Fundacja UPS wspiera globalną sieć organizacji charytatywnych oraz organizacji pomagających lokalnym społecznościom w walce ze skutkami koronawirusa na świecie

Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe

Atlanta, GA

 • Wsparcie przekracza 6 milionów dolarów w postaci grantów, logistyki i transportu oraz współpracy z ponad tuzinem agencji niosących pomoc, wdrażających nowatorskie inicjatywy związane z koronawirusem.
 • Pomoc obejmuje działania lokalne, krajowe i globalne, zapewniając niezbędne środki medyczne, wsparcie żywnościowe i mieszkaniowe oraz pomoc finansową, aby wzmocnić wysiłki na rzecz odbudowy.

Fundacja UPS, który prowadzi globalne programy obywatelskie dla firmy UPS (NYSE: UPS), rozszerza swoją pomoc w walce z koronawirusem, m.in. przekazując ponad 6 milionów dolarów agencjom ONZ, organizacjom pomocy humanitarnej oraz lokalnym i międzynarodowym organizacjom pozarządowym.

Wsparcie obejmuje współpracę z ponad tuzinem organizacji oraz zapewnienie transportu, konsultacji w zakresie łańcucha dostaw oraz środków pieniężnych, w celu przyspieszenia dystrybucji środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia oraz innych działań podtrzymujących życie osób i społeczności dotkniętych katastrofą.

„Fundacja UPS i firma UPS mają bogate doświadczenie we wspieraniu społeczności lokalnych w przygotowaniu się, reagowaniu i usuwaniu skutków nagłych i długotrwałych kryzysów. Ta wiedza pozwala nam zapewnić naszym partnerom kluczowe wsparcie w tym bezprecedensowym okresie” – powiedział Eduardo Martinez, prezes Fundacji UPS i główny specjalista ds. różnorodności i integracji w firmie UPS.

„Partnerstwa publiczno-prywatne, które rozwinęliśmy na całym świecie, trwają od lat, a w niektórych przypadkach nawet dziesięcioleci. Jesteśmy w stanie pracować razem, inspirować się nawzajem oraz szybko organizować nasze wsparcie i wykorzystywać wiedzę logistyczną w celu podejmowania istotnych działań, które ratują życie”, kontynuował.

Nowe granty zostaną przyznane następującym agencjom:

 • United Way Worldwide: Zapewnianie rodzinom, dzieciom i osobom starszym niezbędnej pomocy, w tym żywności i wsparcia finansowego, które pomogą w wyjściu na prostą.
 • Amerykański Czerwony Krzyż.: Organizacja mierzy się ze znacznymi brakami krwi ze względu na odwołanie bezprecedensowej ilości zbiórek poboru. Datki pomogą utrzymać zapasy krwi kluczowe dla szpitali w całej Ameryce.
 • Armia Zbawienia: Zapewnia schronienie i żywność najbardziej potrzebującym ludziom w naszych społecznościach.
 • Operacja Nadzieja: Wspiera krajowe działania naprawcze we współpracy z FEMA i Amerykańskim Czerwonym Krzyżem dla osób i małych firm w potrzebie. Krajowe centra doradcze zapewnią konsultacje budżetowe oraz doradztwo kredytowe pracownikom zagrożonym przerwami w dochodach.
 • Center for Disaster Philanthropy (CDP): Zapewnia doradztwo strategiczne dla wysiłków sektora prywatnego, w tym dostawy jedzenia do domów oraz pomoc medyczną osobom starszym i innym osobom w potrzebie.
 • Good360: Dostarcza wymagane materiały dla dostawców usług medycznych, w tym środki ochrony osobistej (PPE) oraz inne materiały medyczne i środki czyszczące.
 • UNICEF: Zapewnia pomoc w krajach i regionach, w których brakuje infrastruktury opieki zdrowotnej i systemów wsparcia socjalnego potrzebnych do spełnienia nowych potrzeb związanych z koronawirusem.
 • World Food Programme (WFP): Nadzoruje i wdraża łańcuch dostaw oraz przesyłki kluczowych towarów dla wszystkich agencji ONZ, a także prowadzi ratującą życie działalność, w zapasy żywności, magazyny mobilne oraz namioty do natychmiastowych dostaw.
 • CARE: Wspiera ludność w ponad 19 krajach poprzez tworzenie zapasów awaryjnych, zapewnianie wody oraz stacji mycia rąk, zestawów do higieny, a także strojów ochronnych do izolacji dla zespołów szybkiego reagowania.
 • Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR): Gromadzi zapasy brezentu oraz innych niezbędnych towarów, zapewnia awaryjne fundusze dla rodzin pozbawionych domu oraz pomaga zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród bezdomnych rodzin.
 • Międzynarodowy Czerwony Krzyż (IFRC): Wspiera działania związane ze zdrowiem społeczności, dostępem do podstawowych usług i zarządzanie informacjami, o kluczowym znaczeniu dla powstrzymania pandemii.
 • NVOAD: Wspiera ludność w potrzebie, zapewniając żywność, schronienie oraz inną pomoc.

