UPS publiceert winst van het 3e kwartaal van 2021

ATLANTA – UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag de geconsolideerde omzet van het derde kwartaal van 2021 van $ 23,2 miljard bekendgemaakt, een stijging van 9,2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2020.
Lees het persbericht Lees het persbericht Lees het persbericht
 • Geconsolideerde omzet van $ 23,2 miljard, 9,2% hoger dan vorig jaar
 • Geconsolideerd bedrijfsresultaat van $ 2,9 miljard, een stijging van 22,6% ten opzichte van vorig jaar, en een stijging van 23,4% op
 • een gecorrigeerde* basis
 • Verwaterde winst per aandeel van $ 2,65, een stijging van 18,3% ten opzichte van vorig jaar; Aangepaste verwaterde winst per aandeel gestegen met 18,9%
 • tot $ 2,71
 • Bedrijf verhoogt financiële richtlijnen voor boekjaar 2021

 

ATLANTA  – UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag de geconsolideerde omzet van het derde kwartaal van 2021 van $ 23,2 miljard bekendgemaakt, een stijging van 9,2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat was $ 2,9 miljard, een stijging van 22,6% in ten opzichte van het derde kwartaal van 2020, en een stijging van 23,4% op een gecorrigeerde basis. De verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 2,65 voor het kwartaal, 18,3% hoger dan in dezelfde periode in 2020, en steeg met 18,9% op een gecorrigeerde basis.

Voor het derde kwartaal van 2021 zijn $ 54 miljoen aan transformatie- en andere kosten (na belastingen) inbegrepen in de GAAP-resultaten, gelijk aan $ 0,06 per aandeel. Tot op heden bedroegen de kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten $ 11,8 miljard, een stijging van 26,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2020, met een vrije kasstroom van $ 9,3 miljard, een stijging van 52,3% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2020.

“Ik wil alle UPS-medewerkers bedanken voor het bezorgen wat belangrijk is met geweldige service aan onze klanten”, zei Carol Tomé, Chief Executive Officer van UPS. “De acties die we ondernemen als uitvloeisel van ons strategische kader ‘Beter, niet groter’ - die erop gericht zijn om de kwaliteit van de opbrengsten te verbeteren, de productiviteit te verhogen en gedisciplineerd te blijven op het gebied van kapitaaltoewijzing - zijn een belangrijke factor in het verbeteren van onze positieve financiële prestaties.”    

 

Binnenlands segment VS

 

 

3e kwartaal 2021

Aangepast

3e kwartaal 2021

 

3e kwartaal 2020

Aangepast

3e kwartaal 2020

Inkomsten

$14.208 mln

 

$13.225 mln

 

Bedrijfsresultaat

$1.407 mln

$1.414 mln

$1.098 mln

$1.133 mln

 • De omzet steeg 7,4%, gedreven door een toename van 12,0% van de omzet per stuk.
 • De bedrijfswinst was 9,9%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 10,0%.

 

Internationaal segment

 

 

3e kwartaal 2021

Aangepast

3e kwartaal 2021

 

3e kwartaal 2020

Aangepast

3e kwartaal 2020

Inkomsten

$4.720 mln

 

$4.087 mln

 

Bedrijfsresultaat

$1.051 mln

$1.108 mln

$966 mln

$972 mln

 • De omzet steeg met 15,5%, met een sterke groei in alle regio's.
 • De bedrijfswinst was 22,3%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 23,5%.

 

Het segment Supply Chain Solutions

 

 

3e kwartaal 2021

Aangepast

3e kwartaal 2021

 

3e kwartaal 2020

Aangepast

3e kwartaal 2020

Inkomsten

$4.256 mln

 

$3.926 mln

 

Bedrijfsresultaat

$438 mln

$448 mln

$299 mln

$302 mln

 • De omzet steeg met 8,4%, onder leiding van expeditie en logistiek, die samen 35,4% groeide.
 • De bedrijfswinst was 10,3%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 10,5%.

 

 

Vooruitzicht

Voor het volledige jaar in 2021 verhoogt het bedrijf zijn geconsolideerde gecorrigeerde bedrijfswinst naar ongeveer 13,0% en verwacht dat het gecorrigeerde rendement op het geïnvesteerde kapitaal ongeveer 29% zal bedragen. Investeringsuitgaven zullen nu naar verwachting ongeveer $ 4,2 miljard bedragen en het effectieve belastingtarief van het bedrijf zal naar verwachting ongeveer 22,5% bedragen.

