UPS 2021 1. çeyrek gelirlerini açıkladı

UPS (NYSE:UPS) bugün 2021 birinci çeyrek konsolide cirosunu 22,9 milyar ABD doları olarak açıkladı. Bu 2020’nin aynı dönemine göre %27’lik artışa denk geliyor.
Basın bültenini oku Basın bültenini oku Basın bültenini oku

ATLANTA

 • Konsolide Ciro Artışı %27; Tüm Segmentlerde Büyüme
 • Konsolide İşletme Karı %158 Artarak 2,8 Milyar Dolar Oldu; Düzeltilmiş* Olarak %164 Artış
 • Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç $5,47; Düzeltilmiş Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç $2,77, Artış %141

UPS (NYSE:UPS) bugün 2021 birinci çeyrek konsolide cirosunu 22,9 milyar ABD doları olarak açıkladı. Bu 2020’nin aynı dönemine göre %27’lik artışa denk geliyor. Konsolide ortalama günlük hacim artışı yıllık %14,3 Konsolide İşletme Karı 2020’nin ilk çeyreğine göre, düzeltilmiş olarak %164 olmak üzere, %158 artarak 2,8 milyar dolar oldu. Çeyrek için hisse başına seyreltilmiş kazanç, 2020’nin aynı dönemine göre, düzeltilmiş olarak %141 olmak üzere, %393 artarak 5,47$ oldu.

2021’in ilk çeyreğine ilişkin GAAP sonuçları, 2.5 milyar dolarlık emeklilik ödemelerinin vergi sonrası gerçeğe uygun değerleme (MTM) ve 140 milyon dolarlık dönüşüm ve diğer giderlerin vergi sonrası miktarı ile birlikte 2,4 milyar dolar ve seyreltilmiş hisse başına 2.70$ net emeklilik ödemelerini kapsıyor. MTM emeklilik ödemeleri öncelikle 2021 yılında yürürlüğe giren Amerikan Kurtarma Planı Yasası (ARPA) çerçevesinde yürütülüyor. 11 Mart 2021 tarihinde imzalanan ARPA, bazı çok işverenli emeklilik planlarını 2051’e kadar iflasa karşı koruyarak Şirketin Merkezi Eyaletler Emeklilik Fonu’nda ortaya çıkabilecek koordinasyon ödemeleri sorumluluğunu ortadan kaldırıyor. ARPA’nın yürürlüğe girmesi Şirketin UPS IBT Pension planını, bir önceki hesaplama tarihinden itibaren yükselen güncel indirim oranlarıyla yeniden hesaplamasını gerektirdi. Sonuçta emeklilik yükümlülüğünde 6,4 milyar dolarlık bir azalma gerçekleşti.

Sonuçlarla ilgili bir açıklama yapan UPS icra kurulu başkanı Carol Tomé “UPS çalışanlarına COVID-19 aşıları gibi önemli gönderileri yerlerine ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Çeyrek boyunca daha büyük değil, daha iyi stratejimiz çerçevesinde çalışmayı sürdürerek önemli fırsatlar yakaladık ve rekor seviyede finansal sonuçlara ulaştık.”

ABD Yurtiçi Segment

 

 

1Ç 2021

Düzeltilmiş

2021 1. ÇEYREK

 

1Ç 2020

Düzeltilmiş 

2020 1. ÇEYREK

Ciro

$14,010 M

 

$11,456 M

 

İşletme kârı

$1,359 M

$1,463 M

$364 M

$401 M

 • Küçük ve orta ölçekli işletme hizmetlerindeki büyüme öncülüğünde gelirler %22,3 arttı.
 • Kara hizmetlerindeki yükselişle, parça başı gelir %10,2 arttı.
 • Faaliyet kârı %9,7; düzeltilmiş faaliyet kârı %10,4 oldu.

