Firma UPS ogłasza umowę sprzedaży usługi UPS Freight spółce TFI International Inc.

Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe /content/dam/upsstories/images/newsroom/press-releases/768x752_Freight.jpg

Atlanta, GA

Najważniejsze informacje dotyczące transakcji

  • Obejmuje firmy UPS świadczące usługi w zakresie frachtu drobnicowego (LTL) oraz pełnogabarytowego
  • Przewidywane zatwierdzenie transakcji przypadnie na drugi kwartał 2021 r.

Firma UPS (NYSE: UPS) zawarła ostateczne porozumienie w kwestii sprzedaży jednostki UPS Freight (UPSF) spółce TFI International Inc. (NYSE i TSX: TFII) za 800 mln USD, z uwzględnieniem korekt kapitału obrotowego i innych korekt.

„Cieszymy się na przyszłość i na możliwości, jakie stwarza to zarówno dla firmy UPS, jak i UPS Freight należącej do TFI International Inc.” – powiedziała dyrektor generalna UPS Carol Tomé. „Umowa ta pozwala firmie UPS skupić się jeszcze bardziej na rdzennych elementach naszej działalności, które napędzają największą wartość dla naszych klientów”. 

Decyzja o sprzedaży jednostki UPS Freight została podjęta po gruntownej ocenie portfela UPS i jest ona zgodna ze strategią firmy – „liczy się jakość, a nie wielkość”.

Spółki UPS i TFI International zawrą również umowę zakładającą dalsze korzystanie przez UPS Freight z krajowej sieci przesyłek UPS przy realizacji dostaw w okresie pięcioletnim.

Oczekuje się, że transakcja, która podlega zwyczajowym warunkom zatwierdzenia transakcji i zezwoleniom regulacyjnym, zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2021 r. Firma UPS spodziewa się ujęcia niepieniężnego odpisu z tytułu utraty wartości, przed opodatkowaniem, w wysokości około 500 mln USD, w sprawozdaniu ze skonsolidowanego dochodu za rok ubiegły 31 grudnia 2020 г..

UPS Freight to jeden z największych przewoźników drobnicowych w Stanach Zjednoczonych, który prowadzi działalność od ponad 85 lat, oferując pełną gamę rozwiązań regionalnych i dalekobieżnych oraz gwarancję terminowej dostawy dla wszystkich dostaw drobnicowych; jej siedziba znajduje się w Richmond w stanie Wirginia.

Goldman Sachs & Co. LLC pełni funkcję doradcy finansowego, a King & Spalding LLP pełni funkcję doradcy prawnego dla firmy UPS.

Prezentacja przedstawiająca więcej szczegółów dotyczących wspomnianej transakcji zostanie opublikowana na stronie internetowej dot. relacji z inwestorami UPS.

O UPS

UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm dostarczających paczki, przynosząca w 2019 roku dochody na poziomie 74 mld USD, udostępniająca szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 220 krajów. Ponad 500 000 pracowników firmy wdraża strategię, która jest prosta i wydajna: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. UPS dokłada wszelkich starań, aby wspierać ochronę środowiska i pozytywnie przyczyniać się do rozwoju społeczności, którym służymy na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera także różnorodność, równość oraz akceptację. Firmę można znaleźć w Internecie pod adresem www.ups.com, a dalsze informacje na stronie www.pressroom.ups.com oraz www.investors.ups.com.

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Niniejszy komunikat zawiera „deklaracje wybiegające w przyszłość” i odniesienia do nich – w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „przewidujemy”, „oczekujemy”, „planujemy” i ich różne formy oraz terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934. Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać materialnie od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań i przewidywanych wyników. Takie zagrożenia i niepewność, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą, to między innymi: zdolność naszej spółki i spółki TFI International Inc. do spełnienia warunków zatwierdzenia transakcji i uzyskania niezbędnych zezwoleń regulacyjnych w odpowiednim czasie; ryzyko, że wszelkie zezwolenia regulacyjne, zgoda lub upoważnienie wymagane dla proponowanej transakcji nie zostaną uzyskane lub zostaną obwarowane warunkami, jakich nie przewidziano; nieprzewidziane trudności lub wydatki związane z tą transakcją; zakłócenia w działalności biznesowej w trakcie sprzedaży lub po niej, w tym odbieganie od specyfikacji przez kierownictwo poprzez poświęcanie uwagi i czasu innym kwestiom; reakcja partnerów biznesowych na to ogłoszenie i zawieszenie transakcji; nasza zdolność do pomyślnego zainwestowania wpływów ze sprzedaży (po korekcie) w ramach naszej podstawowej działalności tak, aby wygenerować wartość dla naszych akcjonariuszy; inne zagrożenia omawiane w naszych sprawozdaniach okresowych dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym raport roczny na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2019 г., nasz raport kwartalny na formularzu 10-Q za poprzedni kwartał 31 marca 2020 г. i inne raporty składane w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności informacji zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software