UPS publiceert winst van het 1e kwartaal van 2021

UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag de geconsolideerde omzet van het eerste kwartaal van 2021 van $ 22,9 miljard bekendgemaakt, een stijging van 27% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.
Lees het persbericht Lees het persbericht Lees het persbericht

ATLANTA

 • Geconsolideerde omzet gestegen met 27%; groei in alle segmenten
 • Geconsolideerd bedrijfsresultaat met 158% gestegen naar $ 2,8 miljard, met 164% op een gecorrigeerde* basis
 • Verwaterde WPA van ($ 5,47); Gecorrigeerde verwaterde WPA gestegen met 141% naar $ 2,77

UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag de geconsolideerde omzet van het eerste kwartaal van 2021 van $ 22,9 miljard bekendgemaakt, een stijging van 27% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Het geconsolideerde gemiddelde dagelijkse volume steeg met 14,3% ten opzichte van het vorige jaar. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat was $ 2,8 miljard, een stijging van 158% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, en een stijging van 164% op een gecorrigeerde basis. De verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 5,47 voor het kwartaal, 393% boven dezelfde periode in 2020, en steeg met 141% op een gecorrigeerde basis.

Voor het eerste kwartaal van 2021 omvatten de GAAP-resultaten een netto voordeel van $ 2,4 miljard, of $ 2,70 per verwaterd aandeel, bestaande uit een mark-to-market (MTM) pensioenvoordeel na belastingen van $ 2,5 miljard en transformatie na belastingen en andere kosten van $ 140 miljoen. Het MTM-voordeel werd voornamelijk gedreven door de invoering van de American Rescue Plan Act van 2021 (ARPA). De ARPA, die op 11 maart 2021 bij wet werd ondertekend, beschermt bepaalde pensioenregelingen voor meerdere werkgevers tegen insolventie tot en met 2051, waardoor de aansprakelijkheid van het bedrijf voor mogelijke coördinerende voordelen met betrekking tot het pensioenfonds van de centrale staten wordt geëlimineerd. Door de inwerkingtreding van de ARPA moest het bedrijf zijn UPS IBT-pensioenplan herwaarderen tegen de huidige discontovoeten, die zijn gestegen sinds de vorige meetdatum. Het totale resultaat was een verlaging van de pensioenverplichting met $ 6,4 miljard.

“Ik wil alle UPS’ers bedanken voor het bezorgen van wat belangrijk is, inclusief COVID-19-vaccins”, zei Carol Tomé, Chief Executive Officer van UPS. “Tijdens het kwartaal bleven we onze strategie uitvoeren onder het beter-niet-groter-kader, waardoor we de beste kansen op de markt konden winnen en record financiële resultaten konden boeken.”

Binnenlands segment VS

 

 

1e kwartaal 2021

Aangepast

1e Kwartaal 2021

 

1e kwartaal 2020

Aangepast 

1e Kwartaal 2020

Inkomsten

$14.010 mln

 

$11.456 mln

 

Bedrijfsresultaat

$1.359 mln

$1.463 mln

$364 mln

$401 mln

 • De omzet steeg met 22,3%, geleid door groei van kleine en middelgrote bedrijven.
 • De omzet per stuk steeg met 10,2%, veroorzaakt door wegvervoer-producten.
 • De bedrijfswinst was 9,7%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 10,4%.

 

Internationaal segment

 

 

1e Kwartaal 2021

Aangepast

1e Kwartaal 2021

 

1e Kwartaal 2020

Aangepast

1e Kwartaal 2020

Inkomsten

$4.607 mln

 

$3.383 mln

 

Bedrijfsresultaat

$1.085 mln

$1.091 mln

$551 mln

$558 mln

 • Het gemiddeld dagelijks volume groeide met 23,1%, met exportgroei uit alle regio's.
 • De omzet steeg met 36,2%, geleid door Azië en Europa.
 • De bedrijfswinst was 23,6%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 23,7%.

 

Segment toeleveringsketen en vracht

 

 

1e Kwartaal 2021

Aangepast

1e Kwartaal 2021

 

1e Kwartaal 2020

Aangepast

1e Kwartaal 2020

Inkomsten

$4.291 mln

 

$3.196 mln

 

Bedrijfsresultaat

$321 mln

$395 mln

$157 mln

$158 mln

 • De omzet steeg met 34,3%, gedreven door een sterke vraag in bijna alle activiteiten.
 • De bedrijfswinst was 7,5%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 9,2%.

