Firma UPS przedstawia zyski z 1. kw. 2021 r.

UPS (NYSE:UPS) ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał 2021 r. w wysokości 22,9 mld USD, co stanowi wzrost o 27% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r.
Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe

ATLANTA

 • Skonsolidowane dochody wzrosły o 27%; wzrost we wszystkich segmentach
 • Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 158% do poziomu 2,8 mld USD, wzrost o 164% po uwzględnieniu korekty*
 • Rozwodniony zysk na akcję na poziomie (5,47 USD), skorygowany rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 141% do poziomu 2,77 USD

UPS (NYSE:UPS) ogłosiła dziś skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał 2021 r. w wysokości 22,9 mld USD, co stanowi wzrost o 27% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r. Skonsolidowany średni dzienny obrót wzrósł o 14,3% w tym roku w stosunku do poprzedniego. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 2,8 mld USD, co oznacza wzrost o 158% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. i o 164% po uwzględnieniu korekty. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 5,47 USD za ten kwartał, co stanowi 393% wzrost w stosunku do tego samego okresu w 2020 r. i o 141% po uwzględnieniu korekty.

Wyniki GAAP za pierwszy kwartał 2021 r. obejmują zyski netto w wysokości 2,4 mld USD lub 2,70 USD za rozwodnioną akcję, tj. zyski z tytułu aktualizacji wyceny rynkowej po opodatkowaniu (MTM) w kwocie 2,5 mld USD, a także transformacji podatkowej i innych kosztów w wysokości 140 mln USD. Zyski MTM wynikały głównie z ustawy American Rescue Plan Act of 2021 (ARPA). Ustawa weszła w życie 11 marca 2021 г. i chroni określone plany emerytalne wielu pracodawców od niewypłacalności w roku 2051, wyłączając odpowiedzialność Firmy za potencjalne koordynowanie zysków związanych z funduszem emerytalnym Central States. Postanowienia ARPA wymagają od Spółki ponownej ewaluacji planu emerytalnego UPS IBT Pension pod kątem aktualnych stawek, które uległy podwyższeniu od daty poprzedniego pomiaru. Ogólny wynik to obniżka zobowiązań z tytułów emerytalnych o 6,4 mld USD.

„Chcę podziękować wszystkim pracownikom UPS za doręczanie tego, co ważne, w tym szczepionek COVID-19”, powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. „W tym kwartale kontynuowaliśmy realizację naszej strategii ‘Lepiej, nie więcej’, która umożliwiła nam zdobycie najlepszych okazji na rynku i osiągnięcie rekordowych wyników finansowych”.

Segment krajowy USA

 

 

1. kw. 2021 r.

Skorygowane

1. kw. 2021 r.

 

1. kw. 2020 r.

Skorygowane 

1. kw. 2020 r.

Przychody

$14,010 M

 

$11,456 M

 

Zysk operacyjny

$1,359 M

$1,463 M

$364 M

$401 M

 • Przychody wzrosły o 22,3%, co wynika ze wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Przychód z poszczególnych rodzajów transakcji wzrósł o 10,2% dzięki przesyłkom lądowym.
 • Marża operacyjna wyniosła 9,7%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 10,4%.

 

Segment międzynarodowy

 

 

1. kw. 2021 r.

Skorygowane

1. kw. 2021 r.

 

1. kw. 2020 r.

Skorygowane

1. kw. 2020 r.

Przychody

$4,607 M

 

$3,383 M

 

Zysk operacyjny

$1,085 M

$1,091 M

$551 M

$558 M

 • Średni dzienny obrót wzrósł o 23,1% przy wzroście eksportu ze wszystkich regionów.
 • Przychody wzrosły o 36,2% dzięki prowadzeniu w Azji i Europie.
 • Marża operacyjna wyniosła 23,6%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 23,7%.

 

Segment łańcucha dostaw i frachtu

 

 

1. kw. 2021 r.

Skorygowane

1. kw. 2021 r.

 

1. kw. 2020 r.

Skorygowane

1. kw. 2020 r.

Przychody

$4,291 M

 

$3,196 M

 

Zysk operacyjny

$321 M

$395 M

$157 M

$158 M

 • Przychody wzrosły o 34,3%, co było spowodowane silnym popytem w prawie wszystkich obszarach.
 • Marża operacyjna wyniosła 7,5%; skorygowana marża operacyjna wyniosła 9,2%.

