UPS 2021 2. Çeyrek Gelirlerini Açıklıyor

UPS (NYSE:UPS) bugün 2021 ikinci çeyrek konsolide cirosunu 23,4 milyar ABD doları olarak açıkladı. Bu 2020’nin aynı dönemine göre %14,5’lik artışa denk geliyor.
Hero1440x752px.jpg tablet768x760.jpg Hero1023x960px.jpg
 • Düzeltilmiş Gelirler Geçen Yıla Göre %14,5 Artarak 23,4 Mr $ Oldu
 • Konsolide İşletme Kârı Geçen Yıla göre, Düzeltilmiş* Olarak %40,8 Olmak Üzere %47,3 Artarak 3,3 Mr $ Oldu 
 • Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr %50,2 Artarak 3,05$; Düzeltilmiş* Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr %43,7 Artarak 3,06$ Oldu

ATLANTA –  UPS (NYSE:UPS) bugün 2021 ikinci çeyrek konsolide cirosunu 23,4 milyar ABD doları olarak açıkladı. Bu 2020’nin aynı dönemine göre %14,5’lik artışa denk geliyor. Konsolide İşletme Karı 2020’nin ikinci çeyreğine göre, düzeltilmiş olarak %40,8 olmak üzere, %47,3 artarak 3,3 milyar dolar oldu. Çeyrek için hisse başına seyreltilmiş kazanç, 2020’nin aynı dönemine göre, düzeltilmiş olarak %43,7 olmak üzere, %50,2 artarak 3,05$ oldu.
 

2021 ikinci çeyrek genel kabul görmüş muhasebe sonuçları hisse başına 0,01$ olmak üzere 11 milyon ABD Doları vergi öncesi dönüşüm bedeli ve diğer bedelleri içerir. Şirket ikinci çeyrek dönemde UPS Freight devrini de 30 Nisan tarihinde tamamladı. Satış ABD’deki bazı emeklilik ve emeklilik sonrası sosyal ve sağlık programı maliyetlerinin de yeniden hesaplanmasını sağladı. Sonuç olarak, UPS emeklilik ve emeklilik sonrası yükümlülükleri 2,1 milyar ABD doları düştü. Yeniden değerlemenin şirketin ikinci çeyrek düzeltilmiş net gelirlerine anlamlı bir etkisi olmadı. Yılbaşından bugüne faaliyetlerden sağlanan nakit 2020’nin aynı dönemine göre %42,2 artışla 8,5 milyar ABD doları olurken serbest nakit akışı 2020’nin ilk altı ayına göre %74,7’den fazla artarak 6,8 milyar ABD doları oldu.

UPS İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé elde edilen sonuçlarla ilgili şunları söyledi: “Sundukları yüksek hizmet seviyesi ve stratejimizin uygulanmasında gösterdikleri performansla ikinci çeyrekte rekor kıran finansal sonuçlar elde edilmesini sağlayan tüm UPS çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Daha büyük değil, daha iyi anlayışımız ve taşıdığımız önem ve sorumlulukla dünyayı ileri taşımaya devam ediyoruz.”    

ABD Yurtiçi Segment

 

 

2021 2. ÇEYREK

Düzeltilmiş

2021 2. ÇEYREK

 

2Q 2020

Düzeltilmiş

2Q 2020

Ciro

$14,402 M

 

$13,074 M

 

İşletme kârı

$1,567 M

$1,675 M

$1,182 M

$1,215 M

 • Sunulan tüm ürünlerde artışla parça başı gelirler %13,4 artarken toplam gelirde %10,2 artış sağlandı.
 • Faaliyet kârı %10,9; düzeltilmiş faaliyet kârı %11,6 oldu.

Uluslararası Segment

 

.

2021 2. ÇEYREK

Düzeltilmiş

2021 2. ÇEYREK

 

2Q 2020

Düzeltilmiş

2Q 2020

Ciro

$4,817 M

 

$3,705 M

 

İşletme kârı

$1,184 M

$1,190 M

$771 M

$842 M

 • Gelirlerde, Avrupa öncülüğünde %30,0 artış.
 • Faaliyet kârı %24,6; düzeltilmiş faaliyet kârı %24,7 oldu.