* “Aangepaste” bedragen zijn niet-GAAP financiële maatstaven. Zie de bijlage bij deze bekendmaking voor een bespreking van niet-GAAP financiële maatstaven, inclusief een afstemming op de meest nauwkeurige correlatie van GAAP-maatstaf.

Vooruitzicht

Gezien de aanhoudende economische onzekerheid biedt het bedrijf geen richtlijnen voor omzet of verwaterde winsten per aandeel voor 2021. Het bevestigt echter opnieuw zijn plannen voor kapitaaltoewijzing voor het hele jaar. UPS heeft zijn Investeerders- en analistendag 2021 gepland op 9 juni, wanneer het verdere financiële details zal delen.

Bevestigt opnieuw kapitaaltoewijzingsplannen volledig jaar 2021

 • De verkoop van UPS Freight zal naar verwachting in het tweede kwartaal worden afgerond.
 • De investeringsuitgaven zullen volgens planning ongeveer $ 4,0 miljard bedragen.
 • Langlopende schuldaflossingen, inclusief de $ 1,5 miljard die is terugbetaald in het eerste kwartaal van 2021, zullen in totaal $ 2,5 miljard bedragen.
 • Het effectieve belastingtarief voor de rest van het jaar zal naar verwachting ongeveer 23,5% bedragen.
 • Het bedrijf heeft geen plannen om aandelen terug te kopen.

Contactpersonen:
UPS Mediarelaties: 404-828-7123 of pr@ups.com
UPS Investor Relations: 404-828-6059 (optie 2) of investor@ups.com

# # #

Details audioconferentie

UPS CEO Carol Tomé en CFO Brian Newman zullen de resultaten van het eerste kwartaal verder bespreken met beleggers en analisten tijdens een audioconferentie om 08.30 uur ET op 27 april 2021. De audioconferentie is voor derden toegankelijk via een live webcast. Voor toegang tot de audioconferentie gaat u naar www.investors.ups.com en klikt u op 'Earnings Webcast' (webcast over de inkomsten). Aanvullende financiële informatie is opgenomen in de gedetailleerde financiële planning die wordt gepubliceerd op www.investors.ups.com onder ‘Financiën’ en zoals ingediend bij de SEC als bijlage bij ons huidige rapport op formulier 8-K.

Over UPS

UPS (NYSE: UPS) is een van 's werelds grootste pakketvervoerders, met een omzet van $ 84,6 miljard in 2020, en biedt een breed scala aan geïntegreerde logistieke oplossingen voor klanten in meer dan 220 landen en regio’s. De meer dan 540.000 werknemers van het bedrijf omarmen een strategie die eenvoudig is geformuleerd en krachtig wordt uitgevoerd: Klantgericht. Door mensen geleid. Gedreven door Innovatie. UPS zet zich ervoor in om een rentmeester van het milieu te zijn en een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschappen die we wereldwijd van dienst zijn. UPS neemt ook een sterke en onwrikbare positie in ter ondersteuning van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Het bedrijf is te vinden op het internet op www.ups.com, en meer informatie vindt u op www.investors.ups.com.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht en onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission bevatten ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, en kunnen die in de toekomst ook bevatten. Andere uitspraken dan die van huidige of historische feiten, en alle verklaringen vergezeld van termen als ‘zal’, ‘geloven’, ‘project’, ‘verwachten’, ‘schatten’, ‘veronderstellen’, ‘beogen’, ‘anticiperen’, ‘doel’, ‘plan’, en vergelijkbare termen, zijn bedoeld als toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen worden gemaakt volgens de safe harbor-bepalingen van de federale effectenwetgeving volgens Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934.

