UPS publiceert winst van het 3e kwartaal van 2023

UPS heeft vandaag de geconsolideerde omzet van het derde kwartaal van 2023 van $ 21,1 miljard bekendgemaakt, een daling van 12,8% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022
dHero-1440x752-About-Q3.jpg mHero1023x960-earnings-Q3-feature.jpg mHero1023x960-earnings-Q3.jpg
  • Geconsolideerde omzet van $ 21,1 miljard, vergeleken met $ 24,2 miljard vorig jaar
  • Geconsolideerde operationele winst van $1,3 miljard; Gecorrigeerd* geconsolideerde operationele winst van $1,6 miljard
  • Geconsolideerde bedrijfswinst van 6,4%; Gecorrigeerde geconsolideerde bedrijfswinst van 7,7%
  • Verwaterde winst per aandeel van $ 1,31; gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel van $ 1,57, vergeleken met $ 2,99 vorig jaar

ATLANTA – 26 oktober 2023 – UPS (NYSE:UPS) heeft vandaag de geconsolideerde omzet van het derde kwartaal van 2023 van $ 21,1 miljard bekendgemaakt, een daling van 12,8% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. De geconsolideerde operationele winst was $ 1,3 miljard, een daling van 56,9% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, en een daling van 48,7% op een gecorrigeerde basis. De verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 1,31 voor het kwartaal; de gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel van $ 1,57 bedroeg 47,5% onder dezelfde periode in 2022.

Voor het derde kwartaal van 2023 omvatten de GAAP-resultaten een last na belastingen van $ 219 miljoen of $ 0,26 per verwaterd aandeel, bestaande uit een eenmalige betaling van $ 46 miljoen aan bepaalde in de VS gevestigde niet-vakbond parttime toezichthouders, transformatie- en andere lasten van $ 70 miljoen, en bijzondere waardeverminderingen op goodwill ter waarde van $ 103 miljoen.

“Hoewel ongunstige macro-economische omstandigheden een negatieve invloed hadden op de wereldwijde vraag in het kwartaal, werd ons Amerikaanse arbeidscontract begin september volledig geratificeerd en begint het volume dat tijdens onze arbeidsonderhandelingen werd omgeleid, terug te keren naar ons netwerk. Ik wil alle UPS’ers bedanken voor hun harde werk en inspanningen in deze uitdagende tijd en voor het opnieuw leveren van toonaangevende service aan onze klanten”, zei Carol Tomé, Chief Executive Officer van UPS. “Vooruitkijkend zijn we goed voorbereid op het piekseizoen van de feestdagen.”

Binnenlands segment VS

 

 

3e kwartaal 2023

Aangepast

3e kwartaal 2023

 

3e kwartaal 2022

Aangepast

3e kwartaal 2022

Inkomsten

13.660 mln

 

$15.374 mln

 

Bedrijfsresultaat

571 mln

$665 mln

$1.666 mln

$1.686 mln

  • De omzet daalde met 11,1%, gedreven door een daling van het gemiddelde dagelijkse volume met 11,5%, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een stijging van de omzet per stuk met 2,0%.
  • De bedrijfswinst was 4,2%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 4,9%.

 

Internationaal segment

 

 

3e kwartaal 2023

Aangepast

3e kwartaal 2023

 

3e kwartaal 2022

Aangepast

3e kwartaal 2022

Inkomsten

4.267 mln

 

$4.799 mln

 

Bedrijfsresultaat

630 mln

675 mln

$997 mln

$1.004 mln

  • De omzet daalde met 11,1%, voornamelijk als gevolg van een daling van het gemiddelde dagelijkse volume met 6,6% en aanhoudende zwakte van de handelsroutes in Azië en Europa.
  • De bedrijfswinst was 14,8%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 15,8%.

 

Supply Chain Solutions1

 

 

3e kwartaal 2023

Aangepast

3e kwartaal 2023

 

3e kwartaal 2022

Aangepast

3e kwartaal 2022

Inkomsten

3.134 mln

 

$3.988 mln

 

Bedrijfsresultaat

142 mln

275 mln

$450 mln

$459 mln

1 Bestaat uit bedrijfssegmenten die niet voldoen aan de criteria van een rapporteerbaar segment onder ASC-onderwerp 280 – Segmentrapportage.

