UPS 2020 3. Çeyrek Gelirlerini Açıklıyor

Basın bültenini oku Basın bültenini oku Basın bültenini oku

Atlanta, GA

  • Konsolide Ciroda Artış %15,9; Tüm Segmentlerde Büyüme
  • Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr %11,4’lük artışla 2,24 ABD Doları; Düzeltilmiş* Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr %10,1’lik artışla 2,28 ABD Doları
  • Yılbaşından beri Operasyonlardan Elde Edilen Nakit 9,3 Milyar ABD Doları; Düzeltilmiş Serbest Nakit Akış 5,9 Milyar ABD Doları

UPS (NYSE:UPS) bugün 2020 üçüncü çeyrek konsolide cirosunu 21,2 milyar ABD Doları olarak açıkladı. Bu 2019’un aynı dönemine göre %15,9’luk artışa denk geliyor. Konsolide ortalama günlük hacim artışı yıllık %13,5 Çeyrek net geliri 2019’un aynı dönemine göre %11,8’lik, düzeltilmiş bazda %10,7’lik artışla 2 Milyar ABD Doları. İşletme kârı 2019’un aynı dönemine göre %11,0’lik, düzeltilmiş bazda %9,9’luk artışla 2,4 Milyar ABD Doları.

Seyreltilmiş hisse başına kâr 2,24 ABD Doları; düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kâr geçen yılın aynı dönemine göre %10,1’lik artışla 2,28 ABD Doları. Genel kabul görmüş muhasebe sonuçları hisse başına 0,04 ABD Doları oranında 44 milyon ABD Doları vergi öncesi dönüşüm bedeli içerir. Geçen yılın aynı döneminde, genel kabul görmüş muhasebe sonuçları hisse başına 0,06 ABD Doları oranında 63 milyon ABD Doları vergi öncesi dönüşüm bedeli içeriyordu. 

 “Gösterdiğimiz performans, ağımızın dinamizmini ve pandeminin getirdiği zorluklara küresel olarak adapte olabildiğimizi gösteriyor. UPS İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé şunları söyledi “Rakamlarda elde ettiğimiz başarının arkasında Asya dahilinde giden gönderi taleplerindeki büyük talep ve küçük ve orta ölçekli işletmeler segmentindeki büyümenin çok büyük payı var,” “Başarılarımızdaki en önemli imza ise aramızdaki kahramanlara, dünya tedarik zincirinin çalışmasını sağlayan UPS çalışanlarına ait. Müşterilerine ve hizmet verdiğimiz toplumlara sundukları özverili çalışmalardan dolayı tüm çalışanlarımıza içten teşekkür ediyorum.”

ABD Yurtiçi Segment

 

 

2020 3. Çeyrek

Düzeltilmiş

3Ç 2020

 

3Q 2019

Düzeltilmiş

3Ç 2019

Ciro

$13,225 M

 

$11,455 M

 

İşletme kârı

$1,098 M

$1,133 M

$1,216 M

$1,242 M

  • Tüm ürünlerde büyüme ve konut gönderilerinde sürekli artan taleple günlük ortalama hacim %13,8 arttı.
  • Faaliyet kârı %8,3; düzeltilmiş faaliyet kârı %8,6 oldu.

Uluslararası Segment

 

 

2020 3. Çeyrek

Düzeltilmiş

3Ç 2020

 

3Q 2019

Düzeltilmiş

3Ç 2019

Ciro

$4,087 M

 

$3,494 M

 

İşletme kârı

$966 M

$972 M

$667 M

$693 M

  • Dünya genelinde ihracat gönderilerinde iki haneli büyüme ve Asya’dan giden gönderi taleplerinde sürekli artışla günlük ortalama hacim %12,1 arttı.
  • Faaliyet kârı %23,6; düzeltilmiş faaliyet kârı %23,8 oldu.

