Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi
Tác động xã hội

Các nhân viên của UPS trên khắp thế giới là tài sản lớn nhất của chúng tôi.

Công việc của chúng tôi là đảm bảo mọi người trên toàn thế giới có thể phát triển với tư cách là các nhân viên của UPS thông qua các chương trình giáo dục và đào tạo sáng tạo, các sáng kiến về sức khỏe và an toàn cũng như cam kết về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Qua những con số

  • 540.000+

  • 125.000

  • 1 tỷ đô la

Đa dạng, Bình đẳng & Hòa nhập

Xem cách chúng tôi đang thực hiện phương pháp tiếp cận tổng hợp nhằm đảm bảo tính đa dạng, bình đẳng và hòa nhập trong các nhóm của các bên liên quan chính gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng của chúng tôi, phát huy tính năng động bắt nguồn từ các nền tảng, kinh nghiệm và quan điểm khác nhau.

Học tập & An sinh

Ngay từ đầu, khi những thanh thiếu niên khởi nghiệp với khoản vay 100 đô la bắt đầu một dịch vụ nhắn tin nhỏ, họ đã thiết lập một văn hóa phát triển trong UPS vẫn được duy trì cho đến ngày nay. 

Sức khỏe & An toàn

Các nhân viên của UPS thường được gọi là “vận động viên công nghiệp.” Các phương pháp đào tạo và thực hành an toàn hàng đầu trong ngành giúp đảm bảo mọi nhân viên đến được điểm dừng quan trọng nhất trong ngày – chính là nhà.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software