Referenser för UPS carbon neutral

Carbon Neutral Carbon Neutral Carbon Neutral

Hos UPS är det viktigt att åtgärda klimatförändringar. UPS carbon neutral-alternativen stödjer projekt som motverkar utsläppen orsakade av sändningens transport. UPS har bidragit till projekt som innefattar återbeskogning, eliminering av gas från soptippar, behandling av avloppsvatten och eliminering av metangas.

För UPS carbon neutral har vi gått ihop med välkända, oberoende verifierings- och certifieringsorganisationer för att hjälpa oss utvärdera effektiviteten av denna tjänst. Samarbetet med dessa två organisationer verkar som bevis på kvaliteten och trovärdigheten av våra alternativ för kolneutrala sändningar.

Société Générale de Surveillance (SGS)

Våra carbon neutral-sändningar har verifierats av SGS, ett företag som inspekterar, testar och verifierar sådana tjänster. Detta betyder att du kan lita på att UPS carbon neutral kommer att minska din sändnings klimatpåverkan. SGS verifieringsprogram följer världsomfattande standarder.

Besök SGS

Natural Capital Partners

Dessutom är UPS carbon neutral-processen certifierad av Natural Capital Partners. Denna certifiering ges till organisationer vars koldioxidutsläpp har mätts och minskats till noll (netto) enligt The CarbonNeutral Protocol.

Besök Natural Capital Partners

Våra metoder

UPS har utvecklat en äganderättsskyddad process som har anpassats till våra tjänster i USA, och som beräknar de utsläpp som skapas av vår verksamhet. Utanför USA baseras den metodik vi använder på vikt och avstånd, och utsläppsfaktorer enligt GHG-protokollet. Dessa metodiker, verifierade av SGS och certifierade av Natural Capital Partners, inkluderar UPS litet paket, markfrakt, flygfrakt och sjöfrakt. De beaktar följande föroreningskällor:

Område 1: Direkta utsläpp från förbränning av bränsle i UPS-styrda landsvägsfordon, förbränning av bränsle av UPS-styrda flygplan, stationära källor förknippade med UPS-kontrollerade anläggningar över hela världen

Område 2: Indirekta föroreningar förknippade med köpt elektricitet för UPS-kontrollerade anläggningar över hela världen

Område 3:Förbränning av bränsle under transport på väg, hav, järnväg och med flyg, orsakad av oberoende parter som erbjuder leveranstjänster till UPS

Vår metodik gör det möjligt för oss att erbjuda ett koldioxidneutralt alternativ. Vi beräknar koldioxidutsläppen för alla sändningar som skickas med UPS carbon neutral baserat på vår egen UPS-specifika, verifierade och certifierade metodik.

Våra beräkningar baseras på omfattande kunskap om UPS nätverk och verksamheter – kunskap som bara UPS kan tillhandahålla. Dessa steg säkerställer att vår beräkningsmetod är korrekt:

  • Börja med en korrekt inventarielista över företagets utsläpp.
  • Beakta varje transportsätt.
  • Inkludera föroreningar från Område 1, 2 och 3, på det sätt som verifierats av SGS.
  • Använd en korrekt beräkning – avrundad uppåt – från det år sändningarna skickades.

Ta reda på mer om hållbarhetsinsatser hos UPS

UPS Freight Less-than-Truckload-transporttjänster (LTL) erbjuds av TFI International Inc., dess närstående bolag eller divisioner (inklusive och utan begränsning TForce Freight), som inte har någon anknytning till United Parcel Service, Inc. eller något av dess närstående bolag, dotterbolag eller närstående enheter (”UPS”). UPS åtar sig inget ansvar i samband med UPS Freight LTL-transporttjänster eller andra tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av TFI International Inc. eller dess närstående bolag, divisioner, dotterbolag eller närstående entiteter.

Relaterade berättelser

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software