UPS publiceert winst van het 2e kwartaal van 2021

UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag de geconsolideerde omzet van het tweede kwartaal van 2021 van $ 23,4 miljard bekendgemaakt, een stijging van 14,5% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020.
Hero1440x752px.jpg tablet768x760.jpg Hero1023x960px.jpg
 • Geconsolideerde omzet van $ 23,4 miljard, 14,5% hoger dan vorig jaar
 • Geconsolideerd bedrijfsresultaat van $ 3,3 miljard, een stijging van 47,3% ten opzichte van vorig jaar, en een stijging van 40,8% op een gecorrigeerde* basis 
 • Verwaterde winst per aandeel van $ 3,05, een stijging van 50,2% ten opzichte van vorig jaar; Aangepaste verwaterde winst per aandeel gestegen met 43,7% tot $ 3,06

ATLANTA –  UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag de geconsolideerde omzet van het tweede kwartaal van 2021 van $ 23,4 miljard bekendgemaakt, een stijging van 14,5% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat was $ 3,3 miljard, een stijging van 47,3% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, en een stijging van 40,8% op een gecorrigeerde basis. De verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 3,05 voor het kwartaal, 50,2% hoger dan in dezelfde periode in 2020, en steeg met 43,7% op een gecorrigeerde basis.
 

Voor het tweede kwartaal van 2021 zijn 11 mln aan transformatie- en andere kosten (na belastingen) inbegrepen in de GAAP-resultaten, gelijk aan $ 0,01 per aandeel. In het tweede kwartaal voltooide het bedrijf ook de afstoting van UPS Freight op 30 april. De verkoop leidde tot herwaardering van bepaalde pensioen- en aanverwante uitkeringsregelingen in de VS. Als gevolg daarvan werden de pensioen- en gerelateerde verplichtingen van UPS verlaagd met $ 2,1 miljard. De herwaardering had geen invloed van betekenis op de geconsolideerde nettowinsten van het bedrijf voor het tweede kwartaal. Tot op heden bedroegen de kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten $ 8,5 miljard, een stijging van 42,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2020, met een vrije kasstroom van $ 6,8 miljard, een stijging van 74,7% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2020.

“Ik wil alle UPS’ers bedanken voor het uitvoeren van onze strategie en het leveren van hoge serviceniveaus, wat in het tweede kwartaal de financiële resultaten tot een recordniveau heeft opgevoerd”, zei Carol Tomé, Chief Executive Officer van UPS. “Door ons motto ‘Beter, niet groter’ helpen we de wereld vooruit door te bezorgen wat belangrijk is.”    

Binnenlands segment VS

 

 

2e kwartaal 2021

Aangepast

2e kwartaal 2021

 

2Q 2020

Aangepast

2Q 2020

Inkomsten

$14.402 mln

 

$13.074 mln

 

Bedrijfsresultaat

$1.567 mln

$1.675 mln

$1.182 mln

$1.215 mln

 • De omzet steeg met 10,2%, dankzij een stijging van 13,4% van de omzet per stuk en een sterke verbetering in alle producten.
 • De bedrijfswinst was 10,9%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 11,6%.

Internationaal segment

 

.

2e kwartaal 2021

Aangepast

2e kwartaal 2021

 

2Q 2020

Aangepast

2Q 2020

Inkomsten

$4.817 mln

 

$3.705 mln

 

Bedrijfsresultaat

$1.184 mln

$1.190 mln

$771 mln

$842 mln

 • De omzet steeg met 30,0%, Europa voorop.
 • De bedrijfswinst was 24,6%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 24,7%.

Het segment Supply Chain Solutions

 

 

2e kwartaal 2021

Aangepast

2e kwartaal 2021

 

2Q 2020

Aangepast

2Q 2020

Inkomsten

$4.205 mln

 

$3.680 mln

 

Bedrijfsresultaat

$507 mln

$408 mln

$259 mln

$267 mln

 • De omzet steeg met 14,3%, gevoed door een sterke vraag in bijna alle bedrijfseenheden.
 • De bedrijfswinst was 12,1%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 9,7%.

Vooruitzicht

Voor 2021 verwacht het bedrijf een geconsolideerde bedrijfswinst van ongeveer 12,7% en een rendement op geïnvesteerd kapitaal van ongeveer 28%. Verder bevestigt het bedrijf nogmaals zijn plannen voor de allocatie van kapitaal voor 2021:

 • De investeringsuitgaven zullen volgens planning ongeveer $ 4,0 miljard bedragen.
 •  Aflossing van langlopende schulden van $ 2,55 miljard zijn afgerond.
 • Het effectieve belastingtarief voor de rest van het jaar zal naar verwachting ongeveer 23% bedragen.

