UPS publiceert inkomsten voor het derde kwartaal van 2022

UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag de geconsolideerde omzet van het derde kwartaal van 2022 van
$ 24,2 miljard bekendgemaakt, een stijging van 4,2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
Q3Earnings_desktop.jpg Q3Earnings_tablet.jpg Q3Earnings_mobile.jpg
  • Geconsolideerde omzet van $ 24,2 miljard, 4,2% hoger dan vorig jaar
  • Geconsolideerd bedrijfsresultaat van $ 3,1 miljard, een stijging van 7,5% ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 6,0% op een gecorrigeerde* basis
  • Verwaterde winst per aandeel van $ 2,96; Gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel over het afgelopen jaar met 10,3% gestegen tot $ 2,99
  • Herbevestigt doelstellingen voor 2022 met betrekking tot geconsolideerde omzet, gecorrigeerde bedrijfswinst en gecorrigeerd rendement op geïnvesteerd kapitaal

ATLANTA – UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag een geconsolideerde omzet van $ 24,2 miljard bekendgemaakt voor het derde kwartaal van 2022, een stijging van 4,2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat was $ 3,1 miljard, een stijging van 7,5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021, en een stijging van 6,0% op een gecorrigeerde basis. De verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 2,96 voor het kwartaal; de gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel van $2,99 was 10,3% hoger dan in dezelfde periode in 2021. 

Voor het derde kwartaal van 2022 zijn $ 27 miljoen aan transformatie- en andere kosten (na belastingen) inbegrepen in de GAAP-resultaten, of $ 0,03 per verwaterd aandeel.

“Ik wil alle UPS’ers over de hele wereld bedanken voor hun onverzettelijke mentaliteit en voor het leveren van geweldige service aan onze klanten”, zei Carol Tomé, Chief Executive Officer van UPS. “De macro-omgeving is bijzonder dynamisch, maar we liggen op schema om onze financiële doelstellingen voor 2022 te verwezenlijken door onze strategie uit te voeren en te beheersen wat we kunnen beheersen.”

Binnenlands segment VS

 

 

3e kwartaal 2022

Aangepast

3e kwartaal 2022

 

3e kwartaal 2021

Aangepast

3e kwartaal 2021

Inkomsten

$15.374 mln

 

$14.208 mln

 

Bedrijfsresultaat

$1.666 mln

$1.686 mln

$1.407 mln

$1.414 mln

  • De omzet groeide met 8,2%, aangedreven door een toename van 9,8% van de omzet per stuk.
  • De bedrijfswinst was 10,8%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 11,0%.

Internationaal segment

 

 

3e kwartaal 2022

Aangepast

3e kwartaal 2022

 

3e kwartaal 2021

Aangepast

3e kwartaal 2021

Inkomsten

$4.799 mln

 

$4.720 mln

 

Bedrijfsresultaat

$997 mln

$1.004 mln

$1.051 mln

$1.108 mln

  • De omzet steeg met 1,7%, aangedreven door een toename van 6,4% van de omzet per stuk.
  • De bedrijfswinst was 20,8%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 20,9%.

Supply Chain Solutions1

 

 

3e kwartaal 2022

Aangepast

3e kwartaal 2022

 

3e kwartaal 2021

Aangepast

3e kwartaal 2021

Inkomsten

$3.988 mln

 

$4.256 mln

 

Bedrijfsresultaat

$450 mln

$459 mln

$438 mln

$448 mln

1 Bestaat uit bedrijfssegmenten die niet voldoen aan de criteria van een rapporteerbaar segment onder ASC-onderwerp 280 – Segmentrapportage.

  • De omzet daalde met 6,3% als gevolg van dalingen in lucht- en zeevrachtexpeditie, gedeeltelijk gecompenseerd door groei in onze bedrijfsactiviteiten in de logistiek en gezondheidszorg.
  • De bedrijfswinst was 11,3%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 11,5%.

Vooruitzicht 2022

Het bedrijf geeft een leidraad op een gecorrigeerde basis (niet volgens de GAAP-regels), want het is niet mogelijk om een afstemming te voorspellen of geven die de impact van toekomstige gewaardeerde aanpassingen of andere onvoorziene gebeurtenissen aan het pensioen weergeeft, welke zouden worden opgenomen in de gerapporteerde (GAAP-)resultaten en die van belang kunnen zijn.

Voor het volledige jaar 2022 bevestigt het bedrijf zijn geconsolideerde financiële doelstellingen van een omzet van ongeveer $ 102 miljard, een gecorrigeerde bedrijfswinst van ongeveer 13,7% en een gecorrigeerd rendement op geïnvesteerd kapitaal van meer dan 30%.

