UPS, stratejik girişimlerini ve üç yıllık mali hedeflerini duyurdu

UPS daha iyi ve daha cesur bir yaklaşım benimsiyor
~ai-605935bb-4282-49cb-8eb3-7125a90a3b80_ ~ai-c91145f9-3ca1-461e-be3b-f5a2a8f7b6e4_ ~ai-11ebea0d-fb89-4aa2-bb9c-f55d926ad6f5_

ATLANTA, GEORGIA – 26 Mart 2024 – UPS (NYSE:UPS) bugün saat 09:15’te (Doğu saati) Louisville, Kentucky’deki Worldport hava merkezinde yatırımcı ve analist konferansına ev sahipliği yapacak. Konferansta şirket, stratejik büyüme ve üretkenlik ile ilgili girişimlerinin ayrıntılarını paylaşacak ve üç yıllık mali hedeflerini anlatacak. Etkinliğin tamamı web yayını şeklinde takip edilebilecek ve sonrasında da investors.ups.com adresinden izlenebilecek.

UPS; Müşteri Odaklı, İnsan Kaynaklı, Yenilikçi stratejisini daha iyi ve daha cesur bir yaklaşımla sürdürecek, kendisini dünyanın birinci sınıf küçük paket sağlayıcısı ve lojistik iş ortağı olarak konumlandıracak.

Konferansta, en büyük pazar payını elde etmesine ve hedeflenebilir pazarını giderek artan bir büyüme sağlayacak şekilde genişletmesine yardımcı olacak çeşitli stratejik girişimleri vurgulayacak. Şirket, temel entegre ağını optimize edecek ve daha da otomatikleştirecek Geleceğin Ağı girişimi sayesinde hizmet verme maliyetini nasıl düşüreceğine ilişkin ayrıntıları da paylaşacak.    

UPS İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé: “Yaklaşık üç yıl önce ortaya koyduğumuz stratejiyi, işimizin neredeyse her yönünü değiştirerek hayata geçirdik. 2023 yılında zorlu bir pazardan başarıyla çıkan küçük paket sektörü, 2024 ve sonrasında yeniden büyümeye hazırlanıyor. Önümüzdeki üç yıl boyunca, birinci sınıf pazarlarda bir büyüme çarkı yaratırken üretkenlik ve verimliliği artırmak için cesur hamleler yapmayı planlıyoruz. Yürüttüğümüz büyüme ve üretkenlik girişimleri, hissedarlarımıza uzun vadeli değer sunmak için daha yüksek gelir, artan faaliyet kârı ve serbest nakit akışıyla sonuçlanacak.”

Genel Bakış

2026 Finansal Hedefleri

Raporlanan sonuçlara (kabul görmüş muhasebe prensipleri) dahil olabilecek ve önem taşıyabilecek, gerçeğe uygun değerlendirilen gelecekteki beklenmedik olayların etkisini yansıtan bir mutabakat öngörmek veya sağlamak mümkün olmadığından, şirket düzeltilmiş (kabul görmüş muhasebe prensipleri harici) bir temelde rehberlik sunar.

Şirket bugün 2026 finansal hedeflerini şu başlıklarla açıklayacak:

  • Yaklaşık 108 ila 114 milyar $ arası konsolide gelir
  • %13’tan fazla konsolide faaliyet kârı, düzeltilmiş*
  • En az %12 faaliyet kârı, ABD Yurtiçi Paket segmenti, düzeltilmiş*
  • %18-19 faaliyet kârı, Uluslararası Paket segmenti, düzeltilmiş*
  • Yaklaşık %12 faaliyet kârı, Tedarik Zinciri Çözümleri, düzeltilmiş*
  • 17-18 milyar $ serbest nakit akışı*
  • 2024-2026 arasında sermaye harcaması toplam gelirin yaklaşık %5,5’i

*Kabul görmüş muhasebe prensipleri harici bir mali ölçüyü temsil eder. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmayan mali önlemlere ilişkin bir analiz için bu yayının ekine bakın.