  • De omzet daalde met 21,4%, gedeeltelijk als gevolg van markttarief- en volumedalingen in expeditie, gedeeltelijk gecompenseerd door groei in de gezondheidszorg.
  • De bedrijfswinst was 4,5%; de gecorrigeerde bedrijfswinst was 8,8%.

 

Vooruitzicht 2023

Het bedrijf geeft een bepaalde leidraad op een gecorrigeerde basis (niet volgens de GAAP-regels), want het is niet mogelijk om een afstemming te voorspellen of geven die de impact van toekomstige gewaardeerde aanpassingen of andere onvoorziene gebeurtenissen aan het pensioen weergeeft, welke zouden worden opgenomen in de gerapporteerde (GAAP-)resultaten en die van belang kunnen zijn.

UPS actualiseert zijn geconsolideerde omzet voor het volledige jaar 2023 en heeft de doelstellingen voor de bedrijfswinst gecorrigeerd, voornamelijk om de wereldwijde macro-economische onzekerheid te weerspiegelen. UPS verwacht nu dat de geconsolideerde omzet voor het hele jaar 2023 tussen de $ 91,3 miljard en $ 92,3 miljard zal liggen en een geconsolideerde gecorrigeerde bedrijfswinst tussen 10,8% en 11,3%.

Het bedrijf handhaaft zijn geplande doel voor investeringsuitgaven van ongeveer $ 5,3 miljard voor het gehele jaar en de verwachte dividendbetalingen van ongeveer $ 5,4 miljard, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur. UPS verwacht nu dat de terugkoop van aandelen voor het hele jaar 2023 ongeveer $ 2,25 miljard zal bedragen. Het effectieve belastingtarief voor het gehele jaar zal naar verwachting circa 22% bedragen.

* “Aangepaste” bedragen zijn niet-GAAP financiële maatstaven. Zie de bijlage bij deze bekendmaking voor een bespreking van niet-GAAP financiële maatstaven, inclusief een afstemming op de meest nauwkeurige correlatie van GAAP-maatstaf.

Contactpersonen:

UPS Mediarelaties: 404-828-7123 of pr@ups.com

UPS Investor Relations: 404-828-6059 (optie 4) of investor@ups.com

# # #

Details audioconferentie

UPS CEO Carol Tomé en CFO Brian Newman zullen de resultaten van het derde kwartaal verder bespreken met beleggers en analisten tijdens een audioconferentie om 08.30 uur op 26 oktober 2023. De audioconferentie is voor derden toegankelijk via een live webcast. Voor toegang tot de audioconferentie gaat u naar www.investors.ups.com en klikt u op ‘Earnings Conference Call’ (conferentiegesprek over de inkomsten). Aanvullende financiële informatie is opgenomen in de gedetailleerde financiële planning die wordt gepubliceerd op www.investors.ups.com onder ‘Kwartaalinkomsten en financiën’ en zoals verstrekt aan de SEC als bijlage bij ons huidige rapport op formulier 8-K.

Over UPS

UPS (NYSE: UPS) is een van 's werelds grootste bedrijven, met een omzet van $ 100,3 miljard in 2022, en biedt een breed scala aan geïntegreerde logistieke oplossingen voor klanten in meer dan 200 landen en gebiedsdelen. Gericht op de doelstelling, “Onze wereld vooruit helpen door te bezorgen wat belangrijk is”, omarmen de meer dan 500.000 werknemers van het bedrijf een strategie die eenvoudig en krachtig wordt geformuleerd: Klantgericht. Door mensen geleid. Gedreven door Innovatie. UPS zet zich in voor het verminderen van de impact op het milieu en het ondersteunen van de gemeenschappen die wij wereldwijd bedienen. UPS neemt ook een onwrikbare positie in ter ondersteuning van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Meer informatie is te vinden op www.ups.com, about.ups.com en www.investors.ups.com.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht, ons jaarverslag op formulier 10-K voor het einde van het jaar 31 december 2022 en onze andere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission bevatten en kunnen in de toekomst ‘toekomstgerichte verklaringen’ bevatten in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Andere uitspraken dan die van huidige of historische feiten, en alle verklaringen vergezeld van termen als ‘zal’, ‘geloven’, ‘project’, ‘verwachten’, ‘schatten’, ‘veronderstellen’, ‘beogen’, ‘anticiperen’, ‘doel’, ‘plan’, en vergelijkbare termen, zijn bedoeld als toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen worden gemaakt volgens de safe harbor-bepalingen van de federale effectenwetgeving volgens Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934.

