UPS wzywa do sprawiedliwości i reform w celu wspierania równości

Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe Przeczytaj informacje prasowe

Atlanta, GA

  • Nalega na natychmiastowe przyjęcie federalnej ustawy przeciwko linczowi i stanowych
    projektów ustaw o przeciwdziałaniu zbrodniom nienawiści, w tym projektów dla stanu Georgia
    .
  • Zapewnia 3,2 mln USD na programy wspierające zatrudnienie, edukację, małe przedsiębiorstwa, poparcie i reformy z wieloletnimi partnerami UPS, w tym m.in. National Urban League, NAACP, United Negro College Fund oraz Leadership Conference on Civil and Human Rights’ Education Fund.
  • Przekazuje 1 milion USD na rzecz Narodowego Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej, aby wspierać programy edukacyjne dotyczące działań historycznych i bieżących na rzecz równości rasowej.
  • Zobowiązuje się również do miliona godzin wolontariatu pracowników UPS na całym świecie w celu mentoringu i wsparcia programów edukacyjnych w zaniedbanych społecznościach czarnych.

Firma UPS (NYSE:UPS) ogłosiła dziś, że w odpowiedzi na zabójstwa Ahmaud Arbery’ego, George’a Floyda, Breonny Taylor i innych osób podejmuje działania mające na celu wspieranie sprawiedliwości, reform i równości dla czarnych obywateli Ameryki.

„Nikt nie będzie bezpieczny do czasu, aż wszyscy będą bezpieczni. Wiemy, że w żadnym miejscu na świecie nie ma miejsca na rasizm, bigoterię oraz nienawiść” powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. „Nie będziemy stać cicho ani bezczynnie, widząc ten problem”.

„Przeszło 112 lat temu założyciel firmy UPS, Jim Casey, wyobrażał sobie firmę skupioną na swoich pracownikach i zbudowaną na podstawowych wartościach, takich jak uczciwość, godność i szacunek; ale wiemy, że nie było to doświadczenie wielu Amerykanów, w tym społeczności czarnych”, kontynuowała Tomé. „Choć od momentu założenia naszej firmy dokonano wielu postępów, wciąż można wykonać wiele pracy i jesteśmy zaangażowani w to, aby pomóc w eliminowaniu niesprawiedliwości rasowej i nierówności na całym świecie”.

Jako konkretny i natychmiastowy krok, firma nakłania Kongres Stanów Zjednoczonych do przyjęcia ustawy Emmett Till Antilynching Act, która określałaby lincz jako federalną zbrodnię nienawiści. UPS będzie również kontynuować swoje wieloletnie wsparcie finansowe Congressional Black Caucus Foundation oraz wspólne działania na rzecz wspierania rozwoju ustawodawstwa federalnego, które ma kluczowe znaczenie dla większej sprawiedliwości i równości rasowej. UPS będzie współpracować z organizacjami międzynarodowymi i rządami krajowymi w celu realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 10 – Zmniejszona nierówność. Zwiększa to istniejące wsparcie UPS dla zasad określonych w wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

W Stanach Zjednoczonych firma wspierała wejście przepisów dotyczących przestępstw nienawiści w Georgii i zobowiązała się do nakłaniania gubernatorów i ustawodawców stanów bez podobnych przepisów, w tym Arkansas, Karoliny Południowej i Wyoming, do nadania priorytetu wprowadzeniu takich ustaw.

Nowe fundusze w wysokości 3,2 mln USD za pośrednictwem Fundacji UPS obejmują następujące organizacje: NAACP, National Urban League, The Executive Leadership Council, 100 Black Men of America, The Leadership Conference on Civil & Human Rights’ Education Fund, Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, United Negro College Fund, Clark Atlanta University, Morehouse College, Spelman College, The National Center for Civil and Human Rights oraz National Black Child Development Institute.

Biorąc pod uwagę znaczenie podnoszenia świadomości niesprawiedliwości rasowej wśród obecnych i przyszłych pokoleń, firma przeznaczyła 1 milion USD na rzecz Narodowego Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej. Finansowanie będzie wspierać wysiłki muzeum w zakresie rozwoju programów edukacyjnych w zakresie działań historycznych i współczesnych, mających na celu poprawę równości rasowej w USA. UPS wierzy, że lepsze zrozumienie i dzielenie się historią oraz kulturą społeczności czarnych ma kluczowe znaczenie dla budowania większej empatii i zrozumienia wyzwań oraz możliwości przezwyciężenia rasizmu.

UPS podejmuje również działania wewnątrz firmy. Największe mocne strony firmy UPS, zatrudniającej prawie 500 000 pracowników w ponad 220 krajach i terytoriach, to różnorodność pracowników i wyjątkowe cechy, które każdy z nich wnosi do pracy każdego dnia. Oprócz promowania zmian legislacyjnych oraz finansowania i współpracy z organizacjami, które rozwijają podstawowe wartości: sprawiedliwość, godność i szacunek dla wszystkich, firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim pracownikom UPS, że będą doświadczać tych ideałów w swoich miejscach pracy na całym świecie. W tym celu firma UPS rozszerza swoje wewnętrzne szkolenie dotyczące podświadomych uprzedzeń, tworząc regularne fora do dyskusji na tematy związane z równością rasową i sprawiedliwością, a także rozszerza swój program stażowy o czarne uczelnie.

UPS ma dumną tradycję wolontariatu w społecznościach, którym służy i wierzy, że jednym z najpotężniejszych sposobów wspierania zmian jest osobiste i bezpośrednie zaangażowanie w celu wspierania równości rasowej. Dlatego też firma UPS zobowiązała się do miliona godzin pracy charytatywnej pracowników na całym świecie przy wspieraniu programów mentoringowych i edukacyjnych w potrzebujących społecznościach czarnych na całym świecie.

„Dziś potwierdzamy to, co wiemy, że jest słuszne i robimy wszystko, aby przyspieszyć postęp”, mówiła Tomé. „Będziemy walczyć o sprawiedliwość i równość. Nie tylko za pomocą słów, ale i działań w USA oraz wszędzie tam, gdzie prowadzimy usługi”.

O UPS

UPS (NYSE: UPS) to jedna z największych na świecie firm dostarczających paczki, przynosząca w 2019 roku dochody na poziomie 74 mld USD, udostępniająca szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla klientów z ponad 220 krajów. Ponad 500 000 pracowników firmy wdraża strategię, która jest prosta i wydajna: Klienci w centrum uwagi. Zaangażowani pracownicy. Rozwój poprzez innowacje. UPS dokłada wszelkich starań, aby wspierać ochronę środowiska i pozytywnie przyczyniać się do rozwoju społeczności, którym służymy na całym świecie. Firma UPS z dumą i pewnością wspiera także różnorodność, równość oraz akceptację. Firmę można znaleźć w Internecie pod adresem www.ups.com, a dalsze informacje na stronie www.pressroom.ups.com oraz www.investors.ups.com.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software