Tedarik Zinciri Çözümleri Segmenti

 

 

2021 2. ÇEYREK

Düzeltilmiş

2021 2. ÇEYREK

 

2Q 2020

Düzeltilmiş

2Q 2020

Ciro

$4,205 M

 

$3,680 M

 

İşletme kârı

$507 M

$408 M

$259 M

$267 M

 • Hemen hemen tüm iş kollarında artan büyük taleple gelirler %14,3 arttı.
 • Faaliyet kârı %12,1; düzeltilmiş faaliyet kârı %9,7 oldu.

Genel Bakış

Şirket 2021 yılı için düzeltilmiş faaliyet kârını yaklaşık %12,7 ve sermaye yatırımı getirisini yaklaşık %28 olarak öngörüyor. Ayrıca 2021 yılında yapılan sermaye tahsisi planlarını teyit ediyor:

 • Sermaye giderlerinin 4,0 milyar ABD Doları olması planlanıyor.
 •  2,55 milyar ABD doları uzun vadeli borç ödemesi yapıldı.
 • Yılın geri kalanında geçerli vergi oranının %23 olması bekleniyor.

* “Düzeltilmiş” değerler kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici finansal değerlerdir. En yakın ilişkili kabul edilmiş muhasebe prensipleriyle güncelleme de dahil, kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici değerlerle ilgili ayrıntılar için bu basın bülteninin eklerine bakın.

Kişiler:

UPS Medya İlişkileri: 404-828-7123 veya pr@ups.com
UPS Yatırımcı İlişkileri: 404-828-6059 (4. seçenek) veya investor@ups.com

# # #

Konferans Çağrısı Bilgileri

UPS CEO’su Carol Tomé ve Finans Direktörü Brian Newman, 27 Temmuz 2021 tarihinde saat 16:30’da yapacakları konferans görüşmede ikinci çeyrek rakamlarını yatırımcılar ve analiz uzmanlarıyla tartışacaklar. Bu görüşme, canlı bir Webcast üzerinden herkese açık yapılacaktır. Görüşmeye erişmek için www.investors.ups.com adresine gidin ve “Earnings Conference Call” seçeneğine tıklayın. Finansal konularla ilgili daha fazla bilgi www.investors.ups.com adresinde “Quarterly Earnings and Financials” bölümünde yayınlanan ayrıntılı finansal takvimlerde ve SEC’e sunulan Güncel Form 8-K Beyannameleri’nde görülebilir.

UPS Hakkında

UPS (NYSE:UPS) 84,6 milyar ABD Doları 2020 geliri ve 220’den fazla ülke ve bölgede geniş bir yelpazede verdiği entegre lojistik hizmetleri ile dünyanın en büyük paket teslimat şirketidir. Şirketin 540.000’in üstünde çalışanı basitçe formüle edilmiş ve kararlıkla uygulanan bir stratejiyle çalışmaktadır: Müşteri Odaklı. İnsan Kaynaklı. Yenilikçi. UPS çevreye olan etkisini en aza indirme hedefine ve hizmet verdiği toplumları destekleme ilkesini yürekten bağlıdır. UPS çeşitlilik, eşitlik ve katılımı da her koşulda güçlü ve sürekli biçimde desteklemektedir. Şirkete internette www.ups.com adresinden, daha fazla bilgiye about.ups.com ve www.investors.ups.com adreslerinden ulaşılabilir.

İleriye Dönük Beyanlar

Bu basın bülteni ve 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetlerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamı gereği Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan belgeler, şirketimizin “ileriye dönük beyanlarını” içermektedir veya ileride içerebilir. Güncel veya geçmiş belgeler dışında yer alan ve “-ecek/acak”, “düşünülüyor”, “varsayılıyor”, “bekleniyor”, “tahmin ediliyor”, “öngörülüyor”, “amaçlanıyor”, “çıkarsanıyor”, “hedefleniyor”, “planlanıyor” ve benzer anlamlara gelen ifadelerin yer aldığı beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Geleceğe dönük beyanlar, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Maddesi ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Ticareti Yasası 21E Maddesi uyarınca federal menkul kıymetler yasalarının güvenli liman hükmü gereği yapılmaktadır.