Van tijd tot tijd nemen we ook schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaringen op in andere openbaar gemaakte materialen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen betrekking hebben op onze intentie, overtuiging, voorspellingen van of huidige verwachtingen over onze strategische richting, vooruitzichten, toekomstige resultaten of toekomstige gebeurtenissen; ze houden niet strikt verband met historische of actuele feiten. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn als en wanneer ze worden gemaakt. Voorzichtigheid is echter geboden om niet volledig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, omdat dergelijke verklaringen alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan en de toekomst, door zijn aard, niet met zekerheid kan worden voorspeld.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van onze historische ervaring en onze huidige verwachtingen of verwachte resultaten. Deze risico's en onzekerheden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot de impact van: aanhoudende onzekerheden met betrekking tot de COVID-19-pandemie; veranderingen in algemene economische omstandigheden, in de VS of internationaal; evolutie van de industrie en aanzienlijke concurrentie; veranderingen in onze relaties met onze belangrijke klanten; ons vermogen om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden; stakingen, werkonderbrekingen of vertragingen door onze medewerkers; resultaten van onderhandelingen en ratificaties van arbeidscontracten; ons vermogen om ons merkimago en onze bedrijfsreputatie te behouden; verhoogde of complexere fysieke beveiligingsvereisten; een significant datalek of verstoring van het informatietechnologiesysteem; wereldwijde klimaatverandering; onderbrekingen in of gevolgen voor ons bedrijf door natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenissen of rampen, waaronder terroristische aanslagen, epidemieën of pandemieën; blootstelling aan veranderende economische, politieke en sociale ontwikkelingen op internationale markten; ons vermogen om de verwachte voordelen van acquisities, disposities, joint ventures of strategische allianties te realiseren; veranderende prijzen van energie, waaronder benzine, diesel en vliegtuigbrandstof, of onderbrekingen in de levering van deze goederen; veranderingen in wisselkoersen of rentetarieven; ons vermogen om onze toekomstige kapitaalinvesteringsbehoeften nauwkeurig te voorspellen; aanzienlijke uitgaven en financieringsverplichtingen met betrekking tot de gezondheid van werknemers, de gezondheid van gepensioneerden en/of pensioenuitkeringen; ons vermogen om verzekerings- en claimkosten te beheren; veranderingen in de bedrijfsstrategie, overheidsvoorschriften of economische of marktomstandigheden die kunnen leiden tot bijzondere waardeverminderingen van onze activa; mogelijke aanvullende Amerikaanse of internationale belastingverplichtingen; steeds strengere wet- en regelgeving, ook op het gebied van klimaatverandering; mogelijke claims of rechtszaken met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, persoonlijk letsel, materiële schade, zakelijke praktijken, milieuaansprakelijkheid en andere zaken; en andere risico's die van tijd tot tijd worden besproken in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission, inclusief ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022 en vervolgens ingediende rapporten. U moet rekening houden met de beperkingen op, en risico's verbonden aan, toekomstgerichte verklaringen en niet blind vertrouwen op de accuraatheid van voorspellingen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. We nemen geen enkele verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen, omstandigheden, veranderingen in verwachtingen of het optreden van onverwachte gebeurtenissen na de datum van die verklaringen te actualiseren, behalve zoals vereist door de wet.

We verwachten van tijd tot tijd deel te nemen aan analisten- en beleggersconferenties. Materiaal dat op die conferenties wordt verstrekt of getoond, zoals dia’s en presentaties, kan op onze investor relations-website worden geplaatst op www.investors.ups.com onder de rubriek ‘Presentaties’ wanneer beschikbaar gesteld. Deze presentaties kunnen nieuwe belangrijke niet-openbare informatie over ons bedrijf bevatten en u wordt aangeraden om deze site te controleren op nieuwe berichten, aangezien we dit mechanisme kunnen gebruiken als een openbare aankondiging.

Afstemming van op GAAP-regels en niet op GAAP-regels gebaseerde financiële metingen

We vullen de rapportage van onze financiële informatie overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (‘GAAP’) aan met bepaalde niet-GAAP financiële indicatoren.

