UPS publiceert winst van het derde kwartaal van 2020

Lees het persbericht Lees het persbericht Lees het persbericht

Atlanta, GA

  • Het geconsolideerde gemiddeld dagelijks volume steeg naar een recordgroei van 20,9%
  • 2e kwartaal 2020 Verwaterde winst per aandeel van $ 2,03, een stijging van 4,6%; Aangepaste* verwaterde winst per aandeel gestegen met 8,7% tot $ 2,13
  • Huidige boekjaar contant geld uit operaties $ 5,9 miljard; Aangepaste vrije kasstroom van $ 3,9 miljard

UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag bekendgemaakt dat de geconsolideerde omzet van het tweede kwartaal van 2020 steeg tot $ 20,5 miljard, een stijging van 13,4% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Het nettoresultaat bedroeg $ 1,8 miljard voor het kwartaal; het aangepast nettoresultaat was $ 1,9 miljard, 8,8% meer dan in dezelfde periode in 2019. De bedrijfswinst bedroeg $ 2,2 miljard en de gecorrigeerde bedrijfswinst $ 2,3 miljard, een stijging van 7,4% in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar.

De verwaterde winst per aandeel was $ 2,03 en de gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel was $ 2,13, een stijging van 8,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. GAAP-resultaten omvatten transformatiekosten vóór belastingen van $ 112 miljoen, gelijk aan $ 0,10 per aandeel. In de periode van vorig jaar omvatten GAAP-resultaten transformatiekosten vóór belastingen van $ 21 miljoen, gelijk aan $ 0,02 per aandeel. 

“Onze resultaten waren beter dan we verwachtten, en waren mede het gevolg van de verandering in vraag die ontstond uit de pandemie, waaronder een enorme stijging in het aantal zendingen voor particulieren, COVID-19 gerelateerde gezondheidszorgzendingen en een sterke uitgaande vraag uit Azië,” aldus Carol Tomé, Chief Executive Officer van UPS. “UPS'ers houden de wereld in beweging tijdens deze periode van nood en ik wil ons team bedanken voor hun harde werk en uitstekende inspanningen om onze klanten, onze gemeenschappen en elkaar te dienen.”

Binnenlands segment VS

 

 

2Q 2020

Aangepast
2e kwartaal 2020

 

2Q 2019

Aangepast
2e kwartaal 2019

Inkomsten

$13.074 mln

 

$11.150 mln

 

Bedrijfsresultaat

$1.182 mln

$ 1.215 mln

$1.208 mln

$1.226 mln

  • Het gemiddelde dagelijkse volume steeg met 22,8% en bereikte 21,1 miljoen pakketten per dag.
  • De vraag naar residentiële bezorging steeg in het kwartaal, waardoor de groei van de B2C-verzending 65,2% steeg.
  • De bedrijfswinst was 9,0%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 9,3%.

Internationaal segment

 

 

2Q 2020

Aangepast
2e kwartaal 2020

 

2Q 2019

Aangepast
2e kwartaal 2019

Inkomsten

$3.705 mln

 

$3.505 mln

 

Bedrijfsresultaat

$771 mln

$ 842 mln

$663 mln

$665 mln

  • Het gemiddelde dagelijkse volume groeide met 9,8%, gedreven door een sterke uitgaande vraag uit Azië en een toename van grensoverschrijdende e-commerce in Europa.
  • De bedrijfswinst was 20,8%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 22,7%.

Segment toeleveringsketen en vracht

 

 

2Q 2020

Aangepast
2e kwartaal 2020

 

2Q 2019

Aangepast
2e kwartaal 2019

Inkomsten

$3.680 mln

 

$3.393 mln

 

Bedrijfsresultaat

$259 mln

$ 267 mln

$272 mln

$273 mln

  • De omzet steeg met 8,5%, gedreven door verhoogde vraag naar luchtvracht uit Azië, gecompenseerd door een zwakkere vraag in het begin van het kwartaal in de LTL en de vrachtwagenlading bemiddelingsunits.
  • De bedrijfswinst was 7,0%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 7,3%.

Vooruitzicht

UPS verstrekt geen advies betreffende omzet en verwaterde winst per aandeel door de onzekerheid rond de timing en het tempo van het economisch herstel. Het bedrijf kan de omvang van de zakelijke impact of de duur van de coronaviruspandemie niet voorspellen, of zijn operationele prestaties in toekomstige kwartalen redelijkerwijs inschatten.