Kişiler:

UPS Medya İlişkileri: 404-828-7123 veya pr@ups.com

UPS Yatırımcı İlişkileri: 404-828-6059 (4. seçenek) veya investor@ups.com

# # #

UPS Hakkında

UPS (NYSE:UPS), 91,0 milyar $ 2023 geliri ve 200’den fazla ülke ve bölgede sunduğu geniş bir entegre lojistik çözümleri yelpazesi ile dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. Amaç bildirgesindeki “Önem taşıyoruz, dünyayı ileri taşıyoruz” ilkesine odaklanan şirketin, yaklaşık 500.000 çalışanı açık ve net biçimde belirtilen ve kararlı biçimde uygulanan bir strateji çerçevesinde çalışmaktadır: Müşteri Odaklı. İnsan Kaynaklı. Yenilikçi. UPS çevreye olan etkisini en aza indirme hedefine ve hizmet verdiği toplumları destekleme ilkesini yürekten bağlıdır. UPS çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı da sürekli biçimde desteklemektedir. Daha fazla bilgiye https://www.ups.com, about.ups.com ve https://investors.ups.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

İleriye Dönük Beyanlar

Bu basın bülteni, 31 Aralık 2023 tarihinde biten yıla ilişkin Form 10-K Yıllık Beyannamesi ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan diğer dosyalar, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetlerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında “ileriye dönük ifadeler” içerir ve gelecekte de içerebilir. Güncel veya geçmiş belgeler dışında yer alan ve “-ecek/acak”, “düşünülüyor”, “varsayılıyor”, “bekleniyor”, “tahmin ediliyor”, “öngörülüyor”, “amaçlanıyor”, “çıkarsanıyor”, “hedefleniyor”, “planlanıyor” ve benzer anlamlara gelen ifadelerin yer aldığı beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Geleceğe dönük beyanlar, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Maddesi ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Ticareti Yasası 21E Maddesi uyarınca federal menkul kıymetler yasalarının güvenli liman hükmü gereği yapılmaktadır.

Zaman zaman, kamuya açıklanan başka materyallere de ileriye dönük yazılı veya sözlü beyanlar ekleriz. İleriye dönük beyanlar, stratejimiz dahilindeki yönümüz, beklentimiz ve geleceğe ilişkin sonuçlar ve yaşanacaklarla ilgili şu anki hedeflerimiz, düşüncelerimiz ve öngörülerimizi yansıtmaktadır ve geçmiş veya güncel bilgi ve belgelere dayanmamaktadır. Yönetim birimlerimiz bu geleceğe dönük beyanların yapıldıkları anda makul olduğunu düşünür. Ancak, her tür geleceğe yönelik beyana çok fazla güvenilmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır, zira bu tarz beyanlar sadece yapıldıkları andaki durumu ve geleceğe ilişkin beklentileri yansıtırlar ve doğal olarak kesin olarak öngörülemezler.

Geleceğe yönelik beyanlar, geçmiş deneyimlerimiz, güncel beklentilerimiz ve öngördüğümüz sonuçlardan ciddi anlamda farklı gerçeklerle sonuçlanabilecek bazı riskler ve belirsizlikler içerebilir. Bu riskler ve belirsizlikler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir: ABD veya uluslararası düzeyde genel ekonomik koşullarda olabilecek değişiklikler; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişebilecek ciddi rekabet; önemli müşterilerimizle ilişkilerimizde değişiklikler; nitelikli iş gücünü çekme ve elde tutma becerimiz; çalışanlar tarafından düzenlenebilecek grev, iş durdurma veya yavaşlatmalar; artan veya daha karmaşık fiziksel ya da operasyonel güvenlik gereksinimleri; önemli bir siber güvenlik olayı veya artan veri koruma düzenlemeleri; marka imajımızı ve kurumsal itibarımızı sürdürebilme becerimiz; bilişim altyapımızda yaşanabilecek aksaklıklar; küresel iklim değişikliğinin etkileri; terör saldırıları, bölgesel veya küresel salgınlar gibi doğal afet veya insan kaynaklı eylemlerin şirketimize etkisi; uluslararası ve büyüyen pazarlarda karşılaşılan ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler; şirket satın almaları, satışlar, şirket birleşmeleri veya stratejik ortaklıklarda hedeflenen faydaları gerçekleştirebilme becerimiz; benzin, motorin ve uçak yakıtı gibi enerji fiyatlarındaki değişim ve bu emtiaların arzında yaşanabilecek sıkıntıların etkisi; döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişim; gelecekteki sermaye yatırım ihtiyaçlarımızı doğru şekilde öngörebilme becerimiz; çalışan sağlığı, emekli sağlığı ve/veya emeklilik haklarıyla ilgili masraf veya yükümlülüklerimizde önemli masraf ve yükümlülükler; sigorta ve tazminat giderlerimizi yönetme becerimiz; şirket stratejisi, resmi düzenlemeler veya ekonomik ya da piyasa koşullarındaki değişikliklerin varlıklarımıza verebileceği zarar; ABD veya uluslararası düzeyde potansiyel ek vergi yükleri; iklim değişikliği ile ilgili olanlar dahil kanun ve düzenlemelerin sıkılaşması; iş ve istihdam, personel sakatlanmaları, mala zarar, iş uygulamaları, çevresel yükümlülükler ve diğer konularla ilgili ortaya çıkabilecek potansiyel tazminat talepleri ve davalar ve 31 Aralık 2023 tarihinde biten yıla ilişkin Form 10-K Yıllık Raporu ve takip eden raporlar gibi zaman zaman Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğumuz raporlarda belirtilen diğer riskler. Geleceğe dönük beyanların sınırlı ve riskli olduğunu bilmeli ve bu tür beyanlardaki öngörülerin doğruluğuna aşırı güvenerek hareket etmemelisiniz. Bu beyanları, beyanların yayınlanmasından sonra meydana gelen beklenmedik olayları, beklentilerdeki değişiklikleri veya değişen koşulları yansıtacak şekilde değiştirme zorunluluğumuz yoktur.