* “Aangepaste” en vrije kasstroombedragen zijn niet-GAAP financiële maatstaven. Zie de bijlage bij dit bericht voor een bespreking van de niet-GAAP financiële maatstaven, inclusief een vermelding van de GAAP-maatstaven die hier het meest bij aansluiten.

 

Contactpersonen:
UPS Mediarelaties: +1 (404) 828-7123 of pr@ups.com
UPS Investor Relations: +1 (404) 828-6059 (optie 4) of investor@ups.com

# # #

Details audioconferentie

UPS CEO Carol Tomé en CFO Brian Newman zullen de resultaten van het derde kwartaal verder bespreken met beleggers en analisten tijdens een audioconferentie om 08.30 uur op 26 oktober 2021. De audioconferentie is voor derden toegankelijk via een live webcast. Voor toegang tot de audioconferentie gaat u naar www.investors.ups.com en klikt u op ‘Earnings Conference Call’ (conferentiegesprek over de inkomsten). Aanvullende financiële informatie is opgenomen in de gedetailleerde financiële planning die wordt gepubliceerd op www.investors.ups.com onder ‘Kwartaalinkomsten en financiën’ en zoals ingediend bij de SEC als bijlage bij ons huidige rapport op formulier 8-K.

Over UPS

UPS (NYSE: UPS) is een van 's werelds grootste bedrijven, met een omzet van $ 84,6 miljard in 2020, en biedt een breed scala aan geïntegreerde logistieke oplossingen voor klanten in meer dan 220 landen en gebiedsdelen. Gericht op de doelstelling, “Onze wereld vooruit helpen door te bezorgen wat belangrijk is”, omarmen de meer dan 540.000 werknemers van het bedrijf een strategie die eenvoudig en krachtig wordt geformuleerd: Klantgericht. Door mensen geleid. Gedreven door Innovatie. UPS zet zich in voor het verminderen van de impact op het milieu en het ondersteunen van de gemeenschappen die wij wereldwijd bedienen. UPS neemt ook een standvastige houding aan ter ondersteuning van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Meer informatie is te vinden op www.ups.com, about.ups.com en www.investors.ups.com.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht en onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission bevatten ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, en kunnen die in de toekomst ook bevatten. Andere uitspraken dan die van huidige of historische feiten, en alle verklaringen vergezeld van termen als ‘zal’, ‘geloven’, ‘project’, ‘verwachten’, ‘schatten’, ‘veronderstellen’, ‘beogen’, ‘anticiperen’, ‘doel’, ‘plan’, en vergelijkbare termen, zijn bedoeld als toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen worden gemaakt volgens de safe harbor-bepalingen van de federale effectenwetgeving volgens Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934.