“Door gebruik te maken van de schaal en flexibiliteit van ons wereldwijd geïntegreerde netwerk, hebben we het hele kwartaal met succes operationele uitdagingen aangepakt. In de toekomst richten we ons op efficiëntie en kwaliteit van de omzet om de bedrijfsmarges in de VS op de langere termijn te verbeteren,” zei Brian Newman, Chief Financial Officer van UPS. “Onze liquiditeit en kaspositie blijven sterk, waardoor we kunnen investeren in het mogelijk maken van capaciteiten gedurende deze tijd van ongekende bedrijfsonderbreking.”

* “Aangepaste” bedragen zijn niet-GAAP financiële maatstaven. Zie de bijlage bij deze bekendmaking voor een bespreking van niet-GAAP financiële maatstaven, inclusief een afstemming op de meest nauwkeurige correlatie van GAAP-maatstaf.

Details audioconferentie

UPS CEO Carol Tomé en CFO Brian Newman zullen de resultaten van het tweede kwartaal verder bespreken met beleggers en analisten tijdens een audioconferentie om 08.30 uur op 30 juli 2020. De audioconferentie is voor derden toegankelijk via een live webcast. Voor toegang tot de audioconferentie gaat u naar www.investors.ups.com en klikt u op 'Earnings Webcast' (webcast over de inkomsten). Aanvullende financiële informatie is opgenomen in de gedetailleerde financiële planning die wordt gepubliceerd op www.investors.ups.com onder ‘Financiën’ en zoals ingediend bij de SEC als bijlage bij ons huidige rapport op formulier 8-K.

Over UPS

UPS (NYSE:UPS) is een wereldwijde toonaangevende onderneming op het gebied van logistiek, die een uitgebreide reeks oplossingen aanbiedt voor het vervoeren van pakketten en vracht, het faciliteren van internationale handel en het inzetten van geavanceerde technologie om de zakenwereld efficiënter te beheren. UPS streeft ernaar duurzamer te opereren - voor klanten, het milieu en de gemeenschappen die wij wereldwijd bedienen. UPS, met haar hoofdkantoor in Atlanta, is wereldwijd actief in meer dan 220 landen en regio’s. UPS werd door het tijdschrift Newsweek uitgeroepen tot Amerika's beste klantenservicebedrijf voor verzend- en bezorgdiensten; Fortune Magazine's meest waardevolle merk in transport; en topposities op de JUST 100-lijst voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, de Dow Jones Sustainability World Index en het Harris Poll Reputation Quotient, naast andere prestigieuze ranglijsten en prijzen. Het bedrijf is op het internet te vinden op ups.com of pressroom.ups.com en zijn bedrijfsblog is te vinden op ups.com/longitudes De eNewsletter voor duurzaamheid van het bedrijf, UPS Horizons, is te vinden op ups.com/sustainabilitynewsletter. Meer informatie over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid op ups.com/sustainability. Om direct UPS-nieuws te ontvangen, volgt u @UPS_News op Twitter. Om met UPS te verzenden, gaat u naar ups.com/ship.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht, ons jaarverslag op formulier 10-K voor het einde van het jaar 31 december 2019 en onze andere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission bevatten en verwijzen naar ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Andere uitspraken dan die van huidige of historische feiten, en alle verklaringen vergezeld van termen als ‘geloven’, ‘project’, ‘verwachten’, ‘schatten’, ‘veronderstellen’, ‘beogen’, ‘anticiperen’, ‘doel’, ‘plan’, en variaties daarvan, en vergelijkbare termen, zijn bedoeld als toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen worden gemaakt volgens de safe harbor-bepalingen van de federale effectenwetgeving volgens Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934.