Van tijd tot tijd nemen we ook schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaringen op in andere openbaar gemaakte materialen. Dergelijke verklaringen kunnen betrekking hebben op onze intentie, overtuiging en huidige verwachtingen over onze strategische richting, vooruitzichten en toekomstige resultaten, en kunnen onze huidige verwachtingen of voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen geven; ze houden niet strikt verband met historische of actuele feiten. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn als en wanneer ze worden gemaakt. Voorzichtigheid is echter geboden om niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, omdat dergelijke verklaringen alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van onze historische ervaring en onze huidige verwachtingen of verwachte resultaten. Deze risico's en onzekerheden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aanhoudende onzekerheden met betrekking tot de impact van de COVID-19-pandemie op onze activiteiten en werkzaamheden, financiële prestaties en financiële liquiditeit, onze klanten en leveranciers en op de wereldeconomie en de veranderingen in de algemene economische omstandigheden, in de VS of internationaal; aanzienlijke concurrentie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied; veranderingen in onze relaties met onze belangrijke klanten; veranderingen in de regelgevende omgeving in de VS of internationaal; verhoogde of complexere fysieke of gegevensbeveiligingseisen; juridische, regelgevende of marktreacties op de wereldwijde klimaatverandering; resultaten van onderhandelingen en bekrachtiging van arbeidscontracten; stakingen, werkstops of vertragingen door onze werknemers; de effecten van de veranderende prijzen voor energie, inclusief benzine, diesel en vliegtuigbrandstof, en onderbrekingen in de voorraden van deze goederen; wijzigingen in wisselkoersen of rentevoeten; onzekerheid over de verwachte stopzetting van LIBOR en overschakeling naar een andere rentevoetbenchmark; ons vermogen om ons merkimago te behouden; ons vermogen om gekwalificeerde werknemers aan te trekken en behouden; inbreuken op gegevensbeveiliging; verstoringen van het internet of onze technologische infrastructuur; onderbrekingen in of gevolgen voor onze werkzaamheden door natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenissen of rampen, waaronder terroristische aanvallen, epidemieën of pandemieën; ons vermogen om onze toekomstige investeringsbehoeften nauwkeurig te voorspellen; blootstelling aan veranderende economische, politieke en sociale ontwikkelingen in internationale en opkomende markten; veranderingen in bedrijfsstrategie, overheidsvoorschriften of economische of marktomstandigheden die kunnen leiden tot waardevermindering van onze activa; verhogingen van onze uitgaven of financieringsverplichtingen met betrekking tot gezondheid van werknemers, gezondheids- en/of pensioenuitkeringen; potentiële aanvullende Amerikaanse of internationale belastingverplichtingen; mogelijke claims of rechtszaken met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, persoonlijk letsel, materiële schade, bedrijfspraktijken, milieuaansprakelijkheid en andere zaken; ons vermogen om de verwachte voordelen van overnames, afstotingen, joint ventures of strategische allianties te realiseren; ons vermogen om de verwachte voordelen van onze transformatie-initiatieven te realiseren; cyclische en seizoensfluctuaties in onze bedrijfsresultaten; ons vermogen om verzekerings- en claimkosten te beheren; en andere risico's die zijn besproken in onze indieningen bij de Securities and Exchange Commission van tijd tot tijd, inclusief ons jaarverslag op formulier 10-K voor het einde van het jaar 31 december 2020 en vervolgens ingediende rapporten. U moet rekening houden met de beperkingen op, en risico's verbonden aan, toekomstgerichte verklaringen en niet blind vertrouwen op de accuraatheid van voorspellingen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. We nemen geen enkele verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen, omstandigheden, veranderingen in verwachtingen of het optreden van onverwachte gebeurtenissen na de datum van die verklaringen te actualiseren.

Afstemming van op GAAP-regels en niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen

We vullen de rapportage van onze financiële gegevens, zoals bepaald volgens de Generally Accepted Accounting Principles ('GAAP', ofwel de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes) aan met bepaalde niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen, waaronder 'gecorrigeerde' vergoedingen en voordelen, operationele kosten, bedrijfswinst, bedrijfsmarge, overige inkomsten (en kosten) en inkomsten vóór inkomstenbelastingen, inkomstenbelastingkosten, effectief belastingtarief, netto-inkomen en winst per aandeel. We vullen de rapportage van inkomsten, inkomsten per unit en bedrijfswinst aan met aangepaste metingen waarbij geen rekening wordt gehouden met de impact per periode van wisselkoerswijzigingen en hedgingactiviteiten, en we maken vrije kasstroom openbaar. De gelijkwaardige metingen vastgesteld in overeenstemming met de GAAP-regels worden ook aangeduid als 'gerapporteerd' of 'niet-gecorrigeerd'.

