UPS stratejik önceliklerini, üç yıllık finansal hedeflerini ve yeni ÇSY hedeflerini açıklıyor

Şirket Müşteri Odaklı, İnsan Kaynaklı, Yenilikçi stratejisi kapsamında önceliklerini açıklayacak; küçük ve orta ölçekli işletmeler, sağlık hizmetleri ve uluslararası segmentler gibi hedef büyüme alanlarını duyuracak; 2023 finansal hedeflerini ve yeni koyduğu Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) hedeflerini paylaşacak.
IAD_1440x752px.jpg IAD_768x760.jpg IAD_1023x960px.jpg

ATLANTA –  UPS (NYSE:UPS) tarafından düzenlenen yatırımcı ve finansal analizcilere yönelik toplantı bugün 16:00’da başlayacak. Sanal toplantının tamamı web yayını şeklinde takip edilebilecek ve toplantı sonrasında da investors.ups.com adresinden izlenebilecek.

Şirket Müşteri Odaklı, İnsan Kaynaklı, Yenilikçi stratejisi kapsamında önceliklerini açıklayacak; küçük ve orta ölçekli işletmeler, sağlık hizmetleri ve uluslararası segmentler gibi hedef büyüme alanlarını duyuracak; 2023 finansal hedeflerini ve yeni koyduğu Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) hedeflerini paylaşacak.

  • Müşteri Odaklı:  Şirketin Müşteri Odaklı stratejisi doğrultusunda, müşterilere sunulan dijital deneyim küresel akıllı lojistik ağı sayesinde gelişmeye devam ediyor. Şirket, UPS ile iş yapmayı daha kolay ve avantajlı hale getirmek için attığı adımları paylaşmaya devam edecek. Müşteri Odaklı yaklaşım UPS ile iş yaparken anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya odaklanıyor ve bunu Net Tavsiye Puanı (NPS) ile de ispatlıyor. Şirket 2023’e kadar en az 50 NPS hedefliyor.
  • İnsan Kaynaklı: Şirket, çalışan deneyiminin geliştirilmesi ve çalışanların UPS’i iyi bir iş yeri olarak tavsiye etme oranının artırılması için attığı adımları paylaşacak. Şirket, 2023’e kadar “tavsiye ederim” puanını en az %80’e çıkarmayı hedefliyor. 
  • Yenilikçi: Şirket, teknoloji ve verimlilik girişimlerini ön plana çıkararak, sürekli olarak yüksek yatırım sermayesi getirisi ile hissedar değeri yaratma yaklaşımının yanı sıra kâr payları ve hisse geri satın alımı yoluyla hissedarlar için nasıl yüksek getiri sağladığını paylaşacak.

UPS icra kurulu başkanı Carol Tomé konuyla ilgili şunları söyledi: “Şirketin köklü değerlerine bağlılığını sürdüren yepyeni bir UPS yaratıyoruz. Stratejik önceliklerimiz, müşterilerimizin ve şirketimizin değişen ihtiyaçları ve paydaşlarımızın öncelikleri doğrultusunda değişmeye devam ediyor.” 

Genel Bakış

2023 Finansal Hedefler
Şirket bugün 2023 finansal hedeflerini şu başlıklarla açıklayacak:

  • Yaklaşık 98 ila 102 milyar $ arası konsolide gelir.
  • Yaklaşık yüzde 12,7 ila 13,7 arası konsolide düzeltilmiş* faaliyet kârı.
  • 2021-2023 arasında yaklaşık 13,5 ila 14,5 milyar $ kümülatif sermaye harcaması.
  • Yaklaşık %26 ila %29 düzeltilmiş yatırım sermayesi getirisi.

* “Düzeltilmiş” değerler kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici finansal değerledir. Gerekli güncellemeler sonrası, kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici değerlerle ilgili ayrıntılar için bu basın bülteninin eklerine bakın.

Raporlanan (GAAP) sonuçlara dahil olabilecek ve önemli olabilecek, gerçeğe uygun değerlendirilen gelecekteki maaş düzeltmelerinin veya gelecekte yapılabilecek öngörülemeyen diğer düzeltmelerinin etkisini yansıtan bir mutabakat öngörülemediğinden ve sağlanamadığından, şirket sadece düzeltilmiş (GAAP olmayan) faaliyet kârı ve yatırım sermayesi getirisi konusunda rehberlik sunar.