Tedarik Zinciri ve Gönderi Segmenti

 

 

2020 3. Çeyrek

Düzeltilmiş

3Ç 2020

 

3Q 2019

Düzeltilmiş

3Ç 2019

Ciro

$3,926 M

 

$3,369 M

 

İşletme kârı

$299 M

$302 M

$245 M

$256 M

  • Asya’dan dışarıya yük taşımasında artan büyük taleple ciro %16,5 arttı.
  • Faaliyet kârı %7,6; düzeltilmiş faaliyet kârı %7,7 oldu.

* “Düzeltilmiş” değerler kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici finansal değerledir. En yakın ilişkili kabul edilmiş muhasebe prensipleriyle güncelleme de dahil, kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici değerlerle ilgili ayrıntılar için bu basın bülteninin eklerine bakın.

Genel Bakış

UPS, ekonomik iyileşmenin süresi ve hızının belirsiz olması nedeniyle konsolide ciro ve seyreltilmiş hisse başına kâr beklentisi açıklamıyor. Şirket koronavirüs salgınının etkilerinin boyutlarını ve süresini öngöremiyor ve gelecek çeyreklerdeki operasyon performansı ile ilgili bir tahminde bulunamıyor.

Daha büyük değil, daha iyi yaklaşımımız bu çeyrekteki performansımıza, özellikle attığımız gelir artırıcı adımlara olumlu etkide bulundu. Ayrıca, kısa süre önce maliyetlerimizi daha da düşürecek girişimleri hayata geçirdik. Dördüncü çeyreğe baktığımızda, müşterilerimizle işbirliği içinde çalışmaya, iş hacmini kontrol altında tutmak için etkinliği kanıtlanmış araçlarımızı kullanmaya ve hizmet ağımızın esnekliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yoğunluğu başarılı bir zirve yakalamaya ve iyi bir nakit getirisi sağlamaya odaklandık,” dedi.

Konferans Çağrısı Bilgileri

UPS CEO’su Carol Tomé ve Finans Direktörü Brian Newman, 28 Ekim 2020 tarihinde saat 16:30’da yapacakları konferans görüşmede üçüncü çeyrek rakamlarını yatırımcılar ve analiz uzmanlarıyla tartışacaklar. Bu görüşme, canlı bir Webcast üzerinden herkese açık yapılacaktır. Görüşmeye erişmek için www.investors.ups.com adresine gidin ve “Earning Webcast” seçeneğine tıklayın. Finansal konularla daha fazla bilgi www.investors.ups.com adresinde yayınlanan ayrıntılı finansal takvimlerde ve SEC’e sunulan Güncel Form 8-K Beyannameleri’nde görülebilir.

UPS Hakkında

UPS (NYSE:UPS) 74 milyar ABD Doları 2019 cirosu ve 220’den fazla ülke ve bölgede geniş bir yelpazede verdiği entegre lojistik hizmetleri ile dünyanın en büyük paket teslimat şirketidir. Şirketin 500.000’in üstünde çalışanı basitçe formüle edilmiş ve kararlıkla uygulanan bir stratejiyle çalışmaktadır: Müşteri Odaklı. İnsan Kaynaklı. Yenilikçi. UPS çevreye olan etkisini en aza indirme hedefine ve hizmet verdiği toplumları destekleme ilkesini yürekten bağlıdır. UPS çeşitlilik, eşitlik ve katılımı da her koşulda güçlü ve sürekli biçimde desteklemektedir. Şirkete internette www.ups.com adresinden, daha fazla bilgiye www.pressroom.ups ve www.investors.ups.com adreslerinden ulaşılabilir.