Voor het jaar verwacht het bedrijf nu dat de investeringsuitgaven ongeveer $ 5,0 miljard zullen bedragen. Dividendbetalingen zullen naar verwachting ongeveer $ 5,2 miljard bedragen, onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Bestuur. Teruggekochte aandelen zullen naar verwachting ten minste $ 3,0 miljard bedragen.

* “Aangepaste” bedragen zijn niet-GAAP financiële maatstaven. Zie de bijlage bij deze bekendmaking voor een bespreking van niet-GAAP financiële maatstaven, inclusief een afstemming op de meest nauwkeurige correlatie van GAAP-maatstaf.

Contactpersonen:
UPS Mediarelaties: 404-828-7123 of pr@ups.com
UPS Investor Relations: 404-828-6059 (optie 4) of investor@ups.com

# # #

Details audioconferentie

UPS CEO Carol Tomé en CFO Brian Newman zullen de resultaten van het derde kwartaal verder bespreken met beleggers en analisten tijdens een audioconferentie om 08.30 uur op 25 oktober 2022. De audioconferentie is voor derden toegankelijk via een live webcast. Voor toegang tot de audioconferentie gaat u naar www.investors.ups.com en klikt u op ‘Earnings Conference Call’ (conferentiegesprek over de inkomsten). Aanvullende financiële informatie is opgenomen in de gedetailleerde financiële planning die wordt gepubliceerd op www.investors.ups.com onder ‘Kwartaalinkomsten en financiën’ en zoals ingediend bij de SEC als bijlage bij ons huidige rapport op formulier 8-K.

Over UPS

UPS (NYSE: UPS) is een van 's werelds grootste bedrijven, met een omzet van $ 97,3 miljard in 2021, en biedt een breed scala aan geïntegreerde logistieke oplossingen voor klanten in meer dan 220 landen en gebiedsdelen. Gericht op de doelstelling, “Onze wereld vooruit helpen door te bezorgen wat belangrijk is”, omarmen de meer dan 500.000 werknemers van het bedrijf een strategie die eenvoudig en krachtig wordt geformuleerd: Klantgericht. Door mensen geleid. Gedreven door Innovatie. UPS zet zich in voor het verminderen van de impact op het milieu en het ondersteunen van de gemeenschappen die wij wereldwijd bedienen. UPS neemt ook een standvastige houding aan ter ondersteuning van diversiteit, gelijkheid en inclusie.  Meer informatie is te vinden op www.ups.com, about.ups.com en www.investors.ups.com.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht en onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission bevatten ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, en kunnen die in de toekomst ook bevatten. Andere uitspraken dan die van huidige of historische feiten, en alle verklaringen vergezeld van termen als ‘zal’, ‘geloven’, ‘project’, ‘verwachten’, ‘schatten’, ‘veronderstellen’, ‘beogen’, ‘anticiperen’, ‘doel’, ‘plan’, en vergelijkbare termen, zijn bedoeld als toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen worden gemaakt volgens de safe harbor-bepalingen van de federale effectenwetgeving volgens Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934.

Van tijd tot tijd nemen we ook schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaringen op in andere openbaar gemaakte materialen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen betrekking hebben op onze intentie, overtuiging, voorspellingen van of huidige verwachtingen over onze strategische richting, vooruitzichten, toekomstige resultaten of toekomstige gebeurtenissen; ze houden niet strikt verband met historische of actuele feiten. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn als en wanneer ze worden gemaakt. Voorzichtigheid is echter geboden om niet volledig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, omdat dergelijke verklaringen alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan en de toekomst, door zijn aard, niet met zekerheid kan worden voorspeld.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van onze historische ervaring en onze huidige verwachtingen of verwachte resultaten. Deze risico's en onzekerheden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot de impact van: aanhoudende onzekerheden met betrekking tot de COVID-19-pandemie op onze activiteiten en activiteiten, financiële prestaties en liquiditeit, onze klanten en leveranciers, en op de wereldeconomie; veranderingen in algemene economische omstandigheden, in de VS of internationaal; evolutie van de industrie en aanzienlijke concurrentie; veranderingen in onze relaties met onze belangrijke klanten; ons vermogen om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden; verhoogde of complexere fysieke of gegevensbeveiligingsvereisten, of een inbreuk op de gegevensbeveiliging; stakingen, werkonderbrekingen of vertragingen door onze medewerkers; resultaten van onderhandelingen en ratificaties van arbeidscontracten; ons vermogen om ons merkimago en onze bedrijfsreputatie te behouden; verstoringen van onze informatietechnologie-infrastructuur; wereldwijde klimaatverandering; onderbrekingen in of gevolgen voor ons bedrijf door natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenissen of rampen, waaronder terroristische aanslagen, epidemieën of pandemieën; blootstelling aan veranderende economische, politieke en sociale ontwikkelingen op internationale markten; ons vermogen om de verwachte voordelen van acquisities, disposities, joint ventures of strategische allianties te realiseren; veranderende prijzen van energie, waaronder benzine, diesel en vliegtuigbrandstof, of onderbrekingen in de levering van deze goederen; veranderingen in wisselkoersen of rentetarieven; ons vermogen om onze toekomstige kapitaalinvesteringsbehoeften nauwkeurig te voorspellen; aanzienlijke uitgaven en financieringsverplichtingen met betrekking tot de gezondheid van werknemers, de gezondheid van gepensioneerden en/of pensioenuitkeringen; ons vermogen om verzekerings- en claimkosten te beheren; veranderingen in de bedrijfsstrategie, overheidsvoorschriften of economische of marktomstandigheden die kunnen leiden tot bijzondere waardeverminderingen van onze activa; mogelijke aanvullende Amerikaanse of internationale belastingverplichtingen; steeds strengere wet- en regelgeving, ook op het gebied van klimaatverandering; mogelijke claims of rechtszaken met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, persoonlijk letsel, materiële schade, zakelijke praktijken, milieuaansprakelijkheid en andere zaken; en andere risico's die van tijd tot tijd worden besproken in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission, inclusief ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2021, ons kwartaalrapport op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022 en vervolgens ingediende rapporten. U moet rekening houden met de beperkingen op, en risico's verbonden aan, toekomstgerichte verklaringen en niet blind vertrouwen op de accuraatheid van voorspellingen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. We nemen geen enkele verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen, omstandigheden, veranderingen in verwachtingen of het optreden van onverwachte gebeurtenissen na de datum van die verklaringen te actualiseren.