ÇSY Hedefleri
Şirket 2050 yılına kadar dünya geneli operasyonlarının Scope 1, 2 ve 3 emisyonlarını karbon nötr yapma sözünün yanı sıra yeni birtakım ÇSY hedefleri de açıklıyor. Çevresel sürdürülebilirlik 2035 ara hedefleri:

  • Dünya geneli küçük paket operasyonları dahilinde paket başına CO2’nin %50 azaltılması (2020 yılı baz alınarak).
  • Şirket tesislerinin enerjisinin %100 oranında yenilenebilir elektrik kaynaklarına dönüştürülmesi
  • Dünya geneli hava filosunda kullanılan yakıtın %30’unun sürdürülebilir havacılık yakıtı olması.

UPS ÇSY stratejisini investors.ups.com/esg adresinde yayımladı.

Kişiler:
UPS Medya İlişkileri: 404-828-7123 veya pr@ups.com
UPS Yatırımcı İlişkileri: 404-828-6059 (2. seçenek) veya investor@ups.com

# # #

UPS Hakkında
UPS (NYSE:UPS) 84,6 milyar ABD Doları 2020 geliri ve 220’den fazla ülke ve bölgede geniş bir yelpazede verdiği entegre lojistik hizmetleri ile dünyanın en büyük paket teslimat şirketidir. Şirketin 540.000’in üstünde çalışanı basitçe formüle edilmiş ve kararlıkla uygulanan bir stratejiyle çalışmaktadır: Müşteri Odaklı. İnsan Kaynaklı. Yenilikçi. UPS çevreye olan etkisini en aza indirme hedefine ve hizmet verdiği toplumları destekleme ilkesini yürekten bağlıdır. UPS çeşitlilik, eşitlik ve katılımı da her koşulda güçlü ve sürekli biçimde desteklemektedir. Şirkete internette www.ups.com adresinden, daha fazla bilgiye about.ups.com ve www.investors.ups.com adreslerinden ulaşılabilir.

İleriye Dönük Beyanlar
Bu basın bülteni, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetlerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamı gereği “ileriye dönük beyanları” içermektedir. Güncel veya geçmiş belgeler dışında yer alan ve “-ecek/acak”, “düşünülüyor”, “varsayılıyor”, “bekleniyor”, “tahmin ediliyor”, “öngörülüyor”, “amaçlanıyor”, “çıkarsanıyor”, “hedefleniyor”, “planlanıyor” ve benzer anlamlara gelen ifadelerin yer aldığı beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Geleceğe dönük beyanlar, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Maddesi ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Ticareti Yasası 21E Maddesi uyarınca federal menkul kıymetler yasalarının güvenli liman hükmü gereği yapılmaktadır.

Zaman zaman, kamuya açıklanan başka materyallere de ileriye dönük yazılı veya sözlü beyanlar ekleriz. Bu tür beyanlar, stratejimiz dahilindeki yönümüz, beklentimiz ve geleceğe ilişkin sonuçlar ve yaşanacaklarla ilgili şu anki hedeflerimiz, düşüncelerimiz ve öngörülerimizi yansıtmaktadır ve geçmiş veya güncel bilgi ve belgelere dayanmamaktadır. Yönetim birimlerimiz bu geleceğe dönük beyanların yapıldıkları anda makul olduğunu düşünür. Ancak, her tür geleceğe yönelik beyana çok fazla güvenilmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır, zira bu tarz beyanlar sadece yapıldıkları andaki durumu ve geleceğe ilişkin beklentileri yansıtırlar ve doğal olarak kesin olarak öngörülemezler.