Van tijd tot tijd nemen we ook toekomstgerichte verklaringen op in andere openbaar gemaakte materialen. Dergelijke verklaringen kunnen betrekking hebben op onze intentie, overtuiging en huidige verwachtingen over onze strategische richting, vooruitzichten en toekomstige resultaten, en kunnen onze huidige verwachtingen of voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen geven; ze houden niet strikt verband met historische of actuele feiten. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn als en wanneer ze worden gemaakt. Voorzichtigheid is echter geboden om niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, omdat dergelijke verklaringen alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van onze historische ervaring, huidige verwachtingen of verwachte resultaten. Deze risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten onze controle vallen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: onzekerheden met betrekking tot de impact van de pandemie van COVID-19 op ons bedrijf en onze activiteiten, financiële toestand, financiële resultaten en financiële positie, onze klanten en leveranciers en over de wereldeconomie; veranderingen in de algemene economische omstandigheden, in de VS of internationaal; aanzienlijke concurrentie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied; veranderingen in onze relaties met onze belangrijke klanten; veranderingen in de complexe en strenge regelgeving in de VS en internationaal (inclusief belastingwetten en -voorschriften); verhoogde fysieke of gegevensbeveiligingseisen die onze kosten van operaties kunnen verhogen en operationele efficiëntie kunnen verminderen; juridische, regelgevende of marktreacties op de wereldwijde klimaatverandering; resultaten van onderhandelingen en bekrachtiging van arbeidscontracten; stakingen, werkstops of vertragingen door onze werknemers; de effecten van de veranderende energie, inclusief benzine, diesel en vliegtuigbrandstof, en onderbrekingen in de voorraden van deze goederen; wijzigingen in wisselkoersen of rentevoeten; onzekerheid van de verwachte stopzetting van LIBOR en overschakeling naar een andere rentevoet benchmark; ons vermogen om het imago van ons merk te behouden; inbreuken op gegevensbeveiliging; verstoringen van het internet of onze technologische infrastructuur; onderbrekingen in of gevolgen voor ons bedrijf door natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenissen of rampen, waaronder terroristische aanvallen, epidemieën of pandemieën; ons vermogen om onze toekomstige investeringsbehoeften nauwkeurig te voorspellen; blootstelling aan veranderende economische, politieke en sociale ontwikkelingen in internationale en opkomende markten; veranderingen in bedrijfsstrategie, overheidsvoorschriften of economische of marktomstandigheden die kunnen leiden tot aanzienlijke beperking van onze activa; verhogingen van onze uitgaven of financieringsverplichtingen met betrekking tot gezondheid van werknemers, gepensioneerde gezondheids- en/of pensioenuitkeringen; potentiële extra belastingverplichtingen in de VS of internationaal; het potentieel voor verschillende claims en rechtszaken met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, persoonlijk letsel, materiële schade, bedrijfspraktijken, milieuaansprakelijkheid en andere zaken; ons vermogen om de verwachte voordelen van overnames, joint ventures of strategische allianties te realiseren; ons vermogen om de verwachte voordelen van onze transformatieinitiatieven te realiseren; cyclische en seizoensfluctuaties in onze bedrijfsresultaten; ons vermogen om verzekerings- en claimkosten te beheren; en andere risico's besproken in onze aanvragen bij de Securities and Exchange Commission van tijd tot tijd, inclusief ons jaarverslag op formulier 10-K voor het einde van het jaar 31 december 2019, ons kwartaalrapport op formulier 10-Q voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2020 en vervolgens ingediende rapporten. U moet rekening houden met de beperkingen op, en risico's verbonden aan, toekomstgerichte verklaringen en niet blind vertrouwen op de accuraatheid van informatie in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. We nemen geen enkele verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen, omstandigheden, veranderingen in verwachtingen of het optreden van onverwachte gebeurtenissen na de datum van die verklaringen te actualiseren, behalve zoals vereist door de wet.

Afstemming van op GAAP-regels en niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen

We vullen de rapportage van onze financiële gegevens, zoals bepaald volgens de Generally Accepted Accounting Principles ('GAAP', ofwel de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes) aan met bepaalde niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen, waaronder 'aangepaste' vergoedingen en voordelen, bedrijfswinst, bedrijfsmarge, overige inkomsten (kosten), inkomsten vóór inkomstenbelastingen, inkomstenbelastingkosten, effectief belastingtarief, netto-inkomen en winst per aandeel. We vullen ook de rapportage van inkomsten, inkomsten per unit en bedrijfswinst aan met niet op GAAP-regels gebaseerde metingen waarbij geen rekening wordt gehouden met de impact per periode van wisselkoerswijzigingen en hedgingactiviteiten. Daarnaast maken we periodiek vrije kasstroom, vrije kasstroom exclusief discretionaire pensioenbijdragen en investeringsuitgaven, inclusief hoofdvergoedingen van kapitaalleaseverplichtingen bekend. De gelijkwaardige metingen vastgesteld in overeenstemming met de GAAP-regels worden ook aangeduid als 'gerapporteerd' of 'niet-gecorrigeerd'.

Wij zijn van mening dat deze niet op GAAP-regels gebaseerde metingen bijkomende, zinvolle informatie opleveren om gebruikers van onze jaarrekening een beter inzicht te laten verkrijgen in onze financiële resultaten, kasstromen en een betere beoordeling van onze voortdurende prestaties, omdat ze items uitsluiten die wellicht niet kenmerkend zijn van, of niet gerelateerd zijn aan, onze onderliggende operationele activiteiten en een handige basislijn kunnen bieden voor het analyseren van trends in onze onderliggende bedrijven. Deze niet-GAAP-metingen worden intern gebruikt door het management voor de analyse van bedrijfsprestaties van de bedrijfsunit, toewijzing van bedrijfsmiddelen aan bedrijfsunits en in verband met vergoedingsbeloningsbepalingen.