Zaman zaman analizlere ve yatırımcı konferanslarına katılabiliriz. Bu konferanslarda sunulan veya gösterilen slaytlar veya sunumlar gibi materyaller, yatırımcı ilişkileri sitemiz olan www.investors.ups.com adresindeki “Sunumlar” başlığı altına gönderilebilir. Bu sunumlar şirket hakkında kamuya açık olmayan yeni maddi bilgiler içerebilir ve bu mekanizmayı bir kamu duyurusu olarak kullanabileceğimiz için herhangi yeni bir gönderi olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir.

Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri Harici Finansal Değerler; Mutabakatlar

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ("GAAP") çerçevesinde belirlenen finansal verilerimize dair raporları zaman zaman kabul görmüş muhasebe prensipleri harici değerlerle (non-GAAP) de destekliyoruz.   

Temel operasyonlarımızın göstergesi olmayabilecek veya operasyonlarımızla ilişkisi bulunmayabilecek maddeleri içermediğinden ve temel işletmemizdeki eğilimlerin analiz edilmesi için kullanışlı bir ana hat sağlayabileceğinden, bu GAAP olmayan ölçütlerin, mali tablo kullanıcılarımızın finansal sonuçlarımızı ve nakit akışımızı daha iyi anlamalarına ve süregelen performansımızı değerlendirmelerine yardımcı olacak anlamlı ilave bilgiler sağlayacağına inanıyoruz. Bu GAAP dışı ölçütler şirket içinde iş birimi operasyon performans analizi, iş birimine kaynaktan ayrılan payın belirlenmesi ve teşvik ödemeleri ve ödüllerle ilgili yönetim birimleri tarafından kullanılmaktadır.

GAAP olmayan finansal önlemler, GAAP uyarınca raporlanan sonuçlarımıza alternatif olarak değil, bu sonuçlarla birlikte dikkate alınmalıdır. Düzeltilmiş finansal bilgilerimiz, muhasebe için kapsamlı bir temel oluşturmamaktadır. Bu nedenle, düzeltilmiş finansal bilgilerimiz, diğer şirketler tarafından bildirilen benzer bilgilerle karşılaştırılabilir olmayabilir.

İleriye Dönük Kabul Edilmiş Muhasebe Prensipleri Harici Veriler

Zaman zaman ileriye dönük kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici ölçümleri sunarken, herhangi bir dönemde önemli olabilecek herhangi bir düzenlemenin zamanlaması, miktarı veya niteliğindeki belirsizlik nedeniyle, en yakından ilişkili kabul edilmiş muhasebe prensipleri harici değerler konusunda mutabakat sağlayamıyoruz.

Dönüşüm Ücretleri, Şerefiye, Varlık Değer Kaybı ve Mahrum Bırakma Ücretleri

Faaliyet kârımızın, vergi öncesi kârımızın, net kârımızın ve hisse başına kazancımızın sunumunu dönüşüm ücretleri, şerefiye, varlık değer kaybı ve mahrum bırakma ücretleri ile ilişkili kesintilerin etkisini yansıtmayan ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmayan ölçümlerle tamamlıyoruz. Bu kesintilerin etkisini yansıtmadığımızda, finansal tablolarımızı kullananlar, temel iş performansını, yönetimin bakış açısıyla daha iyi görebiliyor ve değerlendirebiliyor İş birimlerimizin faaliyet performansını değerlendirirken, kaynak tahsisiyle ilgili kararlar alırken veya teşvik ödeme ödüllerini belirlerken bu maliyetleri dikkate almıyoruz.