Aangepaste financiële maatstaven zouden als aanvulling op onze gerapporteerde resultaten, opgesteld conform de GAAP-regels, beschouwd moeten worden en niet als alternatief ervan. Onze aangepaste financiële maatstaven vertegenwoordigen geen alomvattende boekhoudkundige basis en zijn daarom mogelijk niet vergelijkbaar met gelijknamige maatstaven die door andere bedrijven worden gerapporteerd.

Vooruitblikkende niet-GAAP-maatstaven

Van tijd tot tijd bij het presenteren van toekomstgerichte niet-GAAP-maatstaven, zijn we niet in staat om kwantitatieve afstemmingen te bieden op de meest nauw gecorreleerde GAAP-maatstaf vanwege de onzekerheid in de timing, hoeveelheid of aard van eventuele aanpassingen, die in een bepaalde periode van wezenlijk belang kunnen zijn.

Veranderingen in wisselkoersen en afdekkingsactiviteiten

We vullen de rapportage van inkomsten, inkomsten per unit en bedrijfswinst aan met aangepaste metingen waarbij geen rekening wordt gehouden met de impact per periode van wisselkoerswijzigingen en hedgingactiviteiten. We achten dat informatie rond valuta-neutrale inkomsten, inkomsten per unit en de bedrijfswinst de lezers van onze financiële verklaringen een beter inzicht kan bieden in de groeitendensen van onze producten en resultaten. We evalueren de prestaties van internationale pakketten en Supply Chain Solutions op deze valuta-neutrale basis.

De valuta-neutrale inkomsten, inkomsten per unit en bedrijfswinst worden berekend door de voor de huidige gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollar, inkomsten per unit en bedrijfswinst te delen door de gemiddelde wisselkoersen van de huidige periode om hieruit de inkomsten in de lokale valuta voor de huidige periode, de inkomsten per unit en de bedrijfswinst af te leiden. De afgeleide bedragen worden vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde wisselkoersen die worden gebruikt om de vergelijkbare resultaten voor iedere maand van vorig jaar te illustreren (met inbegrip van de impact per periode van hedgingactiviteiten in vreemde valuta). Het verschil tussen de gerapporteerde inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, de inkomsten per unit en de bedrijfswinst en de afgeleide inkomsten in Amerikaanse dollar voor de huidige periode, inkomsten per unit en bedrijfswinst stemt overeen met de impact per periode van wisselkoersschommelingen.

Wijzigingen in het ontwerp van het vergoedingsprogramma

In 2022 hebben we bepaalde structurele wijzigingen voltooid in het ontwerp van onze stimulerende vergoedingsprogramma’s die resulteerden in een eenmalige, niet-contante kostenpost in verband met de versnelde toekenning van bepaalde stimulerende beloningen die we naar verwachting niet zullen herhalen. We vullen de presentatie van onze bedrijfswinst, inkomsten vóór inkomstenbelastingen, nettowinst en winst per aandeel aan met niet-GAAP maatstaven die de impact van deze wijzigingen uitsluiten. We zijn van mening dat het uitsluiten van de impact van dergelijke wijzigingen gebruikers van onze financiële overzichten in staat stelt om onderliggende groeitrends op het gebied van vergoedingen en voordelen beter te identificeren.

Wijzigingen in de geschatte restwaarde van vaste activa

Tijdens het vierde kwartaal van 2022 hebben we een eenmalige, niet-contante kostenpost gemaakt als gevolg van een verlaging van de geschatte restwaarde van onze MD-11-vloot. We vullen de presentatie van onze bedrijfswinst, inkomsten vóór inkomstenbelastingen, nettowinst en winst per aandeel aan met niet-GAAP maatstaven die de impact van deze kosten uitsluiten. We zijn van mening dat het uitsluiten van de impact van deze kosten gebruikers van onze financiële overzichten beter in staat stelt de lopende kosten te begrijpen die verband houden met onze vaste activa.

Transformatiekosten en kosten voor goodwill, bijzondere waardevermindering van activa en desinvesteringen

We vullen de presentatie van onze bedrijfswinst, inkomsten vóór inkomstenbelastingen, nettowinst en winst per aandeel aan met niet-GAAP maatstaven die de impact uitsluiten van kosten in verband met transformatieactiviteiten, en goodwill, bijzondere waardevermindering van activa en desinvesteringskosten. We zijn van mening dat het uitsluiten van de impact van deze kosten gebruikers van onze financiële overzichten beter in staat stelt om de onderliggende bedrijfsprestaties vanuit het perspectief van het management te bekijken en beoordelen. We houden geen rekening met deze kosten bij het evalueren van de operationele prestaties van onze bedrijfsunits, het nemen van beslissingen om middelen toe te wijzen of bij het bepalen van stimulerende vergoedingsbeloningen.