* Kwoty „skorygowane” to miary finansowe inne niż standardy GAAP. Zapoznaj się z załącznikiem do tej wersji, aby omówić wskaźniki finansowe spoza zakresu standardów GAAP, w tym uzgodnienie względem najbardziej zbliżonego wskaźnika GAAP.

Prognoza

Biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność ekonomiczną, Spółka nie zapewnia wskazówek nt. przychodów ani rozwodnionych zysków na akcję w 2021. Potwierdza jednak plany dotyczące alokacji kapitału w skali roku. Firma UPS zaplanowała swój Dzień Inwestora i Analityka 2021 na 9 czerwca, kiedy przekaże dalsze szczegóły finansowe.

Potwierdzenie planów alokacji kapitału w skali roku 2021

 • Oczekuje się, że sprzedaż UPS Freight zakończy się w drugim kwartale.
 • Planuje się, że wydatki inwestycyjne wyniosą około 4,0 mld USD.
 • Spłaty należności długoterminowych, w tym 1,5 mld USD w pierwszym kwartale 2021 r., wyniosą 2,5 mld USD.
 • Oczekiwana stawka podatku dla pozostałej części roku wyniesie około 23,5%.
 • Spółka nie planuje ponownego zakupu akcji.

Osoby kontaktowe:
Relacje UPS z mediami: 404-828-7123 lub pr@ups.com
Dział ds. relacji inwestorskich UPS 404-828-6059 (opcja 2) lub investor@ups.com

# # #

Informacje o telekonferencji

Wyniki za pierwszy kwartał zostaną omówione z inwestorami i analitykami przez Carol Tomé, dyrektor generalną UPS, i Briana Newmana, dyrektora finansowego, podczas telekonferencji zaplanowanej na godz. 8.30 czasu wschodniego (USA), 27 kwietnia 2021 г.. Telekonferencja jest otwarta dla zainteresowanych za pośrednictwem transmisji na żywo w sieci. Aby uzyskać dostęp do telekonferencji, odwiedź stronę www.investors.ups.com i kliknij opcję „Earnings Webcast”. Dodatkowe informacje finansowe zawarte są w szczegółowych harmonogramach finansowych zamieszczonych na stronie www.investors.ups.com w sekcji „Sprawy finansowe” (Financials), zgodnie z rejestracją dokumentów SEC w formie załącznika do naszego bieżącego raportu na formularzu 8-K.

O UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm doręczających paczki o przychodach za 2020 na poziomie 84,6 mld USD, która udostępnia szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 220 krajów. Ponad 540 000 pracowników firmy wdraża strategię, która jest prosta i wydajna: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. UPS dokłada wszelkich starań, aby wspierać ochronę środowiska i pozytywnie przyczyniać się do rozwoju społeczności, którym służymy na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera także różnorodność, równość oraz akceptację. Firmę można znaleźć w Internecie pod adresem www.ups.com, a dalsze informacje na stronie www.investors.ups.com.

Deklaracje wybiegające w przyszłość

Ten komunikat i dokumenty zarejestrowane w SEC zawierają zwykle odniesienia do „deklaracji wybiegających w przyszłość” w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 roku. Oświadczenia inne niż te dotyczące faktów bieżących lub historycznych, oraz wszelkie deklaracje, którym towarzyszą takie terminy jak „chcemy”, „wierzymy”, „przewidujemy”, „oczekujemy”, „szacujemy”, „zakładamy”, „zamierzamy”, „spodziewamy się” oraz „zakładamy cel”, „planujemy” i terminy bliskoznaczne, mają charakter deklaracji wybiegających w przyszłość. Deklaracje wybiegające w przyszłość są formułowane zgodnie z zasadami „safe harbor” federalnego prawa papierów wartościowych dotyczącymi prognoz, zgodnie z ustępem 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i ustępem 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934.

Okresowo uwzględniamy również pisemne lub ustne deklaracje wybiegające w przyszłość w innych publicznie ujawnianych materiałach. Deklaracje te mogą odnosić się do naszego zamiaru, opinii i bieżących oczekiwań dotyczących naszych kierunków strategicznych, perspektyw i przyszłych wyników, a także mogą one podawać nasze bieżące oczekiwania lub prognozy co do przyszłych zdarzeń; nie odnoszą się one do faktów historycznych ani bieżących. Kierownictwo uważa, że takie wybiegające w przyszłość deklaracje są uzasadnione na moment ich formułowania. Należy jednak zachować ostrożność i nie opierać się na jakichkolwiek deklaracjach wybiegających w przyszłość, ponieważ takie stwierdzenia dotyczą tylko sytuacji na dzień ich sformułowania.