 

Uluslararası Segment

 

 

2021 1. ÇEYREK

Düzeltilmiş

2021 1. ÇEYREK

 

2020 1. ÇEYREK

Düzeltilmiş

2020 1. ÇEYREK

Ciro

$4,607 M

 

$3,383 M

 

İşletme kârı

$1,085 M

$1,091 M

$551 M

$558 M

 • Tüm bölgelerde ihracatta büyüme ile ortalama günlük hacim %23,1 arttı.
 • Asya ve Avrupa öncülüğünde gelirler %36,2 arttı.
 • Faaliyet kârı %23,6; düzeltilmiş faaliyet kârı %23,7 oldu.

 

Tedarik Zinciri ve Gönderi Segmenti

 

 

2021 1. ÇEYREK

Düzeltilmiş

2021 1. ÇEYREK

 

2020 1. ÇEYREK

Düzeltilmiş

2020 1. ÇEYREK

Ciro

$4,291 M

 

$3,196 M

 

İşletme kârı

$321 M

$395 M

$157 M

$158 M

 • Hemen hemen tüm iş kollarında artan büyük taleple gelirler %34,3 arttı.
 • Faaliyet kârı %7,5; düzeltilmiş faaliyet kârı %9,2 oldu.

* “Düzeltilmiş” değerler kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici finansal değerlerdir. En yakın ilişkili kabul edilmiş muhasebe prensipleriyle güncelleme de dahil, kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici değerlerle ilgili ayrıntılar için bu basın bülteninin eklerine bakın.

Genel Bakış

Devam eden ekonomik belirsizlikler nedeniyle, Şirket 2021 yılına ilişkin konsolide gelir ve seyreltilmiş hisse başına kazanç beklentisi açıklamamakla birlikte tüm yıl sermaye dağılım planlarını tekrar teyit ediyor. UPS daha ayrıntılı finansal verileri açıklayacağı 2021 Yatırımcı ve Analiz Uzmanları Günü’nü 9 Haziran olarak belirledi.

2021 Tüm Yıl Sermaye Dağılımı Teyit Edildi

 • UPS Freight satışının ikinci çeyrekte sonuçlanması bekleniyor.
 • Sermaye giderlerinin 4,0 milyar ABD Doları olması planlanıyor.
 • Uzun vadeli borç geri ödemeleri, 2021 birinci çeyreğinde geri ödenen $1,5 milyar ile, toplam $2,5 milyar olacak.
 • Yılın geri kalanında geçerli vergi oranının %23,5 olması bekleniyor.
 • Şirket hisse geri satın alımı planlamıyor.

Kişiler:
UPS Medya İlişkileri: 404-828-7123 veya pr@ups.com
UPS Yatırımcı İlişkileri: 404-828-6059 (2. seçenek) veya investor@ups.com

# # #

Konferans Çağrısı Bilgileri

UPS CEO’su Carol Tomé ve Finans Direktörü Brian Newman, 27 Nisan 2021 tarihinde saat 15:30’da yapacakları konferans görüşmede birinci çeyrek rakamlarını yatırımcılar ve analiz uzmanlarıyla değerlendirecekler. Bu görüşme, canlı bir Webcast üzerinden herkese açık yapılacaktır. Görüşmeye erişmek için www.investors.ups.com adresine gidin ve “Earning Webcast” seçeneğine tıklayın. Finansal konularla daha fazla bilgi www.investors.ups.com adresinde yayınlanan ayrıntılı finansal takvimlerde ve SEC’e sunulan Güncel Form 8-K Beyannameleri’nde görülebilir.

UPS Hakkında

UPS (NYSE:UPS) 84,6 milyar ABD Doları 2020 geliri ve 220’den fazla ülke ve bölgede geniş bir yelpazede verdiği entegre lojistik hizmetleri ile dünyanın en büyük paket teslimat şirketidir. Şirketin 540.000’in üstünde çalışanı basitçe formüle edilmiş ve kararlıkla uygulanan bir stratejiyle çalışmaktadır: Müşteri Odaklı. İnsan Kaynaklı. Yenilikçi. UPS çevre konusunda hizmete ve dünya genelinde hizmet verdiği toplulukların refahına katkıda bulunmaya yürekten bağlıdır. UPS çeşitlilik, eşitlik ve katılımı her koşulda güçlü ve sürekli biçimde destekliyor. Şirkete internette www.ups.com adresinden, daha fazla bilgiye www.investors.ups.com adreslerinden ulaşılabilir.