Tek Seferlik Tazminat Ödemesi

Faaliyet kârı, gelir vergisi öncesi geliri, net gelir ve hisse başına kazancımızın sunumunu, Teamsters ile iş sözleşmemizin onaylanmasının ardından ABD merkezli, sendika üyesi olmayan yarı zamanlı denetçilere yapılan tek seferlik ödemenin etkisini yansıtmayan ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmayan ölçümlerle tamamlıyoruz. Bu veya buna benzer ödemelerin tekrarlanmasını beklemiyoruz. Bu tek seferlik ödemenin etkisini yansıtmadığımızda, finansal tablolarımızı kullananlar, temel iş performansını, yönetimin bakış açısıyla daha iyi görebiliyor ve değerlendirebiliyor.

Tanımlanmış Sosyal Yardım Emekliliği ile Emeklilik Sonrası Sağlık Planı Kazançları ve Kayıpları

Fon yatırımlarının adil değerindeki değişiklikleri, %10'luk bir koridoru aşan net aktuaryal kazanç ve kayıpları (fon yatırımlarının adil değerinden veya fonun öngörülen tazminat yükümlülüğünden yüksek olanın %10’u olarak tanımlanır), fon kısıtlamaları ve anlaşmalardan kaynaklanan kazanç ve kayıpları, emeklilik ve emeklilik sonrası tanımlanmış tazminat planlarımız için konsolide gelir tablolarında yatırım geliri ve diğer gelir olarak kabul ediyoruz. Gelir vergisi öncesi gelirimizin, net gelirimizin ve hisse başı kazançlarımızın sunumuna, bu kazanç ve kayıpların etkisini ve ilgili gelir vergisi etkilerini içermeyen düzeltilmiş değerleri ekliyoruz. Belirlenmiş emeklilik planı ile emeklilik sonrası sağlık planı kazanç ve kayıplarının hariç tutulmasının; faiz oranları, hisse değerleri ve benzer faktörlerdeki kısa dönemli değişikliklere ve plan değişikliklerine bağlı dalgalanmaların dışında kalan önemli ek bilgiler sunduğunu düşünüyoruz.

Serbest Nakit Akışı

Serbest nakit akışını, az sermaye masraflı operasyon faaliyetlerinden gelen nakit akışları, mülk, tesis ve ekipman tanzimlerinden gelen kazançlar ve mali alacaklar ve diğer yatırım faaliyetlerindeki artı veya eksi net değişiklikler olarak hesaplıyoruz. Serbest nakit akışının, devam eden işletme faaliyetleriyle ne kadar nakit oluşturulduğuna yönelik önemli bir gösterge olduğuna inanıyoruz ve bunu işletmemize yatırımda bulunmada, borç yükümlülüklerimizi yerine getirmede ve paydaşlarımıza nakit sunmada kullanılabilecek artan nakit için bir ölçü olarak kullanıyoruz.

Düzeltilmiş Yatırım Sermayesi Getirisi  

Düzeltilmiş Yatırım Getirisi (YG) son on iki aylık düzeltilmiş faaliyet gelirinin, cari dönem sonu ile bir önceki yılın ilgili dönem sonu arasındaki toplam borç, cari olmayan emeklilik ve emeklilik sonrası sosyal güvenlik yükümlülükleri ve özkaynakların ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. Düzeltilmiş YG kabul görmüş muhasebe prensipleri dahilinde bir ölçü olmadığı için YG’yi kısmen devam eden iş performansımızı en iyi biçimde gösterdiğini düşündüğümüz kabul görmüş muhasebe prensipleri harici mali ölçüleri kullanarak hesaplıyoruz. Düzeltilmiş YG’nin uzun vadeli sermaye yatırımlarımızın etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için faydalı bir ölçüt olduğunu düşünüyoruz

Düzeltilmiş Toplam Borç / Düzeltilmiş FAVÖK

Düzeltilmiş toplam borç, cari vadeler, artı cari olmayan emeklilik ve emeklilik sonrası sosyal güvenlik yükümlülükleri gibi uzun vadeli borç ve finansal kiralamalara karşılık gelir. Düzeltilmiş FAVÖK; firma değeri ve varlık kaybı değişiklikleri, dönüşüm ve diğer maliyetlerin etkileri, belirlenmiş sosyal güvenlik planı kazançları ve kayıpları ve diğer gelirler için düzeltilmiş faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman öncesi kazanç olarak tanımlanır. Bağımsız kuruluşların borçluluk durumumuzu değerlendirmekte kullandığı düzeltilmiş toplam borcun düzeltilmiş FAVÖK'e oranının finansal gücümüzün önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz.Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software