Zaman zaman, kamuya açıklanan başka materyallere de ileriye dönük yazılı veya sözlü beyanlar ekleriz. Bu tür beyanlar, stratejimiz dahilindeki yönümüz, beklentimiz ve geleceğe ilişkin sonuçlar ve yaşanacaklarla ilgili şu anki hedeflerimiz, düşüncelerimiz ve öngörülerimizi yansıtmaktadır ve geçmiş veya güncel bilgi ve belgelere dayanmamaktadır. Yönetim birimlerimiz bu geleceğe dönük beyanların yapıldıkları anda makul olduğunu düşünür. Ancak, her tür geleceğe yönelik beyana çok fazla güvenilmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır, zira bu tarz beyanlar sadece yapıldıkları andaki durumu ve geleceğe ilişkin beklentileri yansıtırlar ve doğal olarak kesin olarak öngörülemezler.

Geleceğe yönelik beyanlar, geçmiş deneyimlerimiz, güncel beklentilerimiz ve öngördüğümüz sonuçlardan ciddi anlamda farklı gerçeklerle sonuçlanabilecek bazı riskler ve belirsizlikler içerebilir. Bu riskler ve belirsizlikler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir: COVID-19 küresel salgınının şirketimiz ve faaliyetlerimiz, finansal durumumuz, finansal performansımız, finansal likiditemiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ile bağlantılı olarak devam eden belirsizlikler; ABD veya uluslararası düzeyde genel ekonomik koşullarda olabilecek değişiklikler; yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası ölçekte gelişebilecek ciddi rekabet; ABD veya uluslararası düzeyde düzenlemelerde yapılabilecek değişiklikler; veri koruma koşullarının artırılması veya daha zor hale gelmesi; iklim değişikliği karşısında yasal, düzenleyici veya piyasa merkezli önlemler; çalışan ücretleri ile ilgili pazarlık sonuçları; çalışanlar tarafından düzenlenebilecek grev, iş durdurma ve yavaşlatmalar; benzin, motorin ve uçak yakıtı gibi enerji fiyatlarındaki değişim ve bu emtiaların arzında yaşanabilecek sıkıntıların etkisi; döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişim; LIBOR verilerinin devam etmemesi sonucu başka bir referans tabloya geçişten kaynaklanabilecek belirsizlikler; marka imajımızı sürdürebilme becerimiz; kalifiye çalışanların ilgisini çekme ve onları bünyemizde tutabilme becerimiz; veri güvenliği konusunda ihlaller; internet veya teknoloji altyapımızda yaşanabilecek aksaklıklar; terörist saldırılar, bölgesel veya küresel salgınlar gibi doğal afet veya insan kaynaklı eylemlerin şirketimize etkisi; gelecekteki sermaye yatırım ihtiyaçlarımızı doğru şekilde öngörebilme becerimiz; uluslararası ve büyüyen pazarlarda karşılaşılan ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler; şirket stratejisi, resmi düzenlemeler veya ekonomik veya piyasa koşullarındaki değişikliklerin varlıklarımıza verebileceği zarar; çalışan sağlığı, emekli sağlığı ve/veya emeklilik haklarıyla ilgili masraf veya yükümlülüklerimizde artış; ABD veya uluslararası düzeyde potansiyel ek vergi yükleri; iş ve istihdam, personel sakatlanmaları, mala zarar, iş uygulamaları, çevresel yükümlülükler ve diğer konularla ilgili ortaya çıkabilecek potansiyel tazminat talepleri ve davalar; şirket satın almaları, satışlar, şirket birleşmeleri veya stratejik ortaklıklarda hedeflenen faydaları gerçekleştirebilme becerimiz; dönüşüm girişimlerimizde hedeflediğimiz faydaları gerçekleştirebilme becerimiz; faaliyet sonuçlarımızda periyodik veya mevsimlik dalgalanmalar; sigorta ve tazminat giderlerimizi yönetme becerimiz; ve 31 Aralık 2020 tarihinde biten yıla ilişkin Form 10-K Yıllık Raporu ve takip eden raporlar gibi zaman zaman Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğumuz raporlarda belirtilen diğer riskler. Geleceğe dönük beyanların sınırlı ve riskli olduğunu bilmeli ve bu tür beyanlardaki öngörülerin doğruluğuna aşırı güvenerek hareket etmemelisiniz. Bu beyanları, beyanların yayınlanmasından sonra meydana gelen beklenmedik olayları, beklentilerdeki değişiklikleri veya değişen koşulları yansıtacak şekilde değiştirme zorunluluğumuz bulunmuyor.

