Program UPS Women Exporters przełamuje bariery i buduje społeczności

Zmieniamy świat o jedną małą firmę na raz
Kobiety z Biz Global Kobiety z Biz Global Kobiety z Biz Global

O co chodzi: Co zrobić, jeśli istnieje sposób na wzmocnienie globalnej gospodarki i utworzenie od 288 do 433 milionów miejsc pracy na całym świecie? Według raportu Citigroup Inc. z marca 2022 r., parytet wśród przedsiębiorców i przedsiębiorczyń z całego świata może w tym pomóc.

To nic nowego dla UPS:W 2018 roku UPS i Fundacja UPS uruchomiły program Women Exporters (WEP), aby pomóc w rozwiązaniu problemu różnic w edukacji i udziale pracowników między mężczyznami a kobietami, zapewniając ukierunkowaną pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom na całym świecie.

Jak działa program: Poprzez współpracę z agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami UPS wykorzystuje wpływ i edukację, aby pomóc kobietom na całym świecie pokonywać bariery utrudniające im swobodny handel.

„Uruchamiając program, rozpoczęliśmy współpracę z dwoma głównymi partnerami – Międzynarodowym Centrum Handlu w Genewie i ich inicjatywą She Trades. Drugi partner to USAID w ramach inicjatywy Women's Global Development Prosperity Initiative oraz eTrade Alliance,” - powiedziała Maria Luisa Boyce, wiceprezeska ds. handlu międzynarodowego w dziale globalnych spraw społecznych UPS. „Dzisiaj mamy ponad 15 partnerów”.

Współpracując, organizacje te zapewniają narzędzia, szkolenia i sieci, które pomagają firmom będącym własnością kobiet łączyć się z finansowaniem i potencjalnymi klientami na całym świecie.

Program UPS Women Exporters prowadzi edukację w zakresie spraw handlu międzynarodowego takich jak:

  • Budowanie umiejętności w handlu elektronicznym i handlu cyfrowym
  • Dostępie do finansowania
  • Szkoleniach i narzędziach dotyczących odporności
  • Najlepsze praktyki magazynowania, logistyki i pakowania
  • Instrukcje dotyczące przepisów taryfowych i handlowych

„Zdaliśmy sobie również sprawę, że nie możemy ograniczyć tego do kobiet. Musimy to rozszerzyć na wszystkie małe i średnie firmy„ - powiedziała Maria Luisa. „Dlatego uruchomiliśmy globalne webinaria i szkolenia we wszystkich obszarach świata dla małych firm”.

Do stycznia 2023 r. program przeszkolił ponad 107 000 kobiet i właścicieli małych firm na całym świecie. Oto najważniejsze wydarzenia z całego świata:

 

Przez te pięć lat: „Jesteśmy bardzo dumni z rozwoju i sukcesu WEP. Pomaganie większej liczbie małych i średnich firm w eksporcie jest kluczem do zwiększenia dobrobytu społeczności na całym świecie. UPS zdecydowane jest wykuwać nową przyszłość dla przedsiębiorców” – powiedział Maria Luisa.

Powiązane historie

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software