Kosten gerelateerd aan herstructureringsprogramma's; Kosten van transformatiestrategie

Niet-GAAP bedrijfswinst, bedrijfsmarge, inkomsten vóór belastingen, netto inkomsten en winst per aandeel zijn exclusief de impact van kosten in verband met herstructureringsprogramma's, inclusief kosten van transformatiestrategie. Wij zijn van mening dat dit een nuttige vergelijking biedt van jaarlijkse financiële prestaties, zonder rekening te houden met de impact op de korte termijn van herstructureringskosten.

Impact van veranderingen in wisselkoersen en hedgingactiviteiten

De valuta-neutrale inkomsten, inkomsten per unit en bedrijfswinst worden berekend door de voor de huidige gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollar, inkomsten per unit en bedrijfswinst te delen door de gemiddelde wisselkoersen van de huidige periode om hieruit de inkomsten in de lokale valuta voor de huidige periode, de inkomsten per unit en de bedrijfswinst af te leiden. De afgeleide bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde wisselkoersen die worden gebruikt om de vergelijkbare resultaten voor iedere maand van vorig jaar te illustreren (met inbegrip van de impact per periode van hedgingactiviteiten in vreemde valuta). Het verschil tussen de gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, de inkomsten per unit en de bedrijfswinst en de afgeleide inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, inkomsten per unit en bedrijfswinst stemt overeen met de impact per periode van wisselkoersschommelingen.

Impact van wijzigingen in pensioenkortingstarieven

Bedrijfswinst die niet-GAAP-disconteringsvoet voor pensioenen is, is exclusief de periode-over-periode-impact van wijzigingen in de disconteringsvoet op de pensioenservicekosten. Sinds 1 januari 2020 zijn we begonnen met het evalueren van onze segmenten met behulp van een pensioen-disconteringsvoet-neutraal bedrijfswinst naast onze huidige meting van de bedrijfswinst.

Bedrijfswinst die neutraal is voor pensioenen, wordt berekend door de waarde van de vergoedingen die zijn toe te rekenen aan de prestaties van het personeel in de huidige periode te disconteren met gebruikmaking van de disconteringsvoet van het voorgaande jaar die van toepassing is op elk van onze door het bedrijf gesponsorde gedefinieerde pensioenregelingen. Het verschil tussen dit afgeleide bedrag en de door de huidige periode gemelde servicekosten is de periode-over-periode-impact van de pensioenkortingscorrecties op de bedrijfswinst.

Vrije kasstroom en aangepaste kapitaaluitgaven

Wij zijn van mening dat vrije kasstroom, vrije kasstroom exclusief discretionaire pensioenbijdragen en vrije kasstroom gecorrigeerd voor aflossingen van financiële leaseverplichtingen belangrijke indicatoren zijn van hoeveel kasmiddelen worden gegenereerd door reguliere bedrijfsactiviteiten en we gebruiken ze om de beschikbare kasstroom voor bedrijfsinvesteringen, de aflossing van onze verplichtingen en dividenduitkeringen aan onze aandeelhouders te meten. Daarnaast zijn wij van mening dat het aanpassen van kapitaaluitgaven voor de hoofdaflossingen van financiële leaseverplichtingen een beter beeld geeft van de totale geldmiddelen die we in kapitaalactiva hebben geïnvesteerd. We berekenen de beschikbare kasstroom als kasstromen uit bedrijfsactiviteiten na aftrek van kapitaaluitgaven, opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa, verhoogd of verlaagd met de netto wijzigingen in financiële vorderingen en andere investeringsactiviteiten. De vrije kasstroom exclusief discretionaire pensioenbijdragen voegt eventuele discretionaire pensioenbijdragen die tijdens de periode zijn gemaakt, weer toe. 

De niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen zouden als aanvulling op onze gerapporteerde resultaten, opgesteld conform de GAAP-regels, beschouwd moeten worden en niet als alternatief ervan. Onze niet op GAAP-regels gebaseerde financiële informatie weerspiegelt niet onze volledige financiële verslaglegging. Daarom is onze niet op GAAP-regels gebaseerde financiële informatie mogelijk niet vergelijkbaar met gerapporteerde metingen van andere bedrijven met een vergelijkbare naam.

Op zoek naar afbeeldingen en video's? Bezoek onze Media Assets bibliotheek.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software