* “Aangepaste” bedragen zijn niet-GAAP financiële maatstaven. Zie de bijlage bij deze bekendmaking voor een bespreking van niet-GAAP financiële maatstaven, inclusief een afstemming op de meest nauwkeurige correlatie van GAAP-maatstaf.

Contactpersonen:

UPS Mediarelaties: 404-828-7123 of pr@ups.com
UPS Investor Relations: 404-828-6059 (optie 4) of investor@ups.com

# # #

Details audioconferentie

UPS CEO Carol Tomé en CFO Brian Newman zullen de resultaten van het tweede kwartaal verder bespreken met beleggers en analisten tijdens een audioconferentie om 08.30 uur op 27 juli 2021. De audioconferentie is voor derden toegankelijk via een live webcast. Voor toegang tot de audioconferentie gaat u naar www.investors.ups.com en klikt u op ‘Earnings Conference Call’ (conferentiegesprek over de inkomsten). Aanvullende financiële informatie is opgenomen in de gedetailleerde financiële planning die wordt gepubliceerd op www.investors.ups.com onder ‘Kwartaalinkomsten en financiën’ en zoals ingediend bij de SEC als bijlage bij ons huidige rapport op formulier 8-K.

Over UPS

UPS (NYSE: UPS) is een van 's werelds grootste pakketvervoerders, met een omzet van $ 84,6 miljard in 2020, en biedt een breed scala aan geïntegreerde logistieke oplossingen voor klanten in meer dan 220 landen en regio’s. De meer dan 540.000 werknemers van het bedrijf omarmen een strategie die eenvoudig is geformuleerd en krachtig wordt uitgevoerd: Klantgericht. Door mensen geleid. Gedreven door Innovatie. UPS zet zich in voor het verminderen van de impact op het milieu en het ondersteunen van de gemeenschappen die wij wereldwijd bedienen. UPS neemt ook een sterke en onwrikbare positie in ter ondersteuning van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Het bedrijf is te vinden op het internet op www.ups.com, en meer informatie vindt u op about.ups.com en www.investors.ups.com.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht en onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission bevatten ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, en kunnen die in de toekomst ook bevatten. Andere uitspraken dan die van huidige of historische feiten, en alle verklaringen vergezeld van termen als ‘zal’, ‘geloven’, ‘project’, ‘verwachten’, ‘schatten’, ‘veronderstellen’, ‘beogen’, ‘anticiperen’, ‘doel’, ‘plan’, en vergelijkbare termen, zijn bedoeld als toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen worden gemaakt volgens de safe harbor-bepalingen van de federale effectenwetgeving volgens Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934.