İleriye Dönük Beyanlar

Bu basın bülteni ve 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetlerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamı gereği Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan belgeler, şirketimizin “ileriye dönük beyanlarını” içermektedir veya ileride içerebilir. Güncel veya geçmiş belgeler dışında yer alan ve “-ecek/acak”, “düşünülüyor”, “varsayılıyor”, “bekleniyor”, “tahmin ediliyor”, “öngörülüyor”, “amaçlanıyor”, “çıkarsanıyor”, “hedefleniyor”, “planlanıyor” ve benzer anlamlara gelen ifadelerin yer aldığı beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Geleceğe dönük beyanlar, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Maddesi ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Ticareti Yasası 21E Maddesi uyarınca federal menkul kıymetler yasalarının güvenli liman hükmü gereği yapılmaktadır.

Zaman zaman, kamuya açıklanan başka materyallere de ileriye dönük yazılı veya sözlü beyanlar ekleriz. Bu tür beyanlar stratejimiz dahilindeki yönümüz, beklentimiz ve gelecek sonuçlarla ilgili hedeflerimiz, düşüncelerimiz ve öngörülerimizle ilgilidir ve gelecekte yaşanacaklarla ilgili tahmin ve beklentilerimizi yansıtır, geçmişteki veya güncel bilgi ve belgelerle doğrudan bağı yoktur. Yönetim birimlerimiz bu geleceğe dönük beyanların yapıldıkları anda makul olduğunu düşünür. Ancak, her tür geleceğe yönelik beyana çok fazla güvenilmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır, zira bu tarz beyanlar sadece yapıldıkları andaki durumu yansıtırlar.

Geleceğe yönelik beyanlar, geçmiş deneyimlerimiz, güncel beklentilerimiz ve öngördüğümüz sonuçlardan ciddi anlamda farklı gerçeklerle sonuçlanabilecek bazı riskler ve belirsizlikler içerebilir. Bu riskler ve belirsizlikler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir: COVID-19 küresel salgınının şirketimiz ve faaliyetlerimiz, finansal durumumuz, finansal performansımız, finansal likiditemiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ile bağlantılı olarak devam eden belirsizlikler; ABD veya uluslararası düzeyde genel ekonomik koşullarda olabilecek değişiklikler; yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası ölçekte gelişebilecek ciddi rekabet; ABD veya uluslararası düzeyde düzenlemelerde yapılabilecek değişiklikler; veri koruma koşullarının artırılması veya daha zor hale gelmesi; iklim değişikliği karşısında yasal, düzenleyici veya piyasa merkezli önlemler; çalışan ücretleri ile ilgili pazarlık sonuçları; çalışanlar tarafından düzenlenebilecek grev, iş durdurma ve yavaşlatmalar; benzin, motorin ve uçak yakıtı gibi enerji fiyatlarındaki değişim ve bu emtiaların arzında yaşanabilecek sıkıntıların etkisi; döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişim; LIBOR verilerinin devam etmemesi sonucu başka bir referans tabloya geçişten kaynaklanabilecek belirsizlikler; marka imajımızı sürdürebilme becerimiz; kalifiye çalışanların ilgisini çekme ve onları bünyemizde tutabilme becerimiz; veri güvenliği konusunda ihlaller; internet veya teknoloji altyapımızda yaşanabilecek aksaklıklar; terörist saldırılar, bölgesel veya küresel salgınlar gibi doğal afet veya insan kaynaklı eylemlerin şirketimize etkisi; gelecekteki sermaye yatırım ihtiyaçlarımızı doğru şekilde öngörebilme becerimiz; uluslararası ve büyüyen pazarlarda karşılaşılan ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler; şirket stratejisi, resmi düzenlemeler veya ekonomik veya piyasa koşullarındaki değişikliklerin varlıklarımıza verebileceği zarar; çalışan sağlığı, emekli sağlığı ve/veya emeklilik haklarıyla ilgili masraf veya yükümlülüklerimizde artış; ABD veya uluslararası düzeyde potansiyel ek vergi yükleri; iş ve istihdam, personel sakatlanmaları, mala zarar, iş uygulamaları, çevresel yükümlülükler ve diğer konularla ilgili ortaya çıkabilecek potansiyel tazminat talepleri ve davalar; şirket satın almaları, satışlar, şirket birleşmeleri veya stratejik ortaklıklarda hedeflenen faydaları gerçekleştirebilme becerimiz; dönüşüm girişimlerimizde hedeflediğimiz faydaları gerçekleştirebilme becerimiz; faaliyet sonuçlarımızda periyodik veya mevsimlik dalgalanmalar; sigorta ve tazminat giderlerimizi yönetme becerimiz; ve 31 Aralık 2020 tarihinde biten yıla ilişkin Form 10-K Yıllık Raporu ve takip eden raporlar gibi zaman zaman Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğumuz raporlarda belirtilen diğer riskler. Geleceğe dönük beyanların sınırlı ve riskli olduğunu bilmeli ve bu tür beyanlardaki öngörülerin doğruluğuna aşırı güvenerek hareket etmemelisiniz. Bu beyanları, beyanların yayınlanmasından sonra meydana gelen beklenmedik olayları, beklentilerdeki değişiklikleri veya değişen koşulları yansıtacak şekilde değiştirme zorunluluğumuz bulunmuyor.

