Globalna działalność kobiecych firm w trudnych czasach

Rozwój pierwszego Women Exporters Program
Kobiety z Biz Global Kobiety z Biz Global Kobiety z Biz Global

Firma UPS dokłada wszelkich starań, aby pomóc małym i średnim firmom w handlu. W 2018 roku UPS oraz Fundacja UPS skupiły się na Women Exporters Program (WEP), aby pomóc firmom należącym do kobiet.

Poprzez współpracę z agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami UPS wykorzystuje wpływ i edukację, aby pomóc kobietom na całym świecie pokonać bariery utrudniające im swobodny handel.

„Uruchamiając program, rozpoczęliśmy współpracę z dwoma głównymi partnerami – Międzynarodowym Centrum Handlu w Genewie i ich inicjatywą She Trades. Drugi partner to USAID w ramach inicjatywy Women's Global Development Prosperity Initiative” — powiedziała Maria Luisa Boyce, wiceprezeska ds. handlu międzynarodowego i Ameryki Łacińskiej w dziale globalnych spraw społecznych. „Dzisiaj mamy ponad siedem partnerstw”.

Jednak po uderzeniu pandemii plany WEP dotyczące warsztatów i szkoleń musiały zostać zawieszone, a program przeszedł do świata wirtualnego.

Administratorzy programów dostrzegli, że pandemia nieproporcjonalnie wpłynęła na przedsiębiorczynie, ponieważ przejęły one opiekę nad dziećmi.

„Musieliśmy się zatrzymać i dokonać ponownej oceny” — powiedziała Maria Luisa. „Jakie były potrzeby przedsiębiorczyń? Jakiego wsparcia możemy udzielić, aby pomóc im poradzić sobie z kryzysem i przetrwać?”

Ponowna ocena skłoniła do zainteresowania w trzech nowych obszarach:

  • Szkoleniach dotyczących handlu elektronicznego i cyfrowego
  • Dostępie do finansowania
  • Szkoleniach i narzędziach dotyczących odporności

„Uznaliśmy również, że nie możemy ograniczać się do kobiet. Musimy rozszerzyć pomoc do wszystkich małych i średnich firm, ponieważ wszystkie odczuwają trudy” — powiedziała Maria Luisa. „Dlatego uruchomiliśmy globalne webinaria i szkolenia we wszystkich obszarach świata dla małych firm”.

WEP przeszkoliło już ponad 6000 kobiet i właścicieli małych firm na całym świecie.

Ostatnio Laura Lane, dyrektorka firmy UPS ds. korporacyjnych, oraz Nikki Clifton, prezeska Impact oraz Fundacji UPS, rozmawiały o WEP i jej misji mobilizującej kobiety na całym świecie z okazji imprezy związanej z Międzynarodowym Dniem Kobiet, sponsorowanej przez Catalyst.  

Powiązane historie

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software