Van tijd tot tijd nemen we ook schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaringen op in andere openbaar gemaakte materialen. Dergelijke verklaringen kunnen betrekking hebben op onze intentie, overtuiging, voorspellingen van of huidige verwachtingen over onze strategische richting, vooruitzichten, toekomstige resultaten of toekomstige gebeurtenissen; ze houden niet strikt verband met historische of actuele feiten. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn als en wanneer ze worden gemaakt. Voorzichtigheid is echter geboden om niet volledig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, omdat dergelijke verklaringen alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan en de toekomst, door zijn aard, niet met zekerheid kan worden voorspeld.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van onze historische ervaring en onze huidige verwachtingen of verwachte resultaten. Deze risico's en onzekerheden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aanhoudende onzekerheden met betrekking tot de impact van de COVID-19-pandemie op onze activiteiten en werkzaamheden, financiële prestaties en financiële liquiditeit, onze klanten en leveranciers en op de wereldeconomie en de veranderingen in de algemene economische omstandigheden, in de VS of internationaal; aanzienlijke concurrentie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied; veranderingen in onze relaties met onze belangrijke klanten; veranderingen in de regelgevende omgeving in de VS of internationaal; verhoogde of complexere fysieke of gegevensbeveiligingseisen; juridische, regelgevende of marktreacties op de wereldwijde klimaatverandering; resultaten van onderhandelingen en bekrachtiging van arbeidscontracten; stakingen, werkstops of vertragingen door onze werknemers; de effecten van de veranderende prijzen voor energie, inclusief benzine, diesel en vliegtuigbrandstof, en onderbrekingen in de voorraden van deze goederen; wijzigingen in wisselkoersen of rentevoeten; onzekerheid over de verwachte stopzetting van LIBOR en overschakeling naar een andere rentevoetbenchmark; ons vermogen om ons merkimago te behouden; ons vermogen om gekwalificeerde werknemers aan te trekken en behouden; inbreuken op gegevensbeveiliging; verstoringen van het internet of onze technologische infrastructuur; onderbrekingen in of gevolgen voor onze werkzaamheden door natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenissen of rampen, waaronder terroristische aanvallen, epidemieën of pandemieën; ons vermogen om onze toekomstige investeringsbehoeften nauwkeurig te voorspellen; blootstelling aan veranderende economische, politieke en sociale ontwikkelingen in internationale en opkomende markten; veranderingen in bedrijfsstrategie, overheidsvoorschriften of economische of marktomstandigheden die kunnen leiden tot waardevermindering van onze activa; verhogingen van onze uitgaven of financieringsverplichtingen met betrekking tot gezondheid van werknemers, gezondheids- en/of pensioenuitkeringen; potentiële aanvullende Amerikaanse of internationale belastingverplichtingen; mogelijke claims of rechtszaken met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, persoonlijk letsel, materiële schade, bedrijfspraktijken, milieuaansprakelijkheid en andere zaken; ons vermogen om de verwachte voordelen van overnames, afstotingen, joint ventures of strategische allianties te realiseren; ons vermogen om de verwachte voordelen van onze transformatie-initiatieven te realiseren; cyclische en seizoensfluctuaties in onze bedrijfsresultaten; ons vermogen om verzekerings- en claimkosten te beheren; en andere risico's die zijn besproken in onze indieningen bij de Securities and Exchange Commission van tijd tot tijd, inclusief ons jaarverslag op formulier 10-K voor het einde van het jaar 31 december 2020 en vervolgens ingediende rapporten. U moet rekening houden met de beperkingen op, en risico's verbonden aan, toekomstgerichte verklaringen en niet blind vertrouwen op de accuraatheid van voorspellingen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. We nemen geen enkele verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen, omstandigheden, veranderingen in verwachtingen of het optreden van onverwachte gebeurtenissen na de datum van die verklaringen te actualiseren.

Afstemming van op GAAP-regels en niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen

Van tijd tot tijd vullen we de rapportage van onze financiële informatie overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (‘GAAP’) aan met bepaalde niet-GAAP financiële indicatoren. Het gaat om: ‘gecorrigeerde’ vergoeding en voordelen; bedrijfskosten; bedrijfswinst; bedrijfsmarge; andere inkomsten en (onkosten); inkomsten vóór inkomstenbelastingen; inkomstenbelastingkosten; effectief belastingtarief; netto-inkomsten en inkomsten per aandeel. We presenteren de omzet en de omzet per eenheid op basis van constante valuta. Daarnaast maken we de vrije kasstroom en het rendement op geïnvesteerd kapitaal (Return On Invested Capital, ‘ROIC’) bekend.

Wij zijn van mening dat deze niet op GAAP-regels gebaseerde metingen zinvolle informatie opleveren om gebruikers van onze jaarrekening een beter inzicht te laten verkrijgen in onze financiële resultaten, kasstromen en een betere beoordeling van onze voortdurende prestaties, omdat ze items uitsluiten die wellicht niet kenmerkend zijn van, of niet gerelateerd zijn aan, onze onderliggende operationele activiteiten en een handige basislijn kunnen bieden voor het analyseren van trends in onze onderliggende bedrijven. Deze niet-GAAP-metingen worden intern gebruikt door het management voor de analyse van bedrijfsprestaties van de bedrijfsunit, toewijzing van bedrijfsmiddelen aan bedrijfsunits en in verband met vergoedingsbeloningsbepalingen.

De niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen zouden als aanvulling op onze gerapporteerde resultaten, opgesteld conform de GAAP-regels, beschouwd moeten worden en niet als alternatief ervan. Onze aangepaste financiële informatie weerspiegelt niet onze volledige financiële verslaglegging. Daarom is onze aangepaste financiële informatie mogelijk niet vergelijkbaar met gerapporteerde informatie van andere bedrijven met een vergelijkbare naam.