GAAP ve GAAP Olmayan Finansal Önlemlerin Mutabakatı

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ("GAAP") kapsamında belirlenen finansal bilgilerimizin raporlanmasını, uygun olduğu üzere "düzeltilmiş" tazminat ve sosyal haklar, işletme gideri, işletme kârı, işletme marjı, diğer gelir (gider) ve vergi öncesi gelir, gelir vergisi gideri, etkili vergi oranı, net gelir ve hisse başı kazançlar dahil olmak üzere bazı genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) dışındaki finansal ölçülerle sunuyoruz. Gelirimiz, parça başı gelirimiz ve işletme kârı raporlarımızı, döviz kuru değişikliklerinin ve risk dengeleme faaliyetlerinin dönemden döneme etkilerini içermeyen düzeltilmiş değerlerle sunuyoruz ve serbest nakit akışını açıklıyoruz. GAAP’ye uygun şekilde belirlenen eşdeğer önlemlere de “raporlandı” veya “düzeltilmedi” şeklinde gönderme yapılır.

Temel operasyonlarımızın göstergesi olmayabilecek veya operasyonlarımızla ilişkisi bulunmayabilecek maddeleri içermediğinden ve temel işletmemizdeki eğilimlerin analiz edilmesi için kullanışlı bir ana hat sağlayabileceğinden, bu GAAP olmayan ölçütlerin, mali tablo kullanıcılarımızın finansal sonuçlarımızı ve nakit akışımızı anlamalarına ve süregelen performansımızı değerlendirmelerine yardımcı olacak anlamlı ilave bilgiler sağlayacağına inanıyoruz. Bu GAAP dışı ölçütler şirket içinde iş birimi operasyon performans analizi, iş birimine kaynaktan ayrılan payın belirlenmesi ve teşvik ödemeleri ve ödüllerle ilgili yönetim birimleri tarafından kullanılmaktadır.

Yeniden Yapılanma ve Diğer Masraflar

Düzeltilmiş işletme kârı, faaliyet kârı, gelir vergisi öncesi gelir, net gelir ve hisse başına kazanca, Dönüşüm stratejisi maliyeti ve varlıklarda yaşanabilecek değer kayıpları gibi yeniden yapılanma programlarıyla ilgili maliyetlerin etkisi dahil değildir. 

