Báo cáo về Tác động Xã hội

Hãy xem cách chúng tôi đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng một một công ty bền vững hơn và một thế giới bền vững hơn.

Các Báo cáo Mới nhất

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/SustainabilityReport-380x380.jpg

Chỉ mục Nội dung GRI của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/SustainabilityReport-2019-380x380.jpg

Báo cáo TCFD của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/GRIreporting-380x380.jpg

Bảng Tiêu chuẩn SASB của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/SocialImpactReport-380x380.jpg

Báo cáo Tác động Xã hội của Quỹ từ thiện UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/HumanitarianRelief380x380.jpg

Chương trình Cứu trợ Nhân đạo và Phục hồi của UPS

Báo cáo lưu trữ

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 Báo cáo về Tiến độ Phát triển Bền vững của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 Chỉ mục Nội dung GRI của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 Bảng Tiêu chuẩn SASB của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo Tác động Xã hội của Quỹ từ thiện UPS 2019

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2018 Báo cáo về Tiến độ Phát triển Bền vững của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2018 Chỉ mục Nội dung GRI của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2017 Báo cáo về Tiến độ Phát triển Bền vững của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2017 Chỉ mục Nội dung GRI của Công ty UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2016

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2015

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2014

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2013

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2012

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2011

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2010

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2009

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2008

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2007

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2006

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2005

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2004

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2003

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động của công ty UPS 2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software