Herstructurering en andere kosten

De impact van lasten in verband met herstructureringsprogramma's, waaronder transformatiekosten en bijzondere waardeverminderingen van activa, op de gecorrigeerde bedrijfswinst, bedrijfsmarge, winst vóór winstbelastingen, nettowinst en winst per aandeel zijn mogelijk buiten beschouwing gelaten. 

Veranderingen in wisselkoersen en afdekkingsactiviteiten

De periode-over-periode impact van wisselkoersschommelingen en eventuele afdekkingsactiviteiten in vreemde valuta zijn niet inbegrepen in de valuta-neutrale inkomsten, de inkomsten per stuk en bedrijfswinst. Deze indicatoren worden berekend door de voor de huidige periode gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollars, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst te delen door de gemiddelde wisselkoersen voor de huidige periode, om hieruit de inkomsten in de lokale valuta voor de huidige periode, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst af te leiden. De afgeleide bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde wisselkoersen die worden gebruikt om de vergelijkbare resultaten voor iedere maand van vorig jaar te illustreren (met inbegrip van de impact van enige afdekkingsactiviteiten in vreemde valuta). Het verschil tussen de gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollars voor de huidige periode, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst versus de afgeleide inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst zijn te herleiden tot de periode-over-periode impact van de wisselkoersen van vreemde valuta en afdekkingsactiviteiten.

Mark-to-market gewaardeerde aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering

Wij erkennen veranderingen in de reële waarde van fondsbeleggingen en netto actuariële winsten en verliezen van meer dan 10% voor onze toegezegde pensioenregelingen voor pensioenen en na pensionering onmiddellijk als onderdeel van andere pensioenopbrengsten (-kosten). We vullen onze presentatie van bepaalde financiële gegevens aan met niet-GAAP-maatstaven die de impact van winsten en verliezen die hoger zijn dan de corridor van 10% en de gerelateerde belastingeffecten uitsluiten. Wij zijn van mening dat het uitsluiten van deze mark-to-market-effecten belangrijke aanvullende informatie biedt door de volatiliteit te verwijderen die gepaard gaat met kortetermijnveranderingen in marktrentes, aandelenwaarden en soortgelijke factoren.

De uitgestelde effecten van de omzetbelasting op mark-to-market aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering worden berekend door in elke jurisdictie, met inbegrip van de Amerikaanse federale jurisdictie, verschillende Amerikaanse staten en niet-Amerikaanse jurisdicties, de van kracht zijnde wettelijke belastingtarieven te vermenigvuldigen met de aanpassingen.

Beschikbare kasstroom

We berekenen de beschikbare kasstroom als kasstromen uit bedrijfsactiviteiten na aftrek van kapitaaluitgaven, opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa, verhoogd of verlaagd met de netto wijzigingen in financiële vorderingen en andere investeringsactiviteiten. Wij zijn van mening dat de beschikbare kasstroom een belangrijke indicator is van de kasmiddelen die worden gegenereerd door onze doorlopende bedrijfsactiviteiten en wij gebruiken dit om de cumul van de beschikbare kasstroom voor bedrijfsinvesteringen, de aflossing van onze verplichtingen en dividenduitkeringen aan onze aandeelhouders te meten.

Rendement op geïnvesteerd kapitaal

De ROIC wordt berekend als de twaalf maanden na de looptijd van de aangepaste bedrijfsopbrengst gedeeld door het gemiddelde van de totale schuld, de langlopende pensioenverplichtingen en het eigen vermogen van de aandeelhouders, aan het einde van de huidige periode en de overeenkomstige periode aan het einde van het voorgaande jaar. Omdat ROIC geen maatstaf is die wordt gedefinieerd door GAAP, berekenen we het gedeeltelijk met behulp van niet-GAAP financiële maatstaven die volgens ons het meest indicatief zijn voor onze voortdurende bedrijfsprestaties. We beschouwen ROIC als een nuttige maatstaf voor het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van onze kapitaalinvesteringen op lange termijn.

Vooruitblikkende niet-GAAP-maatstaven

Van tijd tot tijd bij het presenteren van toekomstgerichte niet-GAAP-maatstaven, zijn we niet in staat om kwantitatieve afstemmingen te bieden op de meest nauw gecorreleerde GAAP-maatstaf vanwege de onzekerheid in de timing, hoeveelheid of aard van eventuele aanpassingen, die in een bepaalde periode van wezenlijk belang kunnen zijn.

Gerelateerde Verhalen

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software