Eenmalige vergoeding

We vullen de presentatie van onze operationele winst, bedrijfswinst, inkomen vóór inkomstenbelastingen, nettowinst en winst per aandeel aan met niet-GAAP-maatstaven die de impact uitsluiten van een eenmalige betaling aan bepaalde Amerikaanse, niet-vakbond parttime toezichthouders na de ratificatie van onze arbeidsovereenkomst met de Teamsters. Wij verwachten niet dat deze of soortgelijke betalingen zich zullen herhalen. We zijn van mening dat het uitsluiten van de impact van deze eenmalige betaling gebruikers van onze financiële overzichten beter in staat stelt om de onderliggende bedrijfsprestaties vanuit hetzelfde perspectief als het management te bekijken en beoordelen.

Winsten en verliezen op basis van toegezegde pensioenregelingen en ziektekostenverzekeringen na pensionering

We erkennen veranderingen in de reële waarde van fondsbeleggingen en netto actuariële winsten en verliezen van meer dan 10% (gedefinieerd als 10% van de reële waarde van de fondsbeleggingen of de verwachte pensioenverplichting van het plan), evenals winsten en verliezen als gevolg van inperkingen en afwikkelingen van het plan, voor onze toegezegde pensioenregelingen voor en na pensionering, onmiddellijk als onderdeel van beleggingsopbrengsten en overige in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening. We vullen de presentatie van ons inkomen vóór winstbelastingen, nettowinst en winst per aandeel aan met gecorrigeerde maatstaven die de impact van deze winsten en verliezen en de gerelateerde belastingeffecten uitsluiten. We zijn van mening dat het uitsluiten van dit gedefinieerde voordeelplan winsten en verliezen belangrijke aanvullende informatie biedt door de volatiliteit te verwijderen die gepaard gaat met planaanpassingen en kortetermijnveranderingen in marktrentes, aandelenwaarden en soortgelijke factoren.

Beschikbare kasstroom

We berekenen de beschikbare kasstroom als kasstromen uit bedrijfsactiviteiten na aftrek van kapitaaluitgaven, opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa, verhoogd of verlaagd met de netto wijzigingen in andere investeringsactiviteiten. Wij zijn van mening dat de beschikbare kasstroom een belangrijke indicator is van de kasmiddelen die worden gegenereerd door onze doorlopende bedrijfsactiviteiten en wij gebruiken dit om de cumul van de beschikbare kasstroom voor bedrijfsinvesteringen, de aflossing van onze verplichtingen en dividenduitkeringen aan onze aandeelhouders te meten.

Gecorrigeerd rendement op geïnvesteerd kapitaal

De gecorrigeerde ROIC wordt berekend als de twaalf maanden na de looptijd van de gecorrigeerde bedrijfsopbrengst gedeeld door het gemiddelde van de totale schuld, de langlopende pensioenverplichtingen en het eigen vermogen van de aandeelhouders, aan het einde van de huidige periode en de overeenkomstige periode aan het einde van het voorgaande jaar. Omdat gecorrigeerde ROIC geen maatstaf is die wordt gedefinieerd door GAAP, berekenen we deze gedeeltelijk met behulp van niet-GAAP financiële maatstaven die volgens ons het meest indicatief zijn voor onze actuele bedrijfsprestaties. We beschouwen gecorrigeerde ROIC als een nuttige maatstaf voor het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van onze kapitaalinvesteringen op lange termijn.

Aangepaste totale schuld/aangepaste EBITDA

De aangepaste totale schuld wordt gedefinieerd als onze langlopende schulden en financiële leases, inclusief de huidige looptijden, plus langlopende pensioenverplichtingen. De aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd als de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie aangepast voor de impact van het herontwerp van het stimulerende vergoedingsprogramma, transformatie- en andere kosten, winsten en verliezen van toegezegde pensioenregelingen en andere inkomsten. Wij zijn van mening dat de verhouding tussen de aangepaste totale schuld en de aangepaste EBITDA een belangrijke indicator is van onze financiële kracht en een verhouding is die door derden wordt gebruikt bij het evalueren van het niveau van onze schuldenlast.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software