Van tijd tot tijd nemen we ook schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaringen op in andere openbaar gemaakte materialen. Dergelijke verklaringen kunnen betrekking hebben op onze intentie, overtuiging, voorspellingen van of huidige verwachtingen over onze strategische richting, vooruitzichten, toekomstige resultaten of toekomstige gebeurtenissen; ze houden niet strikt verband met historische of actuele feiten. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn als en wanneer ze worden gemaakt. Voorzichtigheid is echter geboden om niet volledig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, omdat dergelijke verklaringen alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan en de toekomst, door zijn aard, niet met zekerheid kan worden voorspeld.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van onze historische ervaring en onze huidige verwachtingen of verwachte resultaten. Deze risico's en onzekerheden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aanhoudende onzekerheden met betrekking tot de impact van de COVID-19-pandemie op onze activiteiten en werkzaamheden, financiële prestaties en financiële liquiditeit, onze klanten en leveranciers en op de wereldeconomie en de veranderingen in de algemene economische omstandigheden, in de VS of internationaal; aanzienlijke concurrentie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied; veranderingen in onze relaties met onze belangrijke klanten; veranderingen in de regelgevende omgeving in de VS of internationaal; verhoogde of complexere fysieke of gegevensbeveiligingseisen; juridische, regelgevende of marktreacties op de wereldwijde klimaatverandering; resultaten van onderhandelingen en bekrachtiging van arbeidscontracten; stakingen, werkstops of vertragingen door onze werknemers; de effecten van de veranderende prijzen voor energie, inclusief benzine, diesel en vliegtuigbrandstof, en onderbrekingen in de voorraden van deze goederen; wijzigingen in wisselkoersen of rentevoeten; onzekerheid over de verwachte stopzetting van LIBOR en overschakeling naar een andere rentevoetbenchmark; ons vermogen om ons merkimago te behouden; ons vermogen om gekwalificeerde werknemers aan te trekken en behouden; inbreuken op gegevensbeveiliging; verstoringen van het internet of onze technologische infrastructuur; onderbrekingen in of gevolgen voor onze werkzaamheden door natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenissen of rampen, waaronder terroristische aanvallen, epidemieën of pandemieën; ons vermogen om onze toekomstige investeringsbehoeften nauwkeurig te voorspellen; blootstelling aan veranderende economische, politieke en sociale ontwikkelingen in internationale en opkomende markten; veranderingen in bedrijfsstrategie, overheidsvoorschriften of economische of marktomstandigheden die kunnen leiden tot waardevermindering van onze activa; verhogingen van onze uitgaven of financieringsverplichtingen met betrekking tot gezondheid van werknemers, gezondheids- en/of pensioenuitkeringen; potentiële aanvullende Amerikaanse of internationale belastingverplichtingen; mogelijke claims of rechtszaken met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, persoonlijk letsel, materiële schade, bedrijfspraktijken, milieuaansprakelijkheid en andere zaken; ons vermogen om de verwachte voordelen van overnames, afstotingen, joint ventures of strategische allianties te realiseren; ons vermogen om de verwachte voordelen van onze transformatie-initiatieven te realiseren; cyclische en seizoensfluctuaties in onze bedrijfsresultaten; ons vermogen om verzekerings- en claimkosten te beheren; en andere risico's die zijn besproken in onze indieningen bij de Securities and Exchange Commission van tijd tot tijd, inclusief ons jaarverslag op formulier 10-K voor het einde van het jaar 31 december 2020 en vervolgens ingediende rapporten. U moet rekening houden met de beperkingen op, en risico's verbonden aan, toekomstgerichte verklaringen en niet blind vertrouwen op de accuraatheid van voorspellingen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. We nemen geen enkele verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen, omstandigheden, veranderingen in verwachtingen of het optreden van onverwachte gebeurtenissen na de datum van die verklaringen te actualiseren.

Afstemming van op GAAP-regels en niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen

Van tijd tot tijd vullen we de rapportage van onze financiële informatie overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (‘GAAP’) aan met bepaalde niet-GAAP financiële indicatoren. Het gaat om: ‘gecorrigeerde’ vergoeding en voordelen; bedrijfskosten; bedrijfswinst; bedrijfsmarge; andere inkomsten en (onkosten); inkomsten vóór inkomstenbelastingen; inkomstenbelastingkosten; effectief belastingtarief; netto-inkomsten en inkomsten per aandeel. We presenteren de omzet en de omzet per eenheid op basis van constante valuta. Daarnaast maken we de vrije kasstroom en het rendement op geïnvesteerd kapitaal (Return On Invested Capital, ‘ROIC’) bekend.

Wij zijn van mening dat deze niet op GAAP-regels gebaseerde metingen zinvolle informatie opleveren om gebruikers van onze jaarrekening een beter inzicht te laten verkrijgen in onze financiële resultaten, kasstromen en een betere beoordeling van onze voortdurende prestaties, omdat ze items uitsluiten die wellicht niet kenmerkend zijn van, of niet gerelateerd zijn aan, onze onderliggende operationele activiteiten en een handige basislijn kunnen bieden voor het analyseren van trends in onze onderliggende bedrijven. Deze niet-GAAP-metingen worden intern gebruikt door het management voor de analyse van bedrijfsprestaties van de bedrijfsunit, toewijzing van bedrijfsmiddelen aan bedrijfsunits en in verband met vergoedingsbeloningsbepalingen.

De niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen zouden als aanvulling op onze gerapporteerde resultaten, opgesteld conform de GAAP-regels, beschouwd moeten worden en niet als alternatief ervan. Onze aangepaste financiële informatie weerspiegelt niet onze volledige financiële verslaglegging. Daarom is onze aangepaste financiële informatie mogelijk niet vergelijkbaar met gerapporteerde informatie van andere bedrijven met een vergelijkbare naam.