Geleceğe yönelik beyanlar, geçmiş deneyimlerimiz, güncel beklentilerimiz ve öngördüğümüz sonuçlardan ciddi anlamda farklı gerçeklerle sonuçlanabilecek bazı riskler ve belirsizlikler içerebilir. Bu riskler ve belirsizlikler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir: COVID-19 küresel salgınının şirketimiz ve faaliyetlerimiz, finansal durumumuz, finansal performansımız, finansal likiditemiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ile bağlantılı olarak devam eden belirsizlikler; ABD veya uluslararası düzeyde genel ekonomik koşullarda olabilecek değişiklikler; yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası ölçekte gelişebilecek ciddi rekabet; ABD veya uluslararası düzeyde düzenlemelerde yapılabilecek değişiklikler; veri koruma koşullarının artırılması veya daha zor hale gelmesi; iklim değişikliği karşısında yasal, düzenleyici veya piyasa merkezli önlemler; çalışan ücretleri ile ilgili pazarlık sonuçları; çalışanlar tarafından düzenlenebilecek grev, iş durdurma ve yavaşlatmalar; benzin, motorin ve uçak yakıtı gibi enerji fiyatlarındaki değişim ve bu emtiaların arzında yaşanabilecek sıkıntıların etkisi; döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişim; LIBOR verilerinin devam etmemesi sonucu başka bir referans tabloya geçişten kaynaklanabilecek belirsizlikler; marka imajımızı sürdürebilme becerimiz; kalifiye çalışanların ilgisini çekme ve onları bünyemizde tutabilme becerimiz; veri güvenliği konusunda ihlaller; internet veya teknoloji altyapımızda yaşanabilecek aksaklıklar; terörist saldırılar, bölgesel veya küresel salgınlar gibi doğal afet veya insan kaynaklı eylemlerin şirketimize etkisi; gelecekteki sermaye yatırım ihtiyaçlarımızı doğru şekilde öngörebilme becerimiz; uluslararası ve büyüyen pazarlarda karşılaşılan ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler; şirket stratejisi, resmi düzenlemeler veya ekonomik veya piyasa koşullarındaki değişikliklerin varlıklarımıza verebileceği zarar; çalışan sağlığı, emekli sağlığı ve/veya emeklilik haklarıyla ilgili masraf veya yükümlülüklerimizde artış; ABD veya uluslararası düzeyde potansiyel ek vergi yükleri; iş ve istihdam, personel sakatlanmaları, mala zarar, iş uygulamaları, çevresel yükümlülükler ve diğer konularla ilgili ortaya çıkabilecek potansiyel tazminat talepleri ve davalar; şirket satın almaları, satışlar, şirket birleşmeleri veya stratejik ortaklıklarda hedeflenen faydaları gerçekleştirebilme becerimiz; dönüşüm girişimlerimizde hedeflediğimiz faydaları gerçekleştirebilme becerimiz; faaliyet sonuçlarımızda periyodik veya mevsimlik dalgalanmalar; sigorta ve tazminat giderlerimizi yönetme becerimiz; ve 31 Aralık 2020 tarihinde biten yıla ilişkin Form 10-K Yıllık Raporu ve takip eden raporlar gibi zaman zaman Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğumuz raporlarda belirtilen diğer riskler. Geleceğe dönük beyanların sınırlı ve riskli olduğunu bilmeli ve bu tür beyanlardaki öngörülerin doğruluğuna aşırı güvenerek hareket etmemelisiniz. Bu beyanları, beyanların yayınlanmasından sonra meydana gelen beklenmedik olayları, beklentilerdeki değişiklikleri veya değişen koşulları yansıtacak şekilde değiştirme zorunluluğumuz bulunmuyor. Şirketin hedefleri ulaşmak istediği sonuçları gösterir ve bu sonuçların tümüne ulaşılacağını garantisini vermez ve vadetmez. ÇSY ile ilgili istatistik ve metrikler tahminidir ve varsayımlara veya gelişmekte olan standartlara dayalı olabilirler.

