Burmistrz Atlanty, Andre Dickens, bierze udział razem z dyrektor generalną UPS, Carol B. Tomé, w wydarzeniu Impact Summit 2023

UPS ogłasza uruchomienie inicjatywy doraźnej opieki nad dziećmi oraz gratuluje grantobiorcom programu UPS Ignite 2023
AboutDesktop_1440X752_ImpactSummita.jpg AboutTablet_768X760_ImpactSummita.jpg AboutMobile_1023X960_ImpactSummita.jpg

ATLANTA — firma UPS (NYSE:UPS) jest dziś gospodarzem drugiego wydarzenia Impact Summit, które wpisuje się w jej strategię polegającą na skupieniu na potrzebach klientów, zaangażowaniu pracowników i nacisku na innowacje. W tegorocznym wydarzeniu Impact Summit biorą udział klienci, pracownicy, liderzy organizacji non-profit oraz przedstawiciele rządowi. Będą rozmawiać na temat znaczenia otwartości, innowacji i współpracy w pozytywnym wpływie biznesu na społeczności. Dyrektor generalna UPS, Carol B. Tomé, wygłosi mowę powitalną wraz z burmistrzem Atlanty, Andre Dickensem, a także wpływowymi osobowościami z UPS, Walker & Company Brands oraz Beta Technologies.

„Realizacja naszego celu, czyli globalny rozwój poprzez dostarczanie ważnych przesyłek, to nasza codzienność, w każdej społeczności UPS”, podkreśliła Carol. „Dzisiejsze rozmowy są odzwierciedleniem naszego stałego zaangażowania na rzecz społeczności, którym służymy, a także wspólnej pracy, którą musimy wykonać, aby wywrzeć pozytywny wpływ na nasze miasto i cały świat”.

Najważniejsze kwestie związane z wydarzeniem UPS Impact Summit 2023:

  • Firma UPS ogłasza wprowadzenie inicjatywy doraźnej opieki nad dziećmi, która dotyczy pracowników obsługi klienta ze Stanów Zjednoczonych, którzy rezygnują z pracy ze względu na opiekę nad dziećmi, co wpływa na rozwój ich kariery.
  • Wicedyrektor wykonawczy i dyrektor działu ds. marketingu i doświadczeń klientów UPS, Kevin Warren, oficjalnie gratuluje grantobiorcom programu UPS Ignite 2023, który został stworzony, aby pomagać przedsiębiorcom o różnorodnym pochodzeniu etnicznym w uzyskiwaniu dostępu do zasobów i narzędzi potrzebnych do rozwoju ich działalności.
  • Burmistrz Atlanty, Andre Dickens, oraz prezes Fundacji UPS, Nikki Clifton, omawiają wpływ, jaki fundacja wywarła dzięki grantom w wysokości blisko 7 mln USD oraz sponsoringu 29 lokalnych partnerów oraz jak korporacje biorące pod uwagę dobro społeczności pozytywnie wpływają na rozwój miejsc pracy i gospodarkę.

„Firma UPS jest dumna ze swojego zaangażowania w rodzinnym mieście, Atlancie, a także na całym świecie”, powiedziała Laura Lane, wicedyrektor wykonawcza oraz kierownik ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju w firmie UPS. „Wydarzenie UPS Impact Summit stanowi okazję do dzielenia się informacjami na temat celu i skali naszych wysiłków, a także ich pozytywnego wpływu na naszych pracowników, rozwoju możliwości ekonomicznych małych firm i wzmacniania naszego zaangażowania mającego na celu osiągnięcie zamierzeń związanych ze zrównoważonym rozwojem”.

Wywieramy pozytywny wpływ na naszych pracowników

We współpracy z Patch Caregiving, inicjatywą UPS doraźnej opieki nad dziećmi, która znajdowała się na etapie pilotażowym od sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r. w trakcie wieczornej zmiany w centrum UPS w Karolinie Północnej. Celem inicjatywy było zmniejszenie nieobecności w pracy związanej z opieką nad dziećmi i zwiększenie zatrzymania pracowników. Był to pierwszy tego typu program w firmie UPS mającej ponad 2000 zakładów i zatrudniającej ponad 500 000 pracowników na całym świecie.

W ramach programu pilotażowego na terenie centrum UPS oferowane były usługi dziennej opieki nad dziećmi, tak aby rodzice mieli jak największe możliwości korzystania z tej nowej oferty. 80% uprawnionych pracowników wzięło udział w programie i skorzystało z usługi więcej niż raz, co pozwoliło uniknąć ponad 120 nieplanowanych nieobecności. Rotacja pracowników w grupie objętej programem pilotażowym znacznie spadła — z 31% do 4%.

UPS rozszerza teraz inicjatywę doraźnej opieki nad dziećmi o inne zmiany w tym samym zakładzie oraz w wybranych centrach w Pensylwanii w czwartym kwartale 2023 r. W samą porę, ponieważ zbliża się gorący okres świątecznych przesyłek. Dodatkowe centra w Stanach Zjednoczonych zostaną objęte programem w 2024 r.

Oferujemy możliwości rozwoju małym firmom

W tym roku w związku z wydarzeniem Impact Summit firma UPS zwraca uwagę na swoje długoletnie zaangażowanie w programy dla małych firm, takie jak UPS Ignite. We współpracy z Accion Opportunity Fund, założycielki własnych firm Annie Obasih z Annie’s Gourmet Syrup oraz Felicia Jackson z CPR Wraps, otrzymają granty UPS Ignite o wartości 10 000 USD każdy, które mają zostać przeznaczone na rozwój ich działalności. Następujący właściciele małych firm współpracujący z UPS dołączą dziś do wydarzenia Impact Summit w siedzibie głównej USP: Beautiful Curly Me, Be Rooted, Edgar Evans, Good Boy Goodies, Kulture Karaoke, Sam Louise, Simplicity Beverage Company, Tee Saint CharlesThe Chai Box.

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm o przychodach za 2022 rok na poziomie 100,3 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 200 krajów i terytoriów. Skupiając się na deklaracji misji „Rozwijamy świat, doręczając to, co ważne”, ponad 500 000 pracowników wdraża prostą strategię, realizowaną w skuteczny sposób: Klienci priorytetem. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. Firma UPS dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i wspierać społeczności, które obsługuje na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera różnorodność, równość oraz akceptację. Więcej informacji można znaleźć pod adresami www.ups.com, about.ups.com oraz www.investors.ups.com.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software