Wij zijn van mening dat deze niet op GAAP-regels gebaseerde metingen bijkomende, zinvolle informatie opleveren om gebruikers van onze jaarrekening een beter inzicht te laten verkrijgen in onze financiële resultaten, kasstromen en een betere beoordeling van onze voortdurende prestaties, omdat ze items uitsluiten die wellicht niet kenmerkend zijn van, of niet gerelateerd zijn aan, onze onderliggende operationele activiteiten en een handige basislijn kunnen bieden voor het analyseren van trends in onze onderliggende bedrijven. Deze niet-GAAP-metingen worden intern gebruikt door het management voor de analyse van bedrijfsprestaties van de bedrijfsunit, toewijzing van bedrijfsmiddelen aan bedrijfsunits en in verband met vergoedingsbeloningsbepalingen.

Herstructurering en andere kosten

De gecorrigeerde bedrijfswinst, bedrijfsmarge, winst vóór winstbelastingen, nettowinst en winst per aandeel zijn exclusief de impact van lasten in verband met herstructureringsprogramma's, waaronder kosten van transformatiestrategieën en bijzondere waardeverminderingen van activa. 

Impact van veranderingen in wisselkoersen en hedgingactiviteiten

De valuta-neutrale inkomsten, inkomsten per unit en bedrijfswinst worden berekend door de voor de huidige gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollar, inkomsten per unit en bedrijfswinst te delen door de gemiddelde wisselkoersen van de huidige periode om hieruit de inkomsten in de lokale valuta voor de huidige periode, de inkomsten per unit en de bedrijfswinst af te leiden. De afgeleide bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde wisselkoersen die worden gebruikt om de vergelijkbare resultaten voor iedere maand van vorig jaar te illustreren (met inbegrip van de impact per periode van hedgingactiviteiten in vreemde valuta). Het verschil tussen de gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, de inkomsten per unit en de bedrijfswinst en de afgeleide inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, inkomsten per unit en bedrijfswinst stemt overeen met de impact per periode van wisselkoersschommelingen.

Mark-to-market gewaardeerde aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering

Wij erkennen veranderingen in de reële waarde van fondsbeleggingen en netto actuariële winsten en verliezen van meer dan 10% voor onze toegezegde pensioenregelingen voor pensioenen en na pensionering onmiddellijk als onderdeel van andere pensioenopbrengsten (-kosten). We vullen de presentatie van ons inkomen vóór winstbelastingen, nettowinst en winst per aandeel aan met niet-GAAP-maatstaven die de impact van winsten en verliezen die hoger zijn dan de corridor van 10% en de gerelateerde belastingeffecten uitsluiten. Wij zijn van mening dat het uitsluiten van deze mark-to-market-effecten belangrijke aanvullende informatie biedt door de volatiliteit te verwijderen die gepaard gaat met kortetermijnveranderingen in marktrentes, aandelenwaarden en soortgelijke factoren.

De uitgestelde effecten van de omzetbelasting op mark-to-market aanpassingen aan het pensioen en na de pensionering worden berekend door in elke jurisdictie, met inbegrip van de Amerikaanse federale jurisdictie, verschillende Amerikaanse staten en niet-Amerikaanse jurisdicties, de van kracht zijnde wettelijke belastingtarieven te vermenigvuldigen met de aanpassingen.

Beschikbare kasstroom

We berekenen de beschikbare kasstroom als kasstromen uit bedrijfsactiviteiten na aftrek van kapitaaluitgaven, opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa, verhoogd of verlaagd met de netto wijzigingen in financiële vorderingen en andere investeringsactiviteiten. Wij zijn van mening dat de beschikbare kasstroom een belangrijke indicator is van de kasmiddelen die worden gegenereerd door reguliere bedrijfsactiviteiten en wij gebruiken dit om de cumulatie van de beschikbare kasstroom voor bedrijfsinvesteringen, de aflossing van onze verplichtingen en dividenduitkeringen aan onze aandeelhouders te meten.

De niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen zouden als aanvulling op onze gerapporteerde resultaten, opgesteld conform de GAAP-regels, beschouwd moeten worden en niet als alternatief ervan. Onze aangepaste financiële informatie weerspiegelt niet onze volledige financiële verslaglegging. Daarom is onze aangepaste financiële informatie mogelijk niet vergelijkbaar met gerapporteerde informatie van andere bedrijven met een vergelijkbare naam.

Gerelateerde Verhalen

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software