Kabul görmüş muhasebe prensipleri harici değerler; Güncellemeler
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ("GAAP") kapsamında belirlenen finansal bilgilerimize dair raporları zaman zaman kabul görmüş muhasebe prensipleri harici değerlerle (non-GAAP) de destekliyoruz. Bu değerler: "düzeltilmiş" tazminat ve sosyal haklar; işletme gideri; faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman öncesi kâr (FAVÖK); işletme kârı; faaliyet kârı; diğer gelirler ve (giderler); gelir vergisi öncesi kâr; gelir vergisi gideri, etkili vergi oranı, net gelir ve hisse başı kazançlar. Geliri ve parça başına geliri düzenli biçimde para birimine bağlı olarak açıklıyoruz. Ayrıca serbest nakit akışı, yatırım getirisi ve düzeltilmiş toplam borcun FAVÖK’e oranını da açıklıyoruz.

Temel operasyonlarımızın göstergesi olmayabilecek veya operasyonlarımızla ilişkisi bulunmayabilecek maddeleri içermediğinden ve temel işletmemizdeki eğilimlerin analiz edilmesi için kullanışlı bir ana hat sağlayabileceğinden, bu GAAP olmayan ölçütlerin, mali tablo kullanıcılarımızın finansal sonuçlarımızı ve nakit akışımızı daha iyi anlamalarına ve süregelen performansımızı değerlendirmelerine yardımcı olacak anlamlı ilave bilgiler sağlayacağına inanıyoruz. Bu GAAP dışı ölçütler şirket içinde iş birimi operasyon performans analizi, iş birimine kaynaktan ayrılan payın belirlenmesi ve teşvik ödemeleri ve ödüllerle ilgili yönetim birimleri tarafından kullanılmaktadır.

GAAP olmayan finansal önlemler, GAAP uyarınca raporlanan sonuçlarımıza alternatif olarak değil, bu sonuçlarla birlikte dikkate alınmalıdır. Düzeltilmiş finansal bilgilerimiz, muhasebe için kapsamlı bir temel oluşturmamaktadır. Bu nedenle, düzeltilmiş finansal bilgilerimiz, diğer şirketler tarafından bildirilen benzer bilgilerle karşılaştırılabilir olmayabilir.

Yeniden Yapılanma ve Diğer Masraflar

Düzeltilmiş FAVÖK, işletme kârı, faaliyet kârı, gelir vergisi öncesi gelir, net gelir ve hisse başına kazanca, dönüşüm stratejisi maliyeti ve varlıklarda yaşanabilecek değer kayıpları gibi yeniden yapılanma programlarıyla ilgili maliyetlerin etkisi dahil değildir.

Yasal Yükümlülükler ve Giderle İlgili Maliyetler

Düzeltilmiş FAVÖK, işletme kârı, faaliyet kârı, gelir vergisi öncesi gelir, net gelir ve hisse başına kazanca, rutin dışı hukuki konularla bağlantılı bazı yasal sorumluluklar ve giderlerin etkisi dahil değildir. Bu düzeltilmiş verilerin, rutin dışı sorumluluk ve giderlerin maliyetleri hesaba katılmadan yıllık finansal performansla ilgili iyi bir karşılaştırma imkanı sunduğunu düşünüyoruz. Performansımızı bu düzeltilmiş verilerle değerlendiriyoruz.

Döviz Kurları ve Finansal Korunma Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Döviz nötr gelir, parça başına gelir ve işletme kârı döviz kuru değişikliklerinin ve risk dengeleme faaliyetlerinin dönemden döneme etkilerini içermez.  Bu değerler, mevcut dönem için raporlanan ABD doları cinsinden gelirin, parça başına gelirin ve işletme kârının mevcut dönem için ortalama döviz kuruna bölünmesi, böylece mevcut dönem için yerel para birimi cinsinden gelirin, parça başına gelirin ve işletme kârının bulunması yoluyla hesaplanır. Ardından, hesaplanan tutarlar ortalama yabancı döviz kuruyla çarpılarak, bir önceki yılın aynı dönemi için karşılaştırılabilir sonuçlar ortaya çıkarılır (yabancı döviz kuru geliri risk dengeleme etkinliklerinin etkisi gibi). Mevcut dönem için ABD doları cinsinden raporlanan gelir, parça başına gelir ve işletme kârı ile bu hesaplama sonunda elde edilen yine ABD doları cinsinden gelir, parça başına gelir ve işletme kârı arasındaki fark, yabancı para birimi döviz kuru ve risk dengeleme etkinliklerinin dönem içindeki etkisidir.

