Poświadczenia dla usługi UPS carbon neutral

Carbon Neutral Carbon Neutral Carbon Neutral

Firma UPS przywiązuje dużą wagę do działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Przesyłka z usługą UPS Carbon Neutral wspiera projekty neutralizujące emisję dwutlenku węgla powstałą w transporcie przesyłki. Firma UPS wspiera projekty obejmujące zalesianie, redukcję gazu wysypiskowego, oczyszczanie ścieków i redukcję metanu.

W celu zapewnienia efektywności usługi UPS carbon neutral współpracujemy z uznanymi na świecie organizacjami zewnętrznymi zajmującymi się weryfikacją i certyfikacją programów ochrony klimatu. Zaangażowanie tych organizacji jest gwarancją jakości i wiarygodności opcji przesyłek UPS carbon neutral.

Société Générale de Surveillance (SGS)

Proces związany z naszymi przesyłkami z usługą Carbon Neutral jest corocznie sprawdzany, badany i weryfikowany przez firmę SGS. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że korzystanie z usługi UPS Carbon Neutral zmniejsza wpływ ich przesyłek na klimat. Programy weryfikacji stosowane przez organizację SGS uwzględniają światowe standardy.

Odwiedź stronę SGS

Natural Capital Partners

Ponadto proces UPS carbon neutral jest certyfikowany przez Natural Capital. Certyfikat ten jest przyznawany organizacjom, których emisja CO2 została zmierzona i zredukowana do zera netto zgodnie z protokołem CarbonNeutral.

Odwiedź stronę Natural Capital Partners

Nasze metody

Firma UPS opracowała własny proces, dostosowany do naszej oferty usług w Stanach Zjednoczonych, przy użyciu którego obliczane są wielkości emisji CO2 generowane przez nasze operacje i działania. Poza Stanami Zjednoczonymi stosowana przez nas metodologia jest oparta na ciężarze i odległości oraz współczynnikach emisji GHG. Te metodologie, zweryfikowane przez SGS i certyfikowane przez Natural Capital Partners, obejmują małe paczki UPS, fracht lądowy, fracht lotniczy i spedycję morską. Uwzględniają one następujące źródła emisji:

Zakres 1: Emisja bezpośrednia pochodząca ze spalania paliwa w lądowych środkach transportu obsługiwanych przez firmę UPS, zużycie paliwa przez samoloty obsługiwane przez firmę UPS, źródła stacjonarne powiązane z obiektami infrastruktury kontrolowanymi przez firmę UPS (globalnie)

Zakres 2: Emisja pośrednia związana z zakupioną energią elektryczną w obiektach infrastruktury kontrolowanych przez firmę UPS (globalnie)

Zakres 3:Spalanie paliwa w transporcie oceanicznym, powietrznym, kolejowym i lądowym obsługiwanym przez strony trzecie w ramach świadczenia usług przewozowych dla firmy UPS

Nasza technologia pozwala na zaoferowanie usług carbon neutral. Wpływ emisji dwutlenku węgla wszystkich przesyłek wysyłanych przy użyciu usługi UPS carbon neutral obliczamy na podstawie naszej własnej, specyficznej dla UPS, zweryfikowanej i certyfikowanej metodologii.

Obliczenia są oparte na szczegółowej znajomości sieci i operacji UPS, czyli wiedzy, której dostarczyć może jedynie firma UPS. Następujące kroki zapewniają dokładność stosowanej metody obliczeń:

  • Zapewnienie dokładnej inwentaryzacji źródeł i wielkości emisji CO2 w firmie.
  • Uwzględnienie każdego rodzaju transportu.
  • Uwzględnienie emisji z zakresów 1, 2 i 3 w sposób zweryfikowany przez SGS.
  • Użycie dokładnego, skorygowanego obliczenia dla tego samego roku, w którym były wykonane przesyłki.

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz ochrony klimatu w firmie UPS

Usługi transportowe UPS dla ładunków drobnicowych („LTL”) oferowane są przez firmę TFI International Inc. oraz jej filie (w tym TForce Freight), które nie są powiązane z United Parcel Service, Inc. ani żadną filią, jednostką zależną lub innym podmiotem („UPS”). UPS nie ponosi odpowiedzialności za UPS Freight® LTL oraz usługi transportowe firmy ani żadne inne usługi oferowane przez TFI International Inc. lub jednostki zależne, oddziały, filie lub inne podmioty.

Powiązane historie

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software