Deklaracje wybiegające w przyszłość podlegają pewnym zagrożeniom i niepewności, co może spowodować, że rzeczywiste efekty będą odbiegać zasadniczo od naszego doświadczenia historycznego, obecnych oczekiwań lub przewidywanych wyników. Do takich zagrożeń czy niepewności zaliczamy między innymi poniższe kwestie: dalsza niepewność związana z wpływem pandemii COVID-19 na naszą firmę i działalność, wyniki finansowe i płynność, na naszych klientów i dostawców oraz na gospodarkę światową; zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach; znacząca konkurencja na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany w relacjach z naszymi znaczącymi klientami; zmiany w środowisku regulacyjnym w USA lub innych krajach; zwiększone lub bardziej złożone wymagania co do bezpieczeństwa fizycznego lub danych; prawne, regulacyjne lub rynkowe odpowiedzi na globalną zmianę klimatu; wyniki negocjacji i potwierdzenia zawarcia umów o pracę; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia u naszych pracowników; skutki zmian w cenach energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów walutowych lub stóp procentowych; niepewność wynikająca z przewidywanego zlikwidowania stawki LIBOR i przejścia na inny poziom odniesienia w zakresie stóp procentowych; umiejętność utrzymania wizerunku naszej marki; zdolność przyciągania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników; naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych; zakłócenia w Internecie lub w naszej infrastrukturze technologicznej; przerwy w działalności firmy lub negatywny wpływ na naszą działalność spowodowane przez zjawiska przyrodnicze albo zdarzenia wywołane przez człowieka bądź katastrofy, w tym ataki terrorystyczne, epidemie lub pandemie; umiejętność dokładnego prognozowania naszych przyszłych potrzeb w zakresie inwestycji kapitałowych; narażenie na wpływ przemian gospodarczych, politycznych i społecznych na rynkach międzynarodowych oraz wschodzących; zmiany w strategii biznesowej, regulacjach rządowych lub warunkach gospodarczo-rynkowych, które mogą spowodować pogorszenie stanu naszych aktywów; wzrost naszych wydatków lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, emerytów i/lub świadczeniami emerytalno-rentowymi; potencjalne dodatkowe amerykańskie lub międzynarodowe zobowiązania podatkowe; ewentualność roszczeń lub postępowania sądowego w związku z pracą i zatrudnieniem, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym i w związku z innymi kwestiami; nasza zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z przejęć, zarządzeń, spółek typu joint venture lub ze strategicznej współpracy; zdolność do osiągania spodziewanych korzyści z naszych inicjatyw transformacyjnych; cykliczne i okresowe wahania w naszych wynikach operacyjnych; nasza zdolność do zarządzania kosztami ubezpieczenia i odszkodowania; inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach składanych okresowo w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok ubiegły 31 grudnia 2020 г. i w sprawozdaniach złożonych w dalszej kolejności. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia oraz ryzyko związane z deklaracjami wybiegającymi w przyszłość i zbytnio nie polegać na dokładności prognoz zawartych w takich stwierdzeniach. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania deklaracji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian w oczekiwaniach czy wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dniu złożenia takich deklaracji.

Uzgodnienie wskaźników finansowych GAAP i innych wskaźników finansowych

Informacje o naszych finansach opracowane zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości („GAAP”) uzupełniamy o wskaźniki finansowe inne niż uwzględnione w standardach GAAP, w tym „skorygowane” rekompensaty i świadczenia, zysk operacyjny, marżę operacyjną, inny dochód (i koszt), przychód przed podatkiem dochodowym, nakłady na podatek dochodowy, efektywną stopę podatku, zysk netto oraz zysk na akcję. Sprawozdania dotyczące przychodu, przychodu z poszczególnych rodzajów transakcji i zysku operacyjnego uzupełniamy o skorygowane wskaźniki, które z okresu na okres wyłączają wpływ zmian kursu wymiany walut oraz czynności związane z hedgingiem, u udostępniamy przepływy wolnych środków pieniężnych. Równorzędne wskaźniki określone zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP są nazywane „raportowanymi” lub „nieskorygowanymi”.