GAAP ve GAAP Olmayan Finansal Önlemlerin Mutabakatı

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ("GAAP") çerçevesinde belirlenen finansal verilerimize dair raporları zaman zaman kabul görmüş muhasebe prensipleri harici değerlerle (non-GAAP) de destekliyoruz. Bunlar: "düzeltilmiş" tazminat ve sosyal haklar; işletme giderleri; işletme kârı; faaliyet kârı; diğer gelirler ve (giderler); gelir vergisi öncesi kâr; gelir vergisi gideri, etkili vergi oranı, net gelir ve hisse başı kazançlar. Geliri ve parça başına geliri düzenli biçimde para birimine bağlı olarak açıklıyoruz. Ayrıca, serbest nakit akışımızı ve sermaye yatırımlarımızın getirisini (ROIC) de açıklıyoruz.

Temel operasyonlarımızın göstergesi olmayabilecek veya operasyonlarımızla ilişkisi bulunmayabilecek maddeleri içermediğinden ve temel işletmemizdeki eğilimlerin analiz edilmesi için kullanışlı bir ana hat sağlayabileceğinden, bu GAAP olmayan ölçütlerin, mali tablo kullanıcılarımızın finansal sonuçlarımızı ve nakit akışımızı daha iyi anlamalarına ve süregelen performansımızı değerlendirmelerine yardımcı olacak anlamlı ilave bilgiler sağlayacağına inanıyoruz. Bu GAAP dışı ölçütler şirket içinde iş birimi operasyon performans analizi, iş birimine kaynaktan ayrılan payın belirlenmesi ve teşvik ödemeleri ve ödüllerle ilgili yönetim birimleri tarafından kullanılmaktadır.

GAAP olmayan finansal önlemler, GAAP uyarınca raporlanan sonuçlarımıza alternatif olarak değil, bu sonuçlarla birlikte dikkate alınmalıdır. Düzeltilmiş finansal bilgilerimiz, muhasebe için kapsamlı bir temel oluşturmamaktadır. Bu nedenle, düzeltilmiş finansal bilgilerimiz, diğer şirketler tarafından bildirilen benzer bilgilerle karşılaştırılabilir olmayabilir.

Yeniden Yapılanma ve Diğer Masraflar

Düzeltilmiş işletme kârı, faaliyet kârı, gelir vergisi öncesi gelir, net gelir ve hisse başına kazanca, dönüşüm stratejisi maliyeti ve varlıklarda yaşanabilecek değer kayıpları gibi yeniden yapılanma programlarıyla ilgili maliyetlerin etkisi dahil değildir. 