Informatie, inclusief vergelijkingen met eerdere periodes, kan aangepaste resultaten weergeven. Zie de bijlage voor reconciliaties van aangepaste resultaten en andere niet op GAAP gebaseerde financiële metingen.

Afstemming van op GAAP-regels en niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen

Van tijd tot tijd vullen we de rapportage van onze financiële informatie overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (‘GAAP’) aan met bepaalde niet-GAAP financiële indicatoren.  Deze omvatten: ‘gecorrigeerde’ vergoeding en voordelen; bedrijfskosten; inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (‘EBITDA’); bedrijfswinst; bedrijfsmarge; andere inkomsten en (onkosten); inkomsten vóór inkomstenbelastingen; inkomstenbelastingkosten; effectief belastingtarief; netto-inkomsten en inkomsten per aandeel. We presenteren de omzet, omzet per eenheid en operationele winst op basis van constante valuta. Daarnaast maken we de vrije kasstroom, het gecorrigeerde rendement op het geïnvesteerde kapitaal (‘ROIC’) en de verhouding van de gecorrigeerde totale schuld tot de gecorrigeerde EBITDA bekend.

Wij zijn van mening dat deze niet op GAAP-regels gebaseerde metingen zinvolle informatie opleveren om gebruikers van onze jaarrekening een beter inzicht te laten verkrijgen in onze financiële resultaten, kasstromen en een betere beoordeling van onze voortdurende prestaties, omdat ze items uitsluiten die wellicht niet kenmerkend zijn van, of niet gerelateerd zijn aan, onze onderliggende operationele activiteiten en een handige basislijn kunnen bieden voor het analyseren van trends in onze onderliggende bedrijven. Deze niet-GAAP-metingen worden intern gebruikt door het management voor de analyse van bedrijfsprestaties van de bedrijfsunit, toewijzing van bedrijfsmiddelen aan bedrijfsunits en in verband met vergoedingsbeloningsbepalingen.

De niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen zouden als aanvulling op onze gerapporteerde resultaten, opgesteld conform de GAAP-regels, beschouwd moeten worden en niet als alternatief ervan. Onze aangepaste financiële informatie weerspiegelt niet onze volledige financiële verslaglegging. Daarom is onze aangepaste financiële informatie mogelijk niet vergelijkbaar met gerapporteerde informatie van andere bedrijven met een vergelijkbare naam.

Transformatie en andere kosten

Het gecorrigeerde EBITDA, de bedrijfswinst, het resultaat vóór belastingen, het nettoresultaat en de winst per aandeel kunnen de impact van kosten in verband met transformatieactiviteiten, bijzondere waardeverminderingen van goodwill en activa en desinvesteringen uitsluiten. 