Uważamy, że tego rodzaju wskaźniki inne niż GAAP stanowią dodatkowe źródło istotnych informacji, ułatwiające odbiorcom naszych sprawozdań finansowych zrozumienie wyników finansowych spółki i przepływów pieniężnych oraz ocenę naszej bieżącej działalności, ponieważ wyłączają one kwestie, które niekoniecznie wskazują na nasze podstawowe działania lub niekoniecznie odnoszą się do naszych podstawowych działań, ale mogą stanowić przydatny punkt wyjścia do analizy trendów zachodzących w podstawowych obszarach działalności spółki. Te wskaźniki spoza standardów GAAP są stosowane wewnętrznie przez kierownictwo do analizy wyników operacji jednostki biznesowej, alokacji zasobów jednostki biznesowej oraz w związku z ustaleniami dotyczącymi nagród motywacyjnych.

Restrukturyzacja i inne obciążenia

Skorygowany zysk operacyjny, marża operacyjna, przychód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym, dochód netto i zysk na akcję nie uwzględniają wpływu obciążeń związanych z programami restrukturyzacji, w tym kosztów strategii transformacyjnej i trwałego zmniejszenia wartości aktywów. 

Wpływ zmian kursów wymiany walut i działań związanych z hedgingiem

Przychód walutowo neutralny, przychód na element i zysk operacyjny oblicza się poprzez podzielenie przychodu, przychodu na element i zysku operacyjnego w dolarach amerykańskich zanotowanych w bieżącym okresie przez średnie kursy wymiany walut w bieżącym okresie, żeby uzyskać przychód, przychód na element i zysk operacyjny w walucie lokalnej w bieżącym okresie. Uzyskane kwoty są następnie mnożone przez średnie kursy wymiany walut wykorzystywane do uzyskiwania porównywalnych wyników w każdym miesiącu w roku poprzednim (w tym wpływ z okresu na okres działalności związanej z hedgingiem w postaci przychodu w walutach obcych). Różnica pomiędzy przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich zanotowanym w bieżącym okresie a uzyskanym przychodem, przychodem na element i zyskiem operacyjnym w dolarach amerykańskich za bieżący okres to wpływ z okresu na okres wahań kursu wymiany walut obcych.

Korekty z tytułu rynkowej aktualizacji wyceny funduszy emerytalnych i zobowiązań emerytalnych

Zmiany w wartości godziwej aktywów programu oraz zyski i straty aktuarialne netto wykraczające poza 10-procentowy korytarz cenowy dla naszych programów świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających ujmujemy niezwłocznie w ramach innych dochodów emerytalno-rentowych (nakład). Prezentację naszego dochodu przed podatkiem dochodowym, dochodu netto i zysku na akcję uzupełniamy o wskaźniki inne niż te ujęte w standardach GAAP, wykluczające wpływ zysków i strat wykraczających poza 10-procentowy korytarz cenowy oraz związane z tym konsekwencje podatku dochodowego. Uważamy, że wykluczenie tych wpływów związanych z równaniem do wartości rynkowej dostarcza ważnych informacji uzupełniających, eliminując niestabilność związaną z krótkoterminowymi zmianami w rynkowych stopach procentowych, wartości akcji zwyczajnych i tym podobnych czynnikach.

Związane z odroczonym podatkiem dochodowym konsekwencje tego rodzaju korekt z tytułu aktualizacji wyceny świadczeń emerytalno-rentowych i uzupełniających oblicza się, mnożąc wartość ustawowych stawek podatkowych obowiązujących w każdej jurysdykcji podatkowej, w tym amerykańskiej jurysdykcji federalnej i różnych stanowych amerykańskich i nieamerykańskich jurysdykcjach, przez wartość tych korekt.

Przepływy wolnych środków pieniężnych

Przepływ wolnych środków pieniężnych obliczamy jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o wydatki inwestycyjne, środki ze zbycia rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz zmiany netto należności finansowych oraz koszty innej działalności inwestycyjnej. Uważamy, że przepływ wolnych środków pieniężnych to ważny wskaźnik ilości środków pieniężnych generowanej przez zwykłe operacje biznesowe i używamy go jako miary przyrostu środków pieniężnych dostępnych dla inwestycji w naszą działalność, spełnienia naszych zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia oraz zwrotu gotówki do akcjonariuszy.

Miary finansowe inne niż GAAP należy rozpatrywać w charakterze uzupełnienia, a nie alternatywy wobec wyników spółki opracowanych i ogłoszonych zgodnie z zasadami GAAP. Nasze skorygowane informacje finansowe nie stanowią kompleksowej podstawy dla rachunkowości. W związku z tym nie można ich zestawiać ze wskaźnikami publikowanymi pod podobnymi nazwami przez inne spółki.

Powiązane historie

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software