Döviz Kurlarındaki Değişiklik ve Finansal Korunma Faaliyetlerinin Etkisi

Döviz nötr gelir, parça başına gelir ve işletme kârı; mevcut dönem için raporlanan ABD doları cinsinden gelirin, parça başına gelirin ve işletme kârının mevcut dönem için ortalama döviz kuruna bölünmesi, böylece mevcut dönem için yerel para birimi cinsinden gelirin, parça başına gelirin ve işletme kârının bulunması yoluyla hesaplanır. Ardından, hesaplanan tutarlar ortalama yabancı döviz kuruyla çarpılarak, bir önceki yılın aynı dönemi için karşılaştırılabilir sonuçlar ortaya çıkarılır (dönem boyunca yabancı döviz kuru geliri risk dengeleme etkinliklerinin etkisi gibi). Mevcut dönem için ABD doları cinsinden raporlanan gelir, parça başına gelir ve işletme kârı ile bu hesaplama sonunda elde edilen yine ABD doları cinsinden gelir, parça başına gelir ve işletme kârı arasındaki fark, para birimindeki dalgalanmaların dönem içindeki etkisidir.

Gerçeğe Uygun Değerlendirilen Maaş ve Emeklilik Sonrası Düzeltmeleri

Şirketin desteklediği emekli maaşı ve emeklilik sonrası hakları için planlanan varlıklarının adil değerini %10'luk aralığında geçen net aktuaryal kâr ve zararları anında diğer emeklilik geliri (gideri) olarak kabul ediyoruz. Gelir vergisi öncesi gelirimizin, net gelirimizin ve hisse başı kazançlarımızın sunumuna, %10'luk aralığı geçtiği kabul edilen kazanç ve kayıpların etkisini ve ilgili gelir vergisi etkilerini içermeyen GAAP değerlerini ekliyoruz. Bu gerçeğe uygun değerleme etkilerini hariç tutulmasının faiz oranları, hisse değerleri ve benzer faktörlerdeki kısa dönemli değişikliklere bağlı dalgalanmaların dışında kalan önemli ek bilgiler sunduğunu düşünüyoruz.

Gerçeğe uygun değerlendirilen maaşların ve emeklilik sonrası düzeltmelerin ertelenmiş gelir vergisi etkileri, ABD federal yargı kapsamı ve çeşitli ABD eyaletleri ve ABD dışı yargı kapsamları dahil olmak üzere her bir vergi yargı kapsamı için uygun olan yasal vergi oranları ile düzeltmelerin çarpılması yoluyla hesaplanır.

Serbest Nakit Akışı

Serbest nakit akışını, az sermaye masraflı operasyon faaliyetlerinden gelen nakit akışları, mülk, tesis ve ekipman tanzimlerinden gelen kazançlar ve mali alacaklar ve diğer yatırım faaliyetlerindeki artı veya eksi net değişiklikler olarak hesaplıyoruz. Serbest nakit akışının, düzenli işletme faaliyetleriyle ne kadar nakit oluşturulduğuna yönelik önemli bir gösterge olduğuna inanıyoruz ve bunu işletmemize yatırımda bulunmada, borç yükümlülüklerimizi yerine getirmede ve paydaşlarımıza nakit sunmada kullanılabilecek artan nakit için bir ölçü olarak kullanıyoruz.

GAAP olmayan finansal önlemler, GAAP uyarınca raporlanan sonuçlarımıza alternatif olarak değil, bu sonuçlarla birlikte dikkate alınmalıdır. Düzeltilmiş finansal bilgilerimiz, muhasebe için kapsamlı bir temel oluşturmamaktadır. Bu nedenle, düzeltilmiş finansal bilgilerimiz, diğer şirketler tarafından bildirilen benzer bilgilerle karşılaştırılabilir olmayabilir.

İlgili Hikayeler

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software