Gerçeğe Uygun Değerlendirilen Maaş ve Emeklilik Sonrası Düzeltmeleri

Şirketin desteklediği emekli maaşı ve emeklilik sonrası hakları için planlanan varlıklarının adil değerini %10'luk aralığında geçen net aktuaryal kâr ve zararları anında diğer emeklilik geliri (gideri) olarak kabul ediyoruz. Bazı finansal verilerimizin sunumuna, %10'luk aralığı geçtiği kabul edilen kazanç ve kayıpların etkisini ve ilgili gelir vergisi etkilerini içermeyen GAAP değerlerini ekliyoruz. Bu gerçeğe uygun değerleme etkilerini hariç tutulmasının faiz oranları, hisse değerleri ve benzer faktörlerdeki kısa dönemli değişikliklere bağlı dalgalanmaların dışında kalan önemli ek bilgiler sunduğunu düşünüyoruz.

Gerçeğe uygun değerlendirilen maaşların ve emeklilik sonrası düzeltmelerin ertelenmiş gelir vergisi etkileri, ABD federal yargı kapsamı ve çeşitli ABD eyaletleri ve ABD dışı yargı kapsamları dahil olmak üzere her bir vergi yargı kapsamı için uygun olan yasal vergi oranları ile düzeltmelerin çarpılması yoluyla hesaplanır.

Serbest Nakit Akışı

Serbest nakit akışını, az sermaye masraflı operasyon faaliyetlerinden gelen nakit akışları, mülk, tesis ve ekipman tanzimlerinden gelen kazançlar ve mali alacaklar ve diğer yatırım faaliyetlerindeki artı veya eksi net değişiklikler olarak hesaplıyoruz. Serbest nakit akışının, devam eden işletme faaliyetleriyle ne kadar nakit oluşturulduğuna yönelik önemli bir gösterge olduğuna inanıyoruz ve bunu işletmemize yatırımda bulunmada, borç yükümlülüklerimizi yerine getirmede ve paydaşlarımıza nakit sunmada kullanılabilecek artan nakit için bir ölçü olarak kullanıyoruz.

Sermaye Yatırımı Getirisi

Yatırım Getirisi (YG) son on iki aylık düzeltilmiş faaliyet gelirinin, cari dönem sonu ile bir önceki yılın ilgili dönem sonu arasındaki toplam borç, cari olmayan emeklilik ve emeklilik sonrası sosyal güvenlik yükümlülükleri ve özkaynakların ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. YG kabul görmüş muhasebe prensipleri dahilinde bir ölçü olmadığı için YG’yi kısmen devam eden iş performansımızı en iyi biçimde gösterdiğini düşündüğümüz kabul görmüş muhasebe prensipleri harici mali ölçüleri kullanarak hesaplıyoruz. YG’nin uzun vadeli sermaye yatırımlarımızın etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için faydalı bir ölçüt olduğunu düşünüyoruz

Düzeltilmiş Toplam Borç / Düzeltilmiş FAVÖK

Düzeltilmiş toplam borç, cari vadeler, artı cari olmayan emeklilik ve emeklilik sonrası sosyal güvenlik yükümlülükleri gibi uzun vadeli borç ve finansal kiralamalara karşılık gelir. Düzeltilmiş FAVÖK, yeniden yapılandırma ve diğer maliyetler ile yatırım geliri ve diğer gelirleri kapsayan düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç anlamına gelir Bağımsız kuruluşların borçluluk durumumuzu değerlendirmekte kullandığı düzeltilmiş toplam borcun düzeltilmiş FAVÖK'e oranının finansal gücümüzün önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz.

İleriye Dönük Kabul Edilmiş Muhasebe Prensipleri Harici Veriler

Zaman zaman ileriye dönük kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici ölçümleri sunarken, herhangi bir dönemde önemli olabilecek herhangi bir düzenlemenin zamanlaması, miktarı veya niteliğindeki belirsizlik nedeniyle, en yakından ilişkili kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici değerler konusunda mutabakat sağlayamıyoruz.

İlgili Hikayeler

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software