Veranderingen in wisselkoersen en afdekkingsactiviteiten

De valuta-neutrale inkomsten, inkomsten per unit en bedrijfswinst zijn exclusief de periode-over-periode-impact van wisselkoersveranderingen in vreemde valuta en eventuele afdekkingsactiviteiten tegen vreemde valuta. Deze maatstaven worden berekend door de voor de huidige gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollar, inkomsten per unit en bedrijfswinst te delen door de gemiddelde wisselkoersen van de huidige periode om hieruit de inkomsten in de lokale valuta voor de huidige periode, de inkomsten per unit en de bedrijfswinst af te leiden. De afgeleide bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde wisselkoersen die worden gebruikt om de vergelijkbare resultaten voor iedere maand van vorig jaar te illustreren (met inbegrip van de impact van enige afdekkingsactiviteiten in vreemde valuta). Het verschil tussen de gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollars voor de huidige periode, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst versus de afgeleide inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, de inkomsten per stuk en de bedrijfswinst zijn te herleiden tot de periode-over-periode impact van de wisselkoersen van vreemde valuta en afdekkingsactiviteiten.

Aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering

We erkennen veranderingen in de reële waarde van fondsbeleggingen en netto actuariële winsten en verliezen van meer dan 10% (gedefinieerd als 10% van de reële waarde van de fondsbeleggingen of de verwachte pensioenverplichting van het plan), evenals winsten en verliezen als gevolg van planwijzigingen, voor onze toegezegd pensioenregelingen voor en na pensionering, onmiddellijk als onderdeel van andere pensioeninkomsten (kosten). We vullen de presentatie van ons inkomen vóór winstbelastingen, nettowinst en winst per aandeel aan met gecorrigeerde maatstaven die de impact van deze winsten en verliezen en de gerelateerde belastingeffecten uitsluiten. We zijn van mening dat het uitsluiten van dit gedefinieerde voordeelplan winsten en verliezen belangrijke aanvullende informatie biedt door de volatiliteit te verwijderen die gepaard gaat met planaanpassingen en kortetermijnveranderingen in marktrentes, aandelenwaarden en soortgelijke factoren.

De uitgestelde effecten van de omzetbelasting van gewaardeerde aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering worden berekend door de in elke jurisdictie, met inbegrip van de Amerikaanse federale jurisdictie, verschillende Amerikaanse staten en niet-Amerikaanse jurisdicties, de van kracht zijnde wettelijke belastingtarieven te vermenigvuldigen met de aanpassingen.

Beschikbare kasstroom

We berekenen de beschikbare kasstroom als kasstromen uit bedrijfsactiviteiten na aftrek van kapitaaluitgaven, opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa, verhoogd of verlaagd met de netto wijzigingen in financiële vorderingen en andere investeringsactiviteiten. Wij zijn van mening dat de beschikbare kasstroom een belangrijke indicator is van de kasmiddelen die worden gegenereerd door onze doorlopende bedrijfsactiviteiten en wij gebruiken dit om de cumul van de beschikbare kasstroom voor bedrijfsinvesteringen, de aflossing van onze verplichtingen en dividenduitkeringen aan onze aandeelhouders te meten.

Gecorrigeerd rendement op geïnvesteerd kapitaal

De gecorrigeerde ROIC wordt berekend als de twaalf maanden na de looptijd van de gecorrigeerde bedrijfsopbrengst gedeeld door het gemiddelde van de totale schuld, de langlopende pensioenverplichtingen en het eigen vermogen van de aandeelhouders, aan het einde van de huidige periode en de overeenkomstige periode aan het einde van het voorgaande jaar. Omdat gecorrigeerde ROIC geen maatstaf is die wordt gedefinieerd door GAAP, berekenen we deze gedeeltelijk met behulp van niet-GAAP financiële maatstaven die volgens ons het meest indicatief zijn voor onze actuele bedrijfsprestaties. We beschouwen gecorrigeerde ROIC als een nuttige maatstaf voor het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van onze kapitaalinvesteringen op lange termijn.

Aangepaste totale schuld/aangepaste EBITDA

De aangepaste totale schuld wordt gedefinieerd als onze langlopende schulden en financiële leases, inclusief de huidige looptijden, plus langlopende pensioenverplichtingen. Aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd als inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen aangepast voor herstructurering en andere kosten en beleggingsinkomsten en overige. Wij zijn van mening dat de verhouding tussen de aangepaste totale schuld en de aangepaste EBITDA een belangrijke indicator is van onze financiële kracht en een verhouding is die door derden wordt gebruikt bij het evalueren van het niveau van onze schuldenlast.

Vooruitblikkende niet-GAAP-maatstaven

Van tijd tot tijd bij het presenteren van toekomstgerichte niet-GAAP-maatstaven, zijn we niet in staat om kwantitatieve afstemmingen te bieden op de meest nauw gecorreleerde GAAP-maatstaf vanwege de onzekerheid in de timing, hoeveelheid of aard van eventuele aanpassingen, die in een bepaalde periode van wezenlijk belang kunnen zijn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software