Nowe granty to uzupełnienie uprzednio przydzielonej pomocy, poprzez którą Fundacja UPS, donatorzy produktów medycznych i organizacje zajmujące się łagodzeniem klęsk żywiołowych, MAP International, MedShare oraz Good360, przekazały ponad 4 miliony masek oddechowych, 11 000 strojów ochronnych oraz 280 000 rękawic pracownikom służby zdrowia.

Ostatnio firma UPS poinformowała o udziale w programie White House Rapid-Response Taskforce for Coronavirus Testing Sites, zapewniając planowanie oraz działalność logistyczną, która wspiera bezkontaktowe miejsca testów, i doręczając zestawy testowe oraz próbki testów.

Fundacja UPS jest kluczowym partnerem konsultacyjnym z globalnymi koalicjami organizującymi sektor prywatny, w tym Private Sector Roundtable of the Global Health Security Agenda, World Economic Forum Pandemic Supply Chain Network oraz World Economic Forum COVID Action Platform.

W 2019 roku Fundacja UPS odpowiedziała na 28 największych katastrof świata, zapewniając rzeczową pomoc humanitarną i zadośćuczynienie o wartości niemal 6,5 mln USD w 74 krajach. Obejmowała ona usługi eksperckie i przesyłki humanitarne, wykorzystujące własną i zewnętrzną globalną sieć transportu lotniczego, lądowego, kolejowego i morskiego. W 2019 roku Fundacja UPS zainwestowała ponad 20 milionów USD w fundusze, datki rzeczowe i techniczne wsparcie inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa społeczności w celu poprawy gotowości, szybkiej reakcji na klęski żywiołowe i powrotu do normalności, poprawy zdrowia publicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Jak UPS reaguje na koronawirusa.

O UPS

UPS (NYSE: UPS) to globalny lider logistyki, oferujący szeroki asortyment rozwiązań, w tym transport paczek i towarów, pomoc w organizacji handlu międzynarodowego, a także wdrażanie zaawansowanych technologii w celu zwiększania efektywności zarządzania światem biznesu. Firma UPS dokłada starań na rzecz zrównoważonej działalności – dla klientów, środowiska i społeczności, dla których świadczymy usługi na całym świecie. Z siedziby głównej w Atlancie firma UPS obsługuje ponad 220 krajów i terytoriów na świecie. Firma UPS została wyróżniona za dostawy przesyłek, otrzymując nagrodę America’s Best Customer Service (najlepsza obsługa klienta w Ameryce) od magazynu Newsweek, nagrodę Most Valuable Brand in Transportation (najcenniejsza marka w transporcie) od magazynu Fortune; uzyskała najwyższe pozycje w rankingach JUST 100 za odpowiedzialność społeczną, we wskaźnikach Dow Jones Sustainability World Index i Harris Poll Reputation Quotient, znalazła się też w innych prestiżowych rankingach i konkursach. Firma jest dostępna w Internecie pod adresem ups.com lub pressroom.ups.com, a jej korporacyjny blog można znaleźć pod adresem ups.com/longitudes. E-biuletyn nt. zrównoważonego rozwoju firmy, UPS Horizons, można znaleźć pod adresem ups.com/sustainabilitynewsletter. Dowiedz się więcej o działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju na stronie ups.com/sustainability. Aby otrzymywać wiadomości bezpośrednio od UPS, obserwuj @UPS_News na Twitterze. Aby wysłać przesyłkę za pośrednictwem firmy UPS, odwiedź stronę ups.com/ship.

O Fundacji UPS

Od powstania firmy w 1907 roku spółka UPS budowała swoje dziedzictwo jako korporacja opiekuńcza i odpowiedzialna, wspierająca programy zapewniające długoterminowe rozwiązania wobec potrzeb różnych społeczności. Założona w 1951 roku Fundacja UPS kieruje swoimi globalnymi programami obywatelskimi i odpowiada za ułatwianie zaangażowania w społecznościach lokalnych, krajowych i globalnych. W 2019 roku firma UPS i jej pracownicy, aktywni i emerytowani, zainwestowali ponad 123,8 mln USD w darowizny na cele charytatywne na całym świecie. Fundację UPS można znaleźć w Internecie pod adresem UPS.com/Foundation oraz @UPS_Foundation na Twitterze.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software