Herstructurering en andere kosten

De impact van lasten in verband met herstructureringsprogramma's, waaronder transformatiekosten en bijzondere waardeverminderingen van activa, op de gecorrigeerde bedrijfswinst, bedrijfsmarge, winst vóór winstbelastingen, nettowinst en winst per aandeel zijn mogelijk buiten beschouwing gelaten. 

Veranderingen in wisselkoersen en afdekkingsactiviteiten

De periode-over-periode impact van wisselkoersschommelingen en eventuele afdekkingsactiviteiten in vreemde valuta zijn niet inbegrepen in de valuta-neutrale inkomsten, de inkomsten per stuk en bedrijfswinst. Deze indicatoren worden berekend door de voor de huidige periode gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollars, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst te delen door de gemiddelde wisselkoersen voor de huidige periode, om hieruit de inkomsten in de lokale valuta voor de huidige periode, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst af te leiden. De afgeleide bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde wisselkoersen die worden gebruikt om de vergelijkbare resultaten voor iedere maand van vorig jaar te illustreren (met inbegrip van de impact van enige afdekkingsactiviteiten in vreemde valuta). Het verschil tussen de gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollars voor de huidige periode, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst versus de afgeleide inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst zijn te herleiden tot de periode-over-periode impact van de wisselkoersen van vreemde valuta en afdekkingsactiviteiten.

Mark-to-market gewaardeerde aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering

Wij erkennen veranderingen in de reële waarde van fondsbeleggingen en netto actuariële winsten en verliezen van meer dan 10% voor onze toegezegde pensioenregelingen voor pensioenen en na pensionering onmiddellijk als onderdeel van andere pensioenopbrengsten (-kosten). We vullen onze presentatie van bepaalde financiële gegevens aan met niet-GAAP-maatstaven die de impact van winsten en verliezen die hoger zijn dan de corridor van 10% en de gerelateerde belastingeffecten uitsluiten. Wij zijn van mening dat het uitsluiten van deze mark-to-market-effecten belangrijke aanvullende informatie biedt door de volatiliteit te verwijderen die gepaard gaat met kortetermijnveranderingen in marktrentes, aandelenwaarden en soortgelijke factoren.

De uitgestelde effecten van de omzetbelasting op mark-to-market aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering worden berekend door in elke jurisdictie, met inbegrip van de Amerikaanse federale jurisdictie, verschillende Amerikaanse staten en niet-Amerikaanse jurisdicties, de van kracht zijnde wettelijke belastingtarieven te vermenigvuldigen met de aanpassingen.

Beschikbare kasstroom

We berekenen de beschikbare kasstroom als kasstromen uit bedrijfsactiviteiten na aftrek van kapitaaluitgaven, opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa, verhoogd of verlaagd met de netto wijzigingen in financiële vorderingen en andere investeringsactiviteiten. Wij zijn van mening dat de beschikbare kasstroom een belangrijke indicator is van de kasmiddelen die worden gegenereerd door onze doorlopende bedrijfsactiviteiten en wij gebruiken dit om de cumul van de beschikbare kasstroom voor bedrijfsinvesteringen, de aflossing van onze verplichtingen en dividenduitkeringen aan onze aandeelhouders te meten.

Rendement op geïnvesteerd kapitaal

De ROIC wordt berekend als de twaalf maanden na de looptijd van de aangepaste bedrijfsopbrengst gedeeld door het gemiddelde van de totale schuld, de langlopende pensioenverplichtingen en het eigen vermogen van de aandeelhouders, aan het einde van de huidige periode en de overeenkomstige periode aan het einde van het voorgaande jaar. Omdat ROIC geen maatstaf is die wordt gedefinieerd door GAAP, berekenen we het gedeeltelijk met behulp van niet-GAAP financiële maatstaven die volgens ons het meest indicatief zijn voor onze voortdurende bedrijfsprestaties. We beschouwen ROIC als een nuttige maatstaf voor het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van onze kapitaalinvesteringen op lange termijn.

Vooruitblikkende niet-GAAP-maatstaven

Van tijd tot tijd bij het presenteren van toekomstgerichte niet-GAAP-maatstaven, zijn we niet in staat om kwantitatieve afstemmingen te bieden op de meest nauw gecorreleerde GAAP-maatstaf vanwege de onzekerheid in de timing, hoeveelheid of aard van eventuele aanpassingen, die in een bepaalde periode van wezenlijk belang kunnen zijn.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software