Döviz Kurları ve Finansal Korunma Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Gelirimiz, parça başı gelirimiz ve işletme kârımız dönemden döneme döviz kuru değişikliklerinin ve döviz kuru risk dengeleme faaliyetlerinin etkilerini içermez. Bu değerler, mevcut dönem için raporlanan ABD doları cinsinden gelir, parça başına gelir ve işletme kârının mevcut dönem için ortalama döviz kuruna bölünerek mevcut dönem için yerel para birimi cinsinden gelir, parça başına gelir ve işletme kârının bulunması yoluyla hesaplanır. Ardından, hesaplanan tutarlar ortalama yabancı döviz kuruyla çarpılarak, bir önceki yılın aynı dönemi için karşılaştırılabilir sonuçlar ortaya çıkarılır (yabancı döviz kuru geliri risk dengeleme etkinliklerinin etkisi gibi). Mevcut dönem için ABD doları cinsinden raporlanan gelir, parça başına gelir ve işletme kârı ile bu hesaplama sonunda elde edilen yine ABD doları cinsinden gelir, parça başına gelir ve işletme kârı arasındaki fark, yabancı para birimi döviz kurları ve risk dengeleme etkinliklerinin dönem içindeki etkisidir.

Gerçeğe Uygun Değerlendirilen Maaş ve Emeklilik Sonrası Düzeltmeleri

Şirketin desteklediği emekli maaşı ve emeklilik sonrası hakları için planlanan varlıklarının adil değerini %10'luk aralığında geçen net aktuaryal kâr ve zararları anında diğer emeklilik geliri (gideri) olarak kabul ediyoruz. Bazı finansal verilerimizin sunumuna, %10'luk aralığı geçtiği kabul edilen kazanç ve kayıpların etkisini ve ilgili gelir vergisi etkilerini içermeyen GAAP değerlerini ekliyoruz. Bu gerçeğe uygun değerleme etkilerini hariç tutulmasının faiz oranları, hisse değerleri ve benzer faktörlerdeki kısa dönemli değişikliklere bağlı dalgalanmaların dışında kalan önemli ek bilgiler sunduğunu düşünüyoruz.

Gerçeğe uygun değerlendirilen maaşların ve emeklilik sonrası düzeltmelerin ertelenmiş gelir vergisi etkileri, ABD federal yargı kapsamı ve çeşitli ABD eyaletleri ve ABD dışı yargı kapsamları dahil olmak üzere her bir vergi yargı kapsamı için uygun olan yasal vergi oranları ile düzeltmelerin çarpılması yoluyla hesaplanır.

Serbest Nakit Akışı

Serbest nakit akışını, az sermaye masraflı operasyon faaliyetlerinden gelen nakit akışları, mülk, tesis ve ekipman tanzimlerinden gelen kazançlar ve mali alacaklar ve diğer yatırım faaliyetlerindeki artı veya eksi net değişiklikler olarak hesaplıyoruz. Serbest nakit akışının, devam eden işletme faaliyetleriyle ne kadar nakit oluşturulduğuna yönelik önemli bir gösterge olduğuna inanıyoruz ve bunu işletmemize yatırımda bulunmada, borç yükümlülüklerimizi yerine getirmede ve paydaşlarımıza nakit sunmada kullanılabilecek artan nakit için bir ölçü olarak kullanıyoruz.

Sermaye Yatırımı Getirisi

Yatırım Getirisi (YG) son on iki aylık düzeltilmiş faaliyet gelirinin, cari dönem sonu ile bir önceki yılın ilgili dönem sonu arasındaki toplam borç, cari olmayan emeklilik ve emeklilik sonrası sosyal güvenlik yükümlülükleri ve özkaynakların ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. YG kabul görmüş muhasebe prensipleri dahilinde bir ölçü olmadığı için YG’yi kısmen devam eden iş performansımızı en iyi biçimde gösterdiğini düşündüğümüz kabul görmüş muhasebe prensipleri harici mali ölçüleri kullanarak hesaplıyoruz. YG’nin uzun vadeli sermaye yatırımlarımızın etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için faydalı bir ölçüt olduğunu düşünüyoruz

İleriye Dönük Kabul Edilmiş Muhasebe Prensipleri Harici Veriler

Zaman zaman ileriye dönük kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici ölçümleri sunarken, herhangi bir dönemde önemli olabilecek herhangi bir düzenlemenin zamanlaması, miktarı veya niteliğindeki belirsizlik nedeniyle, en yakından ilişkili kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici değerler konusunda mutabakat sağlayamıyoruz.

İlgili Hikayeler

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software