Kategorie a certifikace rozmanitých podniků

Společnost UPS vyzývá rozmanité podniky, aby si prostřednictvím certifikačních agentur zajistily certifikaci.
CatalystDesktop.jpg CatalystTablet.jpg CatalystMobile.jpg

Pravidla, na základě kterých lze podnik považovat za rozmanitý

Níže jsou uvedeny klasifikace rozmanitých podniků, které jsou k dispozici v USA.

Vaše organizace musí odpovídat jedné nebo několika z těchto klasifikací a musí být certifikována třetí stranou jako rozmanitá. Společnost UPS důrazně vyzývá rozmanité podniky, aby si prostřednictvím jedné nebo několika certifikačních agentur zajistily certifikaci. Certifikace poskytuje společnosti UPS záruku, že podniky, které tvrdí, že mají status rozmanitého podniku, skutečně splňují kritéria vlastnictví a řízení podniku.

A v USA je certifikace vyžadována k tomu, aby byl podnik společností UPS považován za rozmanitý. Každá agentura nabízí spoustu informací, řadu služeb a dalších výhod.

Kde získat certifikaci

Certifikaci rozmanitých podniků nabízí několik neziskových a vládních agentur. Preferujeme níže uvedené agentury.

Podnik vlastněný ženami (Women-Owned Business Enterprise, WBE)

Podnik, který (1) je alespoň z 51 % vlastněn jednou nebo více ženami, nebo v případě veřejně vlastněného podniku musí být alespoň 51 % akcií vlastněno jednou nebo několika ženami, a (2) jehož vedení a každodenní obchodní činnost jsou řízeny jednou nebo několika ženami.

Women’s Business Enterprise National Council (WBENC)

Podnik vlastněný příslušníky menšin (Minority-Owned Business Enterprise (MBE)

Podnik, který (1) je alespoň z 51 % vlastněn jedním nebo více příslušníky menšin, nebo v případě veřejně vlastněného podniku musí být alespoň 51 % akcií vlastněno jedním nebo několika příslušníky menšin, a (2) jehož vedení a každodenní obchodní činnost jsou řízeny jedním nebo několika příslušníky menšin. Členem menšinové skupiny je člen kterékoli z následujících rasových nebo etnických skupin: asiat, černoch, hispánec nebo domorodý američan (indián).

National Minority Supplier Development Council (NMSDC)
US Pan Asian American Chamber of Commerce (USPAACC)

Podnik vlastněný příslušníky LGBT (LGBT-Owned Business Enterprise, LGBTBE)

Podnik, který (1) je alespoň z 51 % vlastněn jednou nebo více osobami, které se samy identifikovaly jako LGBT, nebo v případě veřejně vlastněného podniku musí být alespoň 51 % akcií vlastněno jednou nebo několika osobami LGBT, a (2) jehož vedení a každodenní obchodní činnost jsou řízeny jednou nebo několika osobami LGBT.

National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC)

Podnik vlastněný osobami s postižením (Disability-Owned Business Enterprise, DOBE)

Podnik, který (1) je alespoň z 51 % vlastněn jednou nebo více osobami s postižením, nebo v případě veřejně vlastněného podniku musí být alespoň 51 % akcií vlastněno jednou nebo několika osobami s postižením, a (2) jehož vedení a každodenní obchodní činnost jsou řízeny jednou nebo několika osobami s postižením. Postižením se rozumí tělesné a/nebo duševní postižení, které podstatně omezuje jednu nebo více hlavních životních aktivit. Další podrobnosti týkající se kvalifikovaných postižení naleznete v části Postižení:IN.

Postižení:IN

Podnik vlastněný veterány (Veteran-Owned Business Enterprise, VBE)

Podnik, který (1) je alespoň z 51 % vlastněn jedním nebo více veterány (podle definice v hlavě 38 federálního zákoníku USA), nebo v případě veřejně vlastněného podniku musí být alespoň 51 % akcií vlastněno jedním nebo několika veterány, a (2) jehož vedení a každodenní obchodní činnost jsou řízeny jedním nebo několika veterány.

National Veteran Business Development Council (NVBDC)
National Veteran-Owned Business Association (NaVOBA)

Podnik vlastněný veterány s postižením na základě služby (Service Disabled Veteran-Owned Business Enterprise, SDVBE)

Podnik, který (1) je alespoň z 51 % vlastněn jedním nebo více veterány (podle definice v hlavě 38 federálního zákoníku USA), kteří ve službě utrpěli postižení, nebo v případě veřejně vlastněného podniku musí být alespoň 51 % akcií vlastněno jedním nebo několika veterány s postižením na základě služby, a (2) jehož vedení a každodenní obchodní činnost jsou řízeny jedním nebo několika veterány s postižením na základě služby.

National Veteran Business Development Council (NVBDC)
National Veteran-Owned Business Association (NaVOBA)
Postižení:IN

Pravidla, na základě kterých lze podnik považovat za malý podnik

Společnost UPS se rovněž zavázala poskytovat příležitosti stát se dodavateli malým podnikům splňujícím příslušné podmínky. Když malé podniky rostou, jsou hybnou silou ekonomiky, ze které mají prospěch všichni. A malé podniky jsou často nejlépe připraveny nabídnou rychlou reakci, pružnost a inovace, které společnost UPS hledá.

Pokud váš podnik splňuje kritéria velikosti nebo příjmů stanovená pro vaše odvětví americkým úřadem pro malé podniky, může být považován za malý. Podívejte se na standard velikosti pro váš podnik zde. Možná budete překvapeni, jak může být váš podnik velký, a přesto splňovat stanovená kritéria.

Společnost UPS se také snaží spolupracovat s podniky, které jsou součástí různých programů a kategorií pro malé podniky (např. HUB Zone, 8(a), Malé znevýhodněné podniky, Malé podniky vlastněné ženami, Malé podniky vlastněné veterány, Malé podniky vlastněné veterány s postižením na základě služby apod.).

Pokud by váš podnik mohl splňovat podmínky pro zařazení mezi malé podniky, stojí za to chvíli hledat a dát nám vědět při registraci na našem portálu dodavatelů.

Související příběhy

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software