İleriye Dönük Beyanlar

Bu basın bülteni, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetlerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamı gereği Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan Yıllık Form 10-K beyannamesi ve diğer dosyalarda, 31 Aralık 2019 tarihinde biten yıla ilişkin şirketimizin “ileriye dönük beyanlarını” içerir ve referans alır. Güncel veya geçmiş belgeler dışında yer alan ve “düşünülüyor”, “varsayılıyor”, “bekleniyor”, “tahmin ediliyor”, “öngörülüyor”, “amaçlanıyor”, “çıkarsanıyor”, “hedefleniyor”, “planlanıyor” ve benzer anlamlara gelen ifadelerin yer aldığı beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Geleceğe dönük beyanlar, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Maddesi ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Ticareti Yasası 21E Maddesi uyarınca federal menkul kıymetler yasalarının güvenli liman hükmü gereği yapılmaktadır.

Zaman zaman, kamuya açıklanan başka belgelere de ileriye dönük beyanlar ekleriz. Bu tür beyanlar stratejimiz dahilindeki yönümüz, beklentimiz ve gelecek sonuçlarla ilgili hedeflerimiz, düşüncelerimiz ve öngörülerimizle ilgilidir ve gelecekte yaşanacaklarla ilgili tahmin ve beklentilerimizi yansıtır, geçmişteki veya güncel bilgi ve belgelerle doğrudan bağı yoktur. Yönetim birimlerimiz bu geleceğe dönük beyanların yapıldıkları anda makul olduğunu düşünür. Ancak, her tür geleceğe yönelik beyana çok fazla güvenilmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır, zira bu tarz beyanlar sadece yapıldıkları andaki durumu yansıtırlar.

Geleceğe yönelik beyanlar, geçmiş deneyimlerimiz, güncel beklentilerimiz ve öngördüğümüz sonuçlardan ciddi anlamda farklı gerçeklerle sonuçlanabilecek bazı riskler ve belirsizlikler içerebilir. Bizim kontrolümüz dışındaki bu riskler ve belirsizlikler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir: KOVİD-19 küresel salgınının şirketimiz ve faaliyetlerimiz, finansal durumumuz, finansal sonuçlarımız, finansal pozisyonumuz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ile bağlantılı olarak devam eden belirsizlikler; ABD veya uluslararası düzeyde genel ekonomik koşullarda olabilecek değişiklikler; yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası ölçekte gelişebilecek ciddi rekabet; ABD veya uluslararası düzeyde zorlayıcı ve bağlayıcı düzenlemelerde değişiklikler (vergi yasa ve düzenlemeleri gibi); veri koruma şartlarının artırılması veya daha karmaşık hale gelmesi; iklim değişikliği karşısında yasal, düzenleyici veya piyasa merkezli önlemler; çalışan ücretleri ile ilgili pazarlık sonuçları; çalışanlar tarafından düzenlenebilecek grev, iş durdurma ve yavaşlatmalar; benzin, motorin ve uçak yakıtı gibi enerji fiyatlarındaki değişim ve bu emtiaların arzında yaşanabilecek sıkıntıların etkisi; döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişim; LIBOR verilerinin devam etmemesi sonucu başka bir referans tabloya geçişten kaynaklanabilecek belirsizlikler; marka imajımızı sürdürebilme becerimiz; veri güvenliği konusunda ihlaller; internet veya teknoloji altyapımızda yaşanabilecek aksaklıklar; terörist saldırılar, bölgesel veya küresel salgınlar gibi doğal afet veya insan kaynaklı eylemlerin şirketimize etkisi; gelecekteki sermaye yatırım ihtiyaçlarımızı doğru şekilde öngörebilme becerimiz; uluslararası ve büyüyen pazarlarda karşılaşılan ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler; şirket stratejisi, resmi düzenlemeler veya ekonomik veya piyasa koşullarındaki değişikliklerin varlıklarımıza verebileceği zarar; çalışan sağlığı, emekli sağlığı ve/veya emeklilik haklarıyla ilgili masraf veya yükümlülüklerimizde artış; ABD veya uluslararası düzeyde potansiyel ek vergi yükleri; iş ve istihdam, personel sakatlanmaları, mala zarar, iş uygulamaları, çevresel yükümlülükler ve diğer konularla ilgili ortaya çıkabilecek potansiyel tazminat talepleri ve davalar; şirket satın almaları, şirket birleşmeleri veya stratejik ortaklıklarda hedeflenen faydaları gerçekleştirebilme becerimiz; dönüşüm girişimlerimler hedeflediğimiz faydaları gerçekleştirebilme becerimiz; faaliyet sonuçlarımızda periyodik veya mevsimlik dalgalanmalar; sigorta ve tazminat giderlerimizi yönetme becerimiz; ve 31 Aralık 2019 tarihinde biten yıla ilişkin Form 10-K Yıllık Rapor, 31 Mart 2020 tarihinde biten üç aylık döneme ilişkin Form 10-Q Çeyrek Raporu ve takip eden raporlar gibi zaman zaman Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğumuz raporlarda belirtilen diğer riskler. Geleceğe dönük beyanların sınırlı ve riskli olduğunu bilmeli ve bu tür beyanlardaki bilgilerin doğruluğuna aşırı güvenerek hareket etmemelisiniz. Yasalar gerektirmedikçe bu beyanları, beyanların yayınlanmasından sonra meydana gelen beklenmedik olayları, beklentilerdeki değişiklikleri veya değişen koşulları yansıtacak şekilde değiştirme zorunluluğumuz bulunmuyor.

