların 170.000’den fazlası UPS çalışanları, aileleri ve yakınları tarafından dikildi.

UPS, bu yılın başlarında dünya genelinde yeterli hizmet alamayan, aynı zamanda çevresel eşitsizlikten uzun yıllardır çok daha olumsuz etkilenen Siyahi toplumlar için danışmanlık ve eğitim programlarıyla 1 milyon saat gönüllü çalışma sunacağını açıklamıştı. Şehirleri ağaçlandırma projesi insan sağlığını iyileştirecek, ekonomik büyüme sağlayacak ve daha iyi bir yaşam ve çalışma ortamı yaratacak. Diğer önemli projeler arasında Kutup Altı ormanlarının ağaçlandırılmasıyla yerli halkların desteklenmesi, erozyonun önlenmesi, verimin artırılması, ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve daha sağlıklı ortamlar yaratılması çalışmalarıyla çiftçilerin desteklenmesi ve diğer doğal afet zararlarının ve yoksulluğun uzun dönemli etkilerinin önlenmesi çalışmaları yer alıyor.

UPS, aynı zamanda, araştırma projelerine de destek veriyor. Bunlardan biri Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde yürütülen ve şehirlerde ağaçların sağlık ve mutluluk üzerindeki önemini araştıran Green Heart Projesi.

PROJELERE GENEL BAKIŞ

ABD

Şehirlerde, özellikle dar gelirli ve yeterli hizmet alamayan bölgelerde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları daha sağlıklı yaşam ve çalışma ortamları yaratarak önemli sosyal ve ekonomik faydalar sağlayacak. Ayrıca, UPS’in Student Conservation Association’a olan desteği azınlık gruplarından öğrencilerin çevreyle ilgili kariyer seçimleri yapmasına yardımcı olacak.

Kutup Altı Ormanları

Alaska, Kanada ve Rusya boyunca uzanan 300 milyon hektarlık Kutup Altı Ormanları dünyanın zarar görmüş en büyük orman ekosistemini oluşturuyor. Kutup Altı ormanları diğer tüm ormanlardan daha fazla karbondioksit emiyor. Kutup Altı bölgesinde yaşayan yüzlerce yerli topluluk yaşamını orman endüstrisiyle sürdürüyor.

Afrika

Afrika kıtasında sık sık kuraklık ve sel felaketleri yaşanıyor. Tek tip ürün tarımı da yüzey toprağı verimini düşürüyor. Bu bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları toprağı erozyona karşı koruyarak can ve mal kayıplarını önleyecek. Meyve ağaçları dikilmesini destekleyen UPS, çiftçilere daha fazla verim ve dolayısıyla gelir elde edilmesi konusunda yardımcı olurken, çevrenin sürdürülebilirliği ve toplumun refahına katkı sağlıyor.

Hindistan

Hindistan genelinde, geniş bir alanda görülen açlık ve yoksulluk önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Dikilecek binlerce meyve ağacı binlerce aile için sürekli besin kaynağı ve sürdürülebilir bir yaşam sağlarken, yoksulluğun giderilmesi ve daha iyi yaşam koşulları sağlanmasına da yardımcı olacak.

Latin Amerika

Latin Amerika’da en önemli ihtiyaçlar arasında ormanların korunması, ağaçlandırma ve afet zararlarının giderilmesi yer alıyor. Sürdürülebilir olmayan tarım yöntemleri, erozyon ve doğal afetlerden kaynaklanan yıkımlar bölgeyi öncelikli yardım gerektiren bir bölge yapıyor. Haiti’de ormanların %98’i aşırı tarım ve doğal afetler nedeniyle yok olmuş durumda. Ormanların yeniden yaratılması bölgeyi kasırgalardan koruyacak. Ağaçlandırma konusunda Brezilya ve Meksika’da da acil yardım gerektiren bölgeler bulunuyor.

Avrupa ve Asya

Projeler yüksek sıcaklıklar yaşanan bölgelerde yoğunlaştırılıyor ve ağaçlandırmayla havanın serinletilmesi ve hava kalitesinin artırılması hedefleniyor. Kentsel ağaçlandırma projeleri sayesinde şehirlerin, caddelerinde yürüme imkanı ve güvenliğin arttırılmasıyla daha fazla turist çekmeleri ve girdi sağlanması bekleniyor.

Görsel ve video mu arıyorsunuz? Medya Varlıkları Kitaplığını Ziyaret Edin.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software