GAAP ve GAAP Olmayan Finansal Önlemlerin Mutabakatı

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ("GAAP") kapsamında belirlenen finansal bilgilerimizin raporlanmasını, uygun olduğu üzere "düzeltilmiş" tazminat ve sosyal haklar, işletme kârı, işletme marjı, diğer gelir (harcama), vergi öncesi gelir, gelir vergisi gideri, etkili vergi oranı, net gelir ve hisse başı kazançlar dahil olmak üzere bazı genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) dışındaki finansal ölçülerle sunuyoruz. Gelirimiz, parça başı gelirimiz ve işletme kârı raporlarımızı, döviz kuru değişikliklerinin ve risk dengeleme faaliyetlerinin dönemden döneme etkilerini içermeyen GAAP dışı değerlerle sunuyoruz. Ayrıca, periyodik olarak serbest nakit akışı, isteğe bağlı emeklilik katkıları dışında kalan serbest nakit akışı ve finansal kiralama sorumluluklarımızın ana para ödemeleri gibi sermaye giderlerimizi açıklıyoruz. GAAP’ye uygun şekilde belirlenen eşdeğer önlemlere de “raporlandı” veya “düzeltilmedi” şeklinde gönderme yapılır.

Temel operasyonlarımızın göstergesi olmayabilecek veya operasyonlarımızla ilişkisi bulunmayabilecek maddeleri içermediğinden ve temel işletmemizdeki eğilimlerin analiz edilmesi için kullanışlı bir ana hat sağlayabileceğinden, bu GAAP olmayan ölçütlerin, mali tablo kullanıcılarımızın finansal sonuçlarımızı ve nakit akışımızı anlamalarına ve süregelen performansımızı değerlendirmelerine yardımcı olacak anlamlı ilave bilgiler sağlayacağına inanıyoruz. Bu GAAP dışı ölçütler şirket içinde iş birimi operasyon performans analizi, iş birimine kaynaktan ayrılan payın belirlenmesi ve teşvik ödemeleri ve ödüllerle ilgili yönetim birimleri tarafından kullanılmaktadır.

Yeniden Yapılanma Maliyetleri; Dönüşüm Stretejisi Maliyetleri

Düzeltilmiş işletme kârı, faaliyet kârı, vergi öncesi gelir, net gelir ve hisse başına kâra, Dönüşüm stratejisi maliyeti gibi yeniden yapılanma programlarıyla ilgili maliyetlerin etkisi dahil değildir. 

Döviz Kurlarındaki Değişiklik ve Finansal Korunma Faaliyetlerinin Etkisi

Döviz nötr gelir, parça başına gelir ve işletme kârı; mevcut dönem için raporlanan ABD doları cinsinden gelirin, parça başına gelirin ve işletme kârının mevcut dönem için ortalama döviz kuruna bölünmesi, böylece mevcut dönem için yerel para birimi cinsinden gelirin, parça başına gelirin ve işletme kârının bulunması yoluyla hesaplanır. Ardından, hesaplanan tutarlar ortalama yabancı döviz kuruyla çarpılarak, bir önceki yılın aynı dönemi için karşılaştırılabilir sonuçlar ortaya çıkarılır (dönem boyunca yabancı döviz kuru geliri risk dengeleme etkinliklerinin etkisi gibi). Mevcut dönem için ABD doları cinsinden raporlanan gelir, parça başına gelir ve işletme kârı ile bu hesaplama sonunda elde edilen yine ABD doları cinsinden gelir, parça başına gelir ve işletme kârı arasındaki fark, para birimindeki dalgalanmaların dönem içindeki etkisidir.

Emeklilik İndirim Oranlarındaki Değişikliklerin Etkisi

GAAP dışı emeklilik indirimi oranının dahil edilmediği işletme kârı, iki dönem arası emeklilik hizmeti maliyeti indirim oranı değişikliklerini kapsamaz. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren mevcut segment operasyon karı ölçütlerimizin yanı sıra emeklilik indirim oranının dahil edilmediği operasyon karı kullanan segmentlerimizi değerlendirmeye de başladık.

Emeklilik indirimi oranının dahil edilmediği operasyon kârı, çalışan hizmetlerine tanımlı emeklilik değerleri, geçmiş yıla ait geçerli indirim oranı kullanılarak, şirketimizin karşıladığı belirlenmiş, emeklilik planlarının her birinden çıkarılarak hesaplanır. Elde edilen bu tutar ve tespit edilen güncel hizmet maliyeti arasındaki fark, iki dönem arasındaki emeklilik indirim oranının işletme kârı üzerindeki etkisini oluşturur.

Serbest Nakit Akışı ve Düzeltilmiş Sermaye Gideri

Serbest nakit akışını, az sermaye masraflı operasyon faaliyetlerinden gelen nakit akışları, mülk, tesis ve ekipman tanzimlerinden gelen kazançlar ve mali alacaklar ve diğer yatırım faaliyetlerindeki artı veya eksi net değişiklikler olarak hesaplıyoruz. İsteğe bağlı emeklilik primleri dışındaki serbest nakit akışı dönem içi isteğe bağlı emeklilik primlerine eklenir. Serbest nakit akışı, isteğe bağlı emeklilik primleri dışı serbest nakit akışı ve finansal kiralama sorumluluklarımızın ana para ödemesine göre düzeltilmiş serbest nakit akışının düzenli işletme faaliyetleriyle ne kadar nakit oluşturulduğuna yönelik önemli bir gösterge olduğuna inanıyoruz ve bunu işletmemize yatırımda bulunmada, borç yükümlülüklerimizi yerine getirmede ve paydaşlarımıza nakit sunmada kullanılabilecek artan nakit için bir ölçüt olarak kullanıyoruz. Ayrıca, finansal kiralama sorumluluklarımızın ana para ödemesi için düzeltilmiş sermaye giderlerinin, sermaye varlıklarına yaptığımız nakit yatırımı daha doğru biçimde yansıttığına inanıyoruz.

GAAP olmayan finansal önlemler, GAAP uyarınca raporlanan sonuçlarımıza alternatif olarak değil, bu sonuçlarla birlikte dikkate alınmalıdır. GAAP olmayan finansal bilgilerimiz, muhasebe için kapsamlı bir temel oluşturmamaktadır. Bu nedenle, GAAP olmayan finansal bilgilerimiz, diğer şirketler tarafından bildirilen benzer önlemlerle